روغن صنعتی

دستورالعمل مديريت روغن های مستعمل و فيلترهای روغن

دستورالعمل مديريت روغن های مستعمل و فيلترهای روغن

1 – هدف

اين دستورالعمل به منظور مديريت روغنهايی كه استفاده شده و بقدري آلوده شده اند كه قابليت استفاده مجدد براي مقاصد اوليه را ندارد، تهيه شده است.

2- حدود

3- محدوده كاربرد

اين دستورالعمل براي تمام مجتمعهاي توليدي، طرحهاي در دست احداث پتروشيمي و شركتهاي تابعه كاربرد داشته و بايد در تمام فعاليتها و فرآيندها مدنظر قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود.

4- مسئوليتها

1-22- كليه مديران عامل شركتهاي تابعه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين دستور العمل مي‌باشد.

2-22- رئيس HSE شركتهاي تابعه مسوول نظارت و كنترل اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

3-22 – واحد محيط زيست اداره HSE شركتهاي تابعه مسوول اجراي اين دستورالعمل است كه مي تواند اجراي آن را توسط نمايندگان خود يا از طريق عقد قرارداد به فرد يا افراد ذيصلاح حقوقي واگذار نمايد.

4-22- ادارة محيط زيست امور HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي مسووليت مميزي دوره اي و بررسي نحوة اجراي اين دستورالعمل را برعهده داشته و بصورت سالانه گزارش نحوه عملكرد شركتهاي تابعه در اين خصوص را تهيه و اين گزارش از طرف رئيس امور HSE به مدير عامل محترم شركت ملي صنايع پتروشيمي منعكس خواهد شد.

4 – مسووليتهاي تصويب و اجرا

اين دستورالعمل به تصويب مدير محترم كنترل توليد، مدير محترم توسعه، مديرمحترم طرحها و رئيس كل امور بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت ملي صنايع پتروشيمي رسيده و از زمان تصويب، اجراي آن در كليه شركتهاي تابعه ضروري است.

5 – فرمها

6 – مراحل اجرايي

7- روغنهاي مستعمل:

1-51- بايد بازيافت و احياء شده و بعنوان روغن در كاربردهاي سطح پايين تر مورد استفاده قرار گيرد يا براي بازيافت انرژي سوزانده شود. در صورت امكان اين اقدامات بايد در سايت انجام شده يا برنامه ريزي شود تا روغنهاي مستعمل به كارخانه تائيد شده خارج از مجتمع حمل شود (در مجتمعهايي كه فقط اقدامات بازيافتي فوق صورت مي‌گيرد). در مجتمعهايي كه روغنهاي مستعمل به طرق ديگر دفع مي شود اين مواد بايد بعنوان يك مادة زائد صنعتي مديريت شده و ممكن است بعنوان يك ماده زائد خطرناك دسته بندي شود.

2-51 – روغنهاي مستعمل نبايد روي زمين ريخته شود و يا بعنوان فرو نشاننده گرد و غبار استفاده شود.

3-51- هرگز نبايد هيچگونه زائدات خطرناك ، حلالهاي خطرناك و ديگر زائدات با روغنهاي مستعمل مخلوط شود .

4-51- روغنهاي مستعمل مي تواند در ظروف دردار (همچون بشكه هاي 205 ليتري) و يا در تانكهاي روزميني ذخيره شود. ظروف يا تانكها بايد در محل مناسب (كه احتمال زنگ زدگي و خرابي تكيه گاه وجود ندارد) قرارداده شده و نبايد نشتي داشته باشد.

5-51- بشكه ها يا تانكها بايد با كلمه «روغنهاي مستعمل / Used Oil» علامتگذاري يا برچسب گذاري شود. براي شركتهاي تابعه در خارج از كشور ترجمة عبارت فوق به زبان محلي نيز بايد بر روي بشكه ها يا تانكها برچسب گذاري شود.

6-51- مجتمع مي تواند روغنهاي مستعمل خود را در يك كورة روغن سوز كه بدين منظور طراحي شده بسوزاند. در صورتي كه كوره به درستي طراحي شده (هيتر داراي ظرفيت حداكثر 5/0 ميليون BTU) و از كوره به نحو مطلوبي بهره برداري شود، گازهاي خروجي نياز به تصفيه نخواهد داشت. بديهي است روغنهايي كه براي سوزاندن به اين كوره ارسال مي شود نبايد با ساير زائدات يا مواد ديگر مخلوط شده باشد.

7-51- پرسنل مجتمع بايد مطمئن شوند كه هر شخص حقيقي يا حقوقي كه روغنهاي مستعمل را به خارج از مجتمع حمل و نقل ميكند داراي كليه گواهينامه هاي مورد نياز بوده و مطابق با الزامات  زيست محيطي و قوانين ملي يا محلي اين كار را انجام ميدهد.

8-51- مجتمع بايد آمار هر محموله از روغنهاي مستعمل كه به خارج از مجتمع ارسال مي شود را ثبت و نگهداري نمايد.

9-51- در صورتي كه كارخانه اي در كشور روغنهاي مستعمل را براي سوزاندن و بازيافت انرژي بپذيرد ممكن است مشخصات كيفي روغن مستعمل را نيز بخواهد. لذا پيشنهاد مي شود مجتمعهايي كه روغنهاي مستعمل را براي چنين كارخانه هايي ارسال مي كنند يك نمونه از روغن مستعمل خود را آزمايش كرده و نتايج آنرا در مجتمع نگهداري نمايند.

8 – فيلترهای روغن

1-52- روغنهاي داخل فيلترهاي روغن مستعمل قبل از دفع، بايد كاملاً تخليه شود . روشهاي مورد تائيد براي اطمينان از تخليه مناسب فيلتر عبارتست از : پاره كردن فيلتر از ولو پشت فيلتر يا قسمت گنبدي شكل ته فيلتر، له كردن فيلتر يا از هم باز كردن فيلتر. فيلترهاي روغن مستعمل تخليه شده از روغن، بايد مطابق دستورالعمل مديريت و دفع زائدات، دفع شود.

2- 52- فيلترهاي روغن مستعمل Non-terne plated ، اگر روغن مستعملشان بصورت زهكشي داغ (Hot-drained) تخليه شود و با هيچگونه زائدات خطرناكي مخلوط نشوند، از زائدات خطرناك مستثني خواهند بود. (Terne آلياژي از سرب و قلع است كه معمولاً حاوي 4 قسمت سرب و يك قسمت قلع است).

مطالب هم گروه:

روش اندازه گیری میست روغن

هیدروکربنها گازی متعلق به سری نفت های پارافینی

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *