کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

کاهش خطرات ارتعاش دست – بازو

کاهش خطرات ارتعاش دست – بازو

کاهش خطرات ارتعاش دست – بازو

فرمت: PDF تعداد صفحات: 6

استراتژی های مدیریت HAV

در اجرای استراتژی مدیریت HAV بر اساس سلسله مراتب کنترل، نیاز به تفکیک روشنی بین انواع مختلف اقدامات کنترلی قابل انجام وجود دارد:

  1. تعدادی از استراتژی ها وجود دارند که در پی آن ترازهای ارتعاش در دستگیره ابزار و یا زمان تماس با ارتعاش کاهش می یابند. هر یک از این اقدامات موجب کاهش دز ارزیابی شده و همچنین کاهش خطر گسترش HAVS می شوند.
  2. برخی از استراتژیها، انتقال انرژی ارتعاشی از دستگیره ابزار به دست کارگر را محدود می کنند. این استراتژیها تأثیری بر میزان در ارزیابی شده ندارند اما باعث کاهش خطر HAVS می گردند.
  3. ظاهرا استفاده از وسایل حفاظت فردی رویکرد مفیدی می باشد، اما در حقیقت آنها نه دز ارزیابی شده ارتعاش دست – بازو و نه خطر HAVS را کاهش می دهند.

کاهش تماس با ارتعاش

دز ارتعاش را که به وسیله اندازه گیری ترازهای ارتعاش در دستگیره تعیین می شود کاهش می دهند. تعمیر و نگهداری منظم و انتخاب ابزاری با ارتعاش کم، احتمالا مفید ترین رویکرد برای کاهش تماس می باشد.با استفاده از مواد مرتجع بین منبع و دست اپراتور می تواند میزان ارتعاش دست را کاهش دهد. محدودیت به کارگیری روش جداسازی ارتعاش برای کنترل ارتعاش دست – بازو بر این حقیقت استوار است که فرکانس های پایین ارتعاش بیشترین آسیب را وارد می کنند. یک دستگیره با روکش ارتجاعی که کارگر آن را در حین کار به دست می گیرد، دارای فرکانس طبیعی بیشتر از فرکانس هایی است که باعث HAVS می شوند و امکان کاهش قابل توجه شدت ارتعاش فرکانس هایی که موجب HAVS می گردند زیاد نیست. دستگیره ابزار باید به گونه ای ساخته شوند که استفاده از آنها برای اپراتور با راحتی انجام گیرد و در مقابل شوک های ارتعاشی فرکانس زیاد مقاوم باشند.

بعضی از ابزاری که با شدت کم مرتعش می شوند، به ویژه آنهایی که در فعالیت های مهندسی ساختمان و عمران مورد استفاده قرار می گیرند، دارای دستگیره های فنری هستند که شدت ارتعاش را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهند. این گونه از سیستم ها که به فنر مجهز شده اند دارای فرکانس طبیعی کمی هستند و بنابراین کاهش زیاد دامنه ارتعاش آنها در گستره فرکانس های آسیب رسان ضروری است. استفاده از جداسازهای فنری در ابزارهای کوچک تر و دستی معمول نیست.

قرار دادن فنر بین دو سطح مرتعش

قرار دادن فنر بین دو سطح مرتعش

شکل 1. قرار دادن فنر بین دو سطح که باعث کاهش ارتعاش و صدا می شود.

 

مواقعی که از دستگیره های با ارتعاش کم روی ابزارهای چند منظوره استفاده می شود ممکن است کارایی آن برای برخی فعالیت ها کمتر از بقیه باشد. برای مثال، کارایی جداساز ارتعاش نصب شده روی مته بادی، هنگامی که اپراتور أن را روی فنرهایش فشار می دهد افزایش می یاید.

قدرت چنگش و تکیه گاه وزن دستگاه

انرژی منتقل شده از دستگیره ابزار مرتعش شديدأ به قدرت چنگش آن بستگی دارد؛ به نحوی که ممکن است میزان ارتعاش دستگیره با آن چیزی که به دست منتقل می شود برابر نباشد. این احتمال وجود دارد که میزان ارتعاش دستگیره متأثر از قدرت چنگش نباشد. در بعضی مواقع، چنگش قویتر به دلیل افزایش میرایی، موجب کاهش ارتعاش دستگیره ابزار شود.

وجود امکان اندازه گیری انرژی ارتعاشی منتقله به دست و نه فقط انرژی ارتعاشی دستگیره بسیار مفید است. شتاب ارتعاش منتقله به دست ارتباط مستقیم بیشتری با احتمال آسیب های ناشی از ارتعاش دارد. کوشش های زیادی برای اندازه گیری ارتعاش منتقله به دست انجام گرفته است اما به دلیل مشکلات موجود روش استانداردی برای این کار وجود ندارد و بعید است یکی از این روش های موجود برای استفاده، بهبود و گسترش یابد. هیچ یک از روش های موجود در اندازه گیری ارتعاش منتقله به دست میزان نیروی چنگش را مد نظر قرار نمی دهند.

بدون توجه به مقدار دز تماس ارزیابی شده ارتعاش، بر داشتن قدم هایی برای کاهش میزان ارتعاش منتقله از دستگیره به دست مفید خواهد بود. عواملی که سبب می شوند تا دستگیره ابزار محکم تر از آن چیزی که نیاز است در دست گرفته شود عبارتند از:

  • عدم برخورداری ابزارهای سنگین از تکیه گاه به نحوی کارگر وزن آن را تحمل کند؛
  • تکنیک ضعیف انجام کار
  • عدم به کارگیری ابزارهای متناسب
  • ابزارهایی با طراحی ضعیف

هنگام استفاده از ابزارهای سنگین می توان وزن آنها را به وسیله یک آویز کنترل نمود. البته به شرطی که تداخلی در کار ایجاد نشود. قطعات کار سنگین بهتر است بر روی یک تکیه گاه قرار داده شوند و از قسمت پایین مهار شوند؛ در این صورت اپراتور تنها برای هدایت ابزار یا قطعه کار مجبور به چنگش آنها می باشد. البته اگر سیستم تکیه گاه بد طراحی شده باشد، امکان نیاز به چنگش محکم تر نسبت به زمانی که از تکیه گاه استفاده نمی شد وجود دارد.

رویکرد فوق الذكر بیشتر برای کارخانه ها مفید است و کمتر در معادن و یا کارگاه های اوراق قطعات کاربرد دارد. به طور کلی در محیط های کار روباز امکان استفاده از آویز ابزار و تکیه گاه کمتر وجود دارد. به هر حال، برای بعضی ابزارهایی که در محیط های روباز استفاده می شوند می توان از یراق که وزن ابزار را روی شانه های اپراتور توزیع می کند و امکان چنگش ضعیف تری را فراهم می کند استفاده کرد.

انتخاب ابزارهای متناسب با طراحی خوب برای انجام کار برای خاص، یک موضوع مدیریتی است که خود به عوامل مختلفی بستگی دارد. آموزش مناسب و کافی و نیز مشاوره درباره انتخاب و طراحی ابزار موجب می شود که اپراتورها از تکنیک های برپایی برای انجام کار بهره ببرند.

چرخش کار

برای کاهش میزان تماس افراد با ارتعاش تا زیر حد مجاز، سریع ترین اقدام فوری و قابل انجام آن است که زمان تماس با ارتعاش بین چند کارگر تقسیم شود. این موضوع بر خلاف آن چیزی است که در مورد صدا اتفاق می افتد. در مورد صدا سریع ترین اقدام قابل انجام برای کاهش تماس، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد و اقدامات دیگر در زمان های طولانی تری انجام می گیرند.

دو مشکل اساسی در انجام چرخش کار به عنوان استراتژی کاهش تماس ارتعاش دست – بازو وجود دارند. اولین مشکل آن است که تماس کل نیروی کار با ارتعاش کاهش نمی یابد، اما فقط بین کارگران بیشتری پخش می شود. اگر چه تماس انفرادی با ارتعاش کاهش می یابد اما تعداد بیشتری از افراد با ارتعاش که مقدار آن شاید نزدیک حدود مجاز هم باشد، در تماس خواهند بود. از آنجایی که استعداد افراد مختلف در ایجاد عوارض بهداشتی ارتعاش بسیار متغیر می باشد، ممکن است حتی با وجود آنکه میزان تماس در حد مجاز باشد، علائم HAVS در کارگران گسترش یابد. مشکل دوم در استفاده از چرخش کار به عنوان روش اصلی کنترل آن است که ممکن است نیازمند کاهش زمان تماس به میزان بسیار زیادی باشیم، به این معنی که در چندین شغل مجبور به تقسیم کار بین چند کارگر باشیم. این موقعیت زمانی اتفاق می افتد که تماس با ارتعاش دست – باز و بسیار زیاد است و نیاز بیشتری به کاهش دز HAV باشد. کاهش میزان ارتعاش ابزار راه مؤثری تری از کاهش میزان زمان تماس می باشد به نحوی که به نصف رساندن میزان ارتعاش معادل با به یک چهارم رساندن زمان تماس می باشد. سرمایه گذاری برای تهیه ابزاری با ارتعاش کم تر و ایجاد فرایندهایی که به طور مستقیم تماس با ارتعاش را بدون نیاز به سازماندهی مجدد کارکم کند بسیار قابل توجه است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با کاهش خطرات ارتعاش دست – بازو داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

نرم افزار محاسبه ارتعاش دست بازو و تمام بدن

دستگاه های اندازه گیری پاسخ انسان به ارتعاش

ایمنی در ارتعاش

صدا و ارتعاش در صنعت دکتر زارع

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *