مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

Waste Management in Oil and Gas Industry

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 177

تهیه و تنظیم: علیرضا عسگری

موضوعات:

 • مقدمه
 • تعریف پسماند
 • خصوصیات پسماند
 • مدیریت پسماند در صنعت نفت

محیط زیست چیست؟

بنا به يك تعريف ساده، محيط زيست عبارت است از همه عناصر جاندار يا بى جان كه پيرامون انسان را  فرا گرفته و همه آنها با يكديگر داراى ارتباطى متقابل هستند و يا به عبارتي محیط زیست مجموعه ای از عوامل مختلف است که در پیرامون ما قرار داشته، از آن تاثیر می گیریم و بر آن تاثیر می‌گذاریم.

انواع محیط زیست

انواع محیط زیست

تعریف آلودگی:

آلودگی عبارتست از هرگونه تغییر در ویژگی اجزاء تشکیل دهنده محیط که استفاده قبلی از آنها را غیرممکن می سازد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع و حیات انسان و سایر موجودات زنده را به خطر می اندازد

آلودگی خاک:

هرگونه تغيير در وي‍ژگي اجزاي تشكيل دهنده خاك به طوري كه استفاده از خاک ناممكن گردد، آلودگي خاك ناميده مي شود.

آلودگي خاك باعث از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش رشد و نمو گياهان و در نهايت منجر به فرسايش خاك و بيابان زايي مي شود.

تعریف پسماند: 

مفهوم عام: مواد زائد جامد يك اصطلاح عمومي است كه براي توصيف مواد دور ریز بکار می رود. این اصلاح شامل انواع آشغال، دور ریز و زباله است.

تعریف EPA: پسماند شامل همه مواد دور ریزی است که به منظور استفاده مجدد، بازیافت یا احیا مد نظر قرار می گیرند. همچنین انواع لجن زائد و مواد زائد خطرناک نیز باید در این محدوده تعریف شوند. به عبارت دیگر مواد زائد شامل همه مواد جامد و نیمه جامدی است که ارزشی برای نگهداری ندارند.

قانون مدیریت پسماندها: پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (به غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود.

انواع پسماند:

 • Industrial solid waste = from production of consumer goods, mining, petroleum extraction, agriculture and

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی (قانون پسماند)

Hazardous waste = toxic, chemically reactive, flammable, or corrosive and …

 • به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند (قانون پسماند)

Solid wastes: wastes in solid forms, domestic, commercial and industrial wastes and …

Examples: plastics, bottles, cans, papers, scrap iron, and other trash

Liquid Wastes: wastes in liquid form

Examples: chemicals, oils, manufacturing industries and other sources

There are many types of hazardous waste.

Two are worst because they persist for a long time without breaking down:

Heavy metals: (mercury, lead, chromium, arsenic, cadmium, tin, copper – from industry, mining, consumer products)

Organic compounds: (synthetic pesticides, petroleum products, rubber, solvents, preservatives …)

خصوصیات پسماندهای خطرناک

 • قابليت اشتعال
 1. مايعاتي که (به­ جز محلول آبي دارای کمتر از 24 درصد حجمي ‌الکل) داراي نقطه اشتعال کمتر از (C° 60 (F°140 باشند، به شرطي که اين نقطه اشتعال به کمک دستگاه سربسته پنسکي – مارتينز و بر اساس روش کار استاندارد شده D-93-97- ASTM يا به کمک دستگاه سربسته ستافلش و بر اساس روش کار مذکور در استاندارد شماره ASTM-D-3278-78 يا روش مشابه ديگري توسط ادارات ذيربط قانونی و صلاحیت­دار تاييد شده باشد، تعيين گردد.
 2. غير مايعاتي که قادر باشند در دما و فشار استاندارد، در اثر اصطکاک محترق شوند، جاذب­الرطوبه باشند يا دچار تغييرات خود به خودي شيميايي شوند و در صورت احتراق با چنان شدت و دوامي‌ بسوزند که زيان به بار آورند.
 3. گازهای فشرده­ای که طبق تعاریف معمول بین ­المللی، قابل اشتعال شناخته شوند.
 4. اکسيدکننده هایی که مشمول تعاریف قانونی باشند.
 5. پسماند جامدي که داراي خصوصيات قابليت اشتعال بوده ولي در فهرست پسماندهای زيانبار درج نشده باشد، تحت شماره D001 از سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار آمريکا قرار مي‌گيرد.
 • خورندگي
 1. مایع  بوده و pH آن کوچکتر يا مساوي 2 يا بزرگتر يا مساوي 12/5 باشد. اندازه گيري pH بايد به کمک pH متري با مشخصات مذکور در دستورالعمل های استاندارد انجام شود.
 2. مايع بوده و فولاد (SAE1020) را به ميزان بیشتر از 6/35 ميلي­متر در سال در دماي C°55 بخورد.
 3. پسماند جامدي که واجد خاصيت خورندگي بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار اشاره­ای به آن نشده باشد، تحت شماره D002 از سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار EPA قرار دارد.

فعالیت شیمیایی

 1. به­ طور طبيعي ناپايدار بوده و به سادگي دستخوش تغييرات شديد قرار گيرد ولي فاقد حالات انفجاري باشد و به آب به شدت واکنش دهد.
 2. مخلوط آن  با آب خاصيت انفجاریداشته باشد.
 3. در اثر مخلوط شدن با آب، گازها یا بخارات سمي ‌متصاعد گردد و مقدار ماده متصاعد به حدي باشد که براي سلامت انسان يا محيط زيست مخاطره­آميز شود.
 4. جزء پسماندهاي حاوي سيانيد يا سولفيد باشد که اگر در محيطي با pH  بين 2 تا 12/5 قرار گيرند، مي­توانند گازها، بخارات و روايح سمي‌ توليد نمايند. ميزان مواد متصاعده بايد به حدي باشد که براي سلامت انسان يا محيط زيست خطرناک شناخته شود.
 5. تاثير يک محرک قوي بر آن يا گرم کردن آن در محيط بسته منجر به وقوع واکنش انفجار آميز گردد.
 6. به سادگي قادر باشد در دما و فشار متعارف منفجر گردد.
 7. طبق تعريف موجود در 51-173 CFR49، جزء مواد انفجاري ممنوعه بوده يا جزء مواد منفجره کلاس A در 53-173 CFR49 و يا مواد منفجره کلاس  Bدر 88-173 CFR49 باشد.
 8. پسماند جامدي باشد که واجد خصوصيات فعاليت شيميايي بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار نيامده باشد، در سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار EPAبا شماره D003 مشخص مي‌شود.

سميت

 • الف: پسماند جامدي داراي سميت EP(Extraction Procedure) شناخته مي‌شود که هرگاه نمونه کاملي از آن تحت فرايند استخراج قرار گيرد، حاصل آزمايش حاوي يکي از آلاينده­هاي مندرج در جدول 1 بوده و مقدار آن برابر يا بيشتر از مقدار مذکور در جدول باشد. هرگاه پسماند حاوي کمتر از 0/5 درصد جامدات قابل فيلتراسيون باشد، خود پسماند فيلتر شده به‌عنوان حاصل استخراج در نظر گرفته مي‌شود.
 • ب: پسماند جامدي که داراي خصوصيات سميت EP بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار نيامده باشد، در سيستم شماره­گذاري پسماندهاي زيان بارEPA شماره­هاي مندرج در جدول 2 را به خود مي­گيرد که اين شماره مربوط است به آلاينده ه­اي که خاصيت زيانبار بودن پسماند از وجود آن آلاينده ناشي مي‌شود.

ادامه مطالب را با دانلود فایل پیوستی دانلود کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدیریت پسماندهای صنعتی مهندس حبیبی نژاد

دستورالعمل فرایند واگذاری پسماندهای ویژه و صنعتی

جزوه دوره آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی

پاورپوینت مدیریت پسماندهای پزشکی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *