چک لیست های ایمنی

چک لیست های ایمنی : چک لیست های بهداشت حرفه ای در زمینه های مختلف بهداشت که در بررسی و ممیزی ها از آن می توان استفاده نمود. سایت تخصصی بهداشت حرفه ای بعنوان مرجع این افتخار را دارد که کلیه چک لیست ها را از منابع مختلف فارسی و انگلیسی جمع اوری و در اختیار کاربران قرار دهد.

سعی شده است برای هر شغل, دستگاه و فعالیتی که در صنعت انجام می شود چک لیست ایمنی تهیه شود و اگر موردی که بود که در این بخش پیدا نکردید حتما در نظرات بیان کنید تا در سایت قرار داده شود.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای ⇐ ایمنی ⇐ انوع چک لیست ایمنی و بهداشت حرفه ای

ممیزی ایمنی

نمونه چک لیست ممیزی عملیات بهداشت صنعتی

نمونه چک لیست ممیزی عملیات بهداشت صنعتی

نمونه چک لیست ممیزی عملیات بهداشت صنعتی

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 7

 

در این چک لیست موارد زیر در 184  سوال مورد بررسی قرار گرفته است:

 • شرایط جوی
 • عوامل شیمیایی محیط کار
 • صدا
 • ارتعاش
 • روشنایی
 • عوامل ارگونومی محیط کار
 • تجهیزات محیط و مواد
 • ایمنی برق
 • ایمنی مواد شیمیایی
 • نظم و نظافت عمومی و تسهیلات بهداشتی

برای کلیه شرکت ها قبل از ممیزی لازم است که موارد لازم در این چک لیست در محیط کار رعایت شود تا تاییدیه ممیزان را بگیرید.

چک لیست را به صورت مستقیم در زیر می توانید دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با نمونه چک لیست ممیزی عملیات بهداشت صنعتی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ممیزی ایمنی

جزوه دوره ممیزی سیستم های مدیریت بر مبنای استاندارد ISO 19011

چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت حرفه ای سیستم HSE بر اساس مدل OGP

چک لیست های ممیزی و ارزیابی 5s

 

ایمنی کارگاه های تولیدی

فرم شناسایی و ارزیابی ریسک کارگاه های تولیدی

فرم شناسایی و ارزیابی ریسک کارگاه های تولیدی

فرم شناسایی و ارزیابی ریسک کارگاه های تولیدی

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 2

ردیف

موارد بازرسیبلیخیر

توضیحات تکمیلی

1

آیا دسترسی و خیابان های اطراف جهت ورود خودروهای عملیاتی مناسب می باشد؟   

2

امکان عملیات با خودروهای سنگین (جرثقیل, پشتیبانی و …) در موقعیت مقدور می باشد؟   

3

محوطه مجموعه دارای چند درب ورودی و خروجی می باشد؟   

4

انبار مجموعه داری چند درب ورودی و خروجی می باشد؟   

5

تابلوهای راهنمای خروج اضطراری در مجموعه وجود دارد؟   

6

آیا مسیر تردد عمومی افراد در ورودی و خروجی ها فاقد موانع می باشد؟   

7

آیا انبار دارای سیستم تهویه و روشنایی مناسب است؟   

8

تردد در بین قفسه های کارگاه به سهولت امکان پذیر می باشد؟   

9

مجموعه داری برق اضطراری می باشد؟   

10

تاسیسات برق اضطراری در چه موقعیتی قرار دارد؟   

11

ایا امکان نجات افراد از پنجره ها میسر می باشد؟   

12

آیا مجموعه دارای مخزن سوخت می باشد؟  در موتور خانه ⃝

در فضای آزاد ⃝

دفن در زمین ⃝

غیر دفنی ⃝

13

آیا مجموعه دارای نگهبان شبانه روزي می باشد؟ مکان استقرار نگهبان در سایت مشخص گردد.

14

آیا نحوه چیدمان کالا رعایت شده است؟ (به طور مثال کالای سنگین در طبقات پایین, کالاهای سبک طبقه بالا, ارتفاع چیدمان, تفکیک مواد قابل اشتعال از غیر قابل اشتعال و …)؟

15

نزدیک ترین شیرهای هیدرانت فعال و غیر فعال به مجموعه در چه موقعیتی قرار دارد؟

16

نزدیکترین مکان ابگیری از منابع روباز در چه موقعیتی قرار دارد؟

17

در صورت امکان عملیات با نردبان موقعیت استقرار آن را بیان نمایید؟

18

ایا از مجموعه جهت کاربری متفاوت استفاده می شود؟ در صورت وجود چه نوع کاربری را شرح دهید.

19

چه محدوده هایی از لحاظ عملیات در مجاورت مجموعه وجود دارد؟

 

اطلاعات تکمیلی را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با فرم شناسایی و ارزیابی ریسک کارگاه های تولیدی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

چک لیست وضعیت ایمنی کارگاه های ساختمانی

چک لیست ایمنی بازرسی کلیه فعالیت های صنعتی

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

اعتبار بخشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان

سنجه های بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی بیمارستان

سنجه های بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی بیمارستان

سنجه های بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی بیمارستان

 فرمت: PDF       تعداد صفحات: 19 

 

در اعتبار بخشی بیمارستان چه سنجه هایی از دیدگاه بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد؟

 1. اندازه گیری و ارزیابی عوامل فیزیکی شامل صدا و ارتعاش, روشنایی, پرتوهای غیریونیزان, میدان های الکتریکی و مغناطیسی, شرایط جوی
 2. اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی شامل گازها, بخارات, گردوغبار, دود و دمه بخش ها و واحد ها
 3. ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور ارگونومیک
 4. سنجش, ارزیابی و کنترل عوامل زیان اور استرس شغلی محیط کار متناسب با فعالیت بخش ها و واحدها
 5. بررسی و اقدامات اصلاحی و بهسازی سیستم های تهویه
 6. ارزیابی کارکنان در استفاده از وسایل حفاظت فردی
 7. شناسایی, احرا و کنترل ایمنی و سلامت شغلی همه گروههای ذینفع از جمله پیمانکاران, تامین کنندگان و مشتریان و بازدیدکنندگان از محیط کار
 8. ارزیابی و ارزشیابی مخاطرات شغلی متناسب با فعالیت بخش ها و واحدها
 9. مدیریت کنترل مخاطرات شغلی در محیط کار بر اساس ارزیابی و ارزشیابی
 10. بیماری های شغلی به تفکیک هر بخش / واحد شناسایی و ارزیابی شده و کارکنان مرتبط در خصوص این بیماری ها و روش های پیشگیری از آنها آموزش دیده اند و بر اساس آن عمل می کنند.
 11. ثبت, بررسی و تحلیل حوادث و سبه حوادث شغلی, شکواییه ها و نظرات بهداشت حرفه ای و طب کار در واحد های مختلف
 12. پیشگیری از وقوع حوادث و شبه حوادث شغلی برنامه ریزی شده و اقدامات اصلاحی و کنترلی
 13. کتابچه ها و مجموعه الکترونیک راهنمای استفاده از مواد شیمیایی مورد استفاده در بیمارستان
 14. برچسب گذاری مواد شیمیایی
 15. استفاده صحیح از برگه های اطلاع مواد شیمیایی (SDS)
 16. برنامه ایمنی شیمیایی برای انبارها ( حمل و نقل,  انبارشت, چیدمان,توزیع, مصرف و دفع بهداشتی)
 17. کمیته حفاظت فردی و بهداشت کار براساس دستورالعمل اجرایی ابلاغی وزارت بهداشت

این کلیاتی است از سنجه های بهداشت حرفه ای که در اعتبار بخشی بیمارستان مورد ارزیابی قرار می گیرد. پرسش ها, شواهد و چالش هر سنجه را به صورت مستقیم با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.


تعریف اعتبار بخشی:

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردھای مشخص است. استانداردھایی که بر بھبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بھبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد.

« اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بھداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.
خط مشی مراقبت ھای سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بھداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس « اعتباربخشی » را تشکیل می دھد.

حاکمیت بالینی چارچوبی است که در آن سازمان هاي ارائه دهنده خدمات در قبال بهبود دائمی در خدمات پاسخگو بوده و یا با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهاي عالی خدمت می پردازد. حاکمیت بالینی فعالیت جدیدي نیست بلکه کارکنان بالینی همیشه نگران ارائه بهترین استانداردها براي بیماران هستند.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با سنجه های بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی بیمارستان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  چک لیست تجهیزات بیمارستان

طراحی سیستم های تهویه بیمارستان

دوره اموزش بهداشت محیط ویژه پرسنل بیمارستان

عوامل زیان آور محیط کار در بیمارستان

ایمنی و بهداشت در بیمارستان

 

ایمنی لیفتراک

چک لیست بازرسی دوره ایمنی لیفتراک ها براساس ITSDF B 56.1

چک لیست بازرسی دوره ایمنی لیفتراک ها براساس ITSDF B 56.1

چک لیست بازرسی دوره ایمنی لیفتراک ها براساس ITSDF B 56.1

تهیه و تنظیم: جواد فولادی، محمد ادريسی، بيژن كريمی شرفشاده
فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 5

 

این چک لیست در 59 سوال تهیه شده است که بوسیله آن موارد زیر را در لیفتراک ها می توان بررسی کرد.

 1.  الزامات عمومی، دستورالعمل و علامت گذاري
 2. موارد خودرویی
 3. الزامات چنگک و متعلقات اتصالی
 4. تجهیزات کنترلی و برقی و محدود کننده ها
 5. ساير موارد و تست
 6. سکوی بالابرنده و سکوی بالابرنده جایگاه کاری

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست بازرسی دوره ایمنی لیفتراک ها براساس ITSDF B 56.1 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بازرسی فنی و آموزش جرثقیل و لیفتراک

ایمنی دستگاه لیفتراک

توصیه های ایمنی مشاغل نجاری، آهنگری، لیفتراک، سنگ زنی

فیلم جامع آموزش کار ایمن با لیفتراک در محیط کار

 

ایمنی ساختمان در صنایع فرایندی

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 159

 

این مطلب بروزرسانی شد و چک لیست های زیر پیوست شدند:

فایل پیوستی زیر مجموعه چک لیست های ایمنی عمومی کارگاه ها در قالب PDF است که شامل موارد زیر می باشد:

1-چک لیست  ایمنی عمومی کارگاه ها

2-چک لیست ایمنی درحمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

3-چک لیست علایم ایمنی در کارگاه ها

4-چک لیست وسایل حفاظت انفرادی

5-چک لیست ایمنی در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

6-چک لیست ایمنی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها

7-چک لیست ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

8-چک لیست ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ )

10-چک لیست ایمنی در پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

11-چک لیست ایمنی در انبارها و ساختمان های حاوی مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

12-چک لیست ایمنی در صنایع چوب

13-چک لیست ایمنی درماشین های سنگ زنی

14-چک لیست ایمنی در تعمیرگاه های وسایل نقلیه

15-چک لیست ایمنی در ریخته گری (مقررات عمومی)

16-چک لیست ایمنی کار با ماشین های افزار

17-چک لیست ایمنی کار با ماشین هاي افزار ماشین آلات تراش

18-چک لیست ایمنی کار با ماشین هاي افزار ماشین آلات مته

19-چک لیست ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها

20-چک لیست ایمنی در جوشکاری

21-چک لیست ایمنی در برشکاری گرم

22-چک لیست ایمنی در ماشین های لیفتراک

23-چک لیست ایمنی در صنایع شیشه

24-چک لیست ایمنی درماشین هاي کنگاسور، خردکن و آسیاب

25-چک لیست ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی

26-چک لیست ایمنی حمل ونقل ،ذخیره سازي و توزیع گاز مایع

27-چک لیست ایمنی درمقابل خطر پرتوهاي یون ساز

28-چک لیست ایمنی مولد بخار و دیگ هاي آب گرم

29-چک لیست ایمنی درپرس ها (پرسکاري سرد فلزات)

30-چک لیست ایمنی درپرس هاي تزریقی (پلاستیک و دایکاست)

31-چک لیست ایمنی حفر چاه های دستی

32-چک لیست ایمنی در معادن

33-چک لیست ایمنی در کارگاه هاي ساختمانی

34-چک لیست ایمنی در مخازن آب و استخرها

35-چک لیست ایمنی کار در آزمایشگاه ها

36-چک لیست ایمنی در خط تولید

37-چک لیست ایمنی در بخش اداری

 

فهرست اشكال

فصل اول

 • ريخت و پاش نه تنها ضريب ايمني را پايين مي آورد بلكه بهره وري را نيز تحت تأثير قرار مي دهد . وجود ضايعات مواد و زبالهها انجام كار را دشوار مي كند. پس از اتمام هر روز كاري، كارگاه را تميز كنيد
 • قرار دادن جعبه هايي براي جمع آوري مواد زائد در كارگاه
 • ايجاد محلي مناسب به عنوان دفتر كارگاه در سايت پروژه
 • مطابق قانون كار، بكارگيري افراد زير 15 سال بطور كلي در كارگاه ها ممنوع است .
 • نصب تابلوي مشخصات پروژه در كارگاه
 • كناره يك گود بدون حصاركشي مناسب مطابق ضوابط مبحث دوازدهم و ايجاد علائم هشداردهنده . با توجه به مجاورت اين گود در كنار يك خيابان با رفت و آمد عابرين و وسائل نقليه، احتمال ايجاد خطر علي الخصوص در ساعات شب زياد است .
 • تابلوهاي ايمني بايد بدون خدشه و خوانا متناسب با وضعيت محيط و خطرات موجود در آن نصب شوند. اگر در كارگاه كارگراني از مليت هاي متفاوت كار مي كنند، بايد با علائم هشداردهنده به زبانهاي ديگر نيز ترجمه شده و در زير هر تابلو درج گردد.

فصل دوم

 • نصب جعبه كمك هاي اوليه در كارگاه
 • استفاده از آمبولانس در كارگاه براي موارد اضطراري

فصل سوم

 • ايجاد توالت بهداشتي محصور به تعداد كافي در كارگاه
 • دستشوئي با شوينده هاي بهداشتي براي سلامت كارگران
 • هر پيمانكاري موظف است تا با كسب اجاز ه از كارفرما، محل مناسبي در بيرون از محوطه كارگاه و يا گوشه امني از كارگاه را براي صرف غذا و استراحت كارگران خود آماده نمايد
 • رعايت نكات بهداشتي از نظر سالم نگه داشتن مخازن و ظروف نگهداري ضروري مي باشد
 • ايجاد محل هايي براي غذاخوري در كارگاه

فصل چهارم

 • استفاده از عينك ايمني دسته دار همراه با م اسك محافظ جوشكاري و دستكش محافظ
 • استفاده از سيسم محدود كننده سقوط (طناب مهار)
 • استفاده از طناب نجات افقي و عمودي
 • استفاده از عينك ايمني بنددار يكپارچه جهت حفاظت تابشي با درجه تيرهگي متوسط
 • استفاده از عينك ايمني بنددار يكپارچه جهت حفاظت تابشي با عدسي با درجه تيرهگي زياد
 • استفاده از لباس كار مناسب به تناسب نوع كار
 • استفاده از ماسك، عينك و پوشاندن سر و گوش در محيط هايي كه گرد و غبار زياد است
 • كلاه لبه دار، شخص را در مقابله با اشعه خورشي د محافظت مي كند
 • استفاده از وسايل و تجهيزات محافظ در برابر سقوط در اجراي اسكلت فلزي
 • استفاده از نيمه چكمه لاستيكي هنگام كار با محصولات سيماني
 • اين جوشكاران ماهر مي پندارند كه به هيچ عنوان تعادل خود را از دست نخواهند داد
 • استفاده از وسايل حفاظتي در مرحله برپا كردن اسكلت فلزي

فصل پنجم

 • سيم كشي غير اصولي در كارگاه
 • نصب تعداد كافي كليد و پريز در نقاط مختلف كارگاه براي جلوگيري از ازدياد و پراكندگي سيم هاي آز اد و متحرك
 • چه حادثه اي در راه است؟

فصل ششم

 • قرار گرفتن صحيح بخاري بر روي كف و نصب صح يح آن بنحوي كه خروج گازهاي مضر بدرستي انجام شود.

فصل هفتم

 • استفاده از كپسول اطفاي حريق در كارگاه
 • مسئولان اين كارگاه در زمينه استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت، جهت موارد اضطراري با ايجاد ايستگاه آتش نشاني و موارد مورد نياز، از اين لحاظ نيز كارگاه را ايمن ساخته اند
 • ايجاد منطقه اي بدون خطر براي استعمال سيگار كارگران
 • مخفي شدن كپسول آتش نشاني

فصل هشتم

 • براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان آور ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط  انتقال برق، رعايت مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در كليه عمليات ساختماني ضروريست

فصل دهم

 • واژگوني جرثقيل در اثر عدم استفاده از جك هاي جانبي
 • واژگوني جرثقيل در اثر اضافه بار
 • سقوط بالابر به علت عدم وجود سنسورهاي شيبسنج
 • بروز يك حادثه در اثر عدم بررسي مسير حركت بالابر
 • نامناسب بودن خاك زير جك ها
 • توزيع بار جك هاي جانبي توسط صفحات نشيمن
 • عدم وجود فاصله بين قطعات براي توزيع بار
 • تراز بودن سطح زير پايه هاي جكهاي جانبي
 • استفاده از پوششهاي چوبي سخت براي كار بر روي زمين هاي سست
 • فاصله مناسب جرثقيل تا محل گودبرداري
 • انتقال متقارن بار توسط كابل هاي كشنده به قرقره
 • تطابق كامل كابل بالا كشنده با شيار قرقره

فصل يازدهم

 • اجراي غلط سيستم سازه نگهبان
 • ريزش ديواره و خسارت به خيابان مجاور
 • نمونه اي از مهار متقابل در گودبرداري
 • گودبرداري بدون حفاظت
 • حفاظت ساختمان مجاور

فصل سيزدهم

 • اجراي اسكلت فلزي همراه با استفاده از تمامي وسايل حفاظتي
 • كنترل حركت تيرآهن ها بوسيله چند رشته طناب و بلند كردن آنها توسط جرثقيل
 • پوشاندن سطح كف طبقات با استفاده از توري هاي ايمني هنگام نصب اسكلت
 • ستونها بدون هيچگونه ساپورتي به حال خود رها شده اند. احتمال بروز خطر زياد مي باشد.
 • انجام مراحل جوشكاري و برپا كردن اسكلت بدون توجه به مسائل ايمني .

فصل چهاردهم

 • قرار ندادن نرده يا محافظ مناس ب در فضاي باز طبقات براي جلوگيري از سقوط
 • نصب كابلهاي ايمني جانبي يا نرده براي محافظت، بلافاصله پس از نصب كفها
 • نصب نرده هاي حفاظتي براي جلوگيري از سقوط
 • نصب توري هاي ايمني در جاهايي كه امكان نصب نرده هاي حفاظتي وجود نداشته باشند
 • كليه پرتگاه ها و دهانه هاي باز در كارگاه ساختماني مي بايست توسط نرده هاي حفاظتي محافظت شوند

فصل پانزدهم

 • وسايل حفاظتي مورد استفاده در جوشكاري
 • تهويه هواي داخل كابين هنگام جوشكاري
 • كنترل سيمهاي جوشكاري و تعويض آن در صورت نياز
 • استفاده از تمامي وسايل ايمني در حين جوشكاري

فصل شانزدهم

 • نحوه انتقال مناسب كپسولها
 • سيلندرها بايد بصورت ايستاده به جايي محكم بسته شوند
 • محل محصور شده و مناسب براي نگهداري سيلندرها
 • بستن سيلندرها بصورت ايستاده و استفاده از كلافهاي نخصوص روي سيلندرهاي پر

فصل هفدهم

 • عدم استفاده از دستكش و عينك به هنگام اجراي شاتكريت
 • كارگراني كه در ساختن، حمل و ريختن بتن اشتغال دارند، بايستي مطابق مقررات به كفش، لباس، كلاه و دستكش حفاظتي مجهز باشند.
 • كارگراني كه در ارتفاع، كار بستن آرماتور و قالب و ريختن بتن را انجام مي دهند و در معرض خطر سقوط قرار دارند، بايستي مجهز به كمربند ايمني و طناب مهار باشند

فصل هجدهم

 • انواع نردبان هاي دو طرفه (بازوهاي فاصله نگهدار بايد در حالت باز قفل شوند
 • استفاده از نردبانهاي هادي جريان برق كه باعث حادثه شده است
 • هرگز بر روي تاج نردبان هاي متحرك و تاشو تايستيد
 • برخي نكات ايمني استفاده از نردبان
 • داربست لولهاي تكميل شده
 • تكيه گاه هاي نامناسب براي داربست
 •  داربست همراه با دستكهاي پيش آمده جانبي
 • راه پله موقت (راه دسترسي ايمن به طبقات فوقاني)
 • احتمال سقوط فرد در اثر نامناسب بودن داربست وجود دارد
 • قرار دادن بار اضاف ي بر روي داربست كه منجر به خرابي داربست يا تخته ي بنايي مي شود
 • لازم است سه نقطه از بدن با نردبان در تماس باشد
 • كشيده شدن بدن كارگر و عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از نردبان
 • آيا اين دو نفر راه مناسبي را براي بالا بردن انتخاب كرده اند؟
 • متناسب بودن عرض جايگاه كار و نبود وسايل حفاظتي مناسب اطراف جايگاه، باعث بروز حادثه شده است
 • استفاده از وسايل مرغوب براي مهار مناسب پايه هاي داربست و چوب مناسب براي جايگاه كار

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی را به صورت مستقیم در لینک زیر دریافت کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

چک لیست ساختمان های فلزی

چک لیست وضعیت ایمنی کارگاه های ساختمانی

 چک لیست مقررات ملی ساختمان (سازه)

چک لیست کنترل عملیات اجرائی سازه ساختمانهای فولادی

 چک لیست کنترل عملیات ساختمانی

 

چک لیست تجهیزات بیمارستان

چک لیست تجهیزات بیمارستان

چک لیست تجهیزات بیمارستان

چک لیست تجهیزات بیمارستان

در بخش سعی شده است که چک لیست کلیه دستگاههای بیمارستان جمع آوری شود تا کارشناسان تجهیزات موجود را بررسی نمایند و نحوه از عملکرد دستگاه ها و ایجاد حوادث مربوطه جلوگیری نمایند.

دستگاه هایی که در این مجموعه بررسی شده اند شامل:

 • دستگاه اتوآنالایزر
 • اتوکلاو
 • اسپیرومتر
 • اکسیژن ساز
 • الایزاریدر
 • الکتروشوک
 • الکتروکاردیوگراف
 • آندوسکوپی
 • انکوباتور
 • پالس اکسیمتر
 • دستگاه پمپ سرم و سرنگ
 • دستگاه پمپ قلب و ریه
 • دستگاه پمپ سرم و سرنگ 2
 • دستگاه تخت اتاق عمل
 • دستگاه تست ورزش
 • تورنیکت
 •   چراغ سیالیتیک
 • چک لیست دستگاه اکسیژن ساز
 • هولترمانیتورینگ
 • دستگاه های تصویر برداری
 • دستگاه رادیولوژی پرتابل ساکشن
 • سانتریفوژ
 • دستگاه سل کانتر
 • سونوگرافی
 • دستگاه شیر دوش
 • دستگاه کپنوگراف
 • کرایو سرجری
 • دستگاه مانیتورینگ
 • نبولایزر
 • نگاتوسکوپ
 • دستگاه وارمر نوزاد
 • دستگاه وارمر خون
 • وپورایزر ماشین بیهوشی
 • دستگاه ونتیلاتور

این مجموعه را به صورت مستقیم در لینک زیر دریافت کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست تجهیزات بیمارستان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مباحث عمومی آتش نشانی در بیمارستانها

طراحی سیستم های تهویه بیمارستان

⇐  جزوه دوره اموزش بهداشت محیط ویژه پرسنل بیمارستان

 عوامل زیان آور محیط کار در بیمارستان

 

چک لیست ایمنی بهداشت حرفه ای

چک لیست کمیته حفاظت فنی بیمارستان ها

چک لیست کمیته حفاظت فنی بیمارستان ها

چک لیست کمیته حفاظت فنی بیمارستان ها

این چک لیست در 336 سوال تهیه شده است که کلیه بخش های بیمارستان را شامل می شود.

بخش های بیمارستان که در کمیته حفاظت فنی مورد بررسی قرار گرفته است:

 • سؤالات عمومی مربوط به کلیه بخش ها
 • بخش سونوگرافی و تصویر برداري
 • بخش کودکان
 • واحد استریلیزاسیون
 • واحد تغذیه
 • آتش نشانی
 • رختشویخانه
 • واحد تأسیسات
 • واحد کنترل عفونت
 • ساختمان
 • اتاق عمل
 • محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
 • افراد در تماس با گلوتار آلدئید : کارکنان اتاق عمل ، دیالیز ، ظهور عکس ، رادیولوژي ، آزمایشگاه (بافت شناسی و پاتولوژي ) ، آندوسکوپی ، تدارکات
 • گازهاي بیهوشی زائد : کارکنان اتاق عمل ، متخصصین بیهوشی ، ریکاوري ، جراحان ، بیهوشی ، دندانپزشکان
 • آزمایشگاه
 • تماس با ( needle) سر سوزن –کارکنان خدمات اتاق عمل ، جراحی ، پرستاران ، دندان پزشکان و …
 • بهداشت و نظافت
 • زباله
 • موتورخانه
 • راه هاي خروج اضطراري و پله ها
 • ایمنی در مقابل حریق
 • استرس و مشکلات روانی در محیط کار
 • واحد مدیریت در پرستاري

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست کمیته حفاظت فنی بیمارستان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کنترل عوامل شیمیایی بیمارستان

بررسی مسائل ایمنی و بهداشتی بیمارستان امام علی(ع) بجنورد

⇐  اصول طراحی سیستم های تهویه مطبوع بیمارستانی

⇐  چک لیست بازدید واحد ایمنی، بهداشت، کلینیک و بهداری

⇐  چک لیست ایمنی و بهداشت عمومی

 

جرثقیل برجی

چک لیست بازرسی دوره ایمنی جرثقیل برجی بر اساس استاندارد ASME B30.3

چک لیست بازرسی دوره ایمنی جرثقیل برجی بر اساس استاندارد ASME B30.3

چک لیست بازرسی دوره ایمنی جرثقیل برجی بر اساس استاندارد ASME B30.3

كارگروه تدوين : جواد فولادي، محمد ادريسي، بيژن كريمي شرفشاده

این چک لیست که در 11 صفحه تهیه و تنظیم شده است و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

 1. مشخصات اولیه و  مشخصات جرثقیل
 2. ليست مستندات ارائه شده جهت بررسي و صحه گذاري
 3. مستندات، نمودار درجه بندي بار (10 سوال)
 4. سازه، پايه، آماده سازي سايت و نصب (13 سوال)
 5. مكانيزم بالابري بار و بوم (20 سوال)
 6. طناب هاي فولادي و تجهيزات طناب بندي (7 سوال)
 7. مكانيزم گردش سازه بالايي (7سوال)
 8. تجهيزات حركت پايه (12 سوال)
 9. تجهيزات افزايش ارتفاع (6 سوال)
 10. كالسكه بار (9 سوال)
 11. ابزارهاي كمك عملياتي (17 سوال)
 12. بوم (بازو) و بازوي وزنه تعادل (8 سوال)
 13. تجهيزات برقي و كنترلي (19 سوال)
 14. اتاقك (11 سوال)
 15. آزمون ها (4 سوال)
 16. سكوي بالابرنده (5 سوال)

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست بازرسی دوره ایمنی جرثقیل برجی بر اساس استاندارد ASME B30.3 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ملاحظات HSE در سرویس و بازرسی از جرثقیل ها

پاورپوینت جامع ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل (Crane Safety)

بازرسی فنی و آموزش جرثقیل و لیفتراک

چک لیست انواع جرثقیل ها

 

مدیریت HSE پیمانکاران بر اساس راهنمای OGP

چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت حرفه ای سیستم HSE بر اساس مدل OGP

چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت حرفه ای سیستم HSE بر اساس مدل OGP

چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت حرفه ای سیستم HSE بر اساس مدل OGP

تهیه و  تنظیم: مهندس وحید یداللهی و زهرا ناصرزاده

انجام ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بعنوان یکی از عناصر هشت گانه در مدل OGP بوده که بایستی هر سازمان جهت بررسی سیستم ، ممیزی های داخلی خود را مبتنی بر سیستم مورد نظر انجام داده و قبل از انجام ممیزی خارجی عدم انطباق های (Non Conformance) سیستم را شناسایی و برطرف نمایند.

چک لیستی که به این منظور تهیه شده بر اساس مدل Oil & Gas Petroleum  می باشد.

مهمترین بخش هایی که در این چک لیست به آن می پردازیم به شرح زیر هستند:

 • چک لیست رهبری و تعهد
 • چک لیست خط مشی و اهداف استراتژیک
 • چک لیست سازمان, منابع و مستندسازی
 • چک لیست ارزیابی و مدیریت ریسک
 • چک لیست طرح ریزی
 • چک لیست اجرا و پایش
 • چک لیست ممیزی و بازنگری

چک لیست کامل را در 233 سوال و 35 صفحه به صورت مستقیم دانلود کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت حرفه ای سیستم HSE بر اساس مدل OGP داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

چک لیست های ممیزی و ارزیابی 5s

مدیریت HSE پیمانکاران بر اساس راهنمای OGP

سیستم مدیریت HSE برپایه مدل OGP

مکانیزم مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE-PLAN