• فروش پروژه های بهداشت حرفه ای

    فروش پروژه های بهداشت حرفه ای

توضیحات

شما می توانید که پروژه ها, کارآموزی, مقالات و در کل تمام محصولاتی که در رابطه با بهداشت حرفه ای می باشد. برای ما ارسال کنید تا با قیمت خودتان به فروش برسد. برای این کار ابتدا محصول خود را همراه با نام و نام خانوادگی, شماره تماس و شماره عابربانک خود را به ادرس info@acgih.ir ارسال کنید تا در صورت فروش ازطریق پیامک آگاهی و مبلغ به حسابتان واریز شود.

تماس با ما

ایمنی برق - نیروگاه برق

روش های ارزیابی خطرات بهداشتی بالقوه در محیط کار

/
روش های ارزیابی خطرات بهداشتی بالقوه در محیط کار روش های ارزیابی خ…
درسنامه های جامع ارشد

نمونه درسنامه نمونه برداری فرهیختگان

/
نمونه درسنامه نمونه برداری فرهیختگان نمونه درسنامه نمونه برداری فرهیختگان  فرم…
سیستم های حفاظتی ماشین الات

سیستم های حفاظتی ماشین آلات

/
سیستم های حفاظتی ماشین آلات سیستم های حفاظتی ماشین آلات Safe…
ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)

/
کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد) کتاب شناس…

دستگاه های تنفسی SCBA و حفاظت تنفسی

/
دستگاه های تنفسی SCBA و حفاظت تنفسی دستگاه های تنفسی SCBA و حفاظت تنفسی …
کنترل استرس های حرارتی محیط کار

بیماری ها و عوارض ناشی از گرما

/
بیماری ها و عوارض ناشی از گرما بیماری ها و عوارض ناشی از گرما  فرم…