ارزیابی پوسچر به روش rula

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

Rapid Upper Limb Assessment

 فرمت:PPT    تعداد صفحات: 25

مقدمه و هدف:

روش RULA در سال 1993 میلادی توسط دکتر مک آتنمی و کورلت, دو تن از ارگونومیست های دانشگاه ناتینگهام انگلستان ارائه شد. روش RULA جهت ارزیابی سریع مواجهه افراد با عوامل خطر اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندام های فوقانی به کار می رود. این روش یک عدد نهایی را بعنوان تصویر انی از یک وسیله به ما نشان می دهد که بیانگر درجه ای از پوسچر, نیرو و حرکت مورد نیاز می باشد. روش RULA را می توان شکل تکامل یافته OWAS دانست. کد گذاری تکنیک OWAS برای اعضای بالای تنه بسیار کلی می باشد و این در حالی است که عمده اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار از جمله صدمات ناشی از تروماهای تجمعی (CTDs) و آسیب های ناشی از حرکات تکراری (RMIs) عموما در اعضای بالا تنه مخصوصا در مچ و شانه رخ می دهد. در واقع تکنیک OWAS در پیشگیری از برخی اختلالات اسکلتی-عضلانی مربوط به اعضای بالا تنه از جمله مچ, کارایی لازم را نداشته و این موضوع در هنگام بررسی داده ها و ارائه راهکارهای اصلاحی مشهود می شود. بدین منظور تکنیک RULA جهت ارزیابی اندام فوقانی معرفی گردید.

چهار کاربرد اصلی روش RULA :

 1. اندازه گیری ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی, بعنوان بخشی از یک تحقیق گسترده ارگونومی
 2. ارزیابی فشارهای وارده به سیستم اسکلتی-عضلانی قبل و بعد از اجرای یک راهکار مداخله ای
 3. ارزیابی ابزار و تجهیزات
 4. آموزش به کارگران پیرامون خطرات اسکلتی-عضلانی ایجاد شده به وسیله پوسچر های کاری مختلف

کاربرد در مشاغل و محیط های کاری:

 • روش RULA را می توان جهت ارزیابی وظایفی که در ان ها کارگران عمدتا از اندام فوقانی خود برای انجام کارهایشان استفاده می کنند, بکار برد.
 • وظایفی که در آن کارگران نشسته باشند و یا ایستاده بدون حرکت زیاد در حین انجام کار باشند را می توان با این روش مورد ارزیابی قرار داد.
 •  نمونه وظایفی که روش RULA برای ارزیابی آنها مناسب است عبارتند از: وظایف کار با کامپیوتر, رانندگی, تحویل داری, مونتاژ, اپراتور تلفن, دندانپزشکی, بسته بندی, رفوگری, صنعت خودرو, صنایع فلزی و…

محدودیت ها:

 • روش RULA جهت ارزیابی وظایف حمل دستی بار یا وظایفی که دارای جابجایی زیادی در محیط کار می باشند مناسب نیست.
 • برای وظایفی که دارای حرکات کل بدن می باشند مناسب نیست.
 • این روش برای کارهایی که دارای چرخه های متنوع طولانی مدت باشند بطوری که نتوان آن ها را به وظایف کوچکتر تبدیل کرد مناسب نیست.
 • این روش برای ارزیابی وظایفی که پوسچرهای کاری آنها قابل پیش بینی نبوده و یا مشاغلی که دارای چندین وظیفه متنوع هستند مناسب نیست.
 • روش RULA به فد اجازه می دهد که ارزیابی جداگانه از سمت راست و چپ بدن را انجام دهد, این روش امتیاز چپ و راست بدن را جهت ارائه یک امتیاز کلی خطر به ما نشان نمی دهد.
 • این روش تنها به یک نقطه از زمان یا بدترین پوسچر بدنی در یک وظیفه توجه می کند.
 • اثرات تجمعی کلیه فعالیت های انجام شده در طول شغل یا وظیفه در نظر گرفته نمی شود.
 • برخی فاکتورها مانند (پیچش, خمش به پهلو) در زوایای مختلف به یک اندازه فرض شده اند (مثلا 5 درحه یا 20 درجه پیچش یک امتیاز اضافه می شود).
 • در این روش زمان کلی یک وظیفه, زمان ریکاوری و ارتعاش در نظر گرفته نشده است.
 • مانند اکثر روش های ارزیابی خطر, سطح خطر کلی ارائه شده اما آسیب به اپراتورها را نمی تواند پیش بینی کند. همچنین عوامل خطر فردی مانند جنس, سن و تاریخچه پزشکی را در نظر نمی گیرد.

نقاط قوت:

 • روش RULA بر روی اندام های فوقانی, گردن و شانه متمرکز می شود که بیشتر مرتبط با نواحی بدنی در بسیاری از مشاغل با شیوع بالای اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد.
 • کاربرد اسان
 • دارای نخسه نرم افزاری نیز می باشد.

عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی مد نظر:

 • نیرو, پوسچر بدنی و استاتیک, تکرار, مدت زمان کار بدون استراحت

بخش های بدنی مورد نظر جهت ارزیابی:

 • اندام فوقانی (دست, مچ, ارنج و شانه) و همچنن کمر و گردن (ناشی از پوسچر تنه)

روایی و پایایی:

 • اعتبار درون مشاهده گر= نامشخص, اعتبار بین مشاهده گر= متوسط تا خوب
 • روایی= پایین تا متوسط (مقایسه با روش STRAIN INDEX, OCRA , ACGIH HAL)

سایر اطلاعات روش:

روش نیمه کمی, زمان جهت تکمیل آنالیز کمتر از یک ساعت, زمان لازم جهت اموزش روش یک ساعت, نیاز به تجهیزات خاصی جهت ارزیابی نیست.

روش کار:

 • در روش RULA يا بدترين پوسچرها براي ارزيابي انتخاب شده و نمونه‌گيري مي‌شوند و يا پرتعدادترين پوسچرها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

در این روش سه عامل پوسچر،اعمال نیرو و تکرار حرکت مدنظر قرار می گیرند.

 • وضعيت بازو، ساعد و مچ دست با استفاده از دياگرام گروه A ارزيابي مي‌شوند و امتياز A با استفاده از جدول A تعيين مي‌گردد.
 • وضعيت گردن، تنه و پاها نيز با استفاده از دياگرام گروه B ارزيابي مي‌شود و امتياز B با استفاده از جدول B تعيين مي‌گردد.

روند ارزيابی در روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

كد1 : اگر بازو تحت زاوية 20- 0 درجه در راستاي محور ساجيتال باشد.

كد 2 : اگر بازو بيش از 20 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت روبه عقب داشته باشد.

كد 2 : اگر بازو تحت زاوية 45-20 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.

كد 3 : اگر بازو تحت زاوية 90-45 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.

كد 4 : اگر بازو زاوية بيش از 90 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.

پس از تعيين كد بازو، اصلاحات زير را انجام دهيد:

اگر شانه بالا بود، يك عدد اضافه مي شود.

اگر در هنگام كار، بازو از بدن دور شود، يك عدد اضافه مي شود.

اگر در هنگام انجام كار، بازو به بدن چسبيده باشد و يا به هر نحوي داراي تكيه گاه باشد، يك عدد كسر مي گردد.

گروه A تعيين كد ساعد

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

كد 1 : اگر در حين كار، ساعد در راستاي سطح ساجيتال بازو زاوية 100-60 درجه نسبت به بازو پيدا كند

كد 2 : اگر در حين انجام كار، ساعد در راستاي سطح ساجيتال كمتر از 60 درجه حركت رو به عقب داشته باشد

كد 2 : اگر در حين انجام كار ،ساعد در راستاي سطح ساجيتال بازو بيش از 100 بسته شود.

پس از تعيين كد ساعد:

اگر كار در طرفين بدن يا دورتر از جلوي بدن انجام مي شود، يك عدد اضافه مي شود.

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

گروه A تعيين كد مچ

ارزیابی پوسچر به روش RULA

كد 1 : اگر مچ دست در وضعيت طبيعي قرار داشته باشد يعني دست و محور ساعد هم راستا باشند

كد 2 : اگر مچ دست تحت زاوية 15-0 درجه بالا يا پايين شود

كد 3‌: اگر مچ دست بيشتر از 15 درجه پايين و بالا شود

پس از تعيين كد مچ:

چنانچه دست سمت راست يا چپ منحرف شود، به كد اختصاص يافته يك عدد اضافه مي شود.

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

گروه A – چرخش مچ

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

كد 1 :‌ گر مچ چرخشي نداشته باشد

كد 2 : اگر مچ چرخش داشته باشد

روند ارزيابي در روش RULA-جدول A

امتياز پوسچر بازو

امتياز پوسچر

ساعد

امتياز پوسچر مچ

            4                             3                         2                         1

پيچش

   2             1

پيچش

   2               1

پيچش

    2           1

پيچش

     2        1

1 123 122 223 223 223 233 333 334 334
2 123 233 334 334 334 334 444 445 445
3 123 334 344 444 444 444 445 555 555
4 123 444 444 444 445 445 555 556 556
5 123 556 566 566 567 567 667 677 778
6 123 789 789 789 789 789 899 899 999

 

گروه B -تعيين كد گردن

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

كد 1 : اگر گردن تحت زاوية 10-0 درجه حركت كند

كد 2 : اگر گردن تحت زاوية 20-10 درجه حركت نمايد

كد 3 : اگر گردن تحت زاوية بيش از 20 درجه حركت نمايد

كد 4 : اگر گردن حركت رو به عقب داشته باشد

پس از تعيين كد گردن:

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

در صورتي كه گردن به طرفين بچرخد يا خم شود يك عدد به كد اختصاص يافته اضافه مي شود.

گروه B -تعيين كد تنه

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

كد 1 : اگر تنه تحت زاوية 0 درجه به حالت ايستاده يا نشسته قرار داشته باشد

كد 2 : اگر تنه تحت زاوية 20-0 درجه خم شده باشد

كد 3 : اگر تنه تحت زاوية 60-20 درجه خم شده باشد

كد 4 : اگر تنه تحت زاوية بيش زاز 60 درجه خم شده باشد.

پس از تعيين كد تنه:

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

 • چنانچه تنه بچرخد يك نمره اضافه مي شود.
 • چنانچه تنه به طرفين خم شود يك نمره اضافه مي شود.

گروه B -تعيين كد پاها

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

كد 1 : اگر پاها در وضعيت ايستاده و متعادل يا نشسته و متعادل قرار داشته باشند

كد 2 : اگر پاها در وضعيت غير متعادل قرار داشته باشند

جدول B

تــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــه

گردن

6

5

4

3

2

1

پاها

پاها

پاها

پاها

پاها

پاها

212121212121
7766554332311
7776555432322
7776655443333
8877777665554
8888888777775
9999988888886

نحوه محاسبه امتياز فعاليت ماهيچهاي و تكرار حركت

اگر پوسچر:

 •  عمدتاً استاتيك است (براي بيش از يك دقيقه حفظ شده و ثابت نگه داشته مي‌شود)،
 • به شدت تكراري است يا بيش از 4 بار در دقيقه تكرار مي‌شود،
 • آنگاه امتيار 1 در نظر گرفته شود.

اگر پوسچر:

 • نه استاتيك است و نه به شدت تكراري است،
 • آنگاه امتياز صفر در نظر گرفته شود.

نحوه محاسبه امتياز مربوط به نيروي اعمال شده

0

– مقاومتي در برابر حركت وجود ندارد

– نيروي اعمال شده كمتر از kg2 و به صورت منقطع

1

– نيروي اعمال شده در kg2 تا kg10 به صورت منقطع

2

kg2 تا kg10 نيروي استاتيك

kg2 تا kg10 نيروي تكراري

kg10 يا بيشتر نيروي منقطع

3

kg10 يا بيشتر نيروي استاتيك

kg10 يا بيشتر نيروي تكراري

– نيروهاي ناگهاني كه به سرعت تجمع مييابند

 

نحوه محاسبه امتياز مربوط به نيروي اعمال شده

اضافه كردن دو عامل فعاليت ماهيچه‌اي و نيرو به امتياز A و امتياز B به ترتيب امتيازهاي C و D را مشخص مي‌سازد:

امتياز C= امتياز نيرو + امتياز فعاليت‌هاي ماهيچه‌اي + امتياز A

امتياز D= امتياز نيرو + امتياز ماهيچه‌اي + امتياز B

ارزیابی پوسچر به روش RULA

ارزیابی پوسچر به روش RULA

تعيين امتياز نهايي RULA جدول C
(اعداد درون جدول مشخص كننده امتياز نهايي هستند)

امتياز D ( گردن، تنه و پاها)

+7654321

امتيازC

(اندام فوقاني)

55433211
55443222
65443333
66543334
77654445
77665446
77766557
7777655 +8

سطح 1: امتياز نهايي 1 يا 2 مشخص مي‌سازد كه اگر پوسچر براي مدت زمان طولاني ثابت حفظ نشود يا به شدت تكرار نگردد قابل قبول است.

سطح 2: امتياز نهايي 3 يا 4 مشخص مي‌سازد كه مطالعه‌ بيشتري در اين زمينه لازم است و ايجاد تغييرات و مداخله‌ي ارگونوميك ممكن است ضروري باشد.

سطح 3: امتياز نهايي 5 و 6 مشخص مي‌سازد كه مطالعه‌ بيشتر ، ايجاد تغييرات و مداخله‌ ارگونومي در آينده‌ نزديك بايسته است.

سطح 4: امتياز نهايي 7 يا بيشتر مشخص مي‌سازد كه مطالعه‌ بيشتر ، ايجاد تغييرات و مداخله‌ ارگونومي فوراً بايسته است.

مطالب بالا را در قالب فایل پاورپوینت می توانید دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ارزیابی پوسچر به روش RULA داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ارزیابی پوسچر به روش REBA در جوشکاری و سنگ زنی

نمونه های عملی ارزیابی پوسچر

کتاب شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی دکتر چوبینه

ارزیابی پوسچر به روش REBA

رزیابی پوسچر به روش qec

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر