مدیریت ریسک

مدیریت ریسک و ایمنی شغلی PPT

مدیریت ریسک و ایمنی شغلی PPT

مدیریت ریسک و ایمنی شغلی PPT

 فرمت:PPT    تعداد صفحات: 104

تهیه و تنظیم: مهندس افسانه خمیس آبادی

 

فهرست:

 • مقدمه
 • سیستم مدیریت ایمنی شغلی شامل مسئولیت و ساختار سازمانی
 • ایمنی صنعتی و الزامات قانونی
 • آشنایی با سیستم های ایمن کار شامل سرپرستی، کارکنان محیط کار دستورالعمل ها، مجوزهای کار
 • ارزیابی خطرات
 • شناسایی انواع مخاطرات در صنایع و محیط های کار
 • تشکیل تیم مدریت حادثه و روش های تحقیق
 • بازرسی از محل حادثه و ثبت وقایع (مصاحبه، عکس)
 • گزارش حوادث
 • علل و ریشه یابی حوادث صنعتی
 • تجزیه و تحلیل آماری
 • تحلیل و ارزیابی حوادث
 • روش های پیشگیری از رخداد مجدد حادثه شامل ضریب رخداد مجدد حادثه
 • آمارهای دوره ای، ماهیانه و سالیانه
 • آموزش و برگزاری جلسات با کلیه کارکنان در خصوص حادثه
 • مطالعه و بررسی سایر حوادث به وجود آمده
 • بازرسی های دوره ای
 • ایمنی پیمانکاران
 • اصول ایمنی در صنایع مختلف شامل ایمنی تجهیزات و ماشین آلات
 • اصطلاحات مدیریت ریسک
 • روش های شناسایی ریسک
 • ارزیابی کیفی و کمی ریسک و اولویت بندی آن ها
 • کنترل ریسک
 • انواع روش های شناسایی مخاطرات و ارزیابی
 • اهمیت جایگاه مدیریت در ساختار مدیریت پروژه

هدف: آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت ایمنی در صنایع و محیط های کاری، شناسایی خطرات، اولویت بندی و کنترل ریسک

مقدمه: 

از دير باز ساليانه هزاران حادثه كوچك و بزرگ در محيط هاي كار در جهان بوقوع مي پيوندد و ضمن ايجاد خسارت هاي مالي و جاني و محيطي ، بعضا صدمات جبران ناپذيري را بر انسان ها وارد مي سازد. به منظور پيشگيري از وقوع حوادث، بايستي داده ها و اطلاعات مربوط به حوادث را جمع آوري نموده و با تجزيه و تحليل آن ، علل ريشه اي حوادث را تعيين نموده و بر مبناي آن اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه را انجام داد.

تعاریف واژگان:

ایمنی صنعتی: مجموعه ای از تدابیر، اصول و مقرراتی که با بکار گرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیط های صنعتی به گونه ای موثر و کارا حفظ کرد.

خطر بالقوه (HAZARD): به منبع یا وضعیتی گفته می شود که دارای پتانسیل آسیب به شکل جراحات انسانی یا بیماری، خرابی اموال و تخریب محیط کار یا ترکیبی از این موارد باشد.

 رویداد یا INCIDENT: عبارت است از یک رخداد یا اتفاقی که منجر به یک حادثه می شود و یا پتانسیل منجر شدن به حادثه را دارد.

 حادثه یا ACCIDENT: حادثه عبارت است از یک اتفاق یا رویداد ناخواسته که ممکن است به مرگ، بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات (loss) می شود.

شبه حادثه NEAR MISS: به اتفاقی که در آن هیچگونه بیماری، جراحت، خرابی و یا زیانی حادث نشده باشد شبه حادثه گفته می شود.

ریسک RISK: ترکیبی از احتمال و پیامد (های) ناشی از وقوع یک رویداد خطرناک است.

ایمنی SAFETY: رهایی یا دوری از ریسک غیر قابل قبول (منجر به آسیب) را ایمنی گویند.

شناسایی خطر HAZARD IDENTIFICATION : فرایند شناسایی وجود یک خطر یا عامل زیان آور و تعیین مشخصات آن را شناسایی خطر می گویند.

ارزیابی ریسک RISK ASSESSMENT: فرایند تخمین ابعاد یک ریسک و اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریسک قابل تحمل است یا خیر؟

ریسک قابل تحمل TOLERABLE RISK: ریسکی که آنچنان کاهش یافته است که برای  سازمان از جنبه های قانونی و خط مشی قابل تحمل است.

سازمان های مسئول در ارتباط با ایمنی صنعتی

لگوی نایوش

نایوش

ILO: International of labor office

WHO: Word Health Organization

OSHA: Occupational Safety and Health Adminstration

ACGIHAmerican Conference Of Govermental Industrial Hygienists

NIOSHNational Institute for Occupational Safety and Health

الزامات ایمنی و بهداشت شغلی

الزامات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

الزامات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

شرکت با شناخت الزامات و  قوانین ملی و فراملی در پروژه از رعایت آنها اطمینان حاصل می‌نماید؛ همچنین با ایجاد و تبعیت از HSE-PLAN و الزام افراد به رعایت آن، سیستم هاي مجوز کار، بازرسی ها، آنالیز ایمنی شغلی، ممیزي ها و جلسات منظم HSE در پروژه، روش هاي اجرایی و دستورالعمل هاي ایمنی و سلامت و سیستم ارتباطات درون و برون سازمانی مرتبط با HSE از رعایت چنین الزاماتی اطمینان حاصل خواهد کرد. این شرکت خود را به کلیه الزامات مندرج در قرارداد با کارفرما متعهد دانسته و کلیه الزامات فوق را براي خود لازم الاجرا می داند.

واحد HSE پروژه مسئولیت اجراي این بند را بر عهده دارد و گزارش هایی را از وضعیت انطباق فعالیت ها در پروژه با الزامات و قوانین به صورت شش ماهه تهیه و به مدیریت پروژه ارائه می نماید. سوابق این گزارشات به صورت سالیانه به کارفرما گزارش می گردد.

کلیه پیمانکاران جزء موظفند از الزامات و مفاد مرتبط با HSE تبعیت نموده و در اجراي آن به منظور دستیابی و اجراي کامل به الزامات قرارداد همکاري نمایند.

همچنین لازم است کلیه افراد ذینفع در سایت از قوانین خاصی بصورت عمومی تبعیت کنند بعنوان مثال:

کلیه افرادي که قصد ورود دائم یا مستمر به سایت را دارند لازم است دوره هاي عمومی ایمنی برگزار شده توسط شرکت را بگذرانند. پس از گذراندن این دوره ها کلیه افراد حاضر در سایت می بایست کارت HSE خود را از واحد HSE دریافت نمایند.

سازمان‌ها به منظور استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی، باید الزامات قانونی ایمنی (شامل: آیین‌نامه، بخش‌نامه‌ها و …) مرتبط با فعالیت‌های خود را شناسایی نموده و این الزامات قانونی را جمع‌آوری و در دوره‌های زمانی مشخص‌شده ای بروزآوری نمایند.

بدین منظور سازمان باید مراجع قانون‌گذار در خصوص فعالیت‌های خود را شناسایی نموده و از طریق سایت مراجع یا مراجعه حضوری نسبت به بروز آوری قوانین و الزامات ایمنی بهداشت شغلی اقدام نماید.

اهداف

 • تدوین روش اجرایی جهت شناسایی، دستیابی الزامات قانونی و سایر الزامات ایمنی بهداشت شغلی  قابل کاربرد در سازمان
 • بروزآوری الزامات قانونی و ایمنی بهداشت شغلی
 • توزیع الزامات ایمنی به افرادی که درون سازمان کار می‌کنند و ذی نفعان مرتبط

مراجع قانون گذار که قوانین ایمنی و بهداشت شغلی

 

قوانین و مقررات hse

قوانین و مقررات hse

 • اداره بازرسی کار کل کشور
 • سازمان ملی استاندارد ایران
 • سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
 • دفتر مقررات ملّی ساختمان

قوانین و الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با هر صنعت نیز از طرف کارفرما نیز می‌تواند مشخص شود مثلاً در صورتیکه کارفرما نفت، گاز و پتروشیمی باشد باید الزامات ایمنی بهداشت شغلی، شرکت نفت، گاز و پتروشیمی  نیز توسط پیمانکار را رعایت نماید.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (HSE-MS)

 

افسر HSE

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی hse-ms

 

هدف از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ارائه چهارچوبی برای مدیریت ریسک ها و فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. هدف و خروجی های مورد انتظار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پیشگیری از مصدومیت و بیماری مرتبط با کار کارگران و ایجاد محیط های کاری ایمن و سالم؛ در نتیجه؛ حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی با در نظر گرفتن شاخص های پیشگیرانه و حفاظتی موثر برای سازمان بسیار حائز اهمیت است. زمانی که این شاخص ها توسط سازمان و به واسطه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بکارگرفته شود؛ سازمان می تواند عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی خود را بهبود ببخشد.

سیستم ایمنی و بهداشت شغلی در هنگام انجام اقدام اولیه برای پرداختن به فرصت ها جهت بهبود عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می تواند بسیار موثر و کارا باشد. پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با این سند می تواند ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود را مدیریت و عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را بهبود دهد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می تواند سازمان را در دستیابی کامل به الزامات قانونی و سایر الزامات کمک نماید.

استاندارد مديريت سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE-MS در آغاز جهت پياده سازي در صنايع نفت و گاز طراحي گرديد و به دليل وجود ساختار قوي و فرآيندي به عنوان چارچوبي براي مديريت يكپارچه سيستم هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست در ساير صنايع و خدمات از جمله كشتي‌سازي ،گمرك و… مورد استفاده قرار گرفته است.

اين استاندارد مشتمل بر عناصر اصلي ذيل مي‌باشد:

 1. رهبري و تعهد كه متضمن وجود تعهد در سطوح مختلف از بالا تا پايين و فرهنگ حاكم در راستاي ايجاد اصول استاندارد HSE مي‌باشد
 2. خط‌مشي و اهداف استراتژيك كه نشان دهنده مقاصد، اصول كاري و آرمان شركت در ارتباط با ايمني، بهداشت و محيط‌زيست مي‌باشد.
 3. سازماندهي كاركنان، منابع و مستندسازي براي عملكرد صحيح HSE
 4. ارزيابي و مديريت ريسك كه مشتمل بر شناسايي وارزيابي ريسك هاي HSE مربوط به فعاليت ها، خدمات و محصولات و توسعه اقدامات كاهش ريسك است.
 5. طرح‌ريزي براي تغييرات و واكنش هاي اضطراري
 6. اجرا و پايش فعاليت ها و اينكه چگونه اقدام اصلاحي در مواقع ضروري انجام گيرد.
 7. مميزي و بازنگري كه شامل ارزيابي دوره‌اي عملكرد سيستم، اثربخشي و تناسب اصول آن مي‌باشد.

سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001)

استاندارد OHSAS 18001

استاندارد OHSAS 18001

ضمن بیان نیازمندی هایی برای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای، سازمان را قادر به کنترل کلیه ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای نموده و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد. استاندارد 18001 OHSAS  نه تنها مبین ویژگی های یک سیستم ایمنی و سلامت حرفه ای است بلکه مشخصات جزیی تری را برای طراحی یک سیستم مدیریت عمومی اظهار می نماید.

 

اهداف و مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 :

 • بهبود فرهنگ ایمنی، افزایش کنترل مخاطرات
 • شناسایی و کنترل کانون های خطر و ایجاد نظام فعال در برخورد با معضلات ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان
 • بهبود کارایی عملیات وکاهش حوادث اتلاف ساعات تولبد
 • کاهش هزینه ها با جلوگیری از حوادث و توقف های ناخواسته به دلیل بیماریها و حوادث ناشی از کار
 • بهبود ایمنی، کیفیت محیط کار روحیه کارگران و افزایش اعتبار سازمان
 • اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیت های کاری بدلیل پیروی از همه نیازمندی های قانونی که شرکت باید آنرا اجرا نماید.
 • کاهش هزینه های ناشی از عدم ایمنی و بهداشت
 • افزایش بهره وری
 • بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان بعلت درگیر نمودن مدیریت ارشد و مشارکت او در فرآیندهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

نمونه ای از یک ساختار سازمانی

الف) چارت کلی شرکت

نمونه چارت سازمانی

نمونه چارت سازمانی

مسئولیت های سازمانی:

مدیر پروژه

وی مسئولیت کلی در موضوعات HSE پروژه را به عهده دارد.

سایر مسئولیت ها شامل موارد ذیل می گردد.

 • حصول اطمینان از اجرا، استقرار،حفظ و نگهداری آن و به روز رسانی آن متناسب با نیازها،خطرات در مراحل مختلف پروژه
 • نظارت عالی برمسائل HSE  پروژه  و تامین منابع و تجهیزات موردنیاز
 • نظارت برانتخاب و ارزیابی کارکنان استخدامی، پیمانکاران فرعی تجهیزات و ادوات موثر بر HSE
 • حصول اطمینان ازآگاهی و تبعیت کلیه کارکنان و پیمانکاران الزامات قانونی وسایرالزامات قانونی قابل کاربرد در پروژه.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مدیریت ریسک و ایمنی شغلی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استراتژی مدیریت ریسک PPT

مدیریت ریسک دکتر بیگلری

⇐  ارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

ایمنی و بهداشت شغلی در فعالیت های کارگاهی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *