ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار در ارتفاع یکی از پر خطرترین و حادثه خیزترین کارها٬ کار در ارتفاع است که امار حوادث مربوط به آن گویای موضوع است. دستورالعمل های کار در ارتفاع و رعایت ایمنی در همه کاریهای که دارای ارتفاع است الزاما باید رعایت شود.

طبق امار حوادث ناشی از کار تامین اجتماعی حدود 44% حوادث مربوط به کار در ارتفاع است پس ضروری است که کلیه جوانب ایمنی کار درارتفاع رعایت شود.

شما در این بخش با وسایل ایمنی کاردر ارتفاع, دستورالعمل ها و … آشنا می شوید. چنانچه مطلب خاصی را مد نظر دارید در نظرات ثبت کنید تا در اسرع وقت در سایت منتشر شود.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای  ایمنی  ایمنی کار در ارتفاع

استاندارد تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع (ISIRI)

استاندارد تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع (ISIRI)

/
استاندارد تجهیزات حفاظت فردی در برابر سقوط از ارتفاع (ISIRI) استاندا…
ایمنی و طراحی داربست ها

محاسبات ظرفیت داربست

/
محاسبات ظرفیت داربست محاسبات ظرفیت داربست داربستساختار مو…

اصول نجات در ارتفاع و سازه های بلند

/
اصول نجات در ارتفاع و سازه های بلند اصول نجات در ارتفاع و سازه های بلند …
دستورالعمل ایمنی داربست

پاورپوینت داربست و داربست بندی

/
پاورپوینت داربست و داربست بندی پاورپوینت داربست و داربست بندی موضوعات:…
ایمنی کار در ارتفاع

مناطق ایمن در کار در ارتفاع

/
مناطق ایمن در کار در ارتفاع (Work Zones) سایت های کاری جهت دسترسی با طن…
کار در پشت بام

کار در پشت بام ساختمان ها

/
کار در پشت بام ساختمان ها ROOF WORK برای بعضی از کارها ناگزیریم …