ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار در ارتفاع یکی از پر خطرترین و حادثه خیزترین کارها٬ کار در ارتفاع است که امار حوادث مربوط به آن گویای موضوع است. دستورالعمل های کار در ارتفاع و رعایت ایمنی در همه کاریهای که دارای ارتفاع است الزاما باید رعایت شود.

طبق امار حوادث ناشی از کار تامین اجتماعی حدود 44% حوادث مربوط به کار در ارتفاع است پس ضروری است که کلیه جوانب ایمنی کار درارتفاع رعایت شود.

شما در این بخش با وسایل ایمنی کاردر ارتفاع, دستورالعمل ها و … آشنا می شوید. چنانچه مطلب خاصی را مد نظر دارید در نظرات ثبت کنید تا در اسرع وقت در سایت منتشر شود.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای  ایمنی  ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار با سبد

ایمنی کار با سبد

ایمنی کار با سبد

ایمنی کار با سبد

فهرست:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • سبد افراد
 • بارگیری
 • طناب بندی
 • بازرسی و آزمایش
 • روش ایمن انجام کار
 • رانندگان و اپراتورهای جرثقیل
 • جابجائی و حرکت جرثقیل
 • جلسه هماهنگی قبل از عملیات
 • ایمنی کار در کنار خطوط برق
 • منابع

پیشگفتار

در این کتابچه سعی شده است نکات ایمنی مربوط به انجام کار در سبدی که به جرثقیل آویزان است، به صورت اجمالی بیان شود. بدیهی است که این کتابچه کلیه اصول و معیارهای ایمنی کار در سبد را بیان نمی کند و همه موارد ایمنی آن را پوشش نمی دهد و اصلاً برای این هدف نیز تهیه نشده است. بلکه سعی شده است اطلاعات مختصر و مفیدی در آن گردآوری شود تا کارکنان بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و آنرا مطالعه کنند.

بدیهی است برای کسب اطلاعات کامل، باید به دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود. سعی کنید این کتابچه را همراه خود داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید به آن مراجعه کنید. اگر روش ایمن انجام کار را فراموش کردید، این کتابچه می تواند به شما کمک کند که دچار مشکل نشوید و برایتان حادثه ای رخ ندهد.

مقدمه

هنگامی که افراد درون سبدی که از جرثقیل آویزان است کار می کنند، در معرض خطرات با ریسک بالا هستند. البته با شناسایی و کنترل خطراتی که
ممکن است موجب ایجاد صدمه یا مرگ و میر شوند، می توان ایمنی محیط کار را افزایش داد. این کتابچه شرایط استفاده ی ایمن از این گونه سبدها را آموزش می دهد.

سبد افراد

سبدهایی که برای بالا بردن افراد استفاده می شوند باید توسط مهندسان با صلاحیت یا افراد متخصص طراحی ساختار، طراحی شود به گونه ای که حداقل ضریب ایمنی 1 آن 5 باشد. سیستم معلق سازی باید طوری طراحی شود که به آهستگی حرکت کرده و لرزش آن حداقل باشد. از سوی دیگر تمام سبدهای افراد علاوه بر نرده استاندارد در اطراف آن باید دارای نرده میانی و پاخور باشد، تا از سقوط افراد و تجهیزات جلوگیری کند. سبد باید دارای قلاب ریل، ارتفاع مناسب و تابلوی نشان دهنده ی حداکثر وزن یا ظرفیت جرثقیل باشد. در صورتی که خطر سقوط اشیاء روی سر افراد وجود دارد، لازم است روی سبد تجهیزاتی برای حفاظت قسمت بالاسری افراد، وجود داشته باشد علاوه بر این هنگام سوار شدن آن، استفاده ازکلاه ایمنی الزامی است. در صورت وجود دروازه نباید حرکت نوسانی هنگام بالا بردن ایجاد بشود و ابزاری برای جلوگیری از باز شدن ناگهانی آن باید وجود داشته باشد. جوشکاری سبد باید توسط جوشکار ماهری صورت پذیرد که به درجات جوشکاری و مواد به کار رفته شده در طراحی سبد آشنایی کامل داشته باشد.

بارگیری

هیچ گاه نباید بیشتر از حداکثر ظرفیت درج شده روی سبد در آن بارگیری کرد. تنها افراد تعلیم یافته (با توجه به استاندارد و فعالیتی که قرار است انجام
دهند) اجازه دارند روی سبد کار کنند. مواد و ابزارهایی که با سبد حمل می شود باید حفاظت شود و توزیع آنها موجب بر هم خوردن تعادل سبد نشود. مجموع وزن بار، افراد، سبد و طناب بندی آن نبایداز 5% ظرفیت جرثقیل بیشتر باشد.

طناب بندی

هنگامی که برای اتصال سبد به طناب مهار 2 از زنجیر یا سیم بکسل استفاده می شود، مهار انتهایی زنجیر یا سیم بکسل حتماً باید به قلاب متصل شود تا تعادل بار حفظ شود. مهارها و اتصالات طناب بندی مربوطه که برای بلند کردن سبد کار استفاده می شود نباید برای بلند کردن تجهیزات به کار روند.

دهانه ضمائم قلاب باید محصور و قفل باشد (شگل، همراه با پیچ و مهره و میخ های نگهدارنده، از راه های دیگر بستن دهانه قلاب هستند). هیچ گاه بستن دهانه قلاب با سیم مجاز نیست.

فاکتور ایمنی سیم بکسل های مورد استفاده برای جابه جایی افراد باید حداقل 7 باشد یعنی 7 برابر حداکثر ظرفیت باربرداری، مقاومت داشته باشد. حداقل فاکتور ایمنی سیم بکسل های پیچشی باید 10 باشد

بازرسی و آزمایش

قبل از اینکه اجازه دهیم کارکنان با جرثقیل بالا بروند باید سبد کار آنها آزمایش و بازرسی شود. هنگام بلند کردن افراد، سبد باید حداکثر بار در حد پیش
بینی شده را بلند کند. بلند کردن سبد باید از روی سطح زمین باشد یا از محلی که کارکنان به راحتی وارد سبد شوند و به سمت محل مورد نظر حرکت کنند.

راننده جرثقیل باید تمام سیستم های کنترل گرما و ابزارهای ایمنی جرثقیل را وارسی کند تا از موارد ذیل اطمینان حاصل کند:

 • این وسایل به خوبی کار می کنند.
 • هیچ گونه مداخله کننده ای وجود ندارد و در کار آنها اختلال ایجاد نمی شود.
 • وضعیت بوم ها و اتصالات مورد استفاده وارسی شود تا حداکثر از 50% ظرفیت حمل بار جرثقیل استفاده شود.
 • در صورتی که جرثقیل به مکان جدیدی منتقل شود، بازرسی آن دوباره باید تکرار شود.
 • بعد از انجام بازرسی، سبد کار افراد باید چند اینچ بالا برده شود و بازرسی شود تا از امنیت تعادل آن اطمینان حاصل شود.

قبل از بلند کردن افراد باید بررسی های لازم صورت گیرد و از موارد ذیل اطمینان حاصل شود:

 • طناب های مورد استفاده پیچ و تاب نداشته باشند.
 • در بخش هایی که از طناب دولا استفاده شده، طناب ها به هم پیچ نخورده باشد.
 • اتصال به قلاب در مرکز سبد کار قرار گرفته باشد.
 • هیچ نوع لکه روغنی و آلودگی روی طناب ها وجود نداشته باشد.
 • تمام طناب ها درست روی شیارها و محل خود قرار گرفته باشند.

بلافاصله بعد از بازدید چشمی از جرثقیل و سبد کار، پایه های جرثقیل باید توسط فرد باصلاحیت بررسی شود تا از نبود هرگونه اشکال و نقص در اجزا و
ساختار جرثقیل اطمینان حاصل شود. هر نقصی که با انجام بازرسی کشف شد باید قبل از بلند کردن افراد رفع شود. شخص با صلاحیت فردی است که
خطرات موجود و قابل پیش بینی را در محیط کار تشخیص دهد و اختیار کافی برای کنترل آنها داشته باشد.

پس از هر نوع تغییر، جرثقیل را باید با 125 درصد ظرفیت آزمایش کرد. برای این کار باید سبد کار انباشته شود و به مدت 5 دقیقه بالا برده شود. در این زمان
شخص وارسی کننده باید سبد و طناب ها را از نظر وجود هرگونه نقص بررسی نماید. هرگونه نقص احتمالی باید برطرف شده و آزمایش دوباره انجام شود. در شرایطی که نتایج آزمایش های انجام شده ضعیف باشد نباید اجازه بلند کردن افراد صادر شود. وقتی که سبد افراد در حالت ساکن است، باید تمام ترمزها و وسایل قفل کننده جرثقیل ها تنظیم باشد.

روش ایمن انجام کار

کارکنانی که داخل سبد م یروند، می توانند در انجام ایمن کار هنگام بلند کردن افراد وکاهش حوادث و آسیب های این کار موثر باشند. برای کاهش این
حوادث، ایشان باید موارد زیر را انجام دهند.

 • در موارد نا ایمن علایم هشدار دهنده نصب کنند.
 • هنگام بالا رفتن و پایین آمدن جرثقیل تمام قسمت های بدن خود را درون سبد نگاه دارند.
 • قبل از ورود به سبد از استحکام آن اطمینان حاصل نمایند.
 • از تجهیزات حفاظت از سقوط استفاده کنند.
 • در محدوده دید فرد راهنما یا علامت دهنده باشند، یا امکان ارتباط مستقیم را با وی داشته باشند.

رانندگان و اپراتورهای جرثقیل

راننده جرثقیل نباید زمانی که جرثقیل در حال کار است یا کارکنان در سبد کار مشغول به کار هستند، جرثقیل را ترک کند.

 • در صورت مشاهده هرگونه خطر و یا شرایط بد آب و هوایی، کار را متوقف و سبد را به زمین منتقل کند.
 • هنگامی که از جرثقیل برای بالا بردن افراد استفاده می شود از آن برای جابجایی اشیاء استفاده نکنند.
 • هرگونه حرکت دادن به سبد افراد باید به آرامی و مداوم صورت گیرد و از حرکات تند و ناگهانی پرهیز شود.

جابجایی و حرکت جرثقیل

هنگامی که جرثقیل در حال حرکت است، بالا بردن افراد ممنوع است.
درصورتی که همزمان با حرکت جرثقیل، افراد نیز بالا برده می شوند موارد ذیل باید رعایت شود:

 • حرکت فقط باید در یک مسیر صورت پذیرد.
 • حرکت باید با توجه به شعاع بازوی جرثقیل محدود شود.
 • بازوی جرثقیل باید موازی جهت حرکت باشد.
 • قبل از ورود افراد به سبد کار، باید یک بار همان حرکت به صورت آزمایشی انجام شود.
 • اگر جرثقیل چرخ های لاستیکی دارد، شرایط لاستیک و فشار هوای داخل آن باید وارسی شود و براساس جدول ظرفیت جرثقیل حداکثر از 50 % ظرفیت استفاده شود.

جلسه هماهنگی قبل از عملیات

قبل از بلند کردن افراد با جرثقیل، کارفرما باید جلسه هماهنگی ترتیب دهد و در آن مقررات کار با جرثقیل از جمله وظایف اپراتور، فرد راهنما، افراد درون سبد شخص مسؤول بلند کردن افراد و روش انجام، را گوشزد کند.

این جلسه باید در محل های کار جدید و قبل از هر باربرداری آزمایشی و نیز برای افراد جدیدی که به تیم کاری ملحق شده اند، برگزار شود.

ایمنی کار در کنار خطوط برق

فواصل کاری ایمنی از خطوط برق به ASME B30.5 براساس استاندارد شرح جدول زیر است:

فواصل ایمن تا خطوط هوایی جریان برق

ایمنی کار در کنار خطوط برق

فواصل ایمن تا خطوط هوایی جریان برق

 

موارد ایمنی کار در نزدیک خطوط برق

موارد ایمنی کار در نزدیک خطوط برق

موارد ایمنی کار در نزدیک خطوط برق

 

در صورت تماس بوم یا سیم بکسل با برق:

 1. خونسردی خود را حفظ کنید و نترسید.
 2. داخل جرثقیل بمانید و به دیگران هشدار دهید تا از بار و جرثقیل دور بایستند.
 3. در صورت امکان بوم را از برق جدا کنید.
 4. اگر شرایط خیلی اضطراری است، در صورت زیاد نبودن ارتفاع، به صورت جفت پا از جرثقیل بپرید و تا 10 متر به همین صورت (جفت پا) از جرثقیل دور
  بشوید.
 5. به قسمت های فلزی جرثقیل دست نزنید.

گاهی اوقات تماس بوم یا سیم بکسل با خطوط هوایی برق باعث آتش سوزی جرثقیل شده است. پس از قطع برق تمام قسم تهای جرثقیل را بازرسی
و سیم بکسل جرثقیل را تعویض کنید. هنگام کار در نزدیکی تجهیزات فرستنده رادیو، تلویزیون و دکل های مخابراتی نیز دقت داشته باشید، زیرا احتمال برق
گرفتگی وجود دارد.

منابع:

1- Construction site safety lifting equipment and accessories for lifting, CITB.
2- Mobile cranes code of practice 2006, Work place health and safety executive
3- Bobby R.Davis; S.Sutton, A guide to crane safety, N.C.Department of labour, 2006
4- OSHA 29 CFR 1926.753, Hoisting and Rigging
5- Construction health and safety manual, Canada-Ontario Construction Safety Association

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی کار با سبد داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

ایمنی جرثقیل ها و بالابرها PPT

 

صفر تا 100 لایف لاین (مشخصات, استاندارد)

صفر تا 100 لایف لاین (مشخصات, استاندارد)

صفر تا 100 لایف لاین (مشخصات, استاندارد)

 

در این بخش لایف لاین LIFE LINES را به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم و بخش های مختلف آن را دسته بندی کردیم که به راحتی موضوع مورد نظر را پیدا کنید.

لایف لاین چیست؟

لایف لاین یک سیستم ایمنی جهت حفاظت از جان افرادی است که در ارتفاع بالا مشغول فعالیت هستند و شامل اتصالات افقی و عمودی طناب ها یا کابل ها است که توسط ابزارهای ایمنی به افراد مورد نظر وصل می شود.

انواع مختلف لایف لاین:

 1. لایف لاین ثابت و متحرک
 2. لایف لاین افقی و عمودی
 3. لایف لاین تک نفره و چند نفره
 4. لایف لاین های ساده یا ترکیبی

لایف لاین ها یکی از عوامل پیشگیری از سقوط می باشند. لایف لاین به دو صورت عمودی و افقی طراحی و اجرا می گردد. لایف لاین افقی جهت جلوگیری از سقوط افرادی بکار می رود که نزدیک به لبه ی پرتگاه ها، روی بام، روی سطوح شیب دار و یا روی سازه ای افقی مانند اسکلت ساختمان مشغول به کار هستند. لایف لاین عمودی به منظور جلوگیری از سقوط افرادی تعبیه خواهد شد که مسیر حرکت و فعالیت آنها در راستای عمود است، مانند: دکل های مخابراتی، دکل های برقی، توربین های بادی، دودکش های بزرگ صنعتی، دکل کشتی ها، دکل های نفتی، ستون های عمودی ساختمان ها، برج های خنک کننده و …

لایف لاین عمودی

لایف لاین عمودی


لایف لاین افقی

لایف لاین افقی

لایف لاین ها شامل طناب ( الیاف طبیعی و مصنوعی یا فولادی). پایه های نگهدارنده، بست های محکم کننده، مهارکش و ضربه یا شوک گیر می باشد؛ که در محل از پیش تعین شده نصب می گردد. فرد هنگام کار در محل هایی که لایف لاین برای آن طراحی شده است، خود را توسط تسمه و قلاب و یا گیره به طناب لایف لاین متصل کره تا در هنگام برهم خوردن تعادل فرد به هر علتی لایف لاین از سقوط فرد جلوگیری نماید.

معمولا زمانی که بصورت مداوم و طولانی مدت در ارتفاع کار انجام می گیرد لایف لاین ها به صورت دائمی طراحی و اجرا می گردند و در صورت کوتاه مدت بودن زمان کار و یا نیاز به جابجایی سریع از لایف لاین های موقت استفاده خواهد شد.

مهندسان ایمنی و طراحان مجرب متناسب با میحط کاری و مقدار نیروی وارده و سازه های موجود، جایگاه های کاری و … نوع و نحوه نصب سیستم لایف لاین را طراحی نموده و تکنسین های شرکت ارتفاع کاران پیشگام میلاد با بهره گیری از تکنیک ها کار با طناب و کار در ارتفاع با تجربه و توان فنی و ابزار حرفه ای متخصص در امر اجرای سیستم لایف لاین خیالی راحت و خاطری آسوده را برای سرپرستان و شاغلین در ارتفاع فراهم می نماید.

ابزارهای اولیه مورد نیاز برای نصب لایف لاین به قرار زیر می باشد

 • سیم بکسل با آلیاژهای مختلف موجود در بازار (گالوانیزه مغزفولادی یا استیل) با ضخامت های مختلف
 • قلاب دینام به انداره های مختلف
 • شکل (دو پا) در تناژ مختلف بسته به نوع و اندازه لایف لاین
 • کرپی در اندازه های مورد نیاز
 • گوشواره در انداره های مورد نیاز

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با صفر تا 100 لایف لاین (مشخصات, استاندارد) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع PPT

صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

جزوه دوره ایمنی کار در ارتفاع

استاندارد تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع (ISIRI)

 

ایمن کردن ارتفاع

آشنایی با تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع PPT

آشنایی با تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع PPT

آشنایی با تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع PPT

 فرمت:PPT    تعداد صفحات: 114

در این بخش قراره ما با چه نوع تجهیزاتی آشنا شویم؟

سرفصل و فهرست مطالب به شرح زیر است:

فهرست:

 • کلاه ایمنی

 • آشنایی با هارنس ها

 • مثلث های تخلیه و برانکار

 • لنیاردها و جاذب های انرژی

 • كارابین

 • ابزار فرود

 • گیره های طناب

 • قرقره ها

 • تکیه گاه ها و تجهیزات آن

 • کوله ها و لوزم جانبی

 • چراغ پیشانی

 • طناب های کار در ارتفاع

 • گیره ها


کلاه ایمنی:

یک کلاه ایمنی باید بدون ایجاد مزاحمت در حین استفاده، کاربر را در مقابل ضربه و سقوط اشیاء محافظت نماید.

کلاه های کار در ارتفاع ‏Petzl‏ (مدل های ‏VERTEX BEST‏ و ‏VERTEX VENT‏) دارای بند چانه محکمی هستند که احتمال ‏افتادن کلاه در هنگام سقوط را کاهش می دهند.‏

این کلاه ها دارای مقاومت بالایی بوده و جهت تامین نیازهای حرفه ای طراحی شده اند؛ روی کلاه های مذکور می توان محافظ چشم و گوش را نصب نمود. انتخاب کلاه بین مدل های فاقد یا دارای تهویه، بستگی به خطرات موجود در محیط کار دارد (خطر برق گرفتگی، ريزش گدازه ‏های فلز مذاب و غیره).‏

کلاه های ایمنی باید چه ویژگی داشته باشند؟

روش های آزمون کلاه های ایمنی

کلاه های ایمنی

راحتی:سیستم نوارکشی تعلیقی و هدبند فومی ضخيم داخل کلاه، باعث ايجاد حداكثر ميزان راحتی برای كاربر می گردد. فومی كه به عنوان لوازم جانبی موجود می باشد، امكان تنظيم كلاه را برای سر کوچک تر در اختیار کاربر قرار می دهد.‏

تنظيم ساده و كامل: با استفاده از چرخ تنظيم جديدی كه روی كلاه های ‏VERTEX‏ قرار دارد می توان در حين قرار داشتن كلاه بر ‏روی سر، اندازه هدبند را به سرعت و به سادگی ‏ حتی در صورت به دست داشتن دستكش، تنظيم نمود.

كلاه های مدل ‏VERTEX BEST‏ و ‏VERTEX VENT‏ دارای سيستمی برای تنظيم ارتفاع هدبند می باشند.‏ سيستم مذكور برای قرار گرفتن صحيح هدبند با توجه به شكل سر كاربر طراحی شده است.‏ همچنين برای حفاظت در هنگام ‏قرار دادن در انبار یا دیگر مکان ها، اين هدبند در داخل بدنه کلاه جمع می شود.

سازگاری: شيارهای جانبی را می توان برای نصب محافظ های گوش يا چشم استفاده نمود.‏ براساس نوع نياز كاربر می توان بصورت همزمان يا جداگانه از اين دو نوع ابزار استفاده نماید.‏ برای قرار گرفتن محافظ گوش بصورت استاندارد، شيار روی كلاه بصورت منحنی در بالای گوش ها قرار گرفته است.‏
كلاه های ‏VERTEX‏ دارای چهار گيره نصب چراغ پيشانی می باشند.‏ همچنين می توان با استفاده از سيستم نصب ‏ADAPT‎‏ چراغ پيشانی را مستقيما روی بدنه كلاه متصل نمود.‏

VERTEX® BEST  کلاه ایمنی برای کار در ارتفاع و نجات

کلاه ایمنی برای کار در ارتفاع و نجات

کلاه ایمنی برای کار در ارتفاع و نجات

 • بند چانه كلاه برای كاهش خطر افتادن كلاه در نتيجه برخورد با اشياء و نیروی ضربه در حين سقوط طراحی شده است: دارای مقاومت ‏شكستگی بيش از ‏daN‏ 50 (استاندارد کلاه ایمنی كوهنوردی ‏EN 12492‎‏)‏.‎
 • سيستم نواركشی تعليقی حداكثر راحتی را برای كاربر ايجاد می نمايد.‏
 • چرخ تنظيم را می توان با در دست داشتن دستكش نيز استفاده نمود.‏
 • قابلیت تنظيم ارتفاع هدبند.
 • شيارهای جانبی بدنه کلاه را می توان برای نصب محافظ های گوش يا چشم استفاده نمود.‏
 • چهار گيره برای نصب چراغ پيشانی.
 • رعايت كليه موارد استاندارد ‏EN 397‎‏: تغيير شكل جانبی، استفاده در سرما، عايق در برابر الكتريسيته و ریزش گدازه ‏های فلز مذاب.
 • وزن كلاه : 465 گرم

VERTEX® VENT كلاه ايمنی دارای تهويه جهت نجات و كار در ارتفاع

 • بند چانه كلاه برای كاهش خطر افتادن كلاه در نتيجه برخورد با اشياء و نیروی ضربه در حين سقوط طراحی شده است: دارای مقاومت ‏شكستگی بيش از ‏daN‏ 50 (استاندارد کلاه ایمنی كوهنوردی ‏EN 12492‎‏)‏.‎
 • سيستم نواركشی تعليقی حداكثر راحتی را برای كاربر ايجاد می نمايد.‏
 • چرخ تنظيم را می توان حتی با در دست داشتن دستكش نيز استفاده نمود.‏
 • قابلیت تنظيم ارتفاع هدبند.
 • شيارهای جانبی بدنه کلاه را می توان برای نصب محافظ های گوش يا چشم استفاده نمود.‏
 • چهار گيره برای نصب چراغ پيشانی.
 • امکان مسدود نمودن مسیر هوا بوسیله درپوش های كشویی تعبیه شده داخل حفره های تهویه ‏‏(در هوای سرد)‏.
 • وزن كلاه : 465 گرم

VERTEX® ST كلاه ايمنی جهت استفاده در صنعت

 • بند چانه كلاه برای افتادن از سر كاربر در صورت گير كردن به مانع طراحی شده است: ‏سگک كلاه در‏daN ‎‏ 25 باز می شود (استاندارد‎‏ كلاه ايمنی صنعتی EN 397)‏.
 • سيستم نواركشی تعليقی حداكثر راحتی را برای كاربر ايجاد می نمايد.‏
 • چرخ تنظيم را می توان حتی با در دست داشتن دستكش استفاده نمود.‏
 • قابلیت تنظيم ارتفاع هدبند.
 • شيارهای جانبی بدنه کلاه را می توان برای نصب محافظ های گوش يا چشم استفاده نمود.‏
 • چهار گيره برای نصب چراغ پيشانی.
 • رنگ:‏ سفيد
 • رعايت كليه موارد استاندارد ‏EN 397‎‏: تغيير شكل جانبی، استفاده در سرما، عايق در برابر الكتريسيته و ریزش گدازه ‏های فلز مذاب.
 • وزن كلاه : 465 گرم

آشنایی با هارنس ها

هارنس ها برای کاربرد های متفاوت طراحی شده اند هارنس ها واسطه مستقیم میان کاربر و سیستم حفاظت هستند. جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران برای کار در ارتفاع، ‏ انواع ‏گوناگونی از هارنس ها نموده طراحی شده است.

 • هارنس های استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط دارای بیشترین کاربرد و راحتی حین استفاده ‏بوده و در اکثر موقعیت های کار در ارتفاع قابل استفاده می باشند،‏
 • هارنس های نشیمن برای استقرار حین کار، در محیط هایی که امکان سقوط از ارتفاع ‏زیاد نباشد، طراحی شده اند،‏
 • هارنس های جلوگیری از سقوط، برای حفاظت از کاربر در مقابل سقوط باید به یک ‏سیستم جلوگیری از سقوط متصل گردند.
 • مثلث های تخلیه و برانکارها، ویژه عملیات نجات طراحی شده اند.‏ این ابزار را می توان در موقعیت های  گوناگون و حوادث گوناگون استفاده نمود.‏ لوازم جانبی زیادی را می توان به هارنس های جهت سازگاری ویژه با نیاز های محیط کار اضافه نمود.

1- هارنس هاي استقرار حين کار و جلوگيري از سقوط

حلقه های اتصال جناغی و پشتی این حلقه ها امکان اتصال به سیستم جلوگیری از سقوط را فراهم می نمایند.

‏حلقه پشتی برای اتصال سیستم به پشت کاربر در صورت نیاز به در اختیار داشتن فضای کاری بیشتر در جلوی او مورد استفاده قرار می گیرد.‏

این دو نوع اتصال، تعلیق کاربر را بصورت ایمن و ثابت پس از سقوط تضمین می کنند.‏ حلقه های اتصال شکمی و پهلویی حلقه های مذکور برای حمایت روی سطوح یا معلق شدن روی هارنس جهت استقرار در حین کار و استفاده از هر دو دست، و همچنین صعود مورد استفاده قرار می گیرند.‏

دو حلقه اتصال پهلویی، وزن را بصورت یکسان در سرتاسر کمربند تقسیم و امکان کار با حداکثر راحتی و حمایت کامل روی سطوح را فراهم می نماید.‏

‏حلقه اتصال شکمی در هنگام کار بصورت معلق، وزن را بصورت یکنواخت بین کمربند و حلقه های پا تقسیم می کند.

از هارنس های استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط می توان در کلیه موقعیت های کار در ارتفاع استفاده ‏نمود.‏

 

 هارنس های چند منظوره استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط

 هارنس های چند منظوره استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط

هارنس های چند منظوره استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط

 • تعادلی کامل میان راحتی در هنگام تعلیق و آزادی حرکت.
 • کمربند پهن از جنس نیمه سخت.
 • جهت تامین حداکثر احساس راحتی حین کار بصورت معلق، کمربند، حلقه های پا و تسمه های شانه با فوم های منفذ دار با امکان تهویه پوشانده شده اند.‏
 • جهت تسهیل در پوشیدن هارنس بطور صحیح، تسمه های بالایی و پایینی دارای رنگ های متفاوتی می باشند.‏‏‏
 • پنج حلقه اتصال (جناغی، پشتی، شکمی و دو حلقه پهلویی).‏
 • امکان تنظیم ارتفاع حلقه اتصال پشتی.‏ • اتصال دهنده جهت دار شکمی.
 • سه حلقه تجهیزات با پوشش محافظ. • شیار جهت نگهدارنده ابزار.

‏ • کمربند و تسمه های شانه مجهز به سگک های خودکار ‏DoubleBack‏

مدلهای موجود:‏

NAVAHOBOD

 • حلقه های پا مجهز به سگک های خودکار ‏DoubleBack‏

NAVAHOBODFAST

 • حلقه های پا مجهز به سگک های اتوماتیکFAST ‎‏ جهت باز و بسته کردن سریع، بدون نیاز ‏به تنظیم مجدد سگک ها

در این هارنس ها ترکیبی از اتصالات متعددی در قسمت های شکم، پهلوها، جناغ و پشت وجود دارد.

هارنس دست یابی با طناب NAVAHO® BOD CROLL FAST

 • ترکیب با گیره طناب شکمی CROLL برای صعود از طناب ها.
 • تعادلی کامل میان راحتی در هنگام تعلیق و آزادی حرکت.
 • کمربند پهن از جنس نیمه سخت.
 • جهت تامین حداکثر احساس راحتی حین کار بصورت معلق، کمربند، حلقه های پا و تسمه های شانه با فوم های منفذ دار با امکان تهویه پوشانده شده اند.‏
 • جهت تسهیل در پوشیدن هارنس بطور صحیح، تسمه های بالایی و پایینی دارای رنگ های متفاوتی می باشند.‏‏‏‏
 • پنج حلقه اتصال (جناغی، پشتی، شکمی و دو حلقه پهلویی).
 • امکان تنظیم ارتفاع حلقه اتصال پشتی.‏
 • اتصال دهنده جهت دار شکمی (DELTA).
 • سه حلقه تجهیزات با پوشش محافظ.
 • شیار جهت نگهدارنده ابزار.‏
 • کمربند و تسمه های شانه مجهز به سگک های خودکار ‏DoubleBack‏.

– حلقه های پا مجهز به سگک های اتوماتیکFAST ‎‏ جهت باز و بسته کردن سریع، بدون نیاز ‏به تنظیم مجدد سگک ها.

 • امکان تعلیق طولانی مدت با استفاده از صندلی تعلیق PODIUM.

2- هارنس های نشیمن جهت استقرار و هارنس های سینه

هارنس های نشیمن استقرار حین کار، برای استفاده در محیط هایی که امکان سقوط بزرگ وجود ندارد، طراحی شده اند.

‏این هارنس ها حداکثر آزادی عمل را در اختیار کاربر قرار می دهند.

‏ این هارنس ها را ‏با توجه به مجهز بودن به حلقه های اتصال شکمی و پهلویی، می توان در فعالیت های مختلف استقرار ‏حین کار استفاده نمود.‏

در صورت نیاز می توان این هارنس های نشیمن را با اتصال به هارنس سینه ‏TOP‏ یا ‏CHESTER‏ به هارنس های ‏جلوگیری از سقوط یا با اتصال به هارنس سینه TOP CROLL‏ به هارنس های دسترسی با طناب تبدیل ‏نمود.

هارنس های استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط جهت تعلیق کامل و طولانی مدت NAVAHO® BOSS

هارنس های استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط جهت تعلیق کامل و طولانی مدت

هارنس های استقرار حین کار و جلوگیری از سقوط جهت تعلیق کامل و طولانی مدت

 • کمربند پهن از جنس نیمه سخت به همراه صندلی تعلیق محکم در زیر ران ها.
 • جهت تامین حداکثر احساس راحتی حین کار بصورت معلق، کمربند و صندلی تعلیق با فوم های منفذ دار با امکان تهویه پوشانده شده اند.‏
 • جهت تسهیل در پوشیدن هارنس بطور صحیح، کمربند، صندلی و تسمه های شانه دارای رنگ های مختلفی ‏هستند.‏‏
 • پنج حلقه اتصال (جناغی، شکمی، پهلویی روی کمر و پهلویی روی تسمه های صندلی تعلیق)‏.
 • حلقه اتصال جلوگیری از سقوط جناغی به پشت شانه منتقل شده است.
 • حلقه های اتصال پهلویی روی تسمه های صندلی تعلیق برای:‏
 • توزیع وزن بین کمربند و حلقه های پا (کار به روش گرفتن حمایت از سطوح)،
 • ایجاد نقطه اتصال شکمی متحرک با استفاده از لنیارد ‏TWISTER.
 • دو حلقه تجهیزات با پوشش محافظ.
 • دو حلقه تجهیزات از جنس تسمه لوله ای برای حمل ابزار سنگین تر.
 • چهار حلقه تجهیزات (حلقه های پلاستیکی)‏.
 • کمربند، تسمه های شانه، حلقه های پا و صندلی تعلیق مجهز به سگک های خودکار ‏DoubleBack‏.
 • امکان تنظیم زاویه صندلی تعلیق.
 • امکان تنظیم موقعیت گیره طناب شکمی ‏CROLL‏ برای صعود از طناب.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

⇐  جزوه دوره ایمنی کار در ارتفاع

⇐  پاورپوینت ایمنی کار در ارتفاع

⇐  لوازم حفاظت فردی کار در ارتفاع

 

صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

Working at Height Safety Tips

 

در این بخش کلیه موضوعاتی که برای ایمنی کار در ارتفاع مورد نیاز می باشد به صورت دسته بندی قرار دادیم. برای استفاده از هر بخش کافی هست روی آن کلیک کنید.

آیین‌نامه ایمنی كار در ارتفاع

کلیات و تعاریف:

هدف:
هدف از تدوین این آیین‌نامه، ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه‌هایی می‌باشد که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط، در آنها انجام می‌گیرد.
دامنه شمول:
مقررات این آیین‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده و برای کلیه کارگاه‌های مشمول قانون مذکور لازم الاجرا می‌باشد .
کار در ارتفاع:
هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از 2/1 متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد.
سطح مبنا:
اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوی کار در ارتفاع، که بصورت ایمن گسترش یافته است.
مراجع ذیصلاح آموزشی:
به مراکزی اطلاق می‌گردد که مجوز لازم را از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا سایر مراکز بین المللی معتبر اخذ نموده باشند.
مجری ذیصلاح:
شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت، تجربه و مهارت انجام کار را به صورت علمی و فنی داشته و می‌تواند با استفاده از نیروی کارآمد و شخص ذیصلاح نسبت به انجام عملیات برپایی، تغییرات و جمع‌آوری تجهیزات سامانه کار در ارتفاع اقدام نماید.
شخص ذیصلاح:
متخصصی است با دانش فنی و مهارت لازم مطابق با شرایط این آیین‌نامه که با گذراندن دوره‌های آموزشـی از مراجع ذیـصلاح آموزشی، توانایـی سـرپرستی ونظارت بر کار در ارتفاع را داشته باشد. ضمنا نامبرده می‌تواند نماینده مجری ذیصلاح یا کارفرما باشد.
عامل کار در ارتفاع:
فردی است که آموزش‌های متناسب با نوع کار در ارتفاع را حسب شرایط گذرانده و نسبت به اخذ گواهینامه مربوط از مراجع ذیصلاح آموزشی اقدام نموده و قادر به انجام کار بصورت ایمن می‌باشد.
حفاظت از سقوط:
مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به منظور پیشگیری از سقوط یا کاهش عوارض و صدمات ناشی از آن انجام می‌شود.
روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع:
الف ـ سامانه محدودکننده:
سامانه‌ای است که از قرارگیری فرد در وضعیت سقوط جلوگیری می‌کند و به دو شکل عمومی نظیر، نرده حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال، لنیارد و کمربند حمایل بند کامل بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب ـ سامانه متوقف کننده:
سامانه‌ای است که با استفاده از تجهیزات مناسب، در صورت انجام سقوط، با جذب انرژی ناشی از سقوط باعث کاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل کار در ارتفاع کار می‌گردد. که به دو شکل فردی شامل،کمربند حمایل بند کامل بدن، طناب ایمنی و نظایر آنها و عمومی مانند تور ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ج ـ دسترسی با طناب:
 این روش شامل دو سامانه ایمن مجزا می‌باشد: یکی به عنوان طناب دسترسی و دیگری تحت عنوان طناب پشتیبان عمل می‌نماید که شامل، کمربند حمایل‌بند کامل بدن همراه با وسایل دیگری برای صعود و فرود به جایگاه کار، و یا از آن و نیز موقعیت استقرار مناسب استفاده می‌شود.
فاصله ایمن:
حداقل فاصله‌ای است که برای جلوگیری از برخورد فرد هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لنیارد:
طناب یا تسمه‌ای است که به منظور ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه یا طناب تکیه‌گاه یا سازه ثابت با کمترین ایجاد مزاحمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کمربند ایمنی:
وسیله‌ای است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی با ترکیبات پلیمری که ناحیه کمر را می‌پوشاند.
حمایل بند کامل بدن (هارنس):
 پوششی است از جنس الیاف با ترکیبات پلیمری و مقاوم که عموما از انتهای بالای ران تا روی سطح کتف را پوشانده و توسط قلابهایی که به روی آن متصل است، فرد را به سایر تجهیزات سامانه‌های کار در ارتفاع وصل می‌کند.
قلاب قفل شونده (کارابین):
ابزاری است حلقه‌ای شکل که برای اتصال اجزاء سامانه‌های کار در ارتفاع به یکدیگر، مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو شکل پیچی یا قفل خودکار، ایمن می‌گردد.
شوک‌گیر:
 ابزاری است که در روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع، به منظور کاهش اثر نیروی ضربه حاصل از سقوط، مورد استفاده قرار می‌گیرد .
انواع طناب:
تکیه‌گاهی، عملیات، ایمنی، دینامیکی، نیمه استاتیک، پشتیبان
طناب تکیه‌گاهی:
 طنابی است انعطاف‌پذیر که از یک سمت به تکیه‌گاه ایمن متصل گردیده و به منظور حفاظت و محدودسازی فرد در برابر سقوط عمل می‌کند.
طناب عملیات:
طنابی از نوع تکیه‌گاهی است که برای حالت معلق، موقعیت‌گیری و محدودسازی فرد در عملیات صعود و فرود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طناب ایمنی:
طنابی از نوع تکیه‌گاهی است که در زمان سرخوردن عامل کار در ارتفاع، از دست دادن موقعیت اولیه وی عمل نموده و فرد را در حین سقوط متوقف می‌نماید.
طناب دینامیک:
طنابی است با خاصیت کشسانی که برای جذب شوک ناشی از سقوط و به حداقل رساندن نیروی برخورد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انواع نردبان:
یک طرفه قابل حمل، دو طرفه، ثابت، ریلی، ثابت سقفی (پله مرغی)، کشویی، طنابی
داربست:
ساختاری است موقتی، که برای ایجاد یک‌ یا چند جایگاه ‌کار به منظور حفظ و نگهداری کارگران و مصالح در ارتفاع و فراهم نمودن دسترسی کارگران به تراز بالاتر‌، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و به انواع ثابت، متحرک، دیوارکوب، معلق و نردبانی تقسیم می‌شود.
اجزاء داربست:
 پایه، کفشک، تیر، دستک، اتصالات یا بست‌ها، راه دسترسی، کف پوش سکو، پاخور، تیر میانی حفاظتی، تیر بالایی حفاظتی، بالشتک، صفحه پایه
بالشتک:
صفحه‌ای است از جنس چوب، فلز و یا بتن که برای گسترش بار وارده از لوله پایه یا کفشک به زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد .
راه دسترسی:
برای رسیدن ایمن عامل کار در ارتفاع کار به تراز مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 مهار:
 قطعه‌ای است که بصورت مایل و افقی در ترازهای مختلف بر روی داربست نصب گردیده و به عنوان باربر عمل می‌کند.
بادبند:
قطعه‌ای است که در طول، عرض یا ارتفاع (عمودی یا مورب) برای جلوگیری از حرکت جانبی در داربست نصب می‌گردد.
بالابر سیار:
ماشین سـیاری است که برای انتقـال افراد برای کـار در ارتفاع، از داخل سکو (محفظهایمن) استفاده می‌شود با این دید که افراد می‌توانند در یک موقعیت دسترسی خاص به داخل سکو سوار یا پیاده شوند و به دو گروه اصلی زیر تقسیم می‌شوند:
گروه الف:بالابر سـیاری که تصـویر عمودی مـرکز ثقـل بار همواره داخـل خط واژگونی است.
گروه ب:بالابر سیاری که تصویر عمودی مرکز ثقل بار ممکن است خارج از خط واژگونی باشد.
و براساس نوع حرکت به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
نوع اول: بالابر سیاری که حرکت آن فقط در موقعیت ترافیکی مجاز می‌باشد .
نوع دوم: بالابر سیاری که در زمان بالا بودن سکو می‌تواند حرکت نماید و بالابر از مکانی بر روی شاسی کنترل می‌شود.
نوع سوم: بالابر سیاری که در زمان بالا بودن سکو می‌تواند حرکت نماید و بالابر از درون سکو کنترل می‌شود.
ضریب ایمنی:
نسبتی است که از تقسیم حداکثر نیروی وارده به سازه که می‌تواند سازه در برابر شکست یا تخریب مقاومت نموده به نیروی وارده ناشی در زمان بهره‌برداری که به همان عضو وارد می‌گردد. این ضریب هرگز نباید کمتر از 4/2 باشد. ( براساس استاندارد92ANSI A و 280 BSEN )
حد بار کاری:
حداکثر باری است که توسط بخشی از تجهیزات در وضعیت مشخص‌شده توسط شرکت سازنده، مجاز به بهره‌برداری و استفاده از دستگاه یا تجهیزات می‌باشد .
بار کاری ایمن ( SWL ):
حداکثر حمل بار در شرایط ایمن که برای بخشی از تجهیزات، در وضعیت‌های مشخص در نظر گرفته می‌شود.
توجه1:تصاویر بعضی از مواد آیین‌نامه در ضمیمه پیوست می‌باشد.
توجه2:کلیه واحدهای مورد استفاده در این آیین‌نامه براساس سیستم متریک می‌باشد.

فصل اول ـ الزامات عمومی

ایمن کردن ارتفاع

ایمن کردن ارتفاع

ماده1ـ کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ایمن‌سازی محیط کار اقدام نماید.
ماده2ـ کارفرما مکلف است با استفاده از سامانه‌های انجام ایمن کار در ارتفاع متناسب با نوع کار، ایمنی افرادی که در ارتفاع بیش از 2/1 متر نسبت به سطح مبنا مشغول کار می باشند، را تامین نماید.
(شکل‌های 54، 55، 67، 69 و 70 )
ماده3ـ کارفرما مکلف است نسبت به تهیه لوازم و تجهیزات استاندارد و متناسب با نوع کار در ارتفاع که دارای لوح شناسایی حاوی اطلاعات فنی بوده و در محل مناسبی از تجهیزات قابل رویت، نصب شده است را اقدام و در اختیار کارگران قرار دهد .
ماده4ـ کارفرما مکلف است در شرایط جوی نامساعد یا معیوب و ناقص بودن سازه و تجهیزات یا نقص در روش‌های ایمن کار در ارتفاع، از فعالیت کارگران شاغل در ارتفاع جلوگیری بعمل آورد.
ماده5 ـ با عنایت به ماده 88 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، فروشندگان، عرضه‌کنندگان و بهره‌برداران از ابزارآلات، دستگاهها و تجهیزات مربوط به عملیات کار در ارتفاع مکلف به رعایت استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی فوق الذکر می‌باشند.
ماده6 ـ نردبان، اجزاء داربست، تجهیزات کار با طناب و سایر تجهیزات و دستگاههای کار در ارتفاع باید قبل از هر بار استفاده توسط عامل کار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا معیوب بودن، موضوع را به کارفرما یا نماینده وی گزارش نماید.
ماده7ـ کارفرما مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معیوب بودن لوازم و تجهیزاتکار در ارتفاع با برچسب « خطرناک است ـ استفاده نشود » آنها را از دسترس کارگران خارج و پس از تعمیر شدن، تایید توسط شخص ذیصلاح مجددا به محل کار منتقل نماید. (شکل 9)
ماده8 ـ انجام کلیه امور نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری، سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات، دستگاه و ماشین‌آلات کار در ارتفاع باید مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده صورت پذیرد.
ماده9ـ کلیه متعلقات داربست، نردبان، تجهیزات، ابزار و وسایل کار در ارتفاع باید قبل از شروع و پس از اتمام کار توسط کارگران و در فواصل معین دوره‌ای بازرسی و کنترل گردد و مجوز شروع به کار صادر شود.
ماده10ـ کلیه لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع باید توسط شخص ذیصلاح بصورت دوره‌ای مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و در صورت مشاهده نقص و یا فرسودگی برای از رده خارج نمودن به کارفرما اعلام نماید.
ماده11ـ کلیه مجریان ذیصلاح مشمول این آیین‌نامه که عملیات اجرایی آنها در ارتفاع انجام می‌گیرد موظف می‌باشند در هنگام انجام کار از کارگران دارای گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا سایر مراجع ذیصلاح استفاده نمایند .
ماده12ـ عامل کار یا شخص ذیصلاح باید دارای گواهینامه مهارت فنی لازم از مراکز ذیصلاح بوده و توانایی انجام کار مربوطه را داشته باشد.
ماده13ـ کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران و سایر عوامل اجرایی در محدوده کارگاه و عملیات خود مکلف به جلوگیری از ورود افراد متفرقه می‌باشند. ضمنا نصب علایم هشداریبرای کارگران و افراد متفرقه «مطابق آیین‌نامه علایم ایمنی در کارگاه‌ها» به نحوی که به سهولت قابل رویت باشد و مانع انجام کار نگردد الزامی است .
ماده14ـ حمل و نقل، نصب، جمع‌آوری، انبار نمودن و کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات کار در ارتفاع باید بگونه‌ای باشد که خطری را برای کارگران و افراد متفرقه ایجاد نکند.
ماده15ـ پرتاب کردن و رها نمودن هرگونه شی، ابزار، لوازم، تجهیزات و مصالح در حین کار ممنوع است.
ماده16ـ طنابها و کابلها باید در برابر هرگونه سایش، مواد خورنده، گرما و شعله مستقیم مقاوم باشند.
ماده17ـ رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به خطوط برق‌دار در انجام هرگونه عملیات کار در ارتفاع که افراد و تجهیزات مربوطه در حریم تجهیزات و خطوط برقدار قرار می‌گیرند، الزامی است.
ماده18ـ در لبه‌ سقف‌های شیب‌ دار باید تجهیزات مناسب‌ و کافی‌ جهت‌ جلوگیری‌ از لغزش و سقوط‌ کارگر و یا ابزار کار پیش‌بینی‌ شود.(شکل 34 )
ماده19ـ کارگرانی‌ که‌ بر روی‌ سقف‌های‌ شیب‌دار با شیب‌ بیش‌ از 20 درجه‌ کار می‌کنند باید مجهز به سامانه محدودکننده و یا متوقف‌کننده گردند و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار آنها نصب گردد. (شکل‌های 1ـ3، 55 )
ماده20ـ حضور فرد دوم روی سطح مبنا در هنگام انجام کار روی جایگاه‌های کار آویزان، بالابر های سیار، برجی الزامی است.
ماده21ـ کارفرما مکلف است نسبت به تهیه و در اختیار قرار دادن وسیله ارتباطی مناسب با فرد ثانوی در زمان انجام عملیات در ارتفاع اقدام نماید.
ماده22ـ کارفرما مکلف است نسبت به نصب تابلو با محتوای موضوعی « قابل استفاده یا عدم استفاده» سامانه از قبیل داربست، متوقف‌کننده، بالابر سیار، جایگاه کار آویزان و سایر موارد مشابه اقدام نماید.
ماده23ـ هنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبیل لباس‌کار، هارنس، کلاه و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی گردد. (شکل‌های68، 78 )
ماده24ـ استفاده از کمربند ایمنی برای عملیات کار در ارتفاع ممنوع بوده فقط در صورتی مجاز است که به عنوان سامانه محدودکننده مورد استفاده قرار گیرد و فرد نباید در وضعیت سقوط قرار گیرد. ( شکل‌های1ـ54 و 2ـ54 و55)

فصل دوم ـ نردبان

ایمنی در نردبان

ایمنی در نردبان

ماده25ـ نوع، جنس و ابعاد، قابلیت بارگذاری هر پله، نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط جوی، محیطی و نوع عملیات متناسب باشد.
ماده26ـ استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است:
الف ـ روی داربست یا جایگاه کار در ارتفاع ( شکل 1ـ 28)
ب ـ به عنوان الوار و تخته زیرپایی برای ایجاد جایگاه کار (شکل33 )
ج ـ قرار دادن پایه‌های نردبان بر روی جایگاه کار ناپایدار مانند بشکه، آجر، جعبه، کیسه، دریچه‌های آدم‌رو و موارد مشابه (شکل 39 )
د ـ آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لکه چربی، گریس، روغن و سایر مواد لغزنده دیگر
هـ ـ معبر و پل ارتباطی بین دو جایگاه کار در ارتفاع
وـ استفاده از نردبان معیوب، شکسته، پوسیده و ناسالم
زـ تکیه گاه فوقانی ناایمن، سست و لغزنده باشد (شکل 8 )
ماده27ـ طول نردبان قابل حمل نباید بیش از 10 متر باشد. (شکل1)
ماده28ـ پایه‌های نردبان باید بر روی سطوح هموار و همتراز که مقاوم و غیرلغزنده باشد، قرار گیرد.
ماده29ـ برای تردد و استفاده از نردبان، کارگر باید همواره روبه نردبان بوده و دارای سه نقطه اتکاء باشد و وضعیت بدن او نباید از محور تقارن نردبان خارج گردد. (شکل5 )
ماده30ـ فواصل پله‌های نردبان از یکدیگر باید مساوی و بین 25 تا 35 سانتیمتر باشد.
ماده31ـ تردد یا استقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است.(شکل12 )
ماده32ـ به جز نردبان طنابی استفاده از سایر نردبان‌ها هنگامی به عنوان جایگاه کار مجاز است که جایگاه کار از پله سوم انتهایی نردبان بالاتر قرار نگیرد.(شکل‌های 10 و 13)
ماده33ـ استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل باید به گونه‌ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا در حدود 75 درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیه‌گاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنا باشد. (شکل 28 )
ماده34ـ در صورت اجبار در استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویه‌ای بین 75 تا 90 درجه که تکیه‌گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد می‌گردد باید نردبان بوسیله اتصالاتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محکم گردد. (شکل 8)
ماده35ـ در نردبانهای یک طرفه ای که به عنوان معبر استفاده می‌شود باید انتهای فوقانی آن 1 متر از تکیه‌گاه بالاتر بوده و به نحو ایمنی مهار گردد . (شکل‌های 6 و 15 )
ماده36ـ اتصال دو نردبان یک طرفه به یکدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع است.
ماده37ـ همتراز نمودن پایه‌های نردبان یک طرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از 16 درجه ممنوع بوده و برای کمتر از آن باید از گوه مناسب استفاده شود. (شکل 27)
ماده38ـ استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبدار با شیب بیش از 6 درجه ممنوع است. (شکل 27 )
ماده39ـ نردبان ثابت با طول بیش از 3 متر باید مجهز به سامانه متوقف‌کننده از سقوط باشد و در فواصل حداکثر 9 متری یک پاگرد و هر قطعه از نردبان بین دو پاگرد به نحوی نصب گردند که در امتداد قطعه قبلی نباشد. (شکل‌های 69 و 71 )
ماده40ـ برای نردبان ثابت عمودی که بیش از 2/2 متر ارتفاع دارد باید حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل نصب شود بطوریکه با فواصل حداکثر 9/0 متری ازیکدیگر و با بستهایی در طول محفظه مهارشده تا احتمال سقوط کارگر ازبین حفاظ وجود نداشته باشد. (شکل‌های 19 و 20 )
ماده41ـ در نردبانهای ثابت که مجهز به نرده جانبی هستند و امکان نصب حفاظ‌های حلقوی یا مربعی شکل وجود ندارد کارگر باید به حمایل بند کامل بدن (هارنس) و طناب ایمنی با تجهیزات خود جمع‌شونده تجهیز گردد. (شکل56)
ماده42ـ طول نردبان طنابی نباید بیش از 30 متر باشد.
ماده43ـ استفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امکان استفاده از سایر نردبانها میسر نباشد.
ماده44ـ استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است.
ماده45ـ پله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون ترک‌خوردگی و پوسیدگی باشد.
ماده46ـ نگهدارنده‌های نردبان طنابی باید بصورت محکم و ایمن در بالای هر پله بسته شده باشد.
ماده47ـ در موقع استفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقفهای شیبدار باید نردبان مذکور از راس شیب تا لبه انتهایی آن ادامه داشته و بصورت ایمن مهار گردد. (شکل1ـ3)
ماده48ـ پلکان منهول باید دارای مشخصات زیر باشد: (شکل 22 )
الف ـ توسط دیواره‌ها و اطراف کاملا احاطه شده باشد.
ب ـ عرض پله باید بین 40 تا 50 سانتیمتر باشد.
ج ـ فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از 20 سانتیمتر باشد.
دـ سطح مقطع دایره‌ای پله باید حداقل 14/3 سانتیمترمربع باشد.
هـ ـ در بالاترین نقطه بعد از آخرین پله بالایی محلی برای قرار دادن موقت دو عدد دسته یک متری برای سهولت ورود و خروج تعبیه گردد.

فصل سوم ـ جایگاه کار

جایگاه کار در ارتفاع

جایگاه کار در ارتفاع

ماده49ـ کلیه جایگاه های کار در ارتفاع باید دارای محل استقرار، پاخور، نرده حفاظتی و راه دسترسی ایمن مطابق با استانداردهای معتبر باشد. (شکل 32 )
ماده50 ـ اطراف جایگاه کار باید دارای حفاظ متناسب با نوع کار و ایمن باشد و همچنین جایگاه کار و کارگران مربوطه به سامانه متوقف‌کننده از سقوط تجهیز گردند. (شکل45)
ماده51 ـ عرض جایگاه‌ کار باید متناسب با نوع کار انتخاب شده و در هیچ حالتی نباید از 60 سانتیمتر کمتر باشد.
ماده52 ـ پوشش‌های کف که برای جایگاه کار استفاده می‌شوند باید حداقل روی سـه تکیـه‌گاه نگهداری شوند، مگر آنکه فاصله بین تکیه‌گاه‌ها متناسب با ضخامت الوار و به گونه‌ای باشد که خطر شکم‌دادگی بیش از حد یا بلندشدن تخته وجود نداشته و از مقاومت و استحکام کافی برخوردار باشد. (شکل 36 )
ماده53 ـ فاصله بین دیوار و جایگاه کار به جز دیوارکوب و نردبانی باید طوری باشد که امکان سقوط کارگر در هیچ حالتی از جایگاه کار ممکن نباشد و در مواردی که کـار بر روی جایگـاه کار بـصورت نشسته انجام می‌شـود نباید این فاصـله بیش از 45 سانتیمتر باشد.
ماده54 ـ برای جلوگیری از وقـوع حوادث احتمالی، فضای جایــگاه کار باید عاری از هرگونه حفره، دست‌انداز، پیش‌آمدگی و سایر موارد مشابه باشد.
تبصره ـ محل ورود افراد از راه دسترسی به جایگاه کار باید دارای حفاظ یا سرپوش لولایی مناسب و ایمن باشد.
ماده55 ـ نصب سرپوش حفاظتی در لبه خارجی جایگاه کار الزامی است.
ماده56 ـ تیرهای پیش‌آمده جایگاه کار آویزان باید دارای مقاومت، استحکام کافی و پایداری بوده و با اتصالات مناسب به تکیه‌گاهی ایمن متصل و مهار گردند. (شکل120)
ماده57 ـ انتهای هر یک از تیرهای پیش‌آمده جایگاه کار آویزان باربر باید مجهز به قطعه متوقف‌کننده باشد. (شکل‌های 122 و 123 )
ماده58 ـ طناب جایگاه کار آویزان باید مطابق با شرایط ذیل باشد:
الف ـ با ضریب اطمینان 10 برای رشته‌ای و فیبرها و ضریب اطمینان 6 برای سیم فولادی
ب ـ حداقل دو دور انتهای طناب روی قرقره یا پولی باقی مانده باشد.
ج ـ فاصله طنابها از یکدیگر حداکثر 5/3 متر
ماده59 ـ فاصله جایگاه کار آویزان از سازه باید به گونه‌ای باشد که به هیچ عنوان احتمال تماس یا برخورد جایگاه کار با سازه وجود نداشته باشد.
ماده60 ـ در صورت عدم استفاده از جایگاه کار آویزان باید نسبت به جمع‌آوری یا مهار آن به سازه اقدام گردد .
ماده61 ـ کشنده‌های موتوری (وینچ) یا تجهیزات بالابر جایگاه کار آویزان باید بصورت مناسبی روی تکیه‌گاه متصل، مهار و قابل بهره‌برداری باشند. (شکل‌های 123و 121)
ماده62 ـ استقرار بیش از دو نفر در جایگاه کار آویزان با راه‌انداز دستی ممنوع است.
ماده63 ـ کلیدهای قطع و وصل جایگاه کار آویزان باید به گونه‌ای باشد که پس از برداشتن فشار دست از روی آن موتور فورا متوقف شده و جایگاه را بصورت ایمن نگه دارد. (شکل 122 )
ماده64 ـ طنابهای جایگاه کار آویزان باید به مرکز تیرهای پیش آمده متصل شده و نیروهای حاصل از این اتصال باید مستقیما به قرقره انتقال یابد.
ماده65 ‌ـ جایگاه کار دیوارکوب باید از جنس فلز مقاوم با عرض حداکثر 75 سانتیمتر قادر به تحمل حداقل نیروی 175 کیلوگرم وارده به قسمت جلوی آن باشد.
ماده66 ـ چنانچه جایگاه کار در مکانی قرار گیرد که زیر آن آب یا خطر غرق‌شدگی وجود دارد کارفرما مکلف است جلیقه نجات برای عامل کار در ارتفاع و تیم امداد و نجات با تجهیزات مناسب فراهم نماید.
ماده67 ـ جایگاه کار باید کاملا تمیز و عاری از هرگونه مواد لغزنده بوده و از سقوط اشیاء و عدم تعادل فرد روی آن جلوگیری نماید.

فصل چهارم ـ داربست

دستورالعمل ایمنی داربست

ایمنی داربست

ماده68 ـ کارفرما مکلف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زیر که توسط مجری ذیصلاح به داربست نصب گردیده اقدام نماید:
الف ـ نام شرکت
ب ـ نام و نام خانوادگی مدیر مسئول
ج ـ نام و نام خانوادگی مسئول فنی
 دـ تلفن تماس شرکت
رـ آدرس شرکت
ماده69 ـ برپایی، جمع‌آوری و نگهداری و هرگونه تغییر در سازه داربست باید تحت نظارت و سرپرستی شخص ذیصلاح انجام گردد.
ماده70ـ شـخص ذیصلاح باید از استحکام کافی سازه داربست قبل از شروع به کار، هنگام تعویض اجزاء، وقفه طولانی در استفاده از آن یا قرار گرفتن در شرایط جوی نامساعد اطمینان حاصل نموده و مستندات تایید استحکام سازه مذکور باید در کارگاه و شرکت مجری نگهداری شود.
ماده71ـ داربست باید بر روی سطوح مناسب، صاف، هموار و غیرشیبدار برپا گردیده و دارای کفشک (تکیه‌گاه) باشد تا از نوسانات، جابجایی و لغزش آن جلوگیری بعمل آورده و نصب پایه‌ها بر روی آجر، بشکه، جعبه، دریچه‌های آدم‌رو و سایر موارد مشابه به عنوان تکیه‌گاه پایه داربست ممنوع است.
ماده72ـ داربست‌ها به جز داربست نردبانی باید از تمامی اجزاء زیر برخوردار باشند:
الف ـ کف پایه یا کفشک (به غیر از دیوار کوب، معلق، آویزان )
ب‌ـ پایه
ج ـ تیر باربر
دـ تیر افقی
هـ ـ میله اتصال
وـ میله بالایی
زـ میله میانی
ح ـ صفحات پاخور
ط ـ حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور
ی ـ راه دسترسی مناسب و ایمن
ک ـ پوشش کف محل استقرار کارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد کافی
ل‌ـ لوله مهار
م‌ـ بادبندهای عمودی، افقی، عرضی، طولی و مورب
ت ـ بالشتک (به غیر از دیوار کوب )
ن‌ـ بست و اتصالات (شکل 45)
ماده73ـ دهانه داربست یا فاصله دو پایه عمودی داربست نباید بیش از 4/2 متر باشد .
ماده74ـ در صورت نیاز به نصب هرگونه تجهیزات روی داربست شخص ذیصلاح باید استحکام، مقاومت و مهار اجزاء آن را کنترل و بررسی نموده و مجوز نصب را بر روی داربست صادر نماید .
ماده75ـ در برپایی، استفاده و جمع‌آوری داربست رعایت موارد زیر الزامی است:
الف ـ جمع‌آوری تجهیزات و مصالح از روی داربست بعد از اتمام کار روزانه
ب ـ کشیدن تمامی میخها از قطعات پیاده شده چوبی
ج ـ توزیع بار بصورت یکنواخت بر روی داربست
دـ تعبیه بالشتک مخصوص در زیر کابل یا طناب داربست به لحاظ احتمال بریدگی و ساییدگی
ح ـ عدم انجام کار بر روی داربست معیوب و ناقص
وـ تعطیل نمودن کار بر روی داربست در شرایط جوی نامساعد
زـ عدم بارگذاری بیش از حد مجاز طراحی بر روی داربست
ماده76ـ داربست باید قادر به تحمل حداقل 4 برابر بار وارده (مصالح و وزن کارگر) باشد.
ماده77ـ داربستها باید سالم و عاری از هرگونه عیب و نقص نظیر ترک‌خوردگی، زنگ‌زدگی، له‌شدگی، پوسیدگی و سایر عیوب ظاهری بوده و بطور مطمئن مهار و بهم متصل شده و امکان جابجایی و لغزش در حین انجام کار وجود نداشته باشد.
ماده78ـ در صورتی که در حین حمل بار بسمت بالا و پایین امکان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد سراسر مسیر باید با نرده‌های حفاظتی عمودی پوشیده شود.
ماده79ـ داربست‌ها به جز نردبانی باید از لوله مهار و بادبندهای مناسب (مورب، عمودی، افقی، طولی و عرضی) برای جلوگیری از حرکت جانبی برخوردار باشد. (شکل‌های 45 و 50 )
ماده80 ـ استفاده از لوله‌های مهاری و دستکها برای اتصال به سازه به منظور پایداری و ثبات کامل داربست الزامی است .
ماده81 ـ طول دستکهایی که در داخل‌ دیوار برای اتصال داربست با سازه به عنوان مهار یا پوشش فاصله بین داربست تا سطح سازه استفاده می‌شود، نباید از 150 سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده82 ـ جایگاه‌ کار در داربست‌ باید حداقل یک متر پایین‌تر از انتهای پایه‌های عمودی قرار گیرد.
ماده83 ـ هر پایه داربست باید دارای کفشک دایره‌ای شکل به مساحت حداقل 150 سانتیمتر مربع یا مربعی شکل به مساحت حداقل 175 سانتیمتر مربع با ضخامت حداقل 5 میلیمتر بوده و از جنس مقاوم باشد.
ماده84 ـ در اماکنی که افراد زیر داربست مشغول بکار هستند راه عبوری یا راه دسترسی داربست را باید با استفاده از حفاظ‌های مناسب ایمن نمود.
تبصره ـ در صورت استفاده از شبکه‌های فلزی به عنوان حفاظ باید چشمی‌های شبکه مذکور حداکثر 2 سانتیمتر مربع باشند.
ماده85 ـ برای دسترسی به تراز بالاتر در کلیه داربست‌ها به جز نردبانی باید از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ دار ایمن استفاده گردد. (شکل 38 )
ماده86 ـ در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در داربست این راه پله ها باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف ـ ارتفاع پله 15 سانتیمتر
ب ـ کف پله به طول حداکثر 30 سانتیمتر
ج ـ نرده راه پله به ارتفاع حداکثر 110 سانتیمتر و در سطوح شیب‌دار حداقل ارتفاع 75 سانتیمتر
ماده87 ـ انتقال یا جابجایی داربست‌های متحرک چرخدار با نفر مستقر شده روی آن ممنوع است.
ماده88 ـ تمامی داربست‌ها به جزء داربست متحرک باید در دو جهت عمودی و افقی به سازه محکم مهار شوند.
ماده89 ـ حداکثر ارتفاع مجاز برای داربست متحرک برجی 6/9 متر بوده و برای ارتفاع بیش از آن داربست مذکور باید مهار گردد. (شکل‌های 47 و 50 )
ماده90ـ در داربست برجی متحرک نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از 3 به 1 باشد. (شکل50)
ماده91ـ کلیه چرخهای داربست متحرک باید مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجی چرخها نباید از 5/12 سانتیمتر کمتر باشد .(شکل 48 )
ماده92ـ در داربست برجی ثابت نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از 4 به 1 باشد .
ماده93ـ حداکثر ارتفاع داربست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیش از 12 متر باشد. (شکل 45 )

فصل پنجم ـ روش دسترسی با طناب

ماده94ـ شخص ذیصلاح باید نسبت به ایجاد نقاط تکیه‌گاهی ایمن، نصب و جمع‌آوری طناب‌های عملیات و پشتیبان برای عامل کار در ارتفاع اقدام نماید.
ماده95ـ شخص ذیصلاح باید قبل از شروع هر شیفت کاری نسبت به ابلاغ دستورالعملاجرایی شروع به کار عامل کار در ارتفاع اقدام نموده و مجوز شروع به کار وی را صادر نماید.
ماده96ـ در عملیات دسترسی با طناب حضور تیم یا فرد نجات‌دهنده الزامی است.
ماده97ـ عامل کار در ارتفاع باید همواره دارای حداقل دو نقطه اتکاء یا تماس بوده و هر یک از نقاط اتکاء باید بصورت مجزا به یک تکیه‌گاه ایمن متصل شده باشند. (شکل‌های 88 و 112 )
ماده98ـ استفاده بیش از یک نفر به صورت همزمان از یک طناب ممنوع است .

فصل ششم ـ سامانه‌های متوقف‌کننده و محدودکننده سقوط

ماده99ـ سامانه متوقف‌کننده از سقوط باید دارای حداقل فاصله ایمن بوده و از اجزاء زیر تشکیل شده باشد: (شکل‌های 65 تا 78 )
الف ـ طناب ایمنی افقی و عمودی
ب ـ لنیارد نگهدارنده
ج ـ ابزار قفل شونده
دـ کمربند حمایل بند کامل بدن
هـ ـ شوک‌گیر
ماده100ـ سامانه متوقف‌کننده از سقوط باید مطابق با شرایط زیر تهیه و آماده شده و در اختیار بهره‌بردار قرار گیرد:
الف ـ بصورت ایمن به نقطه تکیه‌گاهی متصل گردیده و نیروی 2000 کیلو گرمی را تحمل نماید.
ب‌ـ طناب ایمنی افقی محکم بسته شده باشد.
ج ـ طناب استاتیک حداکثر 2000 کیلوگرم بار وارده را تحمل نماید. (شکل 106 )
ماده101ـ شخص ذیصلاح موظف است سامانه متوقف‌کننده از سقوط را قبل از هر شیفت کاری بازرسی و کنترل نموده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل نماید.
ماده102ـ در ارتفاع بیش از 2/1 متر، چنانچه سامانه متوقف‌کننده از سقوط مجهز به شوک‌گیر نباشد این سامانه باید سطح شوک وارده را در شرایط سقوط به مقدار کمتر از 400 کیلوگرم کاهش دهد.
ماده103ـ فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشی از شوک‌گیر در ارتفاع بیش از 2/1 متر، نباید بیش از فاصله بین جایگاه کار و سطح مبنا باشد.
ماده104ـ پس از وقوع سقوط بر روی شوک‌گیر و در صورت استفاده از آن باید این ابزار از رده خارج شده و تعمیر آن ممنوع است.
ماده105ـ سامانه متوقف‌کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ مطابق با استانداردهای معتبر در خصوص طناب ایمنی عمودی و ریل‌ها
ب ـ طنابها در قسمت پایینی بهم تابیده نشده باشند
ج ـ بصورت ایمن به نقطه تکیه‌گاهی متصل گردد
د ـ گره نداشته و لغزنده و روغنی نباشد
ه‌ ـ برای ازدیاد طول طناب، طنابها بهم گره زده نشوند
و‌ـ بوسیله پوشش های مناسب از لبه‌های برنده و تیز محافظت شود (105)
ز‌ـ بوسیله رنگ‌بندی، طناب ایمنی مشخص گردد.
ح ـ به سطح ایمن زیر ناحیه کاری کارگر متصل گردد.
ماده106ـ استفاده همزمان افراد از طناب ایمنی عمودی در سامانه متوقف‌کننده از سقوط ممنوع است.
ماده107ـ در نصب طناب ایمنی باید حداقل فاصله ایمن تا سطح مبنا (2/1 متر + طول لنیارد نگهدارنده بیشترین ازدیاد طول شوک‌گیر+ 5/2 متر) در نظر گرفته شود.
ماده108ـ میزان شکم‌دهی طناب ایمنی افقی در بین دو نقطه تکیه‌گاهی، نباید بیش از 2/1 متر باشد.
ماده109ـ طناب ایمنی باید به نقاط تکیه‌گاهی مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نیروی 2200 کیلوگرمی می‌باشد متصل گردد.
ماده110ـطناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف‌کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ قطر طناب باید حداقل 13 میلیمتر باشد.
ب ـ مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر 9 متر باشد. (شکل‌های 89 و 88 )
پ ـ حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از 40 میلیمتر به ازاء هر 9 متر طول باشد.
ت ـ مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید.
ث ـ مطابق با استانداردهای معتبر باشد.
ماده111ـ کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای متوقف‌کننده از سقوط باید دارای حلقه سینه ای بوده و ابزار متوقف کننده سقوط به این حلقه‌های سینه‌ای یا پشتی متصل گردد. (شکل 95 )
 ماده112ـ کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستمهای محدودکننده باید دارای حلقه شکمی باشند. (شکل‌های 57 و 58 )

فصل هفتم ـ تور ایمنی

تور ایمنی

تور ایمنی

ماده113ـ هنگامی که کارفرما تور ایمنی را روی ناحیه کاری نصب می‌کند باید مطمئن باشد که: (شکل 115)
الف ـ تور ایمنی حداقل 4/2 متر و حداکثر 6/4 متر پایین‌تر از ناحیه یا تراز کاری نصب شده باشد.
ب‌ ـ تور ایمنی باید 4/2 متر از هر طرف از کنارهای ناحیه کاری بیشتر ادامه داشته باشد.
ت‌ـ تور ایمنی که از چندین تور تشکیل می‌شود باید بصورت ایمن بهم متصل شده بطوری که توانایی جذب نیروی برابر یا بزرگتر را داشته باشند.
ماده114ـ در مواقعی که افراد به تراز زیرین ناحیه کار دسترسی دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روی سر آنها وجود دارد کارفرما مکلف است نسبت به نصب تور جمع‌آوری نخاله در زیر منطقه کاری اقدام نماید. (شکل 113 )
ماده 115ـ تور ایمنی باید بگونه‌ای نصب شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد. (شکل 115)

فصل هشتم ـ بالابرهای سیار

ایمنی در بالابرها

ایمنی در بالابرها

ماده116ـ بالابرهای سیار باید دارای حداقل چهار چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مکانیزم قفل شونده و محدودکننده شعاع حرکت بازو مجهز باشند. (شکل‌های 116 و 117 و 118 )
ماده117ـ بالابرهای سیار باید مجهز به حس‌گرهای فعال وزن بار و گشتاور بودهتا در صورت افزایش وزن و نامتعادل شدن سکوی کار از ادامه کار و واژگونی دستگاه جلوگیری بعمل آورد.
ماده118ـ بالابرهای سیار باید مجهز به پلکان ایمن برای رسیدن فرد به جایگاه کار باشد.
ماده119ـ بالابرهای سیار باید مجهز به حس‌گرهای محدودکننده ارتفاع بوده تا درصورت افزایش غیرمجاز ارتفاع سکوی کار از ادامه کار دستگاه جلوگیری بعمل آورد.
ماده120ـ بالابرهای سیار باید به حس‌گرهای فعال حرکت روی سطح زمین مجهز بوده تا در صورت قرارگیری دستگاه در شیب بیش از حد مجاز، عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگیری بعمل آورد.
ماده121ـ بالابرهای سیار باید به دگمه‌های توقف اضطراری که در دو محل سکوی کار و کنار منبع تغذیه قرار می‌گیرد مجهز باشد.
ماده122ـ به منظور جلوگیری از واژگونی بالابرهای سیار، کلیه سیلندرهای هیدرولیک باید به شیرهای قفل‌کننده حفاظتی تجهیزگردد.
ماده123ـ بالابرهای سیار باید مجهز به سیستم کنترل اضطراری باشد تا در مواقع قطع برق دستگاه یا از کار افتادن موتور و یا هر دو نسبت به جمع کردن دستگاه بصورت ایمن اقدام نماید.
ماده124ـ سیستم فرمان جک‌های دستگاه بالابرهای سیار باید مجهز به حس‌گر بوده تا در حالت بالابودن سکو، امکان جمع شدن جکها میسر نگردد.
ماده125ـ کارفرما مکلف است نسبت به تهیه دستورالعمل شرکت سازنده برای اجرای نکات ایمنی هنگام کار اقدام و آنرا در اختیار عامل کار در ارتفاع قرار دهد.
ماده126ـ مجری کار با بالابر سیار باید از تردد افراد متفرقه در حریم دستگاه جلوگیری نماید.
ماده127ـ هنگام کار در داخل سکوی بالابر سیار استفاده از هرگونه نردبان، زیرپایی و سایر موارد مشابه به منظور افزایش ارتفاع ممنوع می‌باشد.
ماده128ـ هـنگام جابجایی بالابرهای سیار، نباید فرد در سکوی بالابر مستقر شده باشد.
ماده129ـ کارفرما مکلف است برای استفاده از بالابرهای سیار ماشینی در مکانهای پر تردد از سه نفر به شرح زیر استفاده نماید:
الف ـ راه انداز دستگاه
ب ـ فرد مستقر در جایگاه کار
ج ـ پرچم‌دار یا کسی که باید در فاصله 150 متری قبل از خودروی مذکور مستقرشده و با علایم مناسب، سایرین را از توقف خودرو یا جایگاه کار مذکور مطلع نماید.
ماده130ـ بر روی بـدنه بالابرهای سیار بایـد لوح شناسایی، دستور العمل‌های ایمنی و علائم هـشداردهنده مـطابق با استاندارد بگـونه‌ای که واضح و خـوانا باشد نصب گردد.
ماده131ـ هنگام استقرار بالابر سیار، عامل کار در ارتفاع باید برای تعادل دستگاه از جکهای تعادلی، ترمز و گوه‌ی زیر چرخ استفاده نماید.
ماده132ـ بالا رفتن و پائین آمدن از مهارها، ستون‌ها، بوم‌ها و مفاصل سکوی کار بالابر سیار ممنوع است.
ماده133ـ استقرار بالابر سیار، در صورتی مجاز است که زیر جکها از استحکام کافی برخوردار بوده و شیب مجاز سطح مبنا رعایت شده باشد.
ماده134ـ استفاده از بالابر سیار به عنوان جرثقیل ممنوع است.
ماده135ـ به استـناد مـواد 91 و 95 قـانون کار جمـهوری اسـلامی ایـران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشد.
این آیین‌نامه مشتمل بر 8 فصل و 135 ماده و 3 تبصره می‌باشد که به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ10/8/1389 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 17/11/1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

 

موتور جستجو: مطالب خیلی بیشتری را می توانید با جستجو ” ایمنی کار در ارتفاع” در زیر پیدا کنید. (جستجو از طریق گوگل و در تمام مطالب سایت انجام می شود)


 

استفاده از وسایل استاندارد و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی به همراه اموزش نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار در ارتفاع دارد. طبق procedure های موجود کار در ارتفاع بالاتر از 2 متر جز کار در ارتفاع محسوب شده و باید مقررات لازم در این زمینه مورد توجه مسوولین ایمنی شرکت ها قرار گیرد.

1- اموزش: مهمترین قسمت در نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار کی باشد که این امر توسط کارشناسان با تجربه انجام می ئذیرد. قبل از شروع کار تمامی تمهیدات لازم توسط مدیر ایمنی در محل به افراد تذکر داده می شود (قبلا افراد بایستی در کلاسهای آموزشی (work at height) شرکت نموده باشند.)

2- محل اتصال: جایی که قلاب کمربند ایمنی یا سایر تجهیزات کار در ارتفاع به آن نقطه بسته می شوند از ئایداری و استحکام کافی برخوردار باشد این محل باید به تایید مدیر ایمنی رسیده باشد.

3- کارگران از کار در ارتفاع ترس و واهمه نداشته باشند و از لحاظ جسمی و روحی امادگی لازم را داشته باشند.

4- تجهیزات و وسایل فردی, مناسب و درست انتخاب شده باشند.

5- کارگران پس از سقوط به چیزی برخورد ننمایند. (مثلا ساختمان, تجهیزات, تاسیسات و …)

A.B.C.D ایمنی در ارتفاع

A:Anchorage محل اتصال

نقش مهمی در سیستم (PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM دارد این محل توسط مدیر ایمنی انتخاب وتایید میشود .حداقل فاکتور مقاومتی این محل ۲۲۵۰ کیلوگرم می باشد .محل اتصال باید بالاتر از محل کار  فرد باشد .این محل فقط برای اتصالP.P.E می باشد نه سایر تجهیزات مانند  داربست معلق و ….به آن !

B:Body harness کمربند ایمنی

که بعدا مفصلا توضیح داده میشود .حداقل فاکتور مقاومتی B   ۸۱۰  کیلوگرم می باشد .

C:Connectors اتصالات

شامل :لنیارد ،کارابین،طناب نجاتlife line وگیره های یک یا دوطرفه طناب  ،گیره فنری و…

D:Deceleration Device میراکننده ها (کاهنده  شتاب )

شامل :انواع جذب کننده انرژی (به شکل طناب کشی ) بلاکر هاrailblock و…

جدیدا امداد ونجات rescue نیز با نمادR به ABCD اضافه میکنند که به R نیز میپردازیم

R:Rescue امدادو نجات

یکی از مواردی که مدیر وپرسنلHSE باید به آن نظارت داشته باشند بحث نجات فرد در ارتفاع می باشد .

زمانی که فرد از ارتفاع به پایین سقوط کرده وتوسط کمربند ایمنی به حالت معلق در فضا قرار دارد ما حداکثر ۵ دقیقه فرصت داریم که وی را به پایین منتقل نموده واز مرگ یا آسیبهای شدیدتر جلوگیری کنیم.

کمربند ایمنی نجات بر خلاف کمربند ایمنی P.P.E حلقه اتصال D-ring آن در جلو قفسه سینه قرار دارد که امدادگر بتواند براحتی مصدوم را بغل نموده وبه پایین منتقل نماید نکته مهم این است که مرکز ثقل بدن در جلوی ناف قرار داشته که در صورت عدم رعایت این نکته امدادگر ومصدوم در هوا تاب خورده که وضعیت امداد را دشوار وپیچیده میکند

خصوصیات.امدادگر باید:

 1. آموزش لازم را دیده باشد .
 2. وسایل وتجهیزات مناسب در اختیار داشته باشد .(تجهیزات امداد ونجات ،بی سیم جهت تماس و… )
 3. هماهنگی های لازم با مسوولین درون کارخانه/سایت ومراکز امداد بیرون نظیر بیمارستان و… انجام شود (دستور العمل واکنش در شرایط اضطراریE.R.P )
 4. امدادگر دچار احساسات نشود (تقلیدی کا رنکند )
 5. طبق طرح وبرنامه تمرین شده وبا دستور مسوول مربوطه اقدام شود .

اتصالات connectorskarabiners

قطعات فلزی از جنس فولاد ،آلیاژ آلومینیوم،نیکل و…هستند که برای اتصال قسمتهای مختلف تجهیزات به یکدیگر بکار میروند .مثلا برای اتصال هارنس به طناب نجات،لنیارد یا اتصال بلاکرها به هارنس و…این وسایل باید حداقل تحمل ۴۰۰۰ پوند را داشته وبایستی عاری از هرگونه لبه تیز وبرنده باشند

مدلهای قبلی این تجهیزات فاقد قفل ایمنی بوده وامکان باز شدن خودبخودی آنها وجود داشته ولی در مدلهای جدید double locking system برای ایمنی بیشتر تعبیه شده که ابتدا باید ضامن رافشرده نگه داشت تا دهانه بست (اتصال ) باز شود .

انواع اتصالات :

 • Screw
 • Manucroche
 • Pro
 • atlas

حداقل  فاکتور مقاومتی ۲۳kn برای کارابینها Karabiners در نظر گرفته شده که هنگام استفاده آن باید مدنظر قرار گیرد. در مورد کارابین وبستها دقت کنید که دارای علامت استاندارد (مثلا۳۶۲CE) وشماره سریال ساخت باشند از خرید تجهیزات فاقد علامت استاندارد ،شماره سریال و…جدا خودداری کنید .CONNECTOR ها در کارخانه سازنده و آزمایشگاههای مجاز مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید اجازه تولید و مصرف دارند .

مطالب تکمیلی را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • نکاتی جهت ایمنی بیشتر کارکنان
 • ایمنی در ارتفاع A.B.C.D
 • A :Anchorage محل اتصال
 • B: Body harness کمربند ایمنی
 • C: Connectors اتصالات
 • D: Deceleration device میراکننده ها (کاهنده شتاب)
 • R: Rescue امداد و نجات

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید


 

ایمن کردن ارتفاع

اهمیت استفاده از جاذب انرژی (شوک گیر)

اهمیت استفاده از جاذب انرژی (شوک گیر)

اهمیت استفاده از جاذب انرژی (شوک گیر)

جاذب انرژی (شوک گیر) چگونه عمل می کند؟

شوک گیر به کاربردی که از سیستم حفاظت در برابر سقوط استفاده می کند متصل شده و هنگامی که سقوط اتفاق می افتد باز می شود.

نوع دوخت و ساختار شوک گیر به گونه ای است که برای پارگی در حین سقوط ساخته شده و به طور سیستماتیک سرعت سقوط را کاهش می دهد و انرژی را جذب می کند و اگر غیر از این باشد به بدن کاربر آسیب وارد می شود.

مراحل عملکرد شوک گیر:

 1. سقوط رخ می دهد و نیرو به شوک گیر اعمال می شود.
 2. کوک, دوخت و ساختار شوک گیر در حین سقوط پاره می شود.
 3. انرژی ضربه جذب می شود.

اطلاعات تکمیلی را در اینفوگرافیک زیر مشاهده کنید.

اهمیت استفاده از جاذب انرژی

اهمیت استفاده از جاذب انرژی

 

Steel structure ایمنی نصب اسکلت فلزی

دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی

دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی

دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی

 فرمت:Word    تعداد صفحات: 13

1.هدف

بكارگیری روشهای ايمن كار در نصب اسکلت فلزی جهت پيشگيری از سقوط افراد و ابزار از ارتفاع.

2- كاربرد

اين دستورالعمل در چارچوب روش اجرایی كنترل عمليات به شماره PC401 و در راستاي رعايت ايمني در حين انجام فعاليت نصب اسكلت فلزي در كليه كارگاههاي كاربرد دارد.

3- مسئوليت ها

3-1- مسئوليت رعايت مفاد اين دستورالعمل با كليه پيمانكاران ميباشد.

3-2-مسئوليت آموزشهاي تئوري و عملي لازم به كاركنان با پيمانكاران مربوطه مي باشد.

3-3- مسئوليت نظارت بر حسن انجام كار با مسئول HSE شركت ميباشد.

 

4- اقدامات

انجام كار در مكانهايي كه بلندي آن از سطح زمين 2 متر باشد، عمليات كار در ارتفاع محسوب مي‌شود و ضروري است كه در اين قبيل فعاليتها اقدامات لازم جهت پيشگيري از سقوط در نظر گرفته شود.(به دستورالعمل كار در ارتفاع به شماره WO 591 مراجعه شود)

در فرآيند ايمن سازي عمليات كار در ارتفاع 3 مرحله وجود دارد :‌

4-1-1. پرهيز از كار در ارتفاع و يا انجام بخش‌هايي از آن در سطح زمين در شرايطي كه اين امكان وجود داشته باشد. (مونتاژ دو رفتر در سطح زمین و لیفت کردن فریم جهت نصب)

4-1-2. استفاده از روشها و تجهيزاتي كه خطر سقوط افراد در حين كار را از بين ببرد، در صورتي كه الزاماً كار مي‌بايست در ارتفاع انجام گيرد.

4-1-3. استفاده از روشها و تجهيزاتي كه ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشي از سقوط را كاهش دهد در شرايطي كه امكان از بين بردن خطر سقوط وجود نداشته باشد.

 

5- برنامه ریزی جهت نصب اسکلت فلزی

برنامه ريزي نصب اسکلت فرآيندي است كه نياز به يك مديريت متمركز دارد. در اين فرايند هدايت تيم بر عهده سرپرست HSE و سرپرست اجراي پیمانکار خواهد بود كه احاطه كاملي بر عمليات و نحوه‌ايمن سازي آن داشته باشند. اين عمليات در سه مرحله:‌اقدامات اولیه ،اقدامات قبل از نصب و اقدامات اجرایی انجام مي‌شود.

 

5-1.اقدامات اولیه

معرفی افراد شاغل در نصب و دارای مهارت کافی به واحد HSE ، جهت انجام معاينات بدو استخدام و بررسي سطح سلامت جسماني و توانايي انجام كار و تست صلاحیت کار در ارتفاع که اسامی بعد از بررسی پرونده‌ها و نظرات مسوولین واحد HSE  و پزشک مربوطه به اطلاع خواهد رسید.

 

 توانايي‌هاي فيزيكي و رواني مجريان عمليات

 • مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي حداقل داراي قدرت ديد 10/4 با عينك و يا بدون عينك باشند.
 • مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي از سلامتي كامل برخوردار و فاقد خصوصيت ترس از ارتفاع باشند.
 • مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي توانائي سمعي مورد نياز جهت شنيدن اصوات و صداي ساير همكاران را بدون سمعك يا با استفاده از سمعك داشته باشند. اين مسئله بويژه جهت شنيدن اخطارهاي ايمني اهميت دارد.
 • اين افراد بايستي داراي قدرت بدني، چالاكي، مهارت دستي و هماهنگي مناسب و سرعت انتقال مورد نياز جهت كار در ارتفاع باشند.
 • علائم دال بر نقص عضو يا عدم تعادل رواني كه به تاييد پزشكان متخصص رسيده باشد، مي­تواند منجر به آسيب رساندن به فرد يا ديگران شود و به همين جهت بايستي در بكارگيري افراد جهت كار در ارتفاع مد نظر قرار گيرد.
 • علائم دال بر اين كه فرد مستعد بروز سكته قلبي باشد از جمله بيماري فشار خون و يا اينكه به دليل برخي بيماريها مانند صرع دچار كاهش كنترل فيزيكي خود شود، بيانگر عدم صلاحيت وي جهت كار در ارتفاع مي‌باشد لذا در اينگونه موارد انجام معاينات تخصصي و آزمايشات پزشكي ويژه ضرورت داشته و ‌يا مي‌توان از وجود ساير نيروهاي واجد شرايط استفاده كرد.
 • مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي برخوردار از عمق ديد، ميدان ديد، و عدم مشكلات گيجي و گنگي و يا مشخصات نامطلوب ديگر باشند.

 

5-1-2. شرکت تمام افراد در کلاسهای آموزشی بدو استخدام

 • كليه پرسنل بايد بطور روزانه در جلسات Tool Box Meeting كه توسط واحد HSE در داخل سايت برگزار مي‌شود شركت نمايند.

شركت پرسنل نصاب در كلاسهاي آموزشي مطابق برنامه زمانبندي واحد HSE ضروري‌ مي باشد.

5-13. تحویل لوازم حفاظت فردی پیشنهادی از واحد HSE اعم از لباس کار،کلاه ایمنی،کفش ایمنی،کمربند هارنس و دستکش برای کسانی که وظیفه بستن بار را دارند.

5-1-4. وظایف مربوط به هر فردی که درچه قسمتی فعالیت کند بر عهده واحد HSE  است که بعد از بررسی موارد فوق تعیین خواهد شد.

5-1-5. بعد از تحویل لوازم حفاظت فردی مسئولیت نگهداری لوازم بر عهده كاركنان مي باشد.

5-1-6. اختصاص یک کانکس جهت انبار و نگهداری لوازم حفاظت فردی و ساخت یک قفسه با خانه‌های مربع شکل برای هر نصاب که بتوانند لوازم خود را آنجا نگهداری کنند. (تجهیزات می‌بایست در یک محیط تمیز، خشک و مکانی که دور از نور مستقیم خورشید باشد؛ نگهداری گردد.)

5-1-7. لباس كار متصديان كار در ارتفاع بايستي يكسره و فاقد هرگونه لبه يا برجستگي هايي باشد كه احتمال درگير شدن با اشياي مجاور وجود دارد و ترجيحاً قسمت مچ دست و مچ پاي لباس كار از نوع كشباف باشد.

5-1-8. كلاه ايمني متصديان كار در ارتفاع بايستي مجهز به بند چانه‌اي بوده و افراد ملزم به استفاده از اين بند در حين كار باشند.

5-1-9. مجریان کارمی‌توانند درصورتی ازکفش‌های کتان استفاده کنند که فقط درارتفاع کارکنند.

5-1-10. كار در ارتفاع به هنگام غروب آفتاب بايستي تعطيل گردد و كار در زير نور پرژكتور و روشنايي مصنوعي ديگر اكيداً ممنوع مي‌باشد.

5-1-11. در عملياتي كه امكان كار بر روي محل از نظر اجرايي و ايمني امكان پذير نباشد استفاده از بسكت الزامی است.

5-1-12. از خارج نمودن اعضاء بدن از حريم چهارچوب سبد باید خودداري کرد چرا كه در اثر برخورد بسكت با اسكلت و غيره احتمال ماندن اعضاء بدن بين بدنه بسكت و اسكلت فلزي وجود دارد.

5-1-13.استفاده از سیم بکسل یک متری در داخل سبد برای زدن قلاب کمربند الزامی است.

5-1-14- در موقع بارندگي و يخبندان و وزش بادهاي شديد نصب و برپايي اجزاي فلزي سازه ممنوع است.

5-1-15. دستور توقف كار در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با دستورالعمل‌هاي (H.S.E ) و عرف کارگاه توسط سرپرست HSE قسمت قابل اجرا می‌باشد.

5-2.روش اجرايي عمومي نصب اسكلت‌هاي فلزي

5-2-1- عملیات نصب اسکلت هر روز باید توسط سرپرست نصب به سمع و نظر سرپرست HSE برسد.

5-2-2- در موقع نصب و برپايي اجزاي فلزي سازه از قبيل ستونها، تيرها و خرپاها بايد در مقابل بار جانبي باد مهار شده و قبل از جداكردن نگهدارنده‌ها و رها‌كردن آنها مي‌بايست حداقل 50% پيچ و مهره‌ها بسته شده و يا جوشكاري لازم انجام شده باشد.

5-2-3- قبل از نصب هر سازه بروي عضو ديگر، پيچ مهره‌ها و جوشكاري عضو زيرين به شكل 100% انجام پذيرد.

5-2-4- از بالابردن تير آهن و ساير اجزاي فلزي بايد از سيم ‌بوكسل‌ها و تسمه‌هاي مخصوص استفاده شود. استفاده از زنجير براي بالا بردن آنها مجاز نمي‌باشد.

5-3-5- از تير و ساير اعضاي فلزي سازه كه داراي اتصال دهنده‌هاي برشي بتني باشند نبايد به عنوان راه عبور استفاده شود مگر اينكه روي آنها توسط الوار مناسب پوشانده شود.

5-3-6- جهت كار بر روي سقف اسكلتهاي فلزي استفاده از جرثقيل‌هاي Certificate دار كه با تأييد واحد HSE رسيده باشد؛ الزامي است.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • نصب انواع قطعات اسکلت فلزی

 • برشکاری

 • تاچاپ کاری

 • نصب ساندویچ پانل

 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتابچه پیشگیری از سقوط اشیا

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

مجموعه الزامات و مقررات HSE در صنعت ساخت و ساز

چک لیست کنترل عملیات ساختمانی

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

پیشگیری از سقوط اشیا

کتابچه پیشگیری از سقوط اشیا

کتابچه پیشگیری از سقوط اشیا

کتابچه پیشگیری از سقوط اشیا

فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 10 

موضوعات:

 • پیشگیری از سقوط اشیاء در هنگام حفاری

 • پیشگیری از سقوط اشیاء در کار با جرثقیل و بالابر

 • پیشگیری از سقوط اشیاء در نوار نقاله

 • پیشگیری از سقوط اشیاء در کار بر روی داربست

 • پیشگیری از سقوط اشیاء هنگام کار در ارتفاع

 • پوشش فضای باز

 • پیشگیری از سقوط اشیاء در انبار تجهیزات


پیشگفتار

موضوع این کتابچه «ایمنی در برابر سقوط اشیاء» است و در آن به طور خلاصه به چگونگی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادث ناشی از سقوط اشیاء اشاره می شود. سقوط اشیاء و برخورد آنها با افراد موجب بروز حادثه برای آنها می شود. در حالی که با اجرای یک سری اقدامات ایمنی که عموما ساده و ارزان هستند، می توان از بروز این گونه حوادث و پیامدهای آنها از جمله آسیب دیدن افراد و خسارتهای مالی ناشی از آنها جلوگیری کرد. بدیهی است که بیان کلیه نکات ایمنی مربوط به سقوط اشیاء در این کتابچه ممکن نیست بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر باید به دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود.

مقدمه

خطرات ناشی از سقوط اشیاء از جمله علل بروز حوادث هستند. در این باره باید با اجرای اقدامات مناسب، احتمال سقوط اشیاء و ابزار آلات و شدت صدمات و خسارات احتمالی وارده ناشی از آن، مورد ارزیابی قرار بگیرد و اولویت های اصلاحی تعیین شود.

پیشگیری از سقوط اشیاء در گودبرداری و حفاری

مجوز حفاری و گودبرداری (Excavation Permit)

 • در مکان هایی که در آنها احتمال سقوط اشیا، به محل گودبرداری و حفاری وجود دارد، باید موانع حفاظتی برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به کارگران پیش بینی شود.
 • بهتر است که از موانع سخت نظیر شبکه، لوله های داربست و … برای جلوگیری از سقوط ماشین آلات و تجهیزات در محل استفاده شود.
 • برای جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه، دور دهانه باید آستانه ای به ارتفاع حداقل ۱۵ سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه شود. در هر حال این آستانه باید به گونه ای باشد که برخورد اتفاقی پا با وسایل کار سبب تخریب آن نشود. ضمنا ضرورت دارد که در اطراف دهانه چاه به شعاع ۶۰ سانتی متر، حاشیه ایمن در نظر گرفته شود.
 • قلوه سنگهای حاصل از حفر چاه باید در زیر یا بین لایه های خاک دلو قرار گیرد. همچنین دلو بایستی به مقداری پر شود که احتمال ریزش و سقوط مواد هنگام جابه جایی دلو وجود نداشته باشد.

پیشگیری از سقوط اشیاء در کار با جرثقیل یا بالابر

ایمنی در بالابرها

ایمنی در بالابرها

مهمترین ماشین آلات کار در ارتفاع، بالابرها هستند که برای انتقال انواع بارهای سبک و سنگین با توجه به ظرفیت آنها مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین نکات ایمنی کار با بالابرها برای جلوگیری از سقوط اشياء عبارتند از :

 • اطراف محوطه کار جرثقیل باید توسط نوار خطر و تابلوهای هشدار دهند نظیر (خطر سقوط بار و…) مشخص و معین شود.
 • در جرثقیل های سقفی اپراتور وظیفه دارد روی اسکلت فلزی جرثقیل را بازدید و راهروها و راه پله ها و اسکلت فلزی جرثقیل را از هر قطعه آزاد که باعث سقوط اجسام شود، پاکسازی کند.
 • هنگام استفاده از جرثقیل برای بالا بردن بار باید از کلاه ایمنی استفاده شود
 • بالابرها بایستی تنها براساس دستورالعمل سازنده و با رعایت مواردی از جمله حداکثر وزن مجاز بالابر مورد استفاده قرار گیرند.
 • اپراتور بالابر باید اطلاعات لازم را درباره ی بالابری که با آن کار می کند، داشته باشد و ظرفیت بالابری آن را بداند
 • به کارگیری بالابرهایی که در فضای آزاد مورد استفاده قرار می گیرند، در شرایط باد شدید، صاعقه و کاهش شدید دید هنگام باران، برف، مه و امثال آن، مجاز نیست.
 • متصدیان بالابر نباید بار را از بالای سر افراد بالا برده و یا عبور دهند.
 • برای جلوگیری از سقوط بارهایی مانند آجر یا سنگ، باید از سبدهای محکم با ارتفاع مناسب استفاده شود.
 • بار آویزان را نباید به مدت طولانی، از بالابر آویزان نگه داشت.
 • متصدیان بالابر نباید در حالی که بار از بالابر معلق است، بالابر را ترک کنند.
 • در استفاده از بالابر، تنها بالابردن بار به صورت عمودی مجاز است و به کارگیری این تجهیزات برای حمل بار به صورت زاویه دار ممنوع است.
 • اپراتور باید برای انجام کار، سیم بکسل ها و سایر وسایل باربندی مورد نیاز را متناسب با وزن و ظرفیت و چگونگی بار انتخاب کند.
 • اپراتور باید قبل از انجام کار، خرابی و از کار افتادگی سیم بکسلهای زنجیرها و سایر وسایل باربندی را مشخص کند.
 • موقع بستن بار، سیم بکسل و زنجيرها باید روی قسمت اصلی بار نظير
 • شاسی، چهار چوب، قاب اسکلت فلزی، بدنه و قسمت غیر متحرک قرار گیرد.
 • هنگام بستن بار، سیم بکسل نباید گره داشته باشد و در دانه های زنجیر نیز تاب نیفتاده باشد.
 • بار باید کنترل شود که هنگام جابجا کردن، قطعاتی نظیر تخته، چوب، میله، سنگ یا پیچ و مهره از ارتفاع به زمین نیفتد.
 • جا انداختن حلقه های سیم بکسل به داخل دهنه قلاب با کمک ضربه پتک و چکش ممنوع است.
 • بارگیری کپسول گاز با سیم بکسل ممنوع است، مگر با استفاده از سبد مخصوص به منظور تأمین ایمنی راننده، کابین راننده باید طوری ساخته بشود که مقاومت زیادی داشته باشد و با سقوط اجسام معلق تخریب نشود.
 • برای پیشگیری از سقوط افراد و تجهیزات، تمام سبدهای افراد باید به حفاظ استاندارد با نرده میانی و پاخور مجهز باشد. .
 • قطعات بوم در جرثقیل های بوم خشک معمولا برای کوتاه یا بلند کردن طول بوم یا حمل و نقل و جابجایی بوم از یکدیگر باز می شوند. فرو ریختن بوم در این گونه جرثقیل ها زمانی اتفاق می افتد که بوم به وضعیت افقی پایین آورده می شود و از نقطه رأس با تسمه های نگه دارنده آویزان شده اما به طور مناسب مهار نمی شود. اگر پین های پایینی که بخشهای بوم را به هم وصل می کنند ناگهان بریده شوند، با سقوط بوم ممکن است به نفراتی که زیر آن مشغول کار هستند آسیب جدی وارد آید.
 • در جرثقیل های مغناطیسی گاهی اوقات به علت سوختن فیوز بالابر یا قطع جریان الکتریکی، بار سقوط می کند. به منظور جلوگیری از ایجاد خطرات ناشی از سقوط بار رعایت موارد زیر الزامی است
 • در جرثقیل هایی که از مغناطیس برای جابجایی بار استفاده می کنند، هدایت مغناطيسها باید توسط انبرها یا گیره هایی که از جنس غير مغناطیسی ساخته شده انجام شود و کارگران هدایت کننده در زیر بار قرار نگیرند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با کتابچه پیشگیری از سقوط اشیا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاه ها

ايمنی جرثقیل

⇐  ایمنی در کارهای تخریبی

وسایل حفاظتی سر

آیین‌نامه ایمنی كار در ارتفاع

 

وسایل حفاظت فردی کار در ارتفاع

جزوه دوره ایمنی کار در ارتفاع

جزوه دوره ایمنی کار در ارتفاع

جزوه دوره ایمنی کار در ارتفاع

 فرمت: PDF       تعداد صفحات: 43 

به طور عام کار کردن در هر مکانی که امکان سقوط و صدمه به شخص وجود دارد جز فعالیت های کار در ارتفاع محسوب می شود. ایمنی کار در ارتفاع از آن جهت دارای اهمیتی بسیار بالا می باشد که در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق می افتد و اکثرا دارای پیامد های بسیار بدی می باشد.

الزامات عمومی جهت کار در ارتفاع شامل ساماندهی، برنامه ریزی و صلاحیت افراد شاغل در این فعالیت ها می باشد. کار در ارتفاع بایستی به طور مناسب برنامه ریزی شود و هم چنین به طور کاملا منظم و دقیق نظارت گردد. تمامی افرادی که در ارتفاع کار می کنند بایستی صلاحیت های لازم برای انجام این کار را داشته باشند و توسط متخخص کار در ارتفاع آموزش های کافی را هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی ببینند.

سقوط از ارتفاع باعث صدمات جبران ناپذیری می شود و غالبا به دلیل برهم خوردن تعادل فرد در اثر لغریدن، سر خوردن و … اتفاق می افتد. سقوط ممکن است در سطح زمین و یا در سطح پائین تر از آن روی دهد. هم چنین اشیاء نیز ممکن است در اثر سقوط به افرادی که در مسیر آنها هستند نیز برخورد کرده و منجر به صدمات گردد.

با نگاهی کوچک و کوتاه متوجه خواهیم شد که حوادثی که در اثر کار در ارتفاع اتفاق افتاده اند اکثرا دارای پیامد بسیار بالائی بوده و گاها منجر به فوت شده اند. این آمار و ارقام اهمیت کار در ارتفاع را در چندان می کنند و باعث می شود که با جدیت و اهمیت بیشتری به این مهم بپردازیم .

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور ۴۴ درصد حوادث منجر به فوت در کشور ناشی از سقوط از ارتفاع است . بر اساس تجربه میتوان مدعی شد که در کشور ما هیچ کارفرمایی در کارگاه ساختمانی خود مسائل ایمنی را به طور کامل رعایت نمیکند و مشخص ترین اقدامی که در برخی کارگاهها می توان در خصوص رعایت ایمنی کار مشاهده کرد،آویزان کردن چند کلاه ایمنی بر روی میخ های دیوار است که آنهم از ترس ورود ناگهانی بازرسان کار آویخته شده است.

به گزارش ایلنا، سازمان پزشکی قانونی در گزارشی كه اسفندماه سال ۹۲ منتشر كرد از کشته شدن یک هزار و ۵۱۷ کارگر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار در ده ماهه نخست سال گذشته خبر داد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴ درصد افزایش یافته است . بر اساس آمارهای پزشكی قانونی مهمترین علت حوادث ناشی از كار به ترتیب سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن گزارش شده و تاكید شده است : بیشترین قربانیان حوادث ناشی از كار را «كارگران ساختمانی» تشكیل می دهند

در این دوره آموزش (ایمنی کار در ارتفاع) شما با مباحث مربوط به ایمنی کار در ارتفاع (مثلا داربست بندی، فاکتور سقوط، نحوه استفاده از وسایل کار در ارتفاع مثل هارنس و … ) آشنا خواهید شد.

در دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

 • مروری بر آمار حوادث کار در ارتفاع

 • تعاریف و قوانین مربوط به کار در ارتفاع

 • فیزیک سقوط

 • کار در ارتفاع چه خطراتی دارد؟

 • چرا در کار در ارتفاع ایمنی لازم و واجب است؟

 • ایمنی کار در ارتفاع

 • ابزار کار در ارتفاع و نحوه استفاده از آنها

 • سیستم حفاظت از سقوط

 • اقدامات کنترلی لازم در برابر سقوط

 • اصول ایمنی در داربست بندی

 • بازرسی و کنترل داربست ها

 • نردبان ها و ایمنی نردبان ها

 • انتخاب تجهیزات مناسب برای کار در ارتفاع

این دوره را به صورت مستقیم دانلود کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جزوه دوره ایمنی کار در ارتفاع داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استاندارد تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع (ISIRI)

اصول نجات در ارتفاع و سازه های بلند

⇐  تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع

پاورپوینت ایمنی کار در ارتفاع

لوازم حفاظت فردی کار در ارتفاع

 

ایمنی و طراحی داربست ها

راهنمای ایمنی متریال داربست سنتی

راهنمای ایمنی متریال داربست سنتی

راهنمای ایمنی متریال داربست سنتی

1- لوله داربست

1-1 لوله نو:

 1. لوله فولادی بدون درز
 2. بدون هیچگونه خمیدگی
 3. قطر خارجی 50-48 میلی متر
 4. ضخامت جداره داخلی 2 میلی متر (هر شاخه 6 متری حدود 17 کیلو گرم)

2-1 لوله کارکرده: 
استفاده از لوله دارای نواقص زیر ممنوع است

 1. زنگ زدگی به شرط پوسته شدن جداره لوله
 2. آلودگی به سیمان، رنگ و سایر آلاینده ها به شرط دیده نشدن جدار لوله
 3. دو پهن شدن به شرط عدم رد شدن بست آستینی از محل دو پهن شدن
 4. لوله هایی که دارای اثرات جوشکاری باشند
 5. انحنای بیش از یک شصتم طول لوله
 6. لوله دارای هر گونه ترک خوردگی طولی

2- اتصالات

 • استفاده از اتصالات پرسی (غیر ریخته گری شده) ممنوع است
 • مهره های روی پیچ ها به راحتی و با دست به صورت روان باز و بسته شود
 • بستهای بدون استفاده به نحو مطلوب با گازوئیل آغشته شده باشد
 • بستهایی که روی داربست بیش از یک سال نصب شده باشند پس از برچیدن آن داربست مستعمل می باشند

3- تخته داربست

 • جنس تخته چوب روسی، بدون وجود شیره درخت (تخته هایی که آثار آفت زدگی داشته باشند روسی تلقی نمی شوند)
 • وجود تسمه فلزی با عرض 2 سانتی متر و بیشتر در قاصله یک عرض از هر دو سر تخته
 • هرگونه رنگ شدگی، آغشته شدن به مواد نفتی و آثار سیمان که منجر به دیده نشدن ترکهای تخته و یا نرم شدن بافت تخته شود باعث حذف تخته خواهد شد.
 • تخته ها از عرض نباید دارای انحنای بیش از 2.5 سانتی متر باشند
 • تخته ها از طول نباید دارای انحنای بیش از یک شصتم طول باشند

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با راهنمای ایمنی متریال داربست سنتی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

محاسبات ظرفیت داربست

پاورپوینت داربست و داربست بندی

⇐  چک لیست داربست ها و نردبان ها

دستورالعمل ایمنی داربست

ایمنی داربست ها