• فروش پروژه های بهداشت حرفه ای

    فروش پروژه های بهداشت حرفه ای

توضیحات

شما می توانید که پروژه ها, کارآموزی, مقالات و در کل تمام محصولاتی که در رابطه با بهداشت حرفه ای می باشد. برای ما ارسال کنید تا با قیمت خودتان به فروش برسد. برای این کار ابتدا محصول خود را همراه با نام و نام خانوادگی, شماره تماس و شماره عابربانک خود را به ادرس info@acgih.ir ارسال کنید تا در صورت فروش ازطریق پیامک آگاهی و مبلغ به حسابتان واریز شود.

تماس با ما

مدیریت بحران Crisis Management

لزوم تجدید نظر در مدیریت بحران کشور

/
لزوم تجدید نظر در مدیریت بحران کشور لزوم تجدید نظر در مدیریت بحران کشور …
عوامل مکانیکی زیان آور محیط کار

عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار PPT

/
عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار PPT عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار PPT …

شناسایی خطرات و ساختار ابزارهای آنالیز خطرات

/
شناسایی خطرات و ساختار ابزارهای آنالیز خطرات شناسایی خطرات و ساختار اب…
مسئولیت حقوقی و کیفری حوادث ناشی از کار

اصول پیشگیری و کنترل حوادث در محیط کار

/
اصول پیشگیری و کنترل حوادث در محیط کار اصول پیشگیری و کنترل ح…
بیماریهای شغلی

بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن

/
بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن بیماری ناشی از فلوئو…
شاخص h-index

لیست اساتید برتر حوزه بهداشت حرفه ای

/
لیست اساتید برتر حوزه بهداشت حرفه ای لیست اساتید برتر حوزه ب…