اصول کلی و گام های اساسی مدیریت ریسک

مدیریت فرایند و امکان­ سنجی پیشنهادات

مدیریت فرایند و امکان­ سنجی پیشنهادات

مدیریت فرایند و امکان­ سنجی پیشنهادات

 

 • مديريت وضعیت های دشوار
 • چگونه فرآيند را با استفاده از پيشنهادات مديريت می کنند؟
 • توصيف پيشنهادات
 • نقش ماتريس های ريسک در شناسایی تأثيرات پيشنهادات
 • بررسی ماتريس های ريسک
 • استفاده از ماتريس‌های ريسک مالی
 • امكان سنجی اندازه‌گيری های مربوط به ريسک
 • خودآزمایی

مديريت وضعيت های دشوار

برای مديريت يک فرآيند به فهرستي از پيشنهادات كه حاصل از آناليز فرآيندهاي پرخطر مثل HAZOP و همچنين فرضياتی كه به منظور ارزيابی ريسک شده بود، نياز است. اگر چه همواره در تلاش برای رسيدن به عملياتی ايمن هستند، ولی اين موضوع به سادگی حاصل نمی‌شود.

برای مديريت در ابتدا بايد به موارد مرتبط زير توجه نمود:

 • توليد خروجي از تجهيزات
 • سود بخشی توليدات تجهيزات
 • راضي كردن نيازهاي مالي سهامدارن

ايمني واحد داراي اهميت زياد مي‌باشد هر چند هزينه آن بالا باشد. ايمني بيش از اندازه به علت بالا رفتن هزينه‌های مربوط به بازسازی دوباره واحد باعث كاهش منافع می‌شود. در صورتي كه توليدات واحد مهم و داراي سودبخشي باشد، اقتصادي است كه اين عمليات های ايمن سازی صورت گيرد. در اينجاست که سوالاتی از قبيل كه چه مقدار ايمني را بايد كم كرد؟ يا چه مقدار ايمني را بايد افزايش دارد؟ مطرح مي شود. سوالات مربوط به امکان‌پذير بودن پيشنهادات خيلي مهم مي‌باشند.

 

چگونه فرآيند را با استفاده از پيشنهادات مديريت مي‌‌‌‌کنند؟

از آنجا که فهرستي از ضروریات موجود است نمي توان فرض كرد كه پيشنهادهاي ويژه پذيرفته خواهند شود. براستی، آيا مي توان با استفاده از پيشنهادات از خطرات جلوگيري كرد و يا آنها را كاهش داد؟ چه عواملي باعث پذيرفته شدن پيشنهادات ويژه مي شوند؟ اتفاقات ايمن (بي خطر) داراي قيمت هستند بنابراين برای داشتن عملياتی ايمنی بايد مقدار افزايش هزينه‌ها در مورد آنها بررسی شود؟ واضح است كه اهداف ارزيابي پيشنهادات ويژه مشخص نيست. براي ارزيابي پيشنهادات نياز به اطلاعات بيشتری و تعريف صحيحی از پيشنهادات داريم.

 

توصيف پيشنهادات

فراهم كردن تعاريف مناسب داراي اهميت مي باشد، به طوري كه داشتن پيشنهاداتی بدون تعاريف نمي تواند به خوبي قابل فهم باشد و براي توصيف بهتر نياز به آدرسهاي مناسب است:

 • به طور كلي چه چيزي پيشنهاد شده است؟
 • چرا نياز به دادن پيشنهادات وجود دارد؟
 • آيا اطلاعات كافي براي بررسي پيشنهادات وجود دارد؟
 • آيا پيشنهادات به منظور جلوگيري از اتفاقات يا كم‌كننده خطرات ارائه مي شوند؟

 

نقش ماتريس های ريسک در شناسایی تأثيرات پيشنهادات

نمونه ای از یک ماتریس ریسک

نمونه ای از یک ماتریس ریسک

 

بيشتر سازمانهايي كه از ماتريس ريسک به عنوان بخشي از فرآيند HAZOP استفاده مي كنند، كيفيتي نسبي از خطرات به دست مي آورند. شدت احتمال بيشتر ماتريس‌هاي ريسک براساس يک يا چندين معيار که در زير آورده شده است بيان می‌‌شود:

 • مرگ و مير و كاهش ميزان آسيب ديدن
 • از بين رفتن سرمايه
 • کاهش ميزان محصولات توليدی
 • تأثیرات محيطي بر روی جانوران / گياهان، تخريب زميني/ مسيرهاي آبي

مرگ و مير و كاهش صدمات فيزيكي از بزرگترين مشكلاتي هستند كه بايد بررسي شوند و که با اين بررسی‌ها سطوح خطرات کم‌اهميت كاهش مي‌‌‌‌‌‌‌يابند. بنابراين همه فعاليت‌هاي که در آنها امکان ريسک چه در محل، چه هنگام حمل ونقل به وسيله ماشين يا هواپيما است، بررسي مي‌شود.

ماتريس‌هاي ريسک احتمال مرگ و مير و كاهش آسيب ها و از دست رفتن سرمايه و توليدات و تأثیرات حاصل از آن را بر روي محيط اطراف نشان مي دهند كه ممكن است براي اطلاعات مديريتي مفيد باشد. اين در حالی است که ممكن است به سختي تفسير شوند و در طی آن عوامل مهم که باعث بروز پيشنهادات می‌شوند آشکار گردد. ماتريس ها آگاهي دهنده هستند اما اطلاعات اندكي را فراهم مي كنند. در صورتی که نيازمند اطلاعاتی معمولی بوده و صرفه‌نظر از ملاحظات مالي می‌توان از ماتريسها استفاده نمود.

 

بررسی ماتريس های ريسک

در ماتريس هر كدام از خانه هاي ماتريس با حروفي نشان داده شده است كه هر كدام ميزان خاصي از ريسك را نشان مي دهد. در كنار هر خانه اعدادي موجد است كه اين اعداد در هر رديف نشان دهنده توصيفات خاصي هستند.

 

U

UNA4

Frequency

UNCA

3

N

CAA2
CAAA

1

4

32

1

Consequence

 

مثلاً در ستون مربوط به تناوب(Frequency) اين اعداد به صورت زير توصيف مي شوند:

 1. بيشتر از يک مرتبه در طول عمر تجهيزات اتفاق نمي‌افتند.
 2. چند مرتبه در طول عمر تجهيزات اتفاق مي‌افتند.
 3. به صورت ساليانه اتفاق مي‌افتند.
 4. به صورت تناوبي براي مثال ماهيانه اتفاق مي افتند.

اعدادی که مربوط به قسمت شدت اتفاقات می‌باشد در زير توصيف مي‌شوند:

 1. هيچ تأثیري بر روي سلامتي ندارند.
 2. حداقل آسيب‌ها را می‌رسانند.
 3. حداکثر آسيب‌ها را می‌رسانند.
 4. باعث مرگ يک نفر يا بيشتر می‌‌شوند.

ماتريس ريسگ اساس ثابتي ندارد و يكي از مزاياي آن كم قيمت بودنش مي‌باشد. ماتريس ريسک را مي توان بر اساس معيارهای پذيرفته شده کلی و ارزش هاي عمومي مرگ ومير، بوجود آورد به طوری که ماتريس هاي ويژه ريسک مرگ / در سال تعريف مي شود.

به وسيله ماتريس‌ها احتمال وقوع خطر به صورت اينكه چند مرتبه در سال تكرار مي شوند بيان مي‌شود و يا شدت خطر به صورت ميزان صدمه رساني به افراد و مرگ و مير توصيف مي‌شود در ادامه سطوح هاي پذيرفته شده ريسك بيان شده است:

سطح ريسک

سطوح مختلف ريسک که باعث مرگ ومير در سال
Very High

2-10≤RR

High

3-10≤RR<2-10
Medium

4-10≤RR<3-10

Medium Low

5-10≤RR<4-10
Low

6-10≤RR<5-10

Very Low

6-10>RR

جدول (رتبه‌‌بندی ريسک) RR-Risk Ranking

 

تفسير ماتريس مشكل است چرا كه احتمالات جزئی که باعث مرگ می‌شود به سختي قابل شناسايي مي‌باشد. اگر به عنوان مثال در بررسي‌هاي انجام شده ميزان سطح ريسک 4-10 مرگ و مير در سال برآورده شده است، كه ميزان ريسک 0.01% مرگ در سال را بدنبال دارد. اين به آن معناست كه براي هر 1000 نفري كه در معرض اين ريسک قرار مي گيرند، در طول هر 10 سال يک مرگ اتفاق می‌افتد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با مدیریت فرایند و امکان­ سنجی پیشنهادات داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بررسی روش های ارزیابی خطرات با استفاده از روش های HAZOP-FTA-FMEA-ETA

دوره ارزیابی ریسک به روش HAZOP

کتابچه راهنمای آموزشی HAZOP

مطالعه عملیات و خطر (hazop) دکتر غلام نیا

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *