مبارزه با حشرات و جوندگان

مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه

مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه

مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه

آفت: به موجودات زنده اي گفته مي شودکه براي انسان يا حيوان ضررهاي اقتصادي يا بهداشتي داشته باشد.

منشا آفات ممکن است

 • حيواني بندپايان، حلزون ها و جونده ها
 • نباتي  قارچ ها و علف هاي هرز

روش هاي مبارزه با آفات

 • بهسازي محيط
 • مبارزه مکانيکي
 • مبارزه بيولوژيکي
 • مبارزه شيميايي

مبارزه واقعي و موفق با آفات ، زماني صورت مي گيرد که تلفيقي از روش هاي مختلف باشد.

انواع بندپايان مهم در خوابگاههاي دانشجويي

 1. پشه
 2. سوسک
 3. شپش ها
 4. کک
 5. مگس
 6. مورچه
 7. عنکبوت
 8. موش
 9. ماته
 10. کنه
 11. هزار پا
 12. عقرب و …

لازم به ذکر است که این حشرات و بندپایان ممکن است در تمام اماکن وجود داشته باشند و نکات و دستورالعملهایی که در اینجا بیان می شود می توان برای دیگر اماکن نیز استفاده کرد.

چه موقع از روش شيميايي استفاده کنيم؟

 • هميشه هدف، استراتژي مبارزه را تعيين مي کند
 • وقتي که تعداد ناقلين از حد انتظار تجاوز کند( در مورد جانوران سمي و زهرآگين حتي مشاهده 1 مورد عبور از حد مجاز است)
 • ساير روشها مانند مديريت محيط ( تغييرات محيطي، دستکاري محيطي، کاهش تماس بين ناقل، مخزن و عامل بيماريزا) در کنترل ناقلين موثر نباشد

سم مناسب و روش مناسب چيست؟

 • حداقل عوارض را براي موجودات و محيط زيست داشته باشد(بي خطر يا کم خطر )
 • داراي شناسنامه فني و بهداشتي (MSDS)  باشد
 • ترجيحا اختصاصي (مربوط به ناقل يا ناقلين خاص) مثلIGR  ها  ،آلفاکرون و آجيتا براي مگس خانگي يا، گلادياتور براي موريانه،
 • با توجه به چرخه زندگي ، بيولوژي و اکولوژي ناقل انتخاب شده باشد
 • شرايط زيست محيطي در نظر گرفته شود( آبهاي زير زميني، افراد، حيوانات . ..)
 • اصول ايمني در حمل و نقل، نگهداري و مصرف آن لحاظ شود
 • از افراد آموزش ديده و کاردان براي مصرف آنها استفاده شده باشد
 • به منظور جلوگيري از ايجاد مقاومت از سموم ضعيف به قوي، يک درميان، روش هاي موزائيکي و .. استفاده شود
 • نقاط هدف و کليدي( نه حجم کار به منظور دريافت مزد بيشتر) را مد نظر قرار دهد

 چالش هاي ارائه دهندگان خدمات

 • وجود شرکت ها و افراد غير کارشناس
 • نداشتن اطلاعات در مورد بيولوژي و اکولوژي ناقلين( مثال زنجير)
 • بروز موارد خاص مانند بروز برخي بندپايان مهم و مشکل مثل هيپوبوسيده و سراتو پوگونيده
 • نبود سموم مناسب و کارا با کاربرد بهداشتي( مشکل تحريم  و نداشتن متولي مشخص براي سموم بهداشتي)

افت کش ها

 • آفت کش ها : موادي هستند که جهت مسموم نمودن  و از بين بردن گروه معيني از موجودات زنده طراحي و تهيه شده اند.
 • تاکنون حدود 250 حشره کش و جونده کش مجوز ورود به کشور را گرفته که از اين ميان تنها 18 مورد کاربرد را در بهداشت دارند
 • از اين تعداد 7 نمونه جونده کش بوده که متولي آن سازمان حفظ نباتات مي باشد
 • از 11 حشره کش که مديريت آن به سازمان غذا و دارو محول شده تنها  3 تاي آن در بازار کشور موجود است که کارايي لازم را ندارد.
 • حدود 90 درصد از آنها تركيبات آلي 10% بقيه : گياهي و معدني است

فرمالاسیون آفت ها

فرم تکنيک يا خام اين فرم توسط سازندگان تهيه شده و نسبتا“ خالص است و به آن ماده آفت کش مي نامند.

چنين فرمي در مبارزه با آفات در اغلب مواقع قابل استفاده نيست و براي استفاده بايد آنرا فرموله کرد .

فرمولاسيون يک آفت کش ، مجموعه تغييرات فيزيکي و شيميايي است که روي فرم تکنيک بعمل مي آيد يا آن را به فرم قابل مصرف تبديل کند.

انواع فرمالاسیون آفت کش ها

گردهاي پاشيدني (Dusting Powder): در اين حالت فرم تکنيک با گردهاي بي اثري مثل تالک مخلوط مي شود.

محلول (Solution): در اين حالت فرم تکنيک به طور کامل در حلال خود حل مي شود.

سوسپانسيون : در اين حالت فرم تکنيک به همراه يک ماده بي اثر تا درصد معيني رقيق شده و سپس با آب مخلوط مي شود. براي پايداري سوسپانسيون نيز کمي ماده سورفاکتانت مانند دترجنت نيز به آن اضافه مي شود.اين فرم قابل تعليق در آب (Water Wettable Powder) مي باشد.

امولسيون : براي اين نوع فرمولاسيون، ابتدا فرم تکنيک را در يک حلال آلي حل کرده و سپس محلول را وارد آب مي کنند. براي پايداري اين فرم ممکن است کمي دترجنت نيز به آن اضافه شود. اين فرم را کنستانتره امولسيفيابل  (Emulsifiable Concentrates) مي گويند.

E ساير فرمولاسيون ها: ژل ، قرص ، گرانول ، طناب ، و غيره از ديگر انواع فرمولاسيون ها مي باشند.

نکته: هنگامي که حلال سم ، آب است ، خطرات سم مختص به خود سم مي باشد ولي در هنگامي که حلال سم يک حلال آلي است ، مسموميت با حلال هم ممکن است به وجود آيد.

مهمترین انواع افت کش ها

 1. حشره کشها (Insecticides) : شامل ترکيبات اورگانوکلره،  ارگانوفسفره ، کاربامات و توليدات طبيعي مانند پيرترينها(Pyrethrins)
 2. علف کشها (Herbicides-Weed killer): شامل ترکيبات کلروفنوکسي ، دي نيتروفنولها ، باي پريديل ها (Bipyridyls)، کارباماتها، تري يازين ها (Triazines) ، اوره هاي مصنوعي (Substituted ureas) و آميدهاي آروماتيک.
 3. قارچ کشها (Fungicides) : شامل ترکيبات آلکيل جيوه ، هيدروکربنهاي کلردار، دي آلکيل دي تيوکارباماتها (Dialkyl dithio carbamates)
 4. جونده کشها (Rodenticides) : شامل گروههاي غير آلي ، توليدات طبيعي ، آليفاتيک هاي فلوئوردار(Fluorinated aliphatics) و آلفا – نفتيل تيوره  (α-Naphthyl thiourea).
 5. لاروکش ها (Lavicides)
 6. حلزون کش ها (Molluscides) و …

نکته: که برخي از مواد ممکن است در چند دسته قرار گيرند. به عنوان مثال ترکيبات ارسنيک به عنوان حشره کش ، جونده کش و علف کش کاربرد دارند.

ادامه موضوعات زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • طبقه بندی حشره‌کش ها بر مبنای ساختار شیمیایی
 • نکات کلیدی در مورد سوسرهای
 • نکات کلیدی در مورد ساس های تختخواب
 • نکات کلیدی در مورد کک ها
 • نکات کلیدی در مورد شپش ها
 • نکات کلیدی در مورد جوندگان
 • نکات کلیدی در مورد مگس ها
 • نکات کلیدی در مورد مایت ها
 • رده بندی آفت کش های بهداشت عمومی (ارگانو فسفره ها, کاربامات ها, پايرتروئيدهاي مصنوعي)
 • مقاومت به آفت کش های بهداشت عمومی
 • نکات کلیدی در مورد شناخت برچسب های آفت کش ها
 • نام تجاری آفت کش ها
 • نکات کلیدی در مورد بسته بندی، حمل و نقل، ذخيره سازی و مصرف ایمن سموم آفت کش
 • طریقه ی رفع نشتی یا ریختن سموم آفت کش
 • هشدار برای افراد ذینفع و پرسنل اجرایی
 • دستورالعمل های ایمنی جهت مواجهه با مسمومیت ناشی از سموم آفت کش

 

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

گزیدگی حشرات و جانوران

 مبارزه با حشرات و جوندگان موذي

 دستگاههای دور كننده اولتراسونيک حشرات و جوندگان

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *