وضعيت بدنی كارگران

وضعيت بدنی كارگران

وضعيت هاي بدني كه بيشتر افراد هنگام انجام كار به خود مي گيرند مي تواند موجب ايجاد درد در بخشهاي خاصي از بدن شوند . اين فايل به كارگران اختصاص دارد.
سابقه و هدف: OWAS روشي براي ارزيابي وضعيت هاي مختلف بدن در هنگام انجام كار است. اين روش بر اساس يك طبقه بندي ساده و سيستماتيك وضعيت هاي كاري كه توام با مشاهدات و وظايف كاري مي باشد، پايه گذاري شده است كه از آن در اصلاح يك ايستگاه كار يا يك روش كاري براي كاهش بار اسكلتي – عضلاني استفاده مي گردد. اين بررسي با هدف ارزيابي وضعيت هاي بدني مختلف كارگران و واكاوي اين وضعيت هاي بدني هنگام كار در يك كارخانه نورد با روش OWAS انجام شد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق 15 ايستگاه كاري موجود در كارخانه براي بررسي انتخاب شدند كه از اين نمونه ها تعداد 900 وضعيت بدني مختلف ثبت گرديد. مشاهدات به عمل آمده به صورت يك كد 5 رقمي بيان شد كه ارقام آن بدين ترتيب تعريف گرديد: عدد اول وضعيت پشت را بيان مي كند، عدد دوم وضعيت بازو، سومين عدد وضعيت پاها، عدد چهارم بار يا نيروي مصرف شده و عدد پنجم شماره فاز كاري تحليل شده است. سپس با وارد نمودن اين كدها به رايانه براي هر فاز كاري با استفاده از نرم افزار OWAS به تجزيه و تحليل هر ايستگاه كاري پرداخته شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه از بين ايستگاه هاي كاري مورد بررسي، ايستگاه دريل راديال 1 با 50 درصد داراي بيشترين فراواني و درصد وضعيت بدني نامناسب مي باشد. همچنين در ايستگاه دريل راديال 2 خطرناك ترين حالت از بين وضعيت هاي بدني مورد بررسي مشاهده شد كه در جدول كدگذاري OWAS داراي كد 4 (بسيار مضر) بود.
بحث: نتايج اين بررسي نشان داد كه وضعيت پاها و كمر در افزايش كد برايند در جدول كدگذاري OWAS نقش چشم گيري را ايفا مي كنند، به گونه اي كه چنانچه كد پاها در دامنه 6-4 باشد و كمر نيز به سمت كد حداكثر خود متمايل شود، با بيشترين خطر ناشي از وضعيت بدني نامناسب مواجه خواهيم بود؛ لذا تعادل وضعيت كمر يا پاها گام موثري در رسيدن به وضعيت بدني متعادل مي باشد.
 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56213863211.pdf
منبع:
http://www.sid.ir
وضعيت بدنی كارگران
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید