وسایل حفاظتی تنفسی

مشخصات کلی مهم ترین گازهای معدنی

 مشخصات کلی مهم ترین گازهای معدنی

در اینجا به شرح توضیحات مهمترین گازهای معدنی می پردازیم که در تمام معادن به نسبت های مختلف وجود دارد, لذا با آگاهی از این گازها بهتر می توان از خطرات و اثرات سو این مواد جلوگیری کرد.

اکسیژنماده
1/1056چگالی نسبت به هوا
بی بو، بی رنگ، بی مزهخواص فیزیکی
به حالت طبیعی درهوا وجود داردمنابع تولید
غیرسمیآثارمضر
تنفس،دستگاه های اکسیژن سنج،چراغ اطمینان شعله ایروش تشخیص
 • در عیار کمتر از 18درصد باعث تسریع تنفس
 • در عیار کمتر از 14درصد سبب استفراغ و ضعف
 • در عیار کمتر از10درصد سبب کبودی رنگ بدن وحالت اغماء که ادامه تنفس منجر به مرگ تدریجی می گردد.
 • درعیار کمتر از5درصد سبب مرگ آنی خواهد شد.
علائم مشخصه
حداقل 19/5 درصدحداکثر عیار مجاز
پایین تر از 6 درصدعیارکشنده

                                متان یا گریزوماده
0/5545چگالی نسبت به هوا
بی بو، بی رنگ، بی مزهخواص فیزیکی
لایه های زغال، آتشبازی، موتورهای احتراقی، تجزیه مواد آلیمنابع تولید
قابل انفجار، خفه کنندهآثار مضر
دستگاه های گازسنج(گریزو)،چراغ اطمینان شعله ایروش تشخیص
سمی نیست اما اگر مقدار آن ازحد مجاز بیشتر شود باعث کاهش درصد اکسیژن درهوا می شود.علائم مشخصه
1درصدحداکثرعیارمجاز
درعیار 5 تا 15 درصد قابل انفجارعیارکشنده

 

هیدروژن سولفوره    ماده
1/1912چگالی نسبت به هوا
بوی تخم مرغ گندیده، بی رنگ، ترش مزهخواص فیزیکی
آب لایه ها،گازلایه ها، آتشبازیمنابع تولید
سمی،قابل انفجارآثار مضر
بوی تخم مرغ گندیده، دستگاه های مخصوصروش تشخیص
 • درعیار کمتر سبب سوزش چشم
 • در عیار زیاد باعث فلج شدن سیستم اعصاب و مرگ
 • در عیار 0/01 درصد پس از چند ساعت سبب مسمومیت خفیف
 • درعیار 0/05 درصد بعد از 30 تا 60 دقیقه سبب مسمومیت خطرناک
 • درعیار 0/1 درصد سبب مرگ فوری می شود
علائم مشخصه
0/002 درصدحداکثر عیار مجاز
0/1 درصدعیار کشنده

 

انیدرید سولفوروماده
2/2636چگالی نسبت به هوا
بوی مشخص، بی رنگ، ترش مزهخواص فیزیکی
احتراق کانی های گوگردار، آتشبازی، موتورهای احتراقی، آتش سوزیمنابع تولید
سمیآثار مضر
بوی گوگرد، دستگاه های مخصوصروش تشخیص
 • مقدار کم آن باعث مختل شدن سیستم اعصاب به خصوص اعصاب چشم می شود.
 • درعیار 05/0 درصد خطر مرگ را دربردارد
علائم مشخصه
0/0005درصدحداکثر عیار مجاز
0/1 درصدعیار کشنده

 

اکسید های ازتماده
1/5895چگالی نسبت به هوا
بوی مشخص، رنگ خرمایی، تلخ مزهخواص فیزیکی
آتشباری، موتورهای احتراقیمنابع تولید
سمیآثارمضر
دستگا های مخصوص، روش شیمیاییروش تشخیص
سمی هستند ولی آثار آنها فوری نیست و ممکن است 20 تا 30 ساعت بعدعارض شود، تا عیار 0/0025 درصد بی خطرند. ولی با افزایش عیار، خطرناک خواهند شد و آثار مضری برچشم، بینی، دهان وشش ها خواهند داشت و عیار 0/025 درصد سبب مرگ می گردد.علائم مشخصه
0/002  درصدحداکثر عیار مجاز
0/005 درصدعیار کشنده

 

هیدروژنماده
0/0694 چگالی نسبت به هوا
بی بو، بی رنگ، بی مزهخواص فیزیکی
آب های اسیدی، آتشباری، شارژباتریمنابع تولید
سمی، قابل انفجارآثارمضر
دستگا های مخصوصروش تشخیص
درعیار4درصد مخلوط قابل انفجار با هوا را تشکیل می دهد و غالبا با هیدروکربورهای سنگین درگاز زغال دیده می شود.علائم مشخصه
حداکثر عیار مجاز
درعیار 4 تا 74 درصد قابل انفجارعیار کشنده

 

مونواکسید کربن                  ماده
0/9672چگالی نسبت به هوا
بی بو، بی رنگ، بی مزهخواص فیزیکی
آتشبازی، موتورهای احتراقی، احتراق ناقص، اکسیدایون زغالمنابع تولید
سمی، قابل انفجارآثارمضر
دستگاه های مخصوصروش تشخیص
 • در عیار 0/1  درصد باعث سردرد ومسمومیت های جزئی
 • درعیار0/15 درصد باعث سردرد ومسمومیت های خطرناک
 •  20 تا 30 دقیقه تنفس درعیار 0/5 درصد منجر به مرگ می گردد
 • درعیار 1 درصد سبب مرگ فوری خواهد شد.

 

علائم مشخصه
درصد 0/01حداکثر عیار مجاز
0/03 درصدعیار کشنده

 

مشخصات کلی مهم ترین گازهای معدنی
رتبه 4 از بین 2 رای

  جمشیدی, کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. امید است که به کمک همه جوابگوی دوستان و همکاران عزیز باشم.
  با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
  0 پاسخ

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
  در گفتگو ها شرکت کنید.

  دیدگاهتان را بنویسید