سیستم پروانه کار

سیستم پروانه کار در HSE

سیستم پروانه کار در HSE

موضوعات:

 • تعریف سیستم پروانه کار

 • ضرورت سیستم مجوز کار بر اساس OGP 

 •  الزامات عمومی OGP

 • بیان مساله

 • حادثه پایپر آلفا

 • آتش سوزي جنوب سایت 4 منطقه ویژه

 • اهداف

 • فرضیه ها

 • روش کار

 •  عناصر اصلی پروانه کار بر اساس HSE- UK

 •  عناصر اصلی پروانه کار بر اساس OGP

 • بررسی فرم پروانه کار

 •  تکنیک SHERPA

 • ثبت و تجزیه تحلیل پروانه کار

 • آنالیز خطاهاي احتمالی در زمان صدور پروانه کار

 • چک لیست پایش پروانه کار

 • نتایج

سیستم پروانه کار
حصول اطمینان از برقراري الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیازمند استقرار زیر سیستم هاي متعددي در محیط کار است. یکی از مهمترین این زیر سیستمها، سیستم پروانه کار می باشد.

بر اساس تعریف HSE-UK و OGP سیستم صدور پروانه کار، یک  سیستم مستند براي کنترل فعالیتهایی است که داراي خطرات بالقوه بوده و امکان بروز حوادث را دارند. مفهوم دیگر پروانه هاي کار ایجاد ارتباط میان مدیر سایت، سوپروایزر عملیات، اپراتور و انجام دهنده کار می باشد. بر اساس این سیستم، خطرات فعالیتهایی نظیر: تعمیر و نگهداري، بازرسی و… شناسایی شده و روشهاي ایمن کار و پیش بینی و احتیاطات لازم فعالیتها مشخص می شود.

BP: پروانه کار فرم مخصوصی است (مکتوب و رسمی) که توسط مقام  داراي مسئولیت، صادر شده و براي کنترل کارهایی که داراي ماهیت مخاطره آمیز بوده و یا در شرایط مخاطره آمیز انجام می شود، استفاده می گردد.

ضرورت سیستم مجوز کار بر اساس OGP

 • ایمنی افرادي که کار را انجام می دهند
 • ایمنی افراد دیگري که در تأسیسات حضور دارند
 • ایمنی تأسیسات و محیط زیست
 • رعایت استاندارد هاي شرکت

 الزامات عمومی OGP

سیستم هاي پروانه کار و ضرورت اجراي آن بایستی به اطلاع کلیه واحد هاي مجري و یا مسؤل اجراي عملیات پر مخاطره اعم از واحدهاي سازمانی یا پیمانکاران برسد.

فهرست عملیات مخاطره آمیز و مکانهایی که اجراي برخی از اعمال در آنجا مخاطره آمیز تلقی می شود بایستی حداقل بصورت سالیانه بازنگري شده و به اطلاع واحدهاي مجري و یا مسؤل اجراي عملیات رسانده شود.

فرایند اخذ پروانه کار نبایستی زمان بر و محدود کننده اجراي عملیات به ویژه در موارد اضطراري باشد.

سازمان بایستی شرایطی را فراهم آورد که امکان صدور پروانه کار در مواقع اضطراري در تمام ساعات شبانه روز و حتی روزهاي تعطیل فراهم گردد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

حتما بخوانید:

 مدیریت HSE پیمانکاران بر اساس راهنمای OGP

 سیستم مدیریت HSE برپایه مدل OGP

 راهنمایی ایجاد و برقراری سیستم مدیریت سلامت, ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *