100 فرمان اصول ایمنی در محیط کار

یکصد فرمان اصول ایمنی در محیط کار

یکصد فرمان اصول ایمنی در محیط کار

یکصد فرمان اصول ایمنی در محیط کار

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 25

در این بخش 41 اصل از 100 فرمان اصول ایمنی محیط کار از دکتر محمد فام را قرار دادیم که توضیحات بخشی از آن به صورت زیر است. سعی کنید به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای یا hse حتما در محیط کار استفاده کنید. (این پست بروزرسانی می شود و بقیه فرمان ها پیوست خواهد شد)

اصل ١ : مراقب راه حل هاي زود بازده باشيد.

همواره كساني وجود دارند كه بخواهند آخرين روش ها و تكنيك هاي HSE را به شما عرضه كنند. متاسفانه در اغلب موارد بجاي اينكه اين تكنيك ها بصورت مشروط و اقتضائي ارائه شوند به عنوان راه حل هاي قطعي و فوري مطرح مي شوند. پيغام من در اينجا براي مديران ايمني اين است: براي كم كردن وزن هيچ پماد جادويي وجود ندارد بايد وقت بگذاريد و عرق بريزيد پس لطفا مراقب باشيد

اصل ٢ : كاركنان شما تركيبي از مغز و قلب هستند.

واقعيت انكار ناپذير اين است كه كاركنان تحت پوشش شما هر روز با احساسات مختلفي وارد محيط كار خود مي شوند. به همين دليل بدون در نظر گرفتن احساسات آنها تقريبا هيچ اقدام HSE عملي نخواهد شد. يادتان باشد همانقدر كه احساسات منفي كاركنان نظير عصبانيت، غم، نفرت،… مي تواند مغاير با اقدامات ايمني شما باشد احساسات مثبت آنها نيز نظير شادي، عشق،… مي تواند به پياده سازي ايده هاي ايمني شما كمك كند. پيغام من در اينجا به شما اين است كه كاركنان شما بخشي از خانواده شما هستند همانطوريكه به مغز آنها توجه مي كنيد به صداي قلب آنها هم به دقت گوش كنيد.

اصل ٣ : استثنايي وجود ندارد؛ كارگران نيز با تغييرات و تصميماتي كه خود در اتخاذ آن مشاركت داشته اند براحتي مخالفت نخواهند كرد.

براي افزايش اثربخشي اقدامات HSE ، فرصتهاي فراهم كنيد تا همه كاركنان تحت پوشش شما در مورد مسئوليت هاي مشترك و مشكلاتي با ماهيت HSE مشاركت نموده، ريشه هاي مشكلات را پي جويي كنند و راه حل هاي مناسب را پيشنهاد كنند. جلب مشاركت كاركنان نيازمند پيش نيازهاي نظير زمان كافي، دانش مناسب و حمايت فرهنگ سازماني از مشاركت كاركنان است. يادتان باشد بي مايه فطير خواهد شد؛ پاداش هاي مناسب و كافي را
فراموش نكنيد.

اصل ٤ : صداي رفتار شما هميشه رساتر از صداي گفتار شماست.

كارشناسان HSE در محيط هاي كار خود همواره به عنوان يك الگو مطرح بوده و كاركنان از رفتارها و نگرش هاي آنها تقليد مي كنند. زماني كه كاركنان تحت پوشش شما تضادي بين رفتار و گفتار شما مشاهده كنند بدون شك بيشتر به رفتارهاي شما رجوع خواهند كرد. كاركناني كه مي بينند مديران HSE آنها همواره بر خلاف حرفهاي خود، بجاي اقدامات ريشه اي و مهندسي هميشه از طريق ارعاب و تهديد به فكر پيش بردن اصول ايمني مد نظرشان هستند، مشكلات شخصي پرسنل براي آنها مهم نبوده و به شكايات و درد دل هاي كاركنان گوش فرا نمي دهند، چشم هاي خود را در مقابل تخلفات مديران مي بندند و … توصيه هاي اين گونه مديران HSE را جدي نخواهند گرفت. يادتان باشد براي پرسنل بسيار دشوار خواهد بود كه به مديري اعتماد كنند كه بين حرف و عمل او – دنياي از فاصله كه نه – ذره اي فاصله باشد.

اصل ٥ : بدنبال اصلاح رفتارهاي ناايمن كاركنان تان باشيد نه شخصيت عمومي آنها

هنگامي كه مي خواهيد از عملكرد فردي انتقاد كنيد روش مناسب تمركز بر رفتارهاي مشخص او و غير شخصي كردن تذكر است. در اين مواقع سعي كنيد بجاي قضاوت و سنجش افراد از جملات توصيفي استفاده كنيد براي مثال وقتي با كارگري روبرو مي شويد كه در ارتفاع ٣٠ متري بدون هيچ تجهيز ايمني در حال فعاليت است از بيان عباراتي نظير “تو حاليت نيست”، “بي شعور”،…. شديدا اجتناب كنيد. علاوه بر اين در اين مواقع سعي كنيد بجاي
جملات مبهم از جملات شفاف و صريح استفاده نماييد: ديروز موقع كار در ارتفاع بر خلاف مقررات از هيچ تجهيز ايمني استفاده نكرده بودي در ضمن به غلط به من گفتي كه در سه ماه اخير هيچ TBM در اين زمينه نداشته اي من اين دو رفتار غلط شما را ثبت كردم اگر …. در مثال بالا فرد بدون اينكه كمترين توهيني به شخصيتش بشود كاملا متوجه مي شود كه به چه دليلي مورد انتقاد قرار گرفته است و اگر رفتارش تكرار بشود دقيقا چه اتفاقي خواهد افتاد. يادتان باشد ارائه بازخوردهاي غلط مي تواند واكنش هاي احساسي شديدي ايجاد كند كه نتايج آن ممكن است حتي از پيامدهاي خود عمل شديدتر باشد.

اصل ٦ : گوش دادن كافي نيست با گوش جان بشنويد.

بدون شك براي ارتقاء وضعيت HSE سازمان تان به هم فكري و گفتگو با كاركنان تان نيازمنديد. در همين راستا لازم است كه حرف هاي آنها را نيز بشنويد. يادتان باشد كه گوش كردن با شنيدن متفاوت است. شايد اين جمله در ابتدا به راحتي قابل درك نباشد. گوش كردن فرايندي است فعال در حاليكه شنيدن ماهيت انفعالي دارد. شما وقتي به عنوان شنونده فعال ايفاي نقش مي كنيد به دنبال كسب برداشت شخصی از خواسته هاي كاركنان تان نيستيد بلكه سعي مي كنيد بدون قضاوت خواسته هاي آنها را دريافت و درك كنيد.

اصل ٧ : كداميك؟ حوادثي كه رخ داده اند يا آنهايي كه هنوز رخ نداده اند؟

بدون شك تحقيقات حوادث به مفهوم معمول آن يكي از پايه هاي اصلي ارتقا سطح ايمني سازمانها مي باشد. در اين رويكرد در بهترين حالت پس از بروز حوادث و تحميل خسارات مرتبط با آن، با آناليز و شناسايي علل انها در سطوح مختلف، سعي مي شود كه از تكرار آن و حوادث مشابه جلوگيري شود. اما اين مي تواند حداكثر نيمي از راه باشد نيم ديگر آن در يك جمله از آقاي Erik Hollnagel نهفته است: ايمني مجموع حوادثي اند كه اتفاق نيافتاده
اند. در سيستم تحقيقات حوادث تلاش اصلي خود را براي فهميدن دلايل حوادثي بگذاريد كه هنوز اتفاق نيافتاده اند. فكر مي كنيد دلايل اصلي حوادثي كه هنوز در شركت خودتان اتفاق نيافتاده است كدام مورد است؟ اقدامات شما يا شانس محض تان. يادتان باشد كه هميشه شانس با شما نخواهد بود

اصل 8 : گمبا (GEMBA) محل كار شماست از دفتر كار خود خارج شويد.

عنوان پر طمطراق “مهندس”، در بسياري از اوقات پاشنه آشيل ما در موفقيت مي شود. بدون شك براي شناسايي و رسيدگي به يك مشكل يا مسئله با ريشه ايمني نمي توان در دفتر كار نشست و تصميم گرفت. شايد دليل اصلي اين كار در ماهيت علم ايمني باشد. ايمني يعني علم و هنر تعامل با هر آنچه كه در محيط كار است كه از نوع بي جانش و چه از نوع جاندارش. بايد همواره در دل محيط كار بود، ديد، شناخت، مشورت كرد و به كار بست و نتيجه كار را در عمل ديد. به طريق اولي نمي توان در دفتر نشست و پرميت صادر كرد، شناسايي خطر و ارزيابي ريسك انجام داد، تشويق و تنبيه انجام كرد، گزارش نوشت و … پي نوشت: دو واژه كايزن و گمبا، واژه هايي هستند كه در قلب مديران ژاپني جاي دارند و مديران معمولاً تصميمات
خود را براساس درك كامل اين دو واژه اتخاذ ميكنند در زبان ژاپني، (GEMBA) به معناي محل واقعي و جايي است كه عمليات اصلي سازمان در آن انجام مي شود

ادامه فرمان ها را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با یکصد فرمان اصول ایمنی در محیط کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ اصول پنج گانه ایمنی در محیط کار

⇐ ایمنی و بهداشت شغلی در فعالیت های کارگاهی

⇐ ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *