ابزار سن و روشنایی

به طور طبیعی هر چقدر سن انسان بالا می رود از قدرت بینایی آن کاسته می شود و در صورتی که در محیط کار به روشنایی توجه نشود عوارض جبران نشدنی ایجاد خواهد شد و برعکس هر چقدر میزان روشنایی محیط کار مطلوب باشد روی عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد و باعث افزایش بهره وری می شود. از مهمترین مزایا روشنایی محیط کار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. میل و رغبت به كار در كارگر افزایش یابد.
  2. دقت عمل در كار بیشتر شود.
  3. راندمان و نتیجه كار افزوده گردد.
  4. سلامت چشم و قدرت بینایی كارگر محفوظ مانده و خستگی اعصاب كمتر شود.
  5. كار بهتر،‌ راحتتر و دقیق‌تر انجام شود.
  6. از میزان حوادث حین كار كاسته گردد.

یکی از فاکتورهایی که در طراحی روشنایی محیط کار باید مد نظر داشت سن افراد می باشد. با استفاده از ابزار زیر به راحتی میزان روشنایی را برای سنین مختلف می توان بدست آورد و بر این اساس طراحی را انجام داد.

کار کردن با این ابزار بسیار راحت است. کافی است در کادر زرد میزان روشنایی را بر حسب فوت کندل وارد کرد و روی update کلیک کرد تا میزان روشنایی برای سنین مختلف بدست آید. تمام نتایج بر حسب فوت کندل هستند و برای تبدیل به لوکس باید در 10.76 ضرب شوند.