کنترل کیفیت نمونه برداری و تجزیه آزمایشگاهی

آسیب شناسی و ایمنی در آزمایشگاه

آسیب شناسی و ایمنی در آزمایشگاه

آسیب شناسی و ایمنی در آزمایشگاه

 فرمت: Ppt       تعداد صفحات: 34 

الزامات ایمنی در آزمایشگاه

 • žتعيين مسئول ايمنی و بهداشت
 • žمستند سازی
 • žآموزش
 • žايمنی کارکنان
 • žشستشو ،سترون سازی وضد عفونی کردن
 • žدفع پسماند آزمايشگاهی
 • žواکسيناسيون کارکنان
 • žايمنی محيط آزمايشگاه

مستند سازی

 • žدستورالعمل حفاظت و ايمنی
 • žدستورالعمل نحوه سترون سازی شستشوی لوازم شيشه ايي نظافت محيط کار
 • žدستورالعمل دفع پسماند
 • žاصول کلی حفاظت و پيشگيری
 • žثبت و گزارش و پيگيری مخاطرات

انواع پسماندها

 1. žپسماندهاي عادي وغير آلوده
 2. žپسماندهاي عفوني مانندسرم و ساير مايعات آلوده بدن ، کشتهاي ميکروبي وغيره
 3. žپسماندهاي تيزوبرنده مانندسرسوزن، تيغه اسکالپل، شيشه هاي شکسته، سرسمپلروغيره
 4. žپسماندهاي شيميايي شامل انواع موادومعرفهاي آزمايشگاهي(کيتهاي تشخيصي)
 5. žپسماندهاي آسيب شناسي تشريحی و بافت شناسی
 6. žپسماندهاي پرتوزا

žدستورالعمل نحوه ضد عفونی درموارد ريختن وياشكستن ظروف محتوي موادآلوده

 • žنفس خودرا تا زمان خروج از محل نگه داريد.
 • žلباسها و پوششهاي حفاظتي را بپوشيد.
 • žمدتي صبر کنيد تا آئروسلها ته نشست حاصل کنند.(حداقل 15 دقيقه)
 • žمحل رابا حوله کاغذي ويا تنزيب بپوشانيد.
 • žمحلول ضدعفوني کننده مناسب را به آرامي درمحل بريزيد.
 • žمدتي صبر نمائيد.(بسته به نوع محلول)
 • žقرار دهيد. ( Safety Box ) بوسيله پنس و يا فورسپس پارچه وقطعات شيشه را در داخل ظروف ايمن
 • žسپس محل راتميز نموده ودر صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفوني عمل فوق را تکرار نمائيد

اصول کلي حفاظت و پيشگيري از آلودگي کارکنان و محيط آزمايشگاه

žاز خطراتی نظير :

 • žعوامل بيولوژيک
 • žمواد شيميايي
 • žمواد راديواکتيو
 • žمواد سرطان زا
 • žصدمات مکانيکی
 • žاستعمال دخانيات
 • žخوردن و آشاميدن
 • žتماس دست
 • žعدم قرار دادن درپوش بر روی سرنگ
 • žبرداشت مايعات با پيپت
 • žشستشوی دستها
 • žمو
 • žريش
 • žجواهرات
 • žوسايل تيز و برنده
 • žماسک
 • žدوش اضطراری
 • žواکسيناسيون

ž

žاستفاده از دستكش در موارد زير الزامي است

 • žهنگام نمونه گيری/ نقل و انتقال نمونه / انجام آزمايشات
 • žهنگام تماس با مواد،سطوح و وسايل آلوده
 • žهنگام تماس با هر نوع نمونه استخراج شده از بيمار
 • žطبق توصيه CDC در زمان تماس با نواحی استريل بدن بايستی از دستکش استريل استفاده نمود
 • žبايد هميشه دستكش در اندازه هاي متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب ، در تمام بخشهاي فني در دسترس باشد

žجهت اهداف مختلف بايد از دستكش هاي متفاوتي استفاده نمود ، شامل :

 • žدستکش جراحی
 • žدستکش نايلونی
 • žدستکش لاستيکی
 • žدستکش خانگی

نکات ایمنی هنگام کار با وسایل شیشه ای

 • žهرگز در ظروف شيشه اي را با قدرت و فشار باز نكنيد، درهايي آه چسبيده يا فرو رفته اند، بايد بريده شوند.
 • žبايد قبل از شستشو ، وسايل شيشه اي آلوده را ضدعفوني نمود.
 • žبايد قطعات شكسته و يا دور ريختني را در يك محفظه مخصوص و مقاوم قرار داد .
 • žظروف شيشه اي داغ را بايد با دستكش هاي مقاوم به حرارت جابجا نمود.
 • žوسايل شيشه اي شكسته شده را فقط با روش هاي مكانيكي جابجا نمائيد.
 • žحتي الامكان از ملزومات آزمايشگاهي يكبار مصرف استفاده نمائيد .
 • žضد عفونی نمودن وسايل آزمايشگاهی
 • žجدا نمودن وسايل تميز از آلوده
 • žورود کودکان
 • žوسايل کمک های اوليه
 • žوسايل شخصی
 • žدفع زباله
 • žکنترل ورود حيوانات

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • الزامات ایمنی ویژه بخش آسیب شناسی تشریحی

 • انواع خطرات در بخش آسیب شناسی

 • بررسی نمونه های دارای الودگی

 • خطرات ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده

 • خطرات ناشی از کار با ابزار ، وسايل و دستگاه های مورد استفاده

 • دفع پسماند های آسيب شناسی تشريحی

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آسیب شناسی و ایمنی در آزمایشگاه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب ایمنی کار در آزمایشگاه

ایمنی در آزمایشگاه

⇐  کلیات ایمنی در آزمایشگاه

آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها

چک لیست مواد شیمیایی آزمایشگاه

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *