انواع بهداشت

در اینجا انواع بهداشت منظور بهداشت حرفه ای, بهداشت محیط , بهداشت عمومی و بهداشت تغذیه می باشد و سعی می کنیم بهترین مطالب را برای کاربران قرار دهیم. بهداشت و سلامت روان بهداشت در یک تقسیم کلی به دو نوع بهداشت جسمی و بهداشت روانی تقسیم می‌شود. ولی آنها همپوشی‌های زیادی را با هم دارند. 4 نوع بهداشت فردی, بهداشت اماکن, بهداشت صنعتی و بهداشت تغذیه تقسیم بندی کردیم.

بهداشت فردی: کلیه اقداماتی که فرد برای سلامتی خود انجام می دهد بهداشت فردی می گویند.

بهداشت صنعتی: در این بخش بیشتر بهداشت حرفه ای خود را نشان می دهد.

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

/
بهداشت مسکن و اماکن عمومی بهداشت مسکن و اماکن عمومی تهیه و…
اثر مسمومیت زایی نیتریت و نیترات

اثر مسمومیت زایی نیتریت و نیترات

/
اثر مسمومیت زایی نیتریت و نیترات اثر مسمومیت زایی نیتریت و نیترات …
سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی ارگانیک

سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی ارگانیک

/
سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی ارگانیک سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی ارگانیک فرم…
آموزش بهداشت در رستوران

آموزش بهداشت در رستوران

/
آموزش بهداشت در رستوران آموزش بهداشت در رستوران فرمت: PPT   تعداد …
ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی

ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی و ارتباط آن با HACCP

/
ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی و ارتباط آن با HACCP ایمنی و بهداشت در…
ایمنی در مناطق آبی و یخی

خلاصه دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی شناگاه

/
خلاصه دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی شناگاه خلاصه دستورالعمل اجرای…
ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

نقش بهداشت در آتش نشانی

/
نقش بهداشت در آتش نشانی ریسک های بهداشتی زیادی ,سلامتی آتشنشان را در معرض…
رفع آلودگی تجهیزات

رفع آلودگی تيمی تجهيزات

/
رفع آلودگی تيمی تجهيزات موضوعات:اطلاعات عمومي اصول رفع…
پروژه ایمنی در بیمارستان

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻬﺎ (OSHA)

/
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻬﺎ (OSHA) ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧـﻮ…