مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (PPT)

/
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (PPT) شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (PPT) اه…
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک دکتر وثوقی

/
مدیریت ریسک دکتر وثوقی مدیریت ریسک دکتر وثوقی مقدمه تعا…
ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام

/
ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام مقدمه …
روند مدیریت خطرها و اثرات آن (HEMP)

روند مدیریت خطرها و اثرات آن (HEMP)

/
روند مدیریت خطرها و اثرات آن (HEMP) روند مدیریت خطرها و اثرات آن (H…
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

/
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی د…

تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA)

/
تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA) تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA…
تکنیک هازپ (hazop)

دوره ارزیابی ریسک به روش HAZOP

/
دوره ارزیابی ریسک به روش HAZOP دوره ارزیابی ریسک به روش HAZ…
مدیریت بحران در شرایط اضطراری

پاورپوینت آموزشی دوره مدیریت بحران

/
پاورپوینت آموزشی دوره مدیریت بحران آمادگی, واکنش, امدات و نجات در شرایط اضطرار…
ارزیابی ریسک

پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک

/
پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک  آشنایی…