آیین نامه و دستور العمل ها

در اینجا کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها بهداشت حرفه ای قرار می گیرد. مهمترین این دستورالعمل ها که هر کارشناسی باید بداند شامل موارد زیر است:

 • دستورالعمل حفاظت و بهداشت کار
 • دستورالعمل وسایل حفاظت فردی
 • دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع
 • دستورالعمل ایمنی پیشگیری از آتش سوزی در کارگاه
 • دستورالعمل های بهداشت حرفه ای
 • دستورالعمل ایمنی ابزار دستی
 • دستورالعمل ایمنی وسایل نقلیه
 • دستورالعمل ایمنی ماشین آلات
 • آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 • آیین نامه ایمنی کارگاه های ساختمانی
 • آیین نامه قانون کار

سعی شده است که کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها جمع آوری شود در صورتی که دستورالعملی لازم داشتید و موجود نبود می توانید در نظرات بیان کنید تا در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

دستورالعمل ایمنی در کارها و عملیات خطرناک به عملیاتی گفته می شود که احتمال بروز حادثه در حین انجام آن زیاد بوده و یا شدت یا وسعت حوادث احتمالی آن در حد بسیار بالایی می باشد

ممیزی ایمنی

مجموعه دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی

/
 مجموعه دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی مجم…
دستورالعمل وسایل ارتباطی

استاندارد های حفاظتی در برابر امواج موبایل

/
استاندارد های حفاظتی در برابر امواج موبایل امواج در بخش های مختل…
قوانین و مقررات hse

قوانین و مقررات HSE

/
قوانین و مقررات HSE قبل از هر کاری در محیط کار بعنوان مسئول HSE…
چک لیست ایمنی بهداشت حرفه ای

آموزش تدوین دستورالعمل شغلی

/
آموزش تدوین دستورالعمل شغلی كليات : مراحل مختلف تولید در واحد…
استاندارد و دستور العمل ها

آموزش آیین نامه های ایمنی

/
آموزش آیین نامه های ایمنی در اینجا مجموعه ای از مهمترین آیین ن…
ارزیابی ریسک در جوشکاری

دستورالعمل ايمنی کار گرم

/
دستورالعمل ايمنی کار گرم (جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی) ١- هدف…
متریال و استانداردهای کاربردی

جزوه متریال و استانداردهای کاربردی

/
جزوه متریال و استانداردهای کاربردی در این جزوه شامل هفت فصل به شرح زی…
روغن صنعتی

دستورالعمل مديريت روغن های مستعمل و فيلترهای روغن

/
دستورالعمل مديريت روغن های مستعمل و فيلترهای روغن 1 - هدف اي…
HSE international standards - استانداردهای بین المللی hse

آشنایی با استانداردهای بین المللی HSE

/
آشنایی با استانداردهای بین المللی HSE فهرست: سیستم های م…