استاندارد OHSAS 18001

جزوه دوره آموزشی مبانی و الزامات استاندارد OHSAS 18001 : 2007

جزوه دوره آموزشی مبانی و الزامات استاندارد OHSAS 18001 : 2007

جزوه دوره آموزشی مبانی و الزامات استاندارد OHSAS 18001 : 2007

با نگاهی به استاندارد جدید ISO 45001 : 2016

تهیه و تنظیم:

شرکت پترو پایدار ایرانیان

اهداف دوره:

 • آشنایی شرکت کنندگان با لزوم استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S)
 • آشنایی شرکت کنندگان با الزامات استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) با نگاهی به استاندارد جدید  ISO 45001:2016
 • ارائه پیشنهادات اجرائی و کاربردي در استقرار استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S)  و استاندارد جدید ISO 45001 : 2016 در سازمان هاي ایرانی

 لزوم استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OH&S )

عوامل زیان آور زیادي در محیطهاي کاري مختلف وجود دارند که منجر به ضایعات انسانی و مادي فراوان می شوند. رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار باعث سالم و بی خطر شدن محیطهاي کاري می شود.

اصولاً ایمنی را میزان فرار از خطر و دور کردن آسیب ها تعریف کرده  اند. رشته هاي مختلف تحصیلی ( ایمنی و حفاظت و…) باعث تربیت افراد متخصصی جهت برپایی مجموعه تدابیر، فنون، شیوه ها و اصول به کار بردن ایمنی در سازمان ها و نیروي انسانی و سرمایه می شود تادر مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیطهاي کار به نحو موثري از آنها حفظ و حراست گردد که در نتیجه محیطهاي کاري بیخطر و سالمی جهت افزایش کارایی کارکنان و سودآوري سازمان ایجاد می شود و یا خطرات و آسیبهاي محیط کار را به حداقل خود می رساند.

آشنا شدن با عوامل و عناصر زیان بخش و خطرات محیط کار و نحوه مقابله با آنها باعث میشود که نیروي انسانی شاغل در محیط کار احساس امنیت کند و کارآیی اش افزایش یابد، همچنین وجهه، اعتبار و ارزش سازمان در نگاه عمومی ، ارتقا پیدا کند.

شناخت آثار سوء مواد شیمیایی، گازها، تشعشعات وسایر عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان بخش محیط کار روي بدن انسان و حوادث ناشی از کار با وسایل و ماشین آلات، پیش بینی تدابیر، فنون و وسایل ایمنی لازم را براي هر یک از موارد مذکور ضروري و اجتناب ناپذیر می سازد. هر اقدام ایمنی و بهداشت شغلی باعث ارتقاء سطح نسبی ایمنی در سازمان می شود. بررسی هاي انجام شده پیرامون چگونگی وقوع حوادث در صنایع « اَعمال ناایمن » و « شرایط ناایمن » مختلف نشان داده است که علت اصلی آنها وجود است که خود ناشی از سوء مدیریت و برخوردهاي موردي و موضعی (و نه نظام گرایانه، بنیادي و راهبردي) با فعالیت هاي ایمنی است.

ضمناً باید توجه داشت که آسیبها و خطرهاي محیطهاي کاري محدود به حادثه نمیشود. حادثه اثرات سوء آنی و فوري بر روي نیروي انسانی و عوامل مادي برجا می گذارد، حال آن که عواملی هستند که تاثیرهاي سوء دراز مدت بر سلامت انسان میگذارد که شاید تا سالها قابل تشخیص نباشند که آنها را بیماري ( عمدتاً بیماریهاي حرفهاي و امراض شغلی یعنی بیماریهایی که به سبب نوع کار عارض انسان می شود) می نامند.

به دنبال این تفکر و با تمرکز بر شناخت عامل بالقوه آسیب رسان ( اعم ازحادثه و بیماري) به عنوان نقطه آغازین بررسی در امور ایمنی بهداشت کار و محور قرار دادن انسان به عنوان کلید پیشرفت و تعالی سازمان، نظامی برقرار شده است که گردانندگان آن باید برنامه ریزي، سازماندهی، نظارت و کنترل همزمان را برحوادث و همچنین بیماریها و در نتیجه ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاري، داشته باشند.

اصولاً امروزه بسیاري از سازمانها براي هدایت و هماهنگ کردن فعالیتهاي هدفمند و نظام گراي خود از نظامهاي مختلف جهانی مدیریت استفاده می کنند. در هر یک از این نظامهاي مدیریت، رضایت گروه خاصی بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین اگر قرار باشد رضایت همه گروه هاي علاقمند را فراهم کرد، باید به فعالیتها از جنبه هاي مختلف نگاه شود که این خود مستلزم استقرار نظام مدیریت و بهداشت شغلی است.

 تاریخچه 18001:2007 OHSAS

 • توجه به وضعیت نامطلوب کارگران در کارخانهها در دوران انقلاب صنعتی
 • تدوین قانون در سال 1970 (OSH ACT/1970)
 • تشکیل اداره ایمنی و بهداشت (OSHA)
 • توجه بیشتر به مسایل ایمنی، بهداشت حرفه اي، محیط زیست، حمل و نقل مواد خطرناك
 • تدوین استاندارد 18001:1999 OHSAS
 • ویرایش بعدي 18001:2007 OHSAS
 •  ویرایش جدید همراه با تغییر ساختار 45001:2016 ISO

ادامه مطلب که شامل موضوعات زیر است را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 •  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S)

  • دامنه کاربرد

  • نشریات مراجع

  • واژگان و تعاریف

  • الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 • ممیزین 18001 OHSAS از سازمان چه می خواهد؟

 • نگاهی به استاندارد جدید 2016 : ISO 45001

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جزوه دوره آموزشی مبانی و الزامات استاندارد OHSAS 18001 : 2007 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

تغییرات OHSAS 18001:2007 به استاندارد ISO 45001:2016

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

جزوه دوره OHSAS18001:2007

تشریح بندهای OHSAS 18001

⇐  بسته OHSAS 18001:2007

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *