مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

تکنیک های ارزیابی ریسک دکتر مهدی پروینی

/
تکنیک های ارزیابی ریسک دکتر مهدی پروینی تکنیک های ارزیابی ریسک دکتر مهدی پروینی فر…
راهنمای کاربردی در مدیریت ریسک پروژه

راهنمای کاربردی در مدیریت ریسک پروژه

/
راهنمای کاربردی در مدیریت ریسک پروژه راهنمای کاربردی در مدیریت ریسک پروژه فرمت: P…
مدیریت خطر و ایمنی بیمار

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

/
مدیریت خطر و ایمنی بیمار مدیریت خطر و ایمنی بیمار فرمت: PDF تعد…
ارزیابی ریسک به روش HFMEA در بخش اورژانس بیمارستان

ارزیابی ریسک به روش HFMEA در بخش اورژانس بیمارستان

/
ارزیابی ریسک به روش HFMEA در بخش اورژانس بیمارستان ارزیابی ریسک به …
آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA

آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA

/
آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA فر…
مدیریت ریسک

ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر کاظمی

/
{ "@context" : "http://schema.org", "@type" : "Article", …
ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea

ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea

/
ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea Envi…
الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان

/
الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان الگوی مدیریت ریسک در 11 کشور جهان …
اصول کلی و گام های اساسی مدیریت ریسک

مدیریت فرایند و امکان­ سنجی پیشنهادات

/
مدیریت فرایند و امکان­ سنجی پیشنهادات مدیریت فرایند و امکان­ سنجی پیشنهادات  …