چگونگی تنظیم صندلی های اداری کارگری -How to adjust the labor office chairs

چگونگی تنظیم صندلی های اداری کارگری -How to adjust the labor office chairs

مهم ترین بخش درمورد داشتن یک ایستگاه کاری خوب چیست؟درهنگام انتخاب صندلی چه چیزی باید مدنظر قرارگیرد؟چه چیزی باعث بحث درمورد دسته های صندلی شده است؟مهم ترین بخش درمورد داشتن یک ایستگاه کاری خوب چیست؟

ایستگاه کاری باید اجازه دهد کارگربنشیند،وظایف خود رابه راحتی انجام دهدوتغییراتی که بطورآزادانه می خواهد دروضعیت خود ایجادنماید.
سه حوزه ارتباطی در فضای کار که استقرار کارگری را تحت تاثیر قرارمی دهد وجود دارد: صندلی، سطح کار (معمولا بالای میز یا صفحه کلید) و طبقه . برای اطمینان از راحت ترین وضعیت ممکن، دوتا از این عوامل باید قابل تنظیم باشد.
اگر شما استطاعت(آمادگی انجام کاررادارید)برای انجام این کارونه هیچ چیز دیگری، یک صندلی “باید” به طور کامل قابل تنظیم باشد. از سوی دیگر، و شاید گزینه صندلی ترجیح داده شده ترین حالت باشد،یک میز به طور کامل قابل تنظیم باشد.بااین حال باتوجه به قیمت یک میزشاید گزینه صندلی عملی وکاربردی ترباشد.علاوه برجنبه موثروارزانتربودن قابل تنظیم بودن صندلی،راحتی وامنیت استفاده ازصندلی وزیرپایی می باشد.
درهنگام انتخاب صندلی چه چیزی باید مدنظر قرارگیرد؟
یک اصل اساسی درارگونومی وجوددارد که هیچ فرد متوسطی وجودندارد.بااین حال طراحی یک صندلی برای هرفردی بطورخاص نیز عملی نیست.تنها راه حل این است که برای حداکثرمردم صندلی قابل تنظیم درست نمود.(90%صندلی های قابل تنظیم و5%مابقی برای بلندقدترین وکوتاه قدترین افرادسفارش داد.)
صندلی راانتخاب کنیدکه:

قابل تنظیم باشد چون کارکردن درحالت نشسته برروی آن درحالت نشسته آسان است.یک صندلی که برای هردوحالت ازلحاظ شیب وارتفاع قابل تنظیم باشد.یک صندلی که به پشت ران وزانوفشارواردننماید.یک صندلی بالبه جلویی که منحنی ان به سمت پایین یاجلوباشد.روکش صندلی ازپارچه های قابل تنفس وغیرلغزنده باشد.شکل پشتی صندلی برای حمایت ازپایین کمربه حالت قوس کمرباشد.درپنج نقطه پایداردارای پایه باشد.چرخ ها ویاکاستورها برای نوع کفپوش اتاق مناسب باشند.یک مکانیسم گردان ویا چرخشی داشته باشد.دسته های صندلی ارتفاع آرنج راتنظیم می کند هنگامیکه شما اندام فوقانی رابه پایین آویزان می کنیدوساعدبااندام فوقانی زاویه 90درجه می سازد.

دسته های صندلی مانع انجام حرکات مکرروازاددرایستگاه کاری نشود.
درمورد دسته های صندلی چه بحث هایی شده است؟
دسته های صندلی بطورسنتی توصیه نمی شود زیراآنها مانع نزدیک شدن کاربران به میز می شوند.بااین حال درحال حاضردسته های صندلی وجوددارندکه طول آنها 25سانتیمترویاکمتراند ودرپشت صندلی قراردارند.مردم بااستفاده ازصندلیهایی که برروی آنها دسته های کوتاه نصب شده است می توانندصندلی خودراتانزدیک ایستگاه کاری خودحرکت دهند.دسته های صندلی به کاربران درحال استراحت کمک می کندمقداری ازبارگردن وشانه های آنها را ازروی بدن آنها می گیرد.
چگونگی تنظیم یک صندلی برحسب ابعادبدن کاربر:
تنظیم ارتفاع صندلی :درجلوی صندلی بایستید بالاترین نقطه ازصندلی زمانیکه درحالت افقی قراردارد درست درزیر کلاهک زانوقرار گیرد.(نوک لبه جلوی صندلی بایدزیر کلاهک زانوقرارگیرد)

برروی صندلی بنشینیدوپاهای خودراصاف برروی کف زمین قراردهید.بررسی کنید که فاصله بین لبه جلویی صندلی وبخش پایین ترازپاها پشت قوس زانو(گوساله ها)متناسب بامشت گره کرده باشد(درحدود2اینچ)

تنظیم پشتی صندلی ازعقب وجلووهمچنین بالا وپایین بطوریکه متناسب باقسمت توخالی کمرباشد.

بطورعمودی بروی صندلی وبطورآزادانه بنشینید.خم آرنج خودرابایک زاویه مناسب (90درجه)بروی دسته صندلی تنظیم کنیدتازمانیکه به سختی آرنج دسته رالمس کندوآن راتنظیم نماید.بعدازبدست آوردن این حالت دسته های صندلی راحرکت دهید.درصورت تمایل شما می توانید صندلی خودرابه عقب ویا جلوکج نمایید.

وظایف اداری یا دفتری مختلف نیازمندتجهیزات ،لوازم جانبی وپوسته های متفاوتی هستند.بااین حال صندلی تنظیم ونصب آن درمحیط اداری معمولاثابت باقی می ماند.
منبع: بهداشت حرفه ای ساوه
چگونگی تنظیم صندلی های اداری کارگری -How to adjust the labor office chairs
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید