آیین نامه و دستور العمل ها

در اینجا کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها بهداشت حرفه ای قرار می گیرد. مهمترین این دستورالعمل ها که هر کارشناسی باید بداند شامل موارد زیر است:

 • دستورالعمل حفاظت و بهداشت کار
 • دستورالعمل وسایل حفاظت فردی
 • دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع
 • دستورالعمل ایمنی پیشگیری از آتش سوزی در کارگاه
 • دستورالعمل های بهداشت حرفه ای
 • دستورالعمل ایمنی ابزار دستی
 • دستورالعمل ایمنی وسایل نقلیه
 • دستورالعمل ایمنی ماشین آلات
 • آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 • آیین نامه ایمنی کارگاه های ساختمانی
 • آیین نامه قانون کار

سعی شده است که کلیه آیین نامه و دستورالعمل ها جمع آوری شود در صورتی که دستورالعملی لازم داشتید و موجود نبود می توانید در نظرات بیان کنید تا در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

دستورالعمل ایمنی در کارها و عملیات خطرناک به عملیاتی گفته می شود که احتمال بروز حادثه در حین انجام آن زیاد بوده و یا شدت یا وسعت حوادث احتمالی آن در حد بسیار بالایی می باشد

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

/
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار &nbs…
استاندارد رنگ لوله

استاندارد تعیین رنگ لوله ها و مایعات داخل مخازن

/
استاندارد تعیین رنگ لوله ها و مایعات داخل مخازن استاندارد تعیین ر…
کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی

کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی

/
کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی…
الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

/
الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت   …
قوانین و مقررات hse

قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE

/
قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE قوانین, م…
آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی

/
آشنایی با الزامات قانونی مرتبط با ایمنی آشنایی با الزامات قا…
صدا و ارتعاش در محیط کار

استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI

/
استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI  در …
روش های آزمون کلاه های ایمنی

ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی

/
ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی I…
ایزو ISO 14001

جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001

/
جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001 جداول …