ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT

پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT

پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT

 فرمت: PPT   تعداد صفحات: 31

 

  Risk = Probability x Severity

شدت x احتمال = ریسک

 

مهمترین دلایل عمدۀ مطرح شدن شناسائی و ارزیابی ریسک در مقولۀ ایمنی

 1. علاج واقعه قبل از وقوع (پیشگیری)
 2. سود آوری
 3. ضریب ایمنی (باقی ماندن در بازار ایمنی)
 4. پاسخ دار بودن هیئت مدیره به سهام داران آن
 5. کمک در تصمیم گیری
 6. پیروی از وظایف قانونی در جلوگیری از خطرات
 7. کمک به شناسائی اولویت ها
 8. اتخاذ راهکارهای منا سب و موثر برای برطرف کردن خطرات بالقوه
 9. اطمینان از اینکه کلیه فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته اند
 10. وجدان کاری

سه عامل پایه ای بر حسب اولویت:

1- شناخت ← خطرات را شناسایی کنید

2- ارزیابی ← تدابیر پیشگیرانه و کاهش دهنده را مشخص کنید

3- کنترل ← برنامه چاره جوئی در صورت رخداد حادثه را تهیه نمائید

نمونه هایی از روش های ارزیابی:

 1. چک لیست ها
 2. Hazop
 3. گیت های لاجیک Fault tree
 4. Safety reviews

Independent Protection Layer: (عوامل مستقل در کاهش ریسک ، لایه های دفاعی)

 1. ضخامت ها و لایه های مخازن و … توسط طراح
 2. کنترل کننده ها CCR-LCS
 3. آلارم ها
 4. Shut Down ها
 5. Safety ولوها برای سیالات و گازها از جمله : رابچر دیسک ها (درصد خطای کمتر – جهت عملیات Shut Down و خطرناک بودن عملیات – جامدات را جذب نمی کند احتمال چوکینگ کمتر)
 6. PPE) Physical Protection)
 7. On Site) Emergency Response)
 8. Off Site) Emergency Response)

روش های کنترل :

 1. روش (engineering) سخت افزاری مثل اضافه نمودن ولو
 2. روش Administrative نرم افزاری مثلا زدن تگ روی دستگاه

برای تمام فعالیت ها در حوزه کنترل و ساخت و ساز می باشند، بخصوص فعالیت هائی که در زمره کارهای عادی و روزمره نیستند یک ارزیابی خطر باید  بعمل آید.

اغلب کارها در پالایشگاه از طریق اجازه کار (PTW= Permit To Work) انجام می گیرد و این در حقیقت خود یک ارزیابی خطر و کنترل آن می باشد. معهذا کارهایی هم که دارای اجازه کار هستند بنا به گوناگونی طبیعت آنها حتما باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا اقدامات پیشگیری و رفع موارد ناایمن در مورد آنها صورت گیرد.

اهداف عمده

 1. پیروی از قانون کار
 2. پیروی از خط مشی شرکت جهت پیشگیری خطرات و کاهش حوادث
نمونه ای از نمودار ایجاد حوادث

نمونه ای از نمودار ایجاد حوادث

 

خطرات مهمی که از انجام کار ناشی می شوند

انجام بعضی فعالیت ها ممکن ا ست باعث خطراتی شوند که احتیاج به چاره جویی دارند مانند کار در ارتفاع، راه اندازی یک ژنراتور جدید، یا حفاری در منطقه ای سست. خطرات کوچک و ناچیز که در فعالیت های مستمر روزانه پیش میاید قابل چشم پوشی می باشند.

چاره جویی ها، مناسب با طبیعت کار در نظر گرفته می شود تا اثرات مثبت خود را ظاهر سازند. برای مثال هر کجا لازم باشد دستورالعمل های کار تغییر پیدا می کند یا وسایل جدید را برای دراز مدت بکار گرفته می شود، اولویت یکی بعد از دیگری مشخص می گردند و مجریان کار با چشم باز می دانند که چه نوع تمهیداتی را با چه اولویتی  باید در نظر بگیرند تا کار سالم و ایمن انجام گیرد.

ارزیابی در عمل

ارزیابی در عمل به معنای شناسایی خطرات موجود و برآورد وسعت دامنه این خطرات در انجام یک کار معین می باشد که نتیجه آن به اقدامات پیشگیرانه و تصحیح اعمال ناایمن می انجامد.

این ارزیابی باید باید کلیه عملیات کم و بیش شبیه به هم را پوشش دهد.

در محیط های کاری پر جنب و جوش، جائی که نوع فعالیت ها مرتب تغیر میکند یا خود کار مرتب در حال پیشرفت ا ست، مثلا در سایت های ساختمانی، ارزیابی باید بر روی مجموعه وسیعی از خطرات که تمام زمینه های کاری را در بر بگیرد تمرکز پیدا کند.

برنامه ریزی های کاری با جزئیات تعریف شوند و آموزش لازم به کارکنان داده شود بطوریکه این خطرات هر زمان که پیش آیند کنترل شوند.

مثال های دیگری که میتوان در این زمینه آورد عبارتند از آماده سازی سایت، برپایی دستگاه ها، کابل کشی، عملیات قبل از راه اندازی، راه اندازی و …

فواید ارزیابی:

 1. کمک در تصمیم گیری
 2. اطمینان از پاسخگویی به انتظارات شرکت برای پیشگیری از حوادث
 3. پیروی از وظایف قانونی در جلوگیری از خطرات
 4. کمک به شناسایی اولویت ها
 5. اتخاذ راهکارهای مناسب و موثر برای برطرف کردن خطرات بالقوه
 6. اطمینان از اینکه کلیه فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته اند
 7. دخالت دادن مستقیم کارگرانی که درگیر کار هستند در به اجرا گذاشتن کلیه راهکارهای اتخاذ شده

برای انجام یک ارزیابی مناسب و کافی موارد زیر را تماما اجرا کنید

 • تمام خطرات در کار مورد نظر را شناسائی کنید سپس آنها را مورد ارزیابی قرار دهید. در این مورد باید کلیه قوانین و مقررات را در نظر بگیرید
 • آنچه را که یافت شده است ثبت کنید
 • آن گروه از افراد را که در معرض این خطرات بالقوه قرار می گیرند معین نمائید. دیگر گروه ها را که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند شناسائی نمائید مانند بازدیدکنندگان، پیمانکاران، مردم عادی و غیره
 • اقدامات ایمنی موجود را مورد ارزیابی قرار دهید. اگر کافی نیستند اقدامات جدید را طرح ریزی کنید. این اقدامات شامل آموزش و دادن اطلاعات نیز می باشد.

ارزیابی مناسب و کافی

خطرات تازه و یا دیده نشده را کشف نموده و یاد داشت نمائید. نتیجه منطقی را در صورت بروز حدس بزنید و ثبت نمائید.

مشخص نمائید چه اطلاعاتی لازم است به کارکنانی  که سلامتی یا ایمنی آنها به خطر میافتد بدهید. احتیاطات و فوریت های لازم را به آنها گوشزد نمائید.

از هر ارزیابی برنامه کاری تهیه نمائید و در آن اطلاعاتی راجع به اقدامات لازم ایمنی بدهید. اولویت ها را معین کنید و یک برنامه زمانی مطابق با واقع تهیه نمائید.

ارزیابی باید تا آنجا که ممکن ا ست نزدیک به محل انجام کار باشد. قسمتی از این ارزیابی باید بوسیله خود کسانی که درگیر کار هستند با تکنیک های هر چه ساده تر انجام پذیرد

مدیریت ارزیابی خطر

مدیریت سایت افرادی با تجربه را برای فراگیری تکنیک های ارزیابی انتخاب می نماید و این افراد نیز به نوبه خود پس از آشنایی با تکنیک ها رهبری تیم هایی را که برای ارزیابی خطرات کارهای بخصوص شکیل می شود به عهده می گیرند. این افراد شامل درخواست کنندگان کار، مامورین ایمنی و انجام دهندگان کار می باشند که در پوشش اجازه کار فعالیت می نمایند. علاوه برآن کارکنان، کارکنان پیمانکار که کارهای اجرایی می کند، اپراتورهای سایت که تجربه و  معلومات کافی برای شناسایی خطرات در واحد یا محوطه سرپرستی خود را دارند کاندیدهای خوبی برای شرکت در این تیم می باشند. هدف درازمدت ما شرکت دادن سرپرستان اجرائی کار در ارزیابی خطرات می باشد

خطرات

خطرات بی شمارند و راه های شناسایی آنها هم زیاد.

فرد یا تیم تعلیم دیده ارزیابی، با وسعت اطلاعات خود باید آنها را شناسائی و راه های جلوگیری را ارائه نماید. در لیست زیر تعدادی از این خطرات نام برده شده اند که ممکن است در ارزیابی های خود به آنها احتیاج داشته باشیم.

 1- سقوط از ارتفاع

16- مسمومیت
2- زمین خوردن

17-  ذخیره شدن انرژی

3- صدمات ماشینی

18- تماس با حرارت و سرما
4- آتش

19- بلند کردن بار

5- الکتریسته ساکن

20- رادیوگرافی
6- ارتعاشات

21- انفجار

7- تغییرات جوی

22- هوای فشرده
8- بارها، اشیاء انباشته روی هم

23- مواد شیمیایی

9- روشنایی

24- نظافت محیط

10- سقوط اشیاء از ارتفاع

25- سر و صدا

11- حمل بار دستی

26- تشعشعات

12- کار با وسایل نقلیه و ساختمانی

27- ابزار دستی
13- برق

28- نظم و نظافت کارگاهی

14- انتشار گاز

29- مواد نفتی
15- سولفید هیدروژن (H2S)

30- حلال ها

 

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ دانلود دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

روش های ارزیابی خطرات بهداشتی بالقوه در محیط کار

شناسایی خطرات در محیط های صنعتی

روش های تشخیص و شناسایی خطرات

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *