ایمنی ساختمان در صنایع فرایندی

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 129

فهرست:

 1. فصل اول: نكات عمومي
 2. فصل دوم: ایمنی در بکارگیری وسایل کمکهای اولیه
 3. فصل سوم: ایمنی در ایجاد تسهیلات بهداشتی و رفاهی
 4. فصل چهارم: ایمنی در بکارگیری وسایل حفاظت فردی
 5. فصل پنجم: ایمنی در مورد سیم کشی و نصب تأسیسات و تجهیزات برقی
 6. فصل ششم: ایمنی در استفاده از وسایل گرم کننده موقت
 7. فصل هفتم: ایمنی در استفاده از وسایل و تجهیزات اطفاء حریق
 8. فصل هشتم: ایمنی در خطوط انتقال نیروی برق
 9. فصل نهم: ایمنی در عملیات تخریب
  • عمليات مقدماتي تخريب
  • عمليات اصلي تخريب
  • عمليات تخريب و برچيدن اسكلت فلزي ساختمان
  • عمليات تخريب و برچيدن طاق ها
  • عمليات تخريب و برچيدن ديوارها
 10. فصل دهم: ایمنی در وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی
  • نكات كلي
  • ايمني در استفاده از جرثقيل
  • ايمني در استفاده از بالابرها
 11. فصل يازدهم: ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری
  • عمليات مقدماتي گودبرداري و حفاري
  • عمليات اصلي گودبرداري و حفاري
  • راههاي ورود و خروج به محل گودبرداري و حفاري
 12. فصل دوازدهم: ایمنی در انبار مصالح
 13. فصل سيزدهم: ایمنی در برپا کردن اسکلت فلزی
 14. فصل چهاردهم: ایمنی در وسایل حفاظتی
 15. فصل پانزدهم: ایمنی در برش و جوشکاری با گاز و برق
 16. فصل شانزدهم: ایمنی در نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار
 17. فصل هفدهم: ایمنی در اجرای سازه های بتنی
 18. فصل هجدهم: ایمنی در وسایل دسترسی موقت
  • نردبان
  • داربست
  • راه پله موقت
  • راه هاي شيبدار و معابر
 19. فصل نوزدهم: ایمنی در حفر چاه های دستی
 20. فصل بيستم: ایمنی در پخت قیر و آسفالت
 21. فصل بيست و يكم: ایمنی در استفاده از مایعات قابل اشتعال
 22. منابع

فهرست اشكال

فصل اول

 • ريخت و پاش نه تنها ضريب ايمني را پايين مي آورد بلكه بهره وري را نيز تحت تأثير قرار مي دهد . وجود ضايعات مواد و زبالهها انجام كار را دشوار مي كند. پس از اتمام هر روز كاري، كارگاه را تميز كنيد
 • قرار دادن جعبه هايي براي جمع آوري مواد زائد در كارگاه
 • ايجاد محلي مناسب به عنوان دفتر كارگاه در سايت پروژه
 • مطابق قانون كار، بكارگيري افراد زير 15 سال بطور كلي در كارگاه ها ممنوع است .
 • نصب تابلوي مشخصات پروژه در كارگاه
 • كناره يك گود بدون حصاركشي مناسب مطابق ضوابط مبحث دوازدهم و ايجاد علائم هشداردهنده . با توجه به مجاورت اين گود در كنار يك خيابان با رفت و آمد عابرين و وسائل نقليه، احتمال ايجاد خطر علي الخصوص در ساعات شب زياد است .
 • تابلوهاي ايمني بايد بدون خدشه و خوانا متناسب با وضعيت محيط و خطرات موجود در آن نصب شوند. اگر در كارگاه كارگراني از مليت هاي متفاوت كار مي كنند، بايد با علائم هشداردهنده به زبانهاي ديگر نيز ترجمه شده و در زير هر تابلو درج گردد.

فصل دوم

 • نصب جعبه كمك هاي اوليه در كارگاه
 • استفاده از آمبولانس در كارگاه براي موارد اضطراري

فصل سوم

 • ايجاد توالت بهداشتي محصور به تعداد كافي در كارگاه
 • دستشوئي با شوينده هاي بهداشتي براي سلامت كارگران
 • هر پيمانكاري موظف است تا با كسب اجاز ه از كارفرما، محل مناسبي در بيرون از محوطه كارگاه و يا گوشه امني از كارگاه را براي صرف غذا و استراحت كارگران خود آماده نمايد
 • رعايت نكات بهداشتي از نظر سالم نگه داشتن مخازن و ظروف نگهداري ضروري مي باشد
 • ايجاد محل هايي براي غذاخوري در كارگاه

فصل چهارم

 • استفاده از عينك ايمني دسته دار همراه با م اسك محافظ جوشكاري و دستكش محافظ
 • استفاده از سيسم محدود كننده سقوط (طناب مهار)
 • استفاده از طناب نجات افقي و عمودي
 • استفاده از عينك ايمني بنددار يكپارچه جهت حفاظت تابشي با درجه تيرهگي متوسط
 • استفاده از عينك ايمني بنددار يكپارچه جهت حفاظت تابشي با عدسي با درجه تيرهگي زياد
 • استفاده از لباس كار مناسب به تناسب نوع كار
 • استفاده از ماسك، عينك و پوشاندن سر و گوش در محيط هايي كه گرد و غبار زياد است
 • كلاه لبه دار، شخص را در مقابله با اشعه خورشي د محافظت مي كند
 • استفاده از وسايل و تجهيزات محافظ در برابر سقوط در اجراي اسكلت فلزي
 • استفاده از نيمه چكمه لاستيكي هنگام كار با محصولات سيماني
 • اين جوشكاران ماهر مي پندارند كه به هيچ عنوان تعادل خود را از دست نخواهند داد
 • استفاده از وسايل حفاظتي در مرحله برپا كردن اسكلت فلزي

فصل پنجم

 • سيم كشي غير اصولي در كارگاه
 • نصب تعداد كافي كليد و پريز در نقاط مختلف كارگاه براي جلوگيري از ازدياد و پراكندگي سيم هاي آز اد و متحرك
 • چه حادثه اي در راه است؟

فصل ششم

 • قرار گرفتن صحيح بخاري بر روي كف و نصب صح يح آن بنحوي كه خروج گازهاي مضر بدرستي انجام شود.

فصل هفتم

 • استفاده از كپسول اطفاي حريق در كارگاه
 • مسئولان اين كارگاه در زمينه استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت، جهت موارد اضطراري با ايجاد ايستگاه آتش نشاني و موارد مورد نياز، از اين لحاظ نيز كارگاه را ايمن ساخته اند
 • ايجاد منطقه اي بدون خطر براي استعمال سيگار كارگران
 • مخفي شدن كپسول آتش نشاني

فصل هشتم

 • براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان آور ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط  انتقال برق، رعايت مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در كليه عمليات ساختماني ضروريست

فصل دهم

 • واژگوني جرثقيل در اثر عدم استفاده از جك هاي جانبي
 • واژگوني جرثقيل در اثر اضافه بار
 • سقوط بالابر به علت عدم وجود سنسورهاي شيبسنج
 • بروز يك حادثه در اثر عدم بررسي مسير حركت بالابر
 • نامناسب بودن خاك زير جك ها
 • توزيع بار جك هاي جانبي توسط صفحات نشيمن
 • عدم وجود فاصله بين قطعات براي توزيع بار
 • تراز بودن سطح زير پايه هاي جكهاي جانبي
 • استفاده از پوششهاي چوبي سخت براي كار بر روي زمين هاي سست
 • فاصله مناسب جرثقيل تا محل گودبرداري
 • انتقال متقارن بار توسط كابل هاي كشنده به قرقره
 • تطابق كامل كابل بالا كشنده با شيار قرقره

فصل يازدهم

 • اجراي غلط سيستم سازه نگهبان
 • ريزش ديواره و خسارت به خيابان مجاور
 • نمونه اي از مهار متقابل در گودبرداري
 • گودبرداري بدون حفاظت
 • حفاظت ساختمان مجاور

فصل سيزدهم

 • اجراي اسكلت فلزي همراه با استفاده از تمامي وسايل حفاظتي
 • كنترل حركت تيرآهن ها بوسيله چند رشته طناب و بلند كردن آنها توسط جرثقيل
 • پوشاندن سطح كف طبقات با استفاده از توري هاي ايمني هنگام نصب اسكلت
 • ستونها بدون هيچگونه ساپورتي به حال خود رها شده اند. احتمال بروز خطر زياد مي باشد.
 • انجام مراحل جوشكاري و برپا كردن اسكلت بدون توجه به مسائل ايمني .

فصل چهاردهم

 • قرار ندادن نرده يا محافظ مناس ب در فضاي باز طبقات براي جلوگيري از سقوط
 • نصب كابلهاي ايمني جانبي يا نرده براي محافظت، بلافاصله پس از نصب كفها
 • نصب نرده هاي حفاظتي براي جلوگيري از سقوط
 • نصب توري هاي ايمني در جاهايي كه امكان نصب نرده هاي حفاظتي وجود نداشته باشند
 • كليه پرتگاه ها و دهانه هاي باز در كارگاه ساختماني مي بايست توسط نرده هاي حفاظتي محافظت شوند

فصل پانزدهم

 • وسايل حفاظتي مورد استفاده در جوشكاري
 • تهويه هواي داخل كابين هنگام جوشكاري
 • كنترل سيمهاي جوشكاري و تعويض آن در صورت نياز
 • استفاده از تمامي وسايل ايمني در حين جوشكاري

فصل شانزدهم

 • نحوه انتقال مناسب كپسولها
 • سيلندرها بايد بصورت ايستاده به جايي محكم بسته شوند
 • محل محصور شده و مناسب براي نگهداري سيلندرها
 • بستن سيلندرها بصورت ايستاده و استفاده از كلافهاي نخصوص روي سيلندرهاي پر

فصل هفدهم

 • عدم استفاده از دستكش و عينك به هنگام اجراي شاتكريت
 • كارگراني كه در ساختن، حمل و ريختن بتن اشتغال دارند، بايستي مطابق مقررات به كفش، لباس، كلاه و دستكش حفاظتي مجهز باشند.
 • كارگراني كه در ارتفاع، كار بستن آرماتور و قالب و ريختن بتن را انجام مي دهند و در معرض خطر سقوط قرار دارند، بايستي مجهز به كمربند ايمني و طناب مهار باشند

فصل هجدهم

 • انواع نردبان هاي دو طرفه (بازوهاي فاصله نگهدار بايد در حالت باز قفل شوند
 • استفاده از نردبانهاي هادي جريان برق كه باعث حادثه شده است
 • هرگز بر روي تاج نردبان هاي متحرك و تاشو تايستيد
 • برخي نكات ايمني استفاده از نردبان
 • داربست لولهاي تكميل شده
 • تكيه گاه هاي نامناسب براي داربست
 •  داربست همراه با دستكهاي پيش آمده جانبي
 • راه پله موقت (راه دسترسي ايمن به طبقات فوقاني)
 • احتمال سقوط فرد در اثر نامناسب بودن داربست وجود دارد
 • قرار دادن بار اضاف ي بر روي داربست كه منجر به خرابي داربست يا تخته ي بنايي مي شود
 • لازم است سه نقطه از بدن با نردبان در تماس باشد
 • كشيده شدن بدن كارگر و عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از نردبان
 • آيا اين دو نفر راه مناسبي را براي بالا بردن انتخاب كرده اند؟
 • متناسب بودن عرض جايگاه كار و نبود وسايل حفاظتي مناسب اطراف جايگاه، باعث بروز حادثه شده است
 • استفاده از وسايل مرغوب براي مهار مناسب پايه هاي داربست و چوب مناسب براي جايگاه كار

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی را به صورت مستقیم در لینک زیر دریافت کنید.

دانلود
لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
فرمت و حجم فایل
VIP
منبع

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

چک لیست ساختمان های فلزی

چک لیست وضعیت ایمنی کارگاه های ساختمانی

⇐  چک لیست مقررات ملی ساختمان (سازه)

چک لیست کنترل عملیات اجرائی سازه ساختمانهای فولادی

⇐  چک لیست کنترل عملیات ساختمانی

 

چک لیست اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی
رتبه 4 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید