سایت های مفید آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Springer Protocols آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران INLM آشنایی با پرتال منابع دیجیتال پزشکی وزارت بهداشت PMDR

سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه ثبت نام و پيگيري مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان (سامانه رشد)

باستحضار مي رساند با توجه به بخشنامه وزارت متبوع سامانه مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به ادرس لينک زيربه نام “سامانه رشد” تغيير يافته است متقاضياني که قبلا در سامانه طرح ثبت نام داشته اند با مراجعه به سامانه مذکور ثبت نام نموده و جهت پيگيري و يا دريافت  گواهي پايان طرح و نيز ساير مراحل کد رهگيري جديد دريافت نمايند.

⇐ ورود به بخش گواهی اشتغال و آموزش سامانه رشد

⇐ آخرین اخبار و اطلاعیه های سامانه رشد

نحوه ثبت نام و بکارگیری مشولین طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت كلیه فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتي و آزاد سراسر كشور در رشته های پزشکي و پیراپزشکي و رشته های وابسته در مقاطع كارداني و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در این دستورالعمل تشریح شده است.

1- رشته های تحصیلی مشمول طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان

رشته های اجباری

 • پرشکی (پس از معرفی وزارت بهداشت)
 • پرستاری دندانپزشکی
 • تکنسین فوریت های پزشکی
 • دندانپزشکی
 • اتاق عمل
 • علوم آزمایشگاهی
 • داروسازی
 • هوشبری
 • رادیولوژی

توجه: ثبت نام رشته پزشکي تنها پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام توزیع پزشکان به آدرس http://tp.tarh.behdasht.gov.ir و دریافت معرفي نامه مطابق شرایطي كه در دستورالعمل ثبت نام شرح داده شده است صورت مي پذیرد.

رشته های اختیاری (مازاد بر نیاز)

رشته های مازاد برای طرح

رشته های مازاد برای طرح

2- شرایط عمومی پیش از ثبت نام و بکارگیری مشمولان طرح

 • داوطلب بایستي ابتدا با دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب نماید. وی باید حتماً از معاونت اموزشي دانشگاه (اداره خدمات آموزشي) محل تحصیل خود اطمینان حاصل نماید كه اطلاعات فارغ التحصیلي وی در سامانه آموزشي وزارت بهداشت (سما) درج شده است. در غیر اینصورت امکان ثبت نام در این سامانه و شروع طرح برای وی وجود ندارد.
 • در حال حاضر ثبت نام دانشگاه های علوم پزشکي شیراز، شاهرود و لرستان در این سامانه انجام مي پذیرد و به مرور ثبت نام سایر دانشگاه ها نیز از طریق این سامانه صورت مي پذیرد.
 • پذیرش و بکارگیری بانوان بارداری كه نوبت طرح آنها فرا رسیده است امکان پذیر نیست. بدیهي است افراد مذكور مي توانند پس از سپری نمودن دوران بارداری و زایمان مجددا ثبت نام نمایند تا جهت اعزام به طرح آنها اقدام گردد.
 • افرادی كه طرح خود را درمقطع تحصیلي قبلي انجام داده و گواهي پایان طرح دریافت نموده اند، مشمول طرح نمي باشند.
 • آقایان در صورت دارا بودن شرایط زیر اجازه ثبت نام دارند:
  • دارا بودن كارت پایان خدمت نظام وظیفه قبل از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي (با مقطع دیپلم و یا كارداني و بالاتر در رشته های غیرپزشکي)
  • دارا بودن كارت معافیت از خدمت نظام وظیفه
  • خدمت نظام وظیفه بعد از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي كمتر از حد نصاب مدت طرح باشد. (كمتر از 24 ماه جهت مقاطع كارشناسي و بالاتر و كمتر از 12 ماه جهت كارداني). در این حالت باید كارت پایان خدمت پس از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي به عنوان مدارك لازم ارائه شود ) در صورت عدم صدور كارت پایان خدمت نامه معتبر از ستاد كل نیروهای مسلح یا كارت موقت ترخیص از خدمت قابل قبول است).
  • نکته: در صورتي كه خدمت نظام وظیفه سپری شده باشد مطابق شرایط معافیت ماده 3 قانون امکان معافیت برای رشته های اجباری وجود دارد. توضیحات لازم در رابطه با این موضوع در قسمت معافیت از طرح سایت طي یك دستورالعمل آورده شده است.

 

3- مراحل ثبت نام، ارسال مدارک و شروع به کار

مرحله اول – ثبت نام در سایت ثبت نام طرح

متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط عمومي و شرایط اختصاصي اشاره شده بالا مي بایست به سامانه مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. متقاضي پس از تکمیل كلیه صفحات ثبت نام و بارگذاری مدارك مورد نیاز كه در ادامه تشریح شده است، باید كدرهگیری دریافت نماید.

در زیر به شرایط بومي، شرایط انتخاب محل خدمت و مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در این سایت اشاره شده است.

شرایط بومی

متقاضیان در صورت دارا بودن یکي از شرایط زیر مشمول شرایط و امتیازات بومي شهرستان مي شوند:

 • شهرستان محل تولد با شهرستان محل مورد تقاضا منطبق باشد.
 • حداقل دو مقطع تحصیلي از مقاطع (ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان) درشهرستان مورد تقاضا بوده باشد (گواهي پیش دانشگاهي مورد قبول نیست).
 • در صورتي كه فرزندان نیروهای مسلح كه در شهرستان محل خدمت پدر خود و محل تقاضا حداقل 3 سال متوالي تحصیل كرده باشند.

شرایط انتخاب محل خدمت برای رشته های اجباری

ثبت نام در مناطق مختلف برای رشته های اجباری صرفا با توجه به سهمیه قبولي در كنکور سراسری ورودی دانشگاه ها (منطقه یك، دو و سه مطابق پیوست 1 این دستورالعمل) به شرح زیر امکان پذیر است:

 • اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه 1 باشد، وی مي تواند در مناطق 1 ،2 و 3 خدمت كند.
 • اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه 2 باشد، وی مي تواند در مناطق 2 و 3 خدمت كند.
 • اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه 3 باشد، وی مي تواند در منطقه 3 خدمت كند.
 • اگر سهمیه قبولي متقاضي شاهد است و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد (بجز رشته هایي پزشکي، دندان پزشکي و داروسازی) است وی مي تواند در هر یك از مناطق 1 ،2 و 3 خدمت نماید.
 • بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت مي توانند در هر یك از مناطق 1 ،2 و 3 خدمت نمایند.
 • پزشکان عمومي ذكور مکلفند یکسال اول خدمات را در مراكز بهداشتي درماني روستایي خدمت نمایند.
 • كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستایي معاف می باشند.
 • شهرهای شیراز، تهران، تبریز، اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصیلان رشته های پزشکي، دندانپزشکي و داروسازی و متخصصین رشته های مختلف پزشکي بجز برای بانوان متاهل مجاز نیست.
 • فارغ التحصیلان رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری كه سهمیه قبولي آنها منطقه 2 و 3 مي باشد مي توانند تا اطلاع ثانوی در منطقه 1 خدمت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه

لازم به ذكر است كه در تمامي مدارك زیر اسکن کپی مدارک قابل قبول نیست.

 • اسکن تصویر اصل تمامي صفحات شناسنامه با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
 • اسکن تصویر اصل تمامي صفحات شناسنامه همسر در صورت تاهل با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
 • اسکن تصویر اصل كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت آقایان (پشت و رو) با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
 • اسکن تصویر اصل كارت ملي با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
   تصویر اداری و پرسنلي تمام رخ (با حجاب اسلامی جهت بانوان) و زمینه سفید كه 6 ماه اخیر گرفته شده باشد با حداكثر حجم 100 كیلوبایت

مرحله دوم: قرارگیری در نوبت اعزام به طرح

پس از ثبت نام در سامانه متقاضیان در نوبت اعزام به طرح قرار مي گیرند. هر یك از دانشگاه ها مطابق با شرایط مشخص شده زیر اقدام به بکارگیری داوطلبین مي نمایند.

اطلاعات تکمیلی را با دانلود فایل pdf (راهنمای کامل) مشاهده کنید.

 1. شرایط اختصاصی رشته های خاص
 2. اطلاعات تماس دانشگاه ها
 3. پیوست: سهمیه و ضریب هر یک از مناطق تحت پوشش دانشگاه ها

دانلود راهنمای کامل

 • هرگونه سوالی در رابطه با سامانه رشد وزارت بهداشت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

سازمان NFPA

آشنایی با انجمن حفاظت از حریق NFPA

آشنایی با انجمن حفاظت از حریق NFPA

آشنایی با انجمن حفاظت از حریق NFPA

 فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 14

تولد NFPA

در سپیده دم قرن بیستم، اختراع و نوآوری، تمدن بشری را بسوی ابعاد و مختصات جدیدی پیش می برد. در میان تلاش های کارگران و مردمی که به وسیله مهاجران تازه از راه رسیده تقویت می شدند، اواخر سال ۱۸۹۰ در شمال آمریکا زمانی برای تغییر، رشد و فرصت ها بود. تکنولوژی جدید در همه جا در حال شکوفا شدن بود و در پیشانی پیشرفت های بزرگی تکنولوژیکی و یا بطور صحیح تر فقدان سازگاری با آن، احساس نیاز به یک سری استانداردها و یک سازمان مولف استاندارد مانند NFPA شروع به پدیدار شدن کرد.

این داستانی است که بر دو عامل حیاتی و ضروری دنیای ما تأکید می کند: آب و الکتریسته اگر چه بر اساس عرف و عقاید رایج، عموما جداسازی آنها یک روش صحیح و درست می باشد، ولیکن در این روایت آب و الکتریسته با یکدیگر مخلوط شده تا داستان شروع NFPA را در مراحل ابتدایی تولد بیان کند.

تاریخچه NFPA

انجمن حفاظت از حریق در سال ۱۸۹۶ میلادی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی تأسیس گشت. ماموریت و هدف از تشکیل این انجمن بالا بردن کیفیت زندگی با ارائه راهنماها و استاندارد های ایمنی حریق ، انجام پژوهش ، آموزش و پرورش و نهایتا کاهش خسارات آتش سوزی در سراسر جهان می باشد.

NFPA مدافع و پیشرو در زمینه پیشگیری از آتش سوزی در سطح جهان بوده و یک منبع معتبر در بالا بردن امنیت عمومی در جوامع به شمار می آید. این انجمن دارای بیش از ۳۰۰ کد و استاندارد بوده که بصورت دائمی در حال توسعه و منتشر نمودن آنها با در نظر گرفتن و به حداقل رساندن اثرات آتش سوزی و دیگر خطرات مرتبط می باشد. بیش از ۶۵۰۰۰ نفر از سراسر جهان عضو آن می باشند.

انجمن حفاظت از حریق چه کاری انجام می دهد؟

 1. آموزش و پرورش
 2. پژوهش
 3. ارایه اطلاعات ایمنی
 4. تهیه کدها و استانداردها

این انجمن دارای هیئت مدیره متشکل از 7 عضو زیر می باشد:

 اعضا NFPA

اعضا NFPA

 1. رئیس هیئا مدیره: دکتر ارنست گرانت
 2. معاون اول: رادولف تاکر
 3. معاون دوم: کیت ویلیامز (مدیر عامل UL)
 4. مدیر اجرایی: امی اکتون
 5. خزانه دار: ویلیام جی مککامون
 6. عضو علی لبدل: فیلیپ استیلبورگ
 7. مدیر عامل NFPA: جیم پائولی

این انجمن دارای ۲۵ واحد کاری به شرح زیر می باشد

 1. امور اجرایی
 2. امور حقوقی
 3. امور مالی و حسابداری
 4. سرمایه گذاری
 5. حسابداری و مالیات
 6. املاک و مستغلات
 7. کدها و استانداردها
 8. حفاظت از آتش عمومی
 9. حفاظت از آتش در ساختمان و ایسی جان
 10. برق
 11. سیستم های حفاظت از حریق
 12. مهندسی شیمی و صنایع
 13. روابط عمومی
 14. وب سایت
 15. آموزش و پرورش عمومي
 16. عملیات آتش سوزی جنگل
 17. سیستم های اطلاعاتی
 18. توسعه کسب و کار
 19. کنفرانس ها و نشست ها
 20. بازاریابی و فروش
 21. توسعه محصول و تولید
 22. امور دولتی
 23. امور بین المللی
 24. پژوهش
 25. تجزيه و تحليل و تحقيقات آتش سوزی

 

فصلنامه کارشناسی فناوری آتش

 

این فصلنامه توسط دانشمندان علوم آتش ، زیر نظر دکتر گیلرمو که دارای تخصص در زمینه تکنولوژی آتش می باشد علم آتش را از نظر فیزیک ، شیمی ، مهندسی و ارگونومی بررسی و مقالات تخصصی را به چاپ می رسانند.

 • الکترونیکی: 15722684 ISSN
 • چایی : 00152684 ISSN

واحد پژوهش:

 1. NFPA و پایداری
 2. کتابخانه چارلز مورگان
 3. گزارشات و امار
 4. خبرنامه تحقیقات
 5. بررسی علل حریق
 6. بنیاد تحقیقات حفاظت از اتش
 7. لینکدان منابع و مراجع

واحد پژوهش – کتابخانه چارلز مورگان

 

این کتابخانه یکی از بزرگترین کتابخانه های علوم آتش در سطح جهان بوده و در سال 1945 در جهت پشتیبانی از تحقیق و حفظ آرشیو انجمن NFPA در کوئینسی ، ماساچوست ایجاد شد. این کتابخانه شامل بیش از ۲۵۰۰۰ کتاب و گزارش ، ۲۰۰ عنوان مجله و رسانه های آموزشی ، آرشیو کامل کدها و استانداردهای انجمن از زمان تاسیس می باشد. این کتابخانه از روز دوشنبه الى جمعه جهت بازدید عموم مردم از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ باز می باشد. تلفن: 16179847445+ : ایمیل: library@nfpa.org

واحد پژوهش – گزارشات و آمار

این بخش وظیفه تجزیه و تحلیل های آماری گزارشات آتش سوزی را بر عهده داشته و پشتیبان انجمن NFPA در زمینه آمار می باشد عناوین اصلی گزارشات:

 1. آتش سوزی در امریکا
 2. علت های وقوع آتس سوزی
 3. خدمات آتش نشانی
 4. تجهیزات ایمنی حریق
 5. آتش سوزی بر اساس تصرفات
 6. آتس سوزی در فضاهای باز
 7. وسایل نقلیه
 8. الگوهای فوت شدگان
 9. حوادث به غیر از آتش سوزی
 10. تاریخ های کلیدی در تاریخچه آتس سوزیها

 

واحد پژوهش – بنیاد تحقیقات حفاظت از آتش

 

این مرکز وابسته به NFPA بوده و در سال ۱۹۸۲ و به علت روند روبه رشد و توسعه علم و تکنولوژی و افزایش کدها و استانداردهای NFPA ایجاد گشت و مدیریت اجرایی آن زیر نظر کاتلین آلمند می باشد.

واحد پژوهش – تحقیقات و بررسی علل آتش

 

به این بخش مسئول جمع آوری ، تجزیه و تحلیل گزارشات آتش سوزی را بر عهده داشته و بصورت دوره

ای نسبت به انتشار گزارشات کامل ، خلاصه ، بولتن و یا مقاله آن ها را انتشار می دهد. عناوین اصلی گزارشات:

 1. آتش سوزی در اماکن تجمعی
 2. انفجار و آتش بازی
 3. مرگ و صدمات آتش نشانان
 4. بلایای طبیعی
 5. آتش سوزی اماکن مسکونی
 6. آتش سوزی در حمل و نقل

فرایند کلی تدوین و بازنگری استانداردها

ورودی استاندارد عمومی ⇐ نظر خواهی عمومی ⇐ نشست فنی ⇐ تجدید نظر شورای استاندارد ⇐ صدور استاندارد

ساختار کلی استانداردهای NFPA

 • جلد و قانون کپی رایت
 • کلیات – دامنه کاربرد – استانداردهای مرجع
 • تعاریف
 • مطالب تخصصی که موردنظر
 • ضمائم و نمایه

ادامه مطلب و آشنایی کار با سایت NFPA را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با انجمن حفاظت از حریق NFPA داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کدها و استاندارد های فارسی NFPA

استاندارد NFPA10

⇐  مجموعه قوانین مایعات قابل اشتعال و احتراق (NFPA 30)

سیستم های طبقه بندی مواد شیمیایی

 

msds فارسی مواد شیمیایی

اطلاعیه تغییر MSDSs به SDSs

اطلاعیه تغییر MSDSs به SDSs

وبسایت رسمی اوشا اطلاعیه ای صادر کرده است که بر اساس آن برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDSs به برگه اطلاعات ایمنی SDSs تغییر نموده و از یکم ژوئن ۲۰۱۵ معادل ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ تمامی سازمانها ملزم به استفاده از فرمت جدید هستند.

اطلاعات بیشتر

لگوی نایوش

معرفی کامل سایت Niosh

معرفی کامل سایت Niosh

تهیه و تنظیم: مهندس ظفری

در بخش قبلی ما به صورت کامل بخش های سایت Osha را معرفی کردیم. در این بخش هم می خواهیم قسمت های مختلف سایت نایوش که از سایت های مرجع بهداشت حرفه ای می باشد را معرفی کنیم.

معرفی کامل سایت OSHA

سایت نایوش همانند سایت اوشا به صورت مستقل یک آدرس اینترنتی ندارد بلکه به صورت زیر دامنه ای از سایت cdc می باشد. برای آشنایی با سایت CDC و NIOSH توضیحات مختصری ارایه شده است.

با توجه به اینکه برخی افراد مطالب را بدون ذکر منبع کپی می کنند ما بخشی از توضیحات را در مقاله اصلی قرار داده ایم که در آخر میتوانید به صورت مستقیم دانلود کنید.

معرفی سایت CDC.GOV

مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری Centers for Disease Control and Prevention یا CDC یکی از آژانس‌های ایالات متحده آمریکا و تحت نظر وزارت بهداشت و خدمات انسانی آن است که به طور رسمی در سطح دولت فدرال ایالات متحده آمریکا فعالیت دارد. ساختمان مرکزی این سازمان در دروید هیلز، جرجیا قرار دارد .این مرکز با ارائه اطلاعات پیرامون بهداشت، جهت محافظت از بهداشت عمومی و سلامتی کار می‌کند و در این راه از وزارت بهداشت و سازمان‌های دیگر کمک می‌گیرد.

 NATUNAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH) NIOSH)

مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی

سازمان NIOSH (انستيتوي ملي بهداشت و ايمني كار) در ايالات متحده آمريكا به دنبال تصويب قانون ايمني و بهداشت كار (OSH Act) تشكيل يافته و وظايف اصلي زير به وي واگذار شده است :

 • تدوين استانداردهاي بهداشت و ايمني
 • تحقيقات در زمينه مسايل ايمني و بهداشت كار
 • ارائه آموزشهاي لازم براي تربيت كادر كافي جهت اجراي قانون OSH

این مرکز تحقیقاتی در مورد خطرات ناشی از عوامل زیان آور در محیط کار انجام میدهد و توصیه های را در جهت کاهش خطرات و بیماری شغلی دارد و در واقع بخشی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در دپارتمان خدمات بهداشتی و درمانی می باشد .

این مرکز با توجه به در خواست کارگران و کارفرمایان ، بررسی و تحقیقاتی را درمحیط کار انجام میدهد

البته تفاوت این مرکز با OSHA این است که تنها معیارها و طرح های کنترلی را پیشنهاد میکند و قدرت اجرایی ندارد .

این سازمان به همراه سازمان (CDC) یا (Centers for Disease Control Prevention ) همزمان در آمریکا تاسیس شد.

هدف سازمان NIOSH

1) پیشرفت دادن توصیه هایی برای استاندار بهداشت و ا منیت کار

2) به اجرا در آوردن تمام عملکرد های بهداشتی و خدمات انسانی .

3) ارائه ی تحقیقات در جهت بهداشت و ایمنی کارگران .

4) آموزش کارگران و کارگزاران.

5) توسعه اطلاعات در جهت سطح مطمئن برخورد با مواد سمی و عوامل فیزیکی .

6) ارائه تحقیقاتی در مورد مسایل بهداشت و ایمنی.

7) همکاری با دیگر آژانس ها در جهت ایجاد سازمان های خصوصی در مورد ایمنی کار.

آدرس سایت اینترنتی این سازمان بدین شرح است :

WWW.CDC.GOV/Niosh

سایت نایوش را به ادرس اینترنتی بالا باز کنید تا معرفی قسمت های مختلف آن بپردازیم.

جستجوی نایوش

در هدر سایت نایوش قسمتی برای جستجو موجود می باشد که می توانیم هر انچه که نیاز داریم اعم از روش های تحقیقاتی, مقالات و … را جستجو کنیم و براساس کلید واژه ای که سرچ می کنیم مطالب و موضوعات را برای ما پیدا  و دسته بندی می کند .

با توجه به اینکه حجم مطالب در این سایت بالا می باشد این قسمت برای ما بسیار کاربردی است.

سایر بخش های مهم را با دانلود فایل مشاهده کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

علایم ایمنی بر طبق استاندارد osha و niosh

معرفی کامل سایت OSHA

معرفی کامل سایت OSHA

بنا به درخواست تعداد زیادی از دوستان برای نحوه کار با با سایت اوشا و معرفی کردن بخش های مختلف آن تصمیم گرفتیم که بخش های مختلف این سایت را توضیح دهیم تا همه مهندسین به این سایت مرجع بدون مشکل کار خود را انجام دهند.

در ابتدا به معرفی مختصری از این سایت می پردازیم.

سازمان بهداشت و ایمنی شغلی : (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION) OSHA

این سازمان در سال 1970 با تاکید زیاد بر روی معیارهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار تاسیس و دارای بیمارستانهای دولتی و خصوصی زیاد است . این سازمان معیارهایی در مورد عوامل خطرناک مانند سر و صدا ، جیوه ، آزبست و اکسید اتیلن ارایه نموده است . این سازمان در مورد بازرسی محیط کار جدول هایی تهیه نموده است که میتوان روزانه محیط کار را بازرسی نمود . همچنین این سازمان دارای مراکز مشاوره ای است که به تمام صنایع خدماتی را ارایه میکند (در سطح آمریکا و برخی کشورها)

هر گونه سوال یا مشکل خود در زمینه مسایل ایمنی و بهداشت شغلی را میتوانید با کارشناسان OSHA مطرح نموده و در کمتر از یک هفته پاسخ خود را بگیرید آدرس سایت اینترنتی سازمان : WWW.OSHA.GOV

نحوه کار با سایت اوشا بسیار آسان هست چون تمام بخش های آن دسته بندی و مشخص شده است.

در صورتی که به صفحه اصلی مراجعه کنید یک منو را مشاهده می کنید که دسته بندی های مختلف خود را در قالب این منو تعریف کرده است که در اینجا به شرح هر کدارم از این منوها می پردازیم:

معرفی منوی اوشا

 

شماره 1: این بخش برای کارکنان صنایع است که در صورتی که موس را روی این قسمت قرار دهید 6 زیر منو باز می شود که قسمت اول این زیر منو یعنی file a complaint مربوط به شکایت کارکنان است که از سه طریق آنلاین, ایمیل و فکس و شماره تلفن می توان با کارشناسان سازمان اوشا ارتباط برقرار کرد و شکایت خود را مطرح کرد.

زیر منوی دوم (osha 10- hour card): مربوط به برنامه های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان می باشد که در قالب زمان های 10 ساعته برای کارکنان و 30 ساعته برای کارفرمایان و کارشناسان برگزار می شود.

زیر منوی سوم (Personal protective equipment): توضیح مختصری را در مورد وسایل حفاظت فردی بیان می کند.

زیر منوی چهارم (Whistleblower Protection): توضیح در مورد حمایت از مشارکت کارکنان در مورد امور مربوط به ایمنی و بهداشت و گزارش هایی که از این طریق به کارشناسان اوشا منتقل می شود.

زیر منوی پنجم (Worker Rights): در این زیر منو در رابطه با حقوق کارکنان بحث می کند که می توانند بدون ترس از عواقب در مورد وسایل حفاظت فردی, بیماری های ناشی از کار, خطرات محیط کار و … مشارکت کنند و در این موارد حق خود را بگیرند.

اگر محیط کار به صورتی ناامن و ناسالم باشد کارکنان می توانند شکایت خود را در قسمت file a complaint که مربوط به زیر منوی یک بیان نمایند.

زیر منوی 6: تماس با کارشناسان اوشا

تا اینجا ما کلیه بخش های سایت اوشا را مورد بررسی قرار دادیم در صورتی که بخشی را ناقص یا کم توضیح داده ایم در نظرات اعلام بفرمایید تا نواقصات را رفع کنیم.

علاوه بر توضیحات بالا فایل پاورپوینتی جهت آشنایی با اهداف, وظایف و … سازمان اوشا آماده کرده ایم که در زیر می توانید دانلود کنید

مطالب بالا را می توانید در قالب فایل word در زیر دانلود کنید.

معرفی بانک پایان نامه ها

معرفی بانک پایان نامه ها

معرفی بانک پایان نامه ها

1. بانک پایان نامه های ProQuest- هزینه ای
بانک اطلاعاتی پر مصرف و مهم پایان نامه های دنیا ، شامل خلاصه تزهای دکتری و پایان نامه های فوق لیسانس در دانشگاه های معتبر آمریکا ، اروپا و ژاپن است. پوشش جامع موضوعی و زمانی از سال 1861 تا به امروز ، این بانک اطلاعاتی را به تنها منبع قابل دسترس در این زمینه تبدیل کرده است . این مجموعه با جمع اوری اطلاعاتی از ناشران مختلف امکان دسترسی به مقالات تمام متن ناشرانی از قبیل …,Emerald, Springer, Oxford, CRCPress را فراهم آورده است.در این پایگاه امکان جستجو و دسترسی به متن کامل مقالات بیش از 10000 عنوان مجله فراهم است.

2.بانک پایان نامه های Theses Canada Portal – رایگان

تصویر
سایت فوق كه با عنوان پرتال پایان‌نامه‌های كانادا شناخته می‌شود، یكی از بخشهای منشعب از كتابخانه ملی كاناداست و می‌توان متن كامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی را در آن یافت. برای دریافت یك پایان‌نامه كافی است در بخش جستجو، اطلاعات مربوط به پایان‌نامه درخواستی را تایپ نموده و از میان نتایج جستجو، پایان‌نامه مورد نظر را به صورت كامل و در قالب فایل Pdf دریافت نمود. هیچ محدودیتی برای استفاده از متن كامل پایان‌نامه‌ها وجود ندارد و اطلاعات كامل كتاب‌شناختی درباره هر پایان‌نامه وقتی نحوه خرید آن نیز ارائه شده است.

3. بانک پایان نامه های (Theological Research Exchange Network ( TREN

شبكه مبادله تحقیقات انجام گرفته در موضوع الهیات، كتابخانه‌ای مشتمل بر 10000 عنوان رساله و پایان‌نامه دانشگاهی از 70 موسسه فعال در زمینه الهیات است. علاوه بر این، در شبكه مذكور، مقاله‌های ارائه شده به كنفرانس های سالیانه در نشست‌های انجمن‌های دانشگاهی به صورت آنلاین در اختیار كاربران قرار می‌گیرد. برخی از این انجمن‌های دانشگاهی كه مقالات آن در سایت وجود دارند، عبارتند از؛ انجمن الهیات پروتستان انجیلی، انجمن آمریكایی تاریخ كلیسا، انجمن مطالعات اعیاد پنجاه گانه و… این شبكه، اسناد دانشگاهی را به سه طریق در اختیار كاربران قرار می‌دهد: 1- به صورت دیجیتالی یعنی از طریق اینترنت 2- نسخه رونوشت كه برای هر صفحه 15 سنت دریافت می‌گردد. 3- به صورت ریز فیش

4. بانک پایان نامه های Networked Digital Library of Theses and Dissertations
وزارت آموزشی آمریكا در یك اقدام مبتكرانه و با هدف ایجاد كتابخانه دیجیتالی جهانی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الكترونیك سایت فوق را راه‌اندازی كرده است. از تمامی دانشجویان، با عنوان تسهیم اطلاعات دانشگاهی، دعوت به عمل آمده تا پایان‌نامه‌های خود را به صورت الكترونیك در آورده و آن را از طریق اینترنت به مجموعه پایان‌نامه‌های موجود در سایت اضافه نمایند. دانشگاه ها، كتابخانه و افرادی كه پایان‌نامه‌های خود را به صورت الكترونیك برای این سایت ارسال كنند، حمایت به عمل خواهد آمد. اكثر دانشگاه های آمریكا در این طرح شركت كرده‌اند و سایر دانشگاه ها نیز وارد این طرح شده‌اند.

5. بانک پایان نامه های Guide To Electronic Theses and Dissertations

سایت فوق با نام راهنمای رساله و پایان‌نامه‌های الكترونیك وابسته یونسكو است. دانشجویانی كه در حال تالیف پایان‌نامه خود هستند و یا اساتیدی كه می‌خواهند به عنوان استاد مشاور در پایان‌نامه‌ها حضور داشته باشند و همین طور روسای دانشگاه ها كه می‌خواهند پروژه‌های پایان‌نامه‌های الكترونیك را راه‌اندازی كنند و مدیران IT در دانشگاه ها می‌توانند از منابع موجود در این سایت استفاده نمایند.

6. کاوشگر پایان نامه های رایگان دانشگاه های معتبر دنیا
بیش از 580 وب سایت دانشگاهی که اسناد اطلاعاتی و پژوهشی آنها بصورت رایگان در اینترنت موجود است توسط گروه فناوری تلاش و توسعه با فناوری CSE گوگل آماده شده است که پایان نامه های دانشگاهی را براحتی و رایگان جستجو کنید.

7. بانک پایان نامه ای DiVA

این پایگاه ارائه دهنده مقالات پژوهشی، پایان نامه های دکتری و….از 28 دانشگاه ذکر شده در سایت می باشد. برای جستجو در بخش انتشارات محققین به اینجا وبرای جستجو در بخش پایان نامه های دانشجویان به اینجا بروید.

8. یکشری مطالب هم اینجا وجود دارد. این مطالب در رابطه با انتخاب ایده جهت پایان نامه و نیز معرفی بانک های اطلاعاتی ارائه دهنده پایان نامه می باشد.
نوشته شده توسط خودم در وب سایت:http://www.eandd.ir/main/fa/page,1492

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ارزیابی ریسک به روش JSA در بیمارستان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

سایت های مفید

 

آشنایی با سامانه نشریات ایران سنا

آشنایی با سامانه نشریات ایران سنا

معرفی سامانه: سامانه نشریات ایران سنا سامانه یکپارچه مدیریت نشریات علمی است که با استفاده از نرم افزار سیناوب تمامی فرآیندهای انتشار نشریات علمی از دریافت مقاله تا انتشار الکترونیکی مجلات را در برمی‌گیرد. این سامانه با هدف کمک به نشریات علمی برای تسریع در روند الکترونیکی شدن در دانشگاه صنعتی شریف طراحی و پیاده سازی شده و در مرکز داده‌های علمی کشور در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نصب و راه اندازی شده است. تمامی نشریات ادواری کشور می‌توانند از خدمات این سامانه استفاده کنند. سامانه سنا با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و براساس استاندارد مجلات معتبر بین‌المللی طراحی و پیاده‌سازی شده و هم اکنون مورد استفاده تعداد قابل توجهی از نشریات علمی پژوهشی و دانشگاهی  است. از مهمترین ویژگی این سامانه، طراحی سایت مجلات به دو زبان فارسی و انگلیسی، سیستم ارسال مقالات به صورت آنلاین و سیستم داوری مقالات و انتشار الکترونیکی مجلات می‌باشد.

سامانه مدیریت نشریات علمی به دو روش زیر در اختیار نشریات علمی کشور قرار می‌گیرد:

 • خرید خدمات نرم افزارسیناوب (یکبار برای استفاده نامحدود)
 • پرداخت هزینه پشتیبانی و به روزرسانی سامانه (به صورت سالانه)

 

ویژگی ها و امکانات کلی سامانه سنا:

– طراحی سایت برای مجلات به دو زبان فارسی و انگلیسی یا عربی
– امکان عضویت نویسندگان در سیستم و ارسال مقالات به صورت آنلاین
– ارسال مقالات به داوران به صورت آنلاین
– انتشار الکترونیکی مجلات
– ثبت خودکار تمام وقایع و رویدادهای مرتبط با مقالات و ایجاد پرونده الکترونیکی برای هر مقاله
– ارائه فهرست مقالات آماده انتشار و منتشر شده در فصلنامه‌های مختلف
– جستجوی ساده و پیشرفته در مقالات منتشر شده
– خروجی RSS و XML مقالات منتشر شده

– دسترسی آسان به مقالات بر اساس شماره و نسخه نشریه و بر اساس موضوعات تعریف شده
– ایجاد بانک اطلاعات نویسندگان و مقالات
– ارسال خودکار ایمیل پس از هر ارجاع (email alert)
– آرشیوسازی خودکار شماره های گذشته مجله

موضوعات تحت پوشش:

 • علوم انسانی
 • علوم پایه
 • علوم پزشکی
 • فنی و مهندسی
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • هنر

تعداد نشریات تحت پوشش: بیش از 300 نشریه
آدرس دسترسی:

http://www.iranjournals.ir

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Springer Protocols

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Springer Protocols

پوشش موضوعی: بیوشیمی (3518)، بیوانفورماتیک (585)، بیوتکنولوژی (860)، تحقیقات سرطان (1388)، زیست شناسی سلولی (5141)، ژنتیک/ ژنومیک (4478)، تصویربرداری/ رادیولوژی (495)، ایمونولوژی (1817)، بیماری های عفونی (967)، میکروبیولوژی (1654)، پزشکی مولکولی (1757)، علوم اعصاب (1905)، فارماکولوژی/ سم شناسی (1161)، علوم گیاهی (1610)، علم پروتئین (3661)

پوشش زمانی: 1980-

پوشش جغرافیایی: جهانی

تعداد پروتکل ها: بیش از 29,000 پروتکل آزمایشگاهی (جامع ترین مجموعه پروتکل های جهانی حوزه علوم زیستی)

ویژگی ها:

 • بیش از 2،000 پروتکل اضافه شده در سال
 • ارتباط تنگاتنگ با تمامی مطالب SpringerLink (مجلات آنلاین و مراجع الکترونیکی)
 • یکپارچگی کامل با فهرست کتابخانه ای
 • رکوردهای MARC 21 قابل دسترس
 • شمارنده آمار استفاده
 • بدون DRM (مدیریت حقوق دیجیتال)
 • بر اساس منابع سعی و آزمایش، از جمله روش ها در زیست شناسی مولکولی

مزایا:

 • دسترسی فوق العاده گسترده تر به محتوای با کیفیت نسبت به SpringerLink
 • دسترسی و استفاده نامحدود
 • محتوای با کیفیت و معتبر
 • بدون خطر آسیب و سرقت
 • استفاده و رؤیت پذیری عالی محتوا
 • بدون هزینه های حمل و نقل و جابجایی

شیوه های جستجو:

 • جستجوی ساده (Simple Search)
 • جستجوی پیشرفته (Advanced Search)
 • تورق موضوعی (Browse by Subject)

تهیه کننده: Springer

لینک دسترسی:

http://www.springerprotocols.com

دانلود راهنماها:

راهنما انگلیسی

 

10

 

 

 

راهنما فارسی

10
مشاهده ویدئوهای آموزشی:

لینک 1

آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران INLM

آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران INLM

معرفی: كتابخانه ملى دیجیتال پزشكى ایران، امكان دسترسى به آخرین منابع اطلاعاتى پزشكى موجود در دنیا را در هر مكان و هر زمان براى اساتید، محققین و دانشچویان پزشكى به صورت یكسان در تمامى دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتى پزشكى كشور فراهم مى نماید.
دسترسى یكسان به بیش از 5000 نشریه معتبر پزشكى از بزرگترین ناشرین دنیا، 150 كتاب مرجع مهم از  MDConsult، 20 میلیون خلاصه مقالات علمی در معتبرترین بانک های اطلاعاتی دنیا (از جمله ISI Web of Knowledge)، قریب 2 میلیون پایان نامه دكترا و فوق لیسانس، بیش از صدهزار تصویر پزشكى، حدود 3 هزار دوره بازآموزی پزشکی به صورت آنلاین، همچنین دسترسى به نشریات معتبر Clinics of North America، پروتكل هاى پزشكى، مهارت ها و پروسیژرهاى پزشكى به صورت مالتى مدیا، پیشرفته ترین منابع پزشكى مبتنى بر شواهد (EBM) از جمله Wiley Cochrane Library و نیز دسترسى به مهم ترین اطلس هاى پزشكى دنیا از جمله مهمترین منابعى است كه در قالب كتابخانه ملى دیجیتال پزشكى ایران در اختیار محققین پزشكى كشور قرار گرفته است. در این كتابخانه محققین پزشكى به سیستم بسیار پیشرفته و هوشمند تشخیص پزشكى FirstConsult نیز دسترسى دارند.
عضویت و استفاده از این كتابخانه براى اساتید، محققین و دانشچویان پزشكى رایگان بوده و با به كارگیرى فن آورى هاى پیشرفته كتابخانه دیجیتال شامل Link Technology و Integrated Digital Library، Federated Search هر محقق به سادگى می تواند به آخرین اطلاعات مورد نیاز خود دست یابد.
پوشش موضوعی: هنر و علوم انسانی، علوم پایه و خالص، علوم زیستی و کشاورزی، مهندسی و فن آوری، علوم پزشکی و زیستی، علوم چند رشته ای و عمومی، علوم اجتماعی، تجارت و مدیریت
منابع اطلاعاتی:

 • پایگاه های اطلاعاتی (Databases)
 • مجلات الکترونیکی (EJournals)
 • کتاب های الکترونیکی (EBooks)
 • پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)
 • اطلس های پزشکی (Medical Atlases)
 • تصاویر پزشکی (Medical Images)
 • پروتکل های پزشکی (Medical Protocols)
 • مراحع الکترونیکی و نقشه ها (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  دانلود راهنما:

  10

  لینک های دسنرسی:

  http://www.inlm.org

  http://www.digitallibraryplus.com