فواصل ایمنی در برق

فواصل ایمنی در برق

فواصل ایمنی در برق

فواصل ایمنی در برق

 

قوانین نظارتی برق ساختمان شامل موارد ذيل می‌باشد:

چاه ارت:
۱- چاه ارت توسط شرکت‌های دارای تأییدیه اجرا شود، مقاومت چاه ۲ اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه ( کارتکس شرکت مجری چاه ) اخذ شود .

حريم برق:

۲- رعایت حریم شبکه‌های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ v 380-220 برابر ۱٫۵ متر می‌باشد و حریم ۲۰ کیلو ولت ۳ متر می‌باشد.

برقكار مجاز:

۳- حتی‌المقدور از برق‌کاران مجاز که دارای گواهینامه انجام کار از سازمان فنی و حرفه‌ای می‌باشند استفاده گردد

كليد محافظ جان:

۴- استفاده از کلید حفاظت جان (RCD / RCCB) با جریان نشتی حداکثر mA 30 الزامی است (حداقل برای مدار پریزها و آشپزخانه و حمام).

تابلو برق:

۵-کف تابلو فیوز از کف تمام‌شده باید ۱۷۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز ۱۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

۶- در تابلو برق سیم‌های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیم‌ها و نوارچسب کاری کردن آن‌ها خودداری گردد.

۷- در تابلو برق جهت اتصال سیم‌های ارت از شینه ارت استفاده شود.

سيم كشي برق:

۸- در همه لوله‌های برق، سیم‌کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق‌ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریزها با سیم سه در دو و نیم میلی مترمربع ۲٫۵×۳ و روشنایی ساختمان با سیم  سه در یک و نیم میلی مترمربع ۱٫۵×۳ انجام شود .

پريز برق:

۹- حداقل فاصله نصب پریزها از کف تمام‌شده سانتی متر۳۰ و فاصله کلیدها از کف تمام‌شده ۱۱۰ سانتی متر باشد. به جز آشپزخانه و پارکینگ و پشت‌بام که باید ارتفاع تمام‌ شده۱۱۰ سانتی متر باشد و پریزها در پارکینگ و پشت‌بام باید IP44 باشند یعنی درپوش داشته باشند برای برف و باران.

۱۰-فاصله کلید از (چهارچوب در) می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر انتخاب گردد ولی هر فاصله‌ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود.

ارتفاع نصب:

۱۱-حداقل ارتفاع نصب پریز از کف تمام‌شده در آشپزخانه و پارکینگ و فضای مرطوب cm110 باشد و فاصله پریز از مرز بیرونی سینک ظرف‌شویی ۶۰ سانتی متر باشد در روشویی که پریز ریش‌تراش وجود دارد هم این فاصله رعایت شود. پریزها بیشتر از۱۰ سانتی متر باید از سطح کابینت فاصله داشته باشند.

۱۲- ارتفاع نصب کلید فن cm120 از کف تمام‌شده باشد .

۱۳- اگر پریز در بالای شیر گاز نصب شود، فاصله کلید و پریز از شیر گاز حداقل ۵۰ سانتیمتر باشد. چنانچه پریز سمت چپ یا راست یا زیر شیر گاز نصب‌شده باشد رعایت فاصله حداقل۱۰ سانتی متر کافی است. (بهتر است کلید و پریز اطراف شیر گاز نصب نشود)

نصب فن در فضاي مرطوب

۱۴- نصب فن در حمام ممنوع است مگر IP44 باشد که در بازار موجود نیست، اگر هم باشد باید ۶۰ سانتی متر حداقل با خروجی آب دوش فاصله داشته باشد.

۱۵-کلید و فیوز سر راه فاز قرار گیرد.

۱۶- زیر هر پیچ حداکثر فقط باید ۲ سیم بسته شود.

روشنايي فضاي مرطوب:

۱۷- چراغ نصب‌شده در حمام باید IP44 باشد که این چراغ‌ها کم هستند و اگر چراغ معمولی می‌گذارند زیر حباب محافظ آن واشر نسوز گذاشته شود که آب بندی شود و از دوش حداکثر فاصله را داشته باشد (بهتر است ۱٫۵ متر فاصله داشته باشد) .

اتصالات

۱۸- بهتر است تمام اتصالات سر سیم داشته باشد یا حداقل به صورت سؤالی بسته شود یعنی در جهت گردش پیچ، سیم خودبه‌خود محکم شود (سیم از سمت چپ زیر پیچ گذاشته شود تا با راست گرد شدن پیچ سفت شود).

۱۹- حداکثر می‌توان ۱۲ پریز از یک فیوز انشعاب گرفت .

فاز:

۲۰-  فاز باید به سمت راست پریز داده شود یعنی هنگامی که مقابل پریز می‌ایستیم روزنه سمت راست فاز باشد.

۲۱-  فاز باید به کنتاکت کف سرپیچ لامپ داده شود و به کنتاکت بدنه سرپیچ لامپ نول متصل شود (برای جلوگیری از برق‌گرفتگی  هنگام پیچیدن ته فلزی لامپ در سرپیچ).

۲۲-  حداقل فیوز روشنایی آمپر ۱۰ و فیوز پریزها آمپر ۱۶ باشد .

كابل اصلي برق رساني

۲۳- کابل اصلی برق‌رسانی واحدها طبق نقشه سه در شش مفتولی باشد و سیم‌های جعبه فیوز حتماً سر سیم داشته باشند و سیم جمپر در جعبه فیوز مساوی با سیم ورودی جعبه فیوز باشد که معمولاً سایز ۶ میلی مترمربع یا ۴ می‌باشد.

یادآوری: جدیداً شرکت برق کنتور کمتر از ۳۲ آمپر تحویل نمی‌دهد. اگر کنتور ۲۵ آمپر تحویل داد می‌توان کابل ۳ در ۴ میلی مترمربع از کنتور تا جعبه فیوز کشید.

سيم كشي

۲۴- سیم کولرآبی از فیوز تا کلید کولر سه در دو و نیم میلی مترمربع ۲٫۵×۳ باشد و از کلید تا کولر برای فواصل نزدیک می‌تواند ۵ در ۱٫۵ میلی مترمربع باشد (برای دور تند. کند. پمپ. نول. ارت) و سیم کولرگازی حداقل سه در دو و نیم میلی مترمربع ۲٫۵×۳باشد.

۲۵- سیم از کنتور تا جعبه فیوز و سیم کولر  بهتر است مفتولی باشد.

۲۶- از بدنه اجسام نباید به عنوان سیم ارت استفاده کرد.

۲۷- بارهای خاص و پرمصرف، فیوز جداگانه داشته باشد. (کولر ، ترد میل tread mill و پمپ و پکیج آبگرمکن…)

۲۸- برای مکان مرطوب از ترانس ایزوله استفاده می شود یا ولتاژ زیر۵۰ ولت. (معمولا ۱۲ ولت)

 

فضاي مرطوب:

۲۹- در صورت استفاده از وان در حمام ، وجود کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) علاوه بر کلید حفاظت جان اصلی، به صورت جداگانه برای آن الزامی است .

۳۰- هم بندی اصلی و اضافی به منظور هم ولتاژ کردن تجهیزات برقی انجام شود (همه وسایل فلزی همبندی شوند با شاسی ساختمان).

۳۱- حداقل قطر سیم  تلفن و درب باز کن میلی متر 0.6 است و بهتر است از نوع شیلد دار باشد.

لوله برق

۳۲- عبور لوله برق از کف حمام و آشپزخانه و دست‌شویی و مکان‌های مرطوب و دارای آب ریزش ممنوع است .

۳۳- مسیر لوله برق از روی دیوارها به صورت مورب ممنوع است (ممکن است در آینده روی آن میخ کوبیده شود)

۳۴- همه پریزها ارت دار باشد .

۳۵-  ارتفاع مجاز نصب کلید اعلام حریق بین ۱۰۷ تا ۱۳۷ سانتی متر می‌باشد که در ایران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ مجاز است. (قوانین قدیم می‌گفت ۱۴۰سانتی متر با تلرانس ۲۰ یعنی از ۱۲۰ تا ۱۶۰)

۳۶- فاصله کلیدهای اعلام حریق بین ۱۵ تا ۳۰ متر قابل انتخاب می‌باشد (بر اساس ریسک محل).

۳۷- فاصله شستی اعلام حریق از درب اصلی بین ۱۵ تا ۱۵۰ سانتی متر قابل انتخاب است.

۳۸-  اگر عرض درب از ۱۲ متر بیشتر باشد (مثل درب انبار) در سمت چپ و راست درب باید یک شستی جداگانه گذاشت.

ارتفاع نصب آژير:

۳۹- ارتفاع نصب آژیر اعلام حریق بین 2 تا 4.2 متر قابل انتخاب است (قوانین قدیم می‌گفت: تا ۲۰ سانتی متر زیر سقف مجاز است)

۴۰- اگر سیم روکار کشیده شده باید داخل conduit باشد (لوله با مقطع گرد فولادی یا پلاستیک فشرده و مستحکم ضد آتش).

دتكتور دودی

۴۱- طبق قوانین NFPA ماکزیمم فاصله مجاز دتکتورهای دودی از یکدیگر ۹ متر و دتکتورهای حرارتی از یکدیگر ۶ متر می‌باشد. (قوانین B.S این فواصل را ۱۰ متر و ۷ متر مجاز دانسته ولی در ایران B.S مرجع نیست) حداکثر فاصله دتکتور دودی از دیوار 4.5 متر و از گوشه‌ها 6.3 متر می‌باشد و حداکثر فاصله دتکتور حرارتی از دیوار 3 متر می‌باشد و از گوشه‌ها 4.25 متر می‌باشد. دتکتور گازی هم باید 30 سانتی متر زیر سقف بالای اجاق‌گاز نصب شود.

۴۲- سطح مقطع سیم اعلام حریق 1.5 میلی مترمربع می‌باشد. اگر فاصله دتکتورها از تابلو خیلی دور است سیم 2.5 میلی مترمربع استفاده شود (در هتل‌ها).

اعلام حريق:

۴۳- سیم اعلام حریق لوله‌کشی مجزا می‌خواهد و ضرورتی ندارد این لوله‌ها فلزی باشد و سیم آن باید NYMHY باشد.

۴۴- حداقل فاصله مجاز دتکتور تا دیوار ۱۰ سانتی متر می‌باشد ولی توصیه جدی شده که از ۵۰ سانتی متر کمتر نشود.

۴۵- دتکتور اعلام حریق باید آخرین وسیله‌ای الکتریکی باشد که نصب می شود چون رنگ‌کاری دیوار و سقف یا گردو غبار نجاری آن‌ها را خراب می‌کند.

۴۶- تمامی طبقات آژیر داشته باشد یا حداقل هر دو طبقه آژیر داشته باشد. (در اعلام حریق به فرد خواب باید حداقل ۷۵ دسی بل شدت صدا برسد و اگر تعداد درب‌ها از راهرو بین واحدها تا اتاق‌خواب زیاد است باید در اتاق‌خواب آژیر جداگانه یا دتکتور آژیر سرخود نصب شود)

۴۷-  فلاشر Flasher یا اندیکاتور Indicator بالای هر واحد باشد تا محل آتش‌سوزی سریع‌تر مشخص گردد .

دتكتور:

۴۸-  در آشپزخانه دتکتور حرارتی ثابت HD و گازی GD استفاده گردد و در پارکینگ دتکتور نرخ افزایش حرارت OR:Rate Of Rise (دتکتور آشپزخانه و پارکینگ حرارتی و اتاق‌ها دودی باشد) دتکتور حرارتی وسط سقف نصب شود و دتکتور گازی ۳۰ سانتی متر پایین تر از سقف روی اجاق‌گاز نصب شود.

۴۹- اگر دتکتور دودی نصب می شود باید از اجاق‌ گاز m 6 فاصله داشته باشد.

۵۰- به فاصله ۱٫۵ متر از درب هر آسانسور باید دتکتور گذاشت.

۵۱- فاصله دتکتور از اسپرینکلر یا آب پاش سقف ۶۰ سانتیمتر می‌باشد.

۵۲- بالای هر اتومبیل باید یک آب پاش موجود باشد.

۵۳- برای مهمان‌سراها دتکتور آژیر سرخود باید گذاشت.

صاعقه گير:

۵۴-ساختمان از ۲۳ متر به بالا نصب صاعقه گیر اجباری است، ۷ طبقه به بالا.

۵۵- از کابل۵۰ یا بهتر است mm 270 جهت ارت صاعقه گیر استفاده شود و بهتر است ۲ مسیر کشیده شود (یکی برای بای پس)

۵۶- هر ۴۵ متر ارتفاع یک رینگ دور ساختمان کشیده شود که اگر صاعقه به بدنه ساختمان زد به رینگ و هادی‌های نزولی متصل به رینگ هدایت شود.

۵۷-نصب چراغ آلارم برای ساختمان‌های ۸ طبقه و بالاتر الزامی است یا ۲۸ متر ارتفاع و بیشتر.

 

آسانسور:

۵۸-استفاده از چاه آسانسور جهت عبور تأسیسات برقی به استثناء کابل آسانسور ممنوع است.

در مکان‌های پرمخاطره و نزدیک فرودگاه بر بالاترین نقطه همه ساختمان‌ها و سازه‌های بلندتر از ۲۰ متر باید حداقل یک علامت نوری (چراغ چشمک زن) قرمزرنگ نصب گردد.

توضیح: چنانچه در مجاورت ساختمان مذکور به شعاع ۵۰ متر ساختمانی بلندتر و دارای چراغ موجود باشد نصب چراغ چشمک زن اختیاری می‌باشد.

۵۹- کابل تغذیه آسانسور پنج در ده mm10×5 یا پنج در شانزده mm2 16×5 باشد .

۶۰- در موارد خاص برق اضطراری پیش‌بینی گردد که مجهز به سیستم change over باشد .

 

آنتن مركزي:

۶۱- تابلو برق سیستم آنتن مرکزی داخل خرپشته باشد (در فضای آزاد نباشد)

۶۲- سیم‌های سیار کارگاهی باید حتماً کابل (با روکش مضاعف) باشد و با ارتفاع 2.5 متر از کف رد شوند و در محل رفت‌ و آمد و آسیب قرار نگیرند و این نکته در مرحله ابتدای کار باید توسط صاحب کار یا ناظر مقیم یا سرپرست کارگاه به همه کاربران وسایل برقی مانند نجار و جوشکار و بالابر تذکر داده شود.

۶۳-کلید و پریز فضای آزاد مثل پشت‌بام و حیاط باید از نوع IP44 باشد یعنی درپوش داشته باشد که برف و باران برای آن‌ها خطرساز نباشد

لوله كشي برق:

۶۴-لوله‌کشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله‌های P.V.C سخت نمره ۱۳٫۵ Pg برای چهار سیم و با نمره‌ی pg 16 برای شش سیم انجام شود .

۶۵- لوله‌کشی سیستم های پریز برق و تلفن می‌تواند از کف انجام گیرد ولی باید سریعاً به تأیید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آن را با ملات ماسه سیمان ماهیچه کشی کرد.

۶۶- لوله‌کشی هایی که در سقف کاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترک و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد که هنگام پیچ کردن یا میخ کوبیدن در سقف مسیر مشخص باشد.

۶۷- استفاده از لوله‌های خرطومی پلاستیکی از سال ۸۹ ممنوع شده چون بسیار کم استقامت هستند مخصوصاً بعد از گذشت چند سال به‌ شدت شکننده می‌شوند و عبور فنر از آن باعث شکسته شدن آن می شود.

ارتفاع نصب پريز برق و تلفن:

۶۸- ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق‌ها ۳۰ سانتیمتر از کف تمام‌شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه, سرویس‌های بهداشتی, موتورخانه و …) ۱۲۰-۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام‌شده می‌باشد.

۶۹- چراغ‌های دیواری ۶۰ سانتیمتر پایین تر از سقف تمام‌ شده نصب گردد.

۷۰- سیم مصرفی برای کلیه سیستم ها حداقل باید از نوع NYAF و دارای علامت استاندارد و محصول کارخانجات معتبر باشد

۷۱- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید کنتور برق در نزدیک‌ترین محل به تیر برق نصب شود.

۷۲-تابلوهای برق ورودی و خروجی از پایین و بالا و از نوع دیواری و دسترسی از جلو می‌باشند و باید به   گونه‌ای ساخته شوند که حداقل درجه حفاظت IP44 را داشته باشد یعنی از آب باران و برف و پاشش مقطعی آب در امان باشد.

۷۳- بدنه تابلوهای برق از ورق ۱٫۵میلی‌متر با رنگ کوره‌ای مناسب پخته‌شده بوده و به لولا و قفل و نوار پلاستیکی و پلاک مناسب مجهز شود.

کابل ورودی تابلوهای برق

۷۴- کابل ورودی تابلوهای برق حداقل باید مقطع mm2 3×10 میلی مترمربع را دارا باشند.

۷۵- لوله‌های فلزی و پوشش‌های فلزی سیم‌های عایق دار ، نباید به عنوان سیم برگشت ، سیم نول یا سیم محافظ مورد استفاده قرار گیرد.

۷۶- داخل کلیدها و پریزها ۱۵ سانتی متر سیم رزرو یا یدکی اضافه در نظر گرفته شود که در آینده اگر سر سیم خراب شد، سیم کافی برای بریدن و سر سیم جدید داشته باشیم.

۷۷- حداکثر فاصله پریزها از یکدیگر ۳ متر است یعنی در یک اتاق پذیرایی با طول ۶ متر روی هر دیوار حداقل ۲ عدد پریز نیاز داریم و در اتاق با ۸ متر طول روی هر دیوار طولی ۳ عدد پریز نیاز داریم. (این قانون برای جلوگیری از کشیدن سیم سیار در آینده است. سیم‌های سیار ممکن است دست و پاگیر باشند و باعث برق‌گرفتگی شوند)

۷۸- فاصله سیم‌های تلفن و جریان ضعیف از لوله سیم برق باید حداقل ۱۲ سانتی متر باشد. مگر آنکه سیم‌های جریان ضعیف شیلد شده باشند.

۷۹- فاصله سیم‌های برق از لوله آب و گاز و تأسیسات این‌چنینی مثل لوله‌های تخلیه آب باید حداقل ۱۵ سانتی متر باشد.

۸۰- هنگام عبور لوله‌های برق از درز انبساط ساختمان (مثل دانشگاه و کتابخانه و تالار و مدرسه) باید از لوله فولادی خرطومی قابل‌انعطاف برای سیم‌کشی استفاده شود.

۸۱- برای کابل ها در هر طبقه دریچه بازدید اجرا شود به این دلیل که ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشکال انجام پذیرد که این امر در مقررات ملی مبحث ۱۳ بند ۴-۱-۴ ذکر شده است.

ارتفاع نصب پریز

۸۲-  ارتفاع پریزها در آشپزخانه بررسی شود که برای لباس‌شویی ۷۰ سانتی متر و برای اجاق‌گاز ۳۰ سانتی متر باشد که اگر پریز اجاق‌گاز بالاتر باشد حرارت برگشتی فر برای آن خطرساز است و ارتفاع پریز برای هود ۱۸۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.

(البته در آشپزخانه نصب پریز در ارتفاع کمتر از ۱۱۰ سانتی متر ممنوع است، ولی برای ظرف‌شویی و لباس‌شویی شاید خطرناک باشد که پریز آن بالای کابینت قرار گیرد به همین دلیل اگر به اندازه کافی مثلا ۳۰ سانتی متر از لوله تخلیه آب لباس‌شویی یا لوله آب سرد و گرم، پریز را بالاتر قرار دهیم می‌توانیم با مسئولیت خودمان این اجازه را بدهیم که پریز زیر۱۱۰ سانت نصب شود) و همچنین در سرویس ها و آشپزخانه بهتر است ارتفاع نصب کلید و پریز ۱۲۰ سانتی متر از کف تمام‌شده باشد که در سرویس ها باید پریز، درپوش داشته باشد یعنی IP44 باشد.

۸۳- ارتفاع نصب آیفون ۱۵۰ سانتی متر است. (می‌تواند بیشتر هم باشد)

۸۴- ارتفاع نصب کلید کولر ۱۴۰ سانتی متر است. (می‌تواند بیشتر هم باشد)

۸۵- ارتفاع نصب چراغ‌های دیواری حداقل ۲۲۰ سانتی متر است.

۸۶- حداقل ارتفاع نصب تابلوهای برق توکار یا روکار از محور افقی آن ۱۶۰ سانتی متر است (می‌تواند بیشتر هم باشد)

۸۷- حداقل ارتفاع نصب جعبه تقسیم‌های توکار یا روکار ۲۲۰ سانتی متر است.

چراغ فلورسنت:

۸۸- چراغ‌های فلورسنت می‌بایست حتماً مجهز به خازن ۹ میکرو فاراد باشد. برای جبران اثر سلف یا بالاست آن که به‌اشتباه ترانس مهتابی گفته می شود.

روشنايي ايمني:

۸۹- برای مکان‌های زیر باید روشنایی ایمنی که شدت آن از ۱۰ لوکس کمتر نباشد پیش‌بینی شود. راهروها و راه‌های خروجی, راه‌پله‌ها, آسانسورها و سرسراهای آسانسور در طبقات محوطه‌هایی که در مسیر راه‌های خروج قرار دارند. (معمولا صاحب کاران چراغ باطری سرخود قابل شارژ در راه‌پله‌ها قرار می‌دهند که قابل‌قبول است) پریز شارژ این چراغ نزدیک آن و در ارتفاعی بیشتر از ۲٫۵ متر قرار می‌گیرد که منعی ندارد.

چراغ استخر:

۹۰- برای چراغ‌های استخر و سونا که در منازل کنونی زیاد استفاده می شود از ترانس ۱۲ ولت باید استفاده شود و برای جلوگیری از برق‌گرفتگی یک صفحه بریر barrier یا مانع و حائل در ترانس کاهنده باید موجود باشد تا احتمال اتصال سیم‌پیچ ۲۲۰ به ۱۲ ولت را از بین ببرد.

۹۱- حداقل فاصله کنتور برق ۶۰ سانتی متر تا تأسیسات آب و ۱۳۰ سانتی متر تا تأسیسات گاز باشد (۱٫۵ متر با هر یک از آن‌ها توصیه می شود) و ۱٫۵ متر هم جلوی کنتور باید فضای باز وجود داشته باشد.

۹۲- فاصله کابل تغذیه کنتور تا تیر شرکت برق نباید بیشتر از ۲۵ متر باشد.

 

سیستم باس داکت BUSDUCT

۹۳- برای مشترکین مجتمع که جمع قدرت قراردادی آن‌ها بیش از ۲۵۰ کیلووات می‌باشد  سیستم باس داکت BUSDUCTتوصیه جدی شده است.
که باس داکت ها حداکثر هر ۳ متر باید در نصب افقی پایه نگه‌دارنده داشته باشد و باس داکت با دیوار حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشد که هوا اطراف آن متبادل شود و خنک شود. لبه‌های کناری باس داکت از شیار حفاظتی دیوار حداقل ۲ سانتی متر فاصله داشته باشد. جعبه‌های انشعاب باس داکت در تمام طبقات باید ۱۴۰ تا ۱۸۰ سانت از کف تمام‌شده فاصله داشته باشد.

فاصله قوطی کلید

۹۴- فاصله قوطی کلیدها از یکدیگر حداقل باید ۴ سانتی متر باشد (قبل از نصب قاب رویی)

۹۵- فاصله touch panel ها در برق هوشمند از کف تمام‌شده حداقل ۱۳۰ سانتی متر می‌باشد که می‌تواند بالاتر هم قرار گیرد. اگر touch panel ها برای استفاده بچه‌ها و افراد معلول هم کاربرد دارد باید در ارتفاع ۱۱۰ قرار گیرد.  تابلوی برق هوشمند شامل switch actuator ها و رله‌ها و کنترلر مرکزی باید در ارتفاع ۱۳۰ قرار گیرد مگر آنکه ابعاد تابلو خیلی بزرگ باشد که این ارتفاع می‌تواند کمتر شود.

۹۶- سیم انتقال دیتا در برق هوشمند یا BMS حداکثر می‌تواند AWG20 باشد یعنی حداقل قطر آن ۰٫۸ میلی متر مجاز است یا حداقل سطح مقطع مجاز آن ۰٫۵ میلی مترمربع می‌باشد.

جكوزي:

۹۷- برای موتور جکوزی حمام نباید پریز گذاشت، بلکه باید نیم متر از کابل ضد رطوبت از دیوار بیرون آید و با مفصل آب بندی به کابل وان جکوزی متصل شود و کاملاً آب بندی شود و یک محافظ جان جداگانه در جعبه فیوز برای مدار حمام نصب شود.

۹۸- روی لوله‌های برق باید در دیوارها حداقل ۱٫۵ سانت زیر سطح تمام‌شده قرار گیرد و در کف ۳ سانت زیر سطح تمام‌شده

۹۹- در محیط‌هایی که درجه حرارت محیط از ۵۵ درجه سانتی‌گراد بیشتر می شود بایستی از سیم‌های نسوز مقاوم در برابر حرارت در لوله‌های فولادی گالوانیزه گرم استفاده نمود .

۱۰۰- حداکثر۴۰ درصد فضای لوله از سیم و کابل پر شود و ۶۰ درصد برای عبور هوا و خنک شدن سیم خالی بماند. یا توسعه احتمالی در آینده که باز هم نمی‌توان لوله را بیشتر از نصف در آینده هم پر کرد.

۱۰۱- رعایت فاصله آنتن مرکزی و صاعقه گیر ( صاعقه گیر باید ۲ متر بالاتر از آنتن مرکزی نصب شود )

۱۰۲- ساختمان‌های ۱۲ واحدی به بالا یا با مصرف بیش از ۷۰ کیلووات، صفحه ارت ۷۰ در ۷۰ با سیم ۵۰ میلی مترمربع برای چاه ارت لازم دارند.

ترتیب انجام کارهای برق ساختمان:

مرحله اول :

۱ – کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستم های روشنایی, سیستم های صوتی, سوکت‌های برق, تلفن, آنتن, آیفون, فن کوئیل ها, اطفاء حریق, برق اضطراری و موتورخانه.

۲- اجرای نقشه روی کار.

۳- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین.

۴- شیار زدن مسیر لوله‌ها با شابلون و دستگاه شیار زن .

۵- کندن قوطی کلیدها با دستگاه .

۶- سوراخ کردن روشنایی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس می‌شود).

۷- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آن‌ها.

جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس  لوله پولیکا

۸- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله‌های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله‌های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

۱۰- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

۱۱- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص‌شده از روی نقشه (این سینی برق‌ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و … نیازهای ساختمان به‌طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس‌های مورد نیاز خود می شود).

۱۲- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

۱۳- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

نصب جعبه آنتن و ماهواره:

۱۴- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۵- تأمین ارتینگ ساختمان ( نصب پلیت و سیم مسی و زغال و نمک برای راه‌اندازی چاه ارت و از آنجا به سینی برق و به مصرف‌کننده‌ها)

۱۶- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است (در پارکینگ های اداره‌جات داخل روشنایی آسانسور و روشنایی موتورخانه).

مرحله دوم: (بعد از کف سازی و کاشی‌کاری و سفیدکاری دیوار)

۱- تمیز کردن قوطی کلیدها و بریدن لوله‌های اضافی روی کار.

۲- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم‌ها و قطر سیم‌ها و جنس سیم‌ها از روی استاندارد انتخاب می‌شود)

۳- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها و از آنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیش‌های پشت آمپلی‌فایرها.

۴- کابل‌کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور (در صورت داشتن دیزل ژنراتور این کابل ها داخل موتورخانه و وارد تابلوهای مخصوص خودش می‌شود).

کابل‌کشی تلفن – آنتن ماهواره

۵- کابل‌کشی تلفن – آنتن ماهواره و آیفون از تابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس‌های مخصوص خودشان.

۶- اتصالات سر سیم‌ها در داخل قوطی کلید, جعبه فیوزها, روشنایی‌ها, توکارها و جعبه آنتن, ماهواره, تلفن, اطفاء حریق, UPS (نصب دستگاه‌های تغذیه  UPS به شرکت‌های مسئول مرتبط می‌شود)

۷- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم‌ها توسط حوضچه قلع

۸- عایق‌کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

۹- اجرای کابل‌کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نورافکن ها در نما.

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام‌شده):

۱- بستن کلید و پریز و تراز کردن آن‌ها

۲- بستن ترمینال روی سر سیم‌ها.

۴- نصب دتکتور های دود و شستی آن‌ها روی جاهای تعیین‌شده

۵- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سر سیم‌ها و فیوز بندی آن‌ها

۶- نصب آیفون تصویری بستن سو کت‌ها و شستی‌های مربوط به آن.

۷- نصب آنتن مرکزی و سویچینگ های مربوط به آن

۸- نصب سویچینگ های ماهواره ( نصب و راه‌اندازی ماهواره بر عهده شرکت‌های مربوط می‌باشد)

نصب چشم لایتینگ

۹- نصب چشم لایتینگ در راه‌پله و پارکینگ ها

۱۰- نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم‌ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویس ها می شود)

۱۱- نصب نور مخفی‌های داخل سقف کاذب و کفی‌های روی سرامیک.

نصب تجهیزات برقی:

  • نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلو برق بر اساس نیازهای موتورخانه انتخاب و توسط تابلوساز ساخته می‌شود)
  • نصب پایه سینی برق روی دیوار و فیکس کردن سینی برق روی آن.
  • نصب لوله زیر سینی برق و ازآنجا روی الکترو موتورها و ترموستات‌ها و مصرف‌کننده‌های دیگر.
  • کابل‌کشی از تابلو برق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات‌ها و مصرف‌کننده‌ها.
  • وایرشو زدن و شماره زدن سر سیم‌ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکترو موتورها و ترموستات‌ها و مصرف‌کننده‌ها و از آنجا به ترمینال زیر تابلو برق

اطلاعات تکمیلی در فایل پیوستی:

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با فواصل ایمنی در برق داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایمنی برق در ساختمان سازی

صفر تا 100 ایمنی برق (Electrical Safety) – جامع

جزوه تجزیه و تحلیل ایمنی برق در صنایع

دانلود کتاب ایمنی در برق و خطرات آن

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *