آیین نامه و دستور العمل ها

در اینجا کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها بهداشت حرفه ای قرار می گیرد. مهمترین این دستورالعمل ها که هر کارشناسی باید بداند شامل موارد زیر است:

 • دستورالعمل حفاظت و بهداشت کار
 • دستورالعمل وسایل حفاظت فردی
 • دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع
 • دستورالعمل ایمنی پیشگیری از آتش سوزی در کارگاه
 • دستورالعمل های بهداشت حرفه ای
 • دستورالعمل ایمنی ابزار دستی
 • دستورالعمل ایمنی وسایل نقلیه
 • دستورالعمل ایمنی ماشین آلات
 • آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 • آیین نامه ایمنی کارگاه های ساختمانی
 • آیین نامه قانون کار

سعی شده است که کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها جمع آوری شود در صورتی که دستورالعملی لازم داشتید و موجود نبود می توانید در نظرات بیان کنید تا در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

دستورالعمل ایمنی در کارها و عملیات خطرناک به عملیاتی گفته می شود که احتمال بروز حادثه در حین انجام آن زیاد بوده و یا شدت یا وسعت حوادث احتمالی آن در حد بسیار بالایی می باشد

آیین‌نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) مصوبه 1385 شورای عالی حفاظت فنی

آيين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مصوبه 1385 شورای عالی حفاظت فنی

/
آيين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مصوبه 1385 شورای عالی حفاظت فنی…
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

/
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار &nbs…
استاندارد رنگ لوله

استاندارد تعیین رنگ لوله ها و مایعات داخل مخازن

/
استاندارد تعیین رنگ لوله ها و مایعات داخل مخازن استاندارد تعیین ر…
کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی

کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی

/
کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی…
الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

/
الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت   …
قوانین و مقررات hse

قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE

/
قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE قوانین, م…
آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

/
آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی آشنایی با الزامات قا…
صدا و ارتعاش در محیط کار

استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI

/
استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI  در …
روش های آزمون کلاه های ایمنی

ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی

/
ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی I…