• فروش پروژه های بهداشت حرفه ای

    فروش پروژه های بهداشت حرفه ای

توضیحات

شما می توانید که پروژه ها, کارآموزی, مقالات و در کل تمام محصولاتی که در رابطه با بهداشت حرفه ای می باشد. برای ما ارسال کنید تا با قیمت خودتان به فروش برسد. برای این کار ابتدا محصول خود را همراه با نام و نام خانوادگی, شماره تماس و شماره عابربانک خود را به ادرس info@acgih.ir ارسال کنید تا در صورت فروش ازطریق پیامک آگاهی و مبلغ به حسابتان واریز شود.

تماس با ما

کلیات ایمنی و بهداشت صنعتی

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE

/
آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE  ف…
آسیب شناسی حوادث

جزوه دوره آموزشی آسیب شناسی حوادث

/
جزوه دوره آموزشی آسیب شناسی حوادث جزوه دوره آموزشی آسیب شنا…

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

/
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP  فر…
انتخاب وضعیت بدن هنگام کار

اصول ارگونومی در کار با کامپیوتر

/
اصول ارگونومی در کار با کامپیوتر اصول ارگونومی در کار با کامپیوتر  …
سناریو و مدیریت بحران

روش اجرایی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی

/
روش اجرایی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی روش اجرایی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی…
تجزه و تحلیل مقدماتی خطر pha

تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا

/
تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) دکتر غلام نیا تجزیه و تحلیل …