فرق MSDS با SDS چیست؟

فرق MSDS با SDS چیست؟

فرق MSDS با SDS چیست؟

فرق MSDS با SDS چیست؟

 

اولین اخطار و بحث در رابطه با مواد شیمیایی در مصر باستان یافت شده است و مربوط به این دوران می باشد. که اطلاعاتی در زمینه اجزای تشکیل دهنده ماده و چگونگی استفاده ایمن آنها ارائه شده بود.

 • قرن نوزدهم آغاز ثبت ویژگی های شیمیایی، اقدامات ایمنی پیشگیرانه و درمعرض قرار دادن اطلاعات به مشتریان بود.
 • در دهه های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ در زمینه مواد شیمیایی مجموعه ای از برگه ها در اختیار قرار گرفت.
 • به کار گیری و استفاده از MSDS برای اولین بار در صنعت دریا نوردی به تصویب رسید.
 • در سال ۱۹۸۳ به کار گیری OSHA برای تمامی سازندگان اجباری شد.
 • در سال ۱۹۸۷ به کارگیری OSHA برای تمامی کارفرمایان اجباری شد.

MSDS شامل چه مواردی است؟

 1. اطلاعات محصول
 2. اجزای تشکیل دهنده خطرناک
 3. اطلاعات فیزیکی
 4. اطلاعات مرتبط با خطرات آتش سوزی و انفجار
 5. اطلاعات واکنش پذیری
 6. ویزگی های سم شناسی
 7. اقدامات پیش گیرانه
 8. اقدامات کمک های اولیه
 9. اطلاعات آماده سازی سند

MSDS شامل چند بخش است؟

این اطلاعات شامل ۹ بخش است که ممکن است عناوین یکسانی نداشته باشند و اطلاعات ممکن است به روش مختلف و با عنوان تقریبا متفاوتی ارائه شوند.

تفاوت برگه اطلاعات ایمنی مواد با SDS؟

بین این دو اختلاف زیادی وجود ندارد و شرایط عمومی برای برگه های اطلاعات ایمنی فراهم آورده اند.

 • یک SDS می تواند یک MSDS باشد.
 • ولی MSDS نمی تواند SDS باشد.
 • معمولا MSDS ها دارای ۹ بخش هستند ولی SDS ها دارای ۱۶ بخش اند.

برای اینکه SDS با GHS سازگار باشد باید دارای شانزده سر فصل باشد.

SDS شامل چه مواردی است؟

 1. شناسایی محصول
 2. ترکیبات/ اطلاعات مواد تشکیل دهنده
 3. شماره ثبت سی ای اس (CAS)
 4. عبارات خطر
 5. اقدامات کمک های اولیه
 6. اقدامات اطفای حریق
 7. اقدامات نشت تصادفی
 8. نحوه رسیدگی و نگهداری
 9. حفاظت شخصی
 10. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
 11. ثبات و واکنش پذیری
 12. اطلاعات سم شناسی
 13. اطلاعات زیست محیطی
 14. نحوه معدوم سازی
 15. نحوه حمل
 16. تنظیم مقررات

و اطلاعات دیگر

SDS شامل چند بخش است؟

SDS یا اطلاعات ایمنی مواد

SDS یا اطلاعات ایمنی مواد

۱۶ بخش که ممکن است عناوین یکسانی نداشته باشند M همانند MSDS، ممکن است ساختار متفاوت و همچنین سرفصل های تقریبا متفاوتی داشته باشند.

حال این ۱۶ بخش را با هم مرور خواهیم کرد:

بخش اول: شناسایی ماده/ ترکیب و تهیه کننده

 1. شناسه GHS محصول
 2. دیگر ابزار شناسایی
 3. توصیه هایی مرتبط با استفاده از این مواد شیمیایی و محدودیت های استفاده از آن مواد
 4. جزئیات تهیه کننده (شامل نام، آدرس، شماره تماس و غیره)
 5. شماره تماس اضطراری

بخش دوم: شناسایی خطر

 1. طبقه GHS مواد/ ترکیبات و هرگونه اطلاعات منطقه ای و ملی
 2. المان های لیبل GHS، شامل جملات پیشگیرانه و احتیاطی (نمادهای خطر ممکن است به صورت نماد گرافیکی سیاه و سفید یا نام نماد آورده شود بعنوان مثال شعله، جمجمه و ستون فقرات)؛
 3. خطرات دیگر که در طبقه بندی خاصی قرار نمی گیرند (به عنوان مثال خطر انفجار ذره) که تحت پوشش GHS نیز قرار نمی گیرد.

بخش سوم: ترکیبات / اطلاعات در مورد مواد تشکیل دهنده

ماده

 1. هویت شیمیایی
 2. نام متعارف، مترادف و غیره؛
 3. شماره ثبت سی ای اس (CAS) و دیگر شناسه های منحصر به فرد
 4. افزودنی های ثابت و ناخالصی ها که خودشان جداگانه طبقه بندی می شوند و به طبقه بندی یک ماده کمک می کنند.

ترکیبات

هویت شیمیایی و غلظت یا محدوده غلظت تمام اجزای تشکیل دهنده که از لحاظ GHS خطرناک هستند و در سطوح بالاتر از حدود معمول ارائه می شوند.

توجه

برای کسب اطلاع از مواد تشکیل دهنده، قوانین معتبر CBI مقدم برقوانین شناسایی محصول می باشد.

بخش چهارم: اقدامات کمک های اولیه

 1. توصیف اقدامات ضروری، که برحسب نوع تماس به زیرمجموعه های دیگر تقسیم میشود، برای مثال تنفس، تماس چشمی، تماس پوستی و بلع.
 2. مهمترین علائم و تاثیرات، آنی و یا با تاخیر
 3. در صورت نیاز مراجعه سریع به فوریت های پزشکی و درمان های ویژه

بخش پنجم: اقدامات اطفای حریق

 1. ابزار مناسب (و نامناسب) اطفای حریق
 2. خطرات خاصی که ممکن است از طریق مواد شیمیایی بوجود آید (طبیعت و ذات هر ماده قابل اشتعال خطرناک).
 3. تجهیزات حفاظتی خاص و اقدامات پیشگیرانه برای آتش نشانان

بخش ششم: اقدامات در زمان نشت

 1. اقدامات پیشگیرانه فردی، تجهیزات حفاظتی و روش های اضطراری
 2. اقدامات زیست محیطی
 3. روش ها و مواد در جهت مهار و پاکسازی

بخش هفتم: رسیدگی و نگهداری

 1. اقدامات پیشگیرانه در جهت رسیدگی ایمن
 2. شرایط نگهداری و انبارش ایمن اعم از هر گونه ناسازگاری

بخش هشتم: کنترل مواجهه / حفاظت فردی

 1. پارامترهای کنترل برای مثال میزان محدودیت مواجهه شغلی یا میزان محدودیت بیولوژیکی
 2. کنترل های مهندسی مناسب
 3. اقدامات حفاظت فردی مانند تجهیزات حفاظت فردی

بخش نهم: ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

 1. ظاهر (حالات فیزیکی، رنگ و غیره)
 2. بو
 3. آستانه بویایی۴٫ PH
 4. نقطه ذوب/ نقطه جوش
 5. نقطه جوش اولیه و محدوده جوش
 6. نقطه اشتعال
 7. نرخ تبخیر
 8. اشتعال پذیری (جامد، گاز)
 9. محدودیت انفجاری یا اشتعال پذیری بالایی / پا نی
 10. فشار بخار
 11. چگالی بخار
 12. چگالی نسبی
 13. انحلال پذیری
 14. ضریب تقسیم: اکتانول / آب
 15. دمای اشتعال خود بخودی
 16. دمای تجزیه
 17. ویسکوزیته

بخش دهم: ثبات و واکنش پذیری

 1. واکنش پذیری
 2. ثبات شیمیایی
 3. احتمال واکنش های خطرناک
 4. شرایطی که باید اجتناب شود (مثلا تخلیه استاتیک، شوک یا ارتعاش)
 5. مواد ناسازگار
 6. تجزیه خطرناک محصولات

بخش یازدهم: اطلاعات سم شناسی

توصیف مختصر ولی جامع و کامل و قابل فهم از تاثیرات آنها که شامل اثرات سمی و داده های موجود برای شناسایی آن تاثیرات، مانند:

 1. داده هایی در مورد روش های احتمالی تماس (تنفس، بلع، تماس پوستی و چشمی)؛
 2. نشانه هایی مرتبط با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و سمی
 3. تاثیرات آنی و با تاخیر و همچنین تاثیرات مزمن از لحاظ مواجهه کوتاه مدت و بلند مدت
 4. سنجش عددی میزان سمیت (مانند برآورد سمیت حاد و آنی)

بخش دوازدهم: اطلاعات زیست محیطی

 1. سموم زیستی (آبی و خاکی)
 2. پایداری و تجزیه پذیری
 3. پتانسیل زیست انباشتگی
 4. قابلیت تحرک در خاک
 5. تاثیرات نامطلوب دیگر

بخش سیزدهم: نحوه معدوم سازی

شرح پسماند ضایعات و اطلاعات راجع به رسیدگی ایمن و روش های دفع که شامل هر بسته آلوده ای می باشد.

بخش چهاردهم: اطلاعات حمل و نقل

 1. عدد UN، شماره بین المللی کالاهای خطرناک
 2. نام ناوگان حمل مناسب
 3. گروه خطر حمل و نقل
 4. گروه بسته بندی، در صورت لزوم
 5. خطرات محیطی ( مانند آلودگی دریایی (بله/ خیر))
 6. حمل و نقل گسترده و حجیم
 7. احتیاط های ویژه که کاربر باید از آنها اطلاع داشته باشد یا باید آنها راانجام دهد در رابطه با حمل و نقل یا انتقال در درون محوطه یا خارج از آن.

بخش پانزدهم: اطلاعات مقرراتی

مقررات ایمنی، سلامتی و محیطی به ویژه راجع به محصول مورد استفاده

بخش شانزدهم: اطلاعات دیگر شامل اطلاعات آماده سازی واصلاح SDS

افزودن اطلاعات دیگر مورد نیاز

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با «فرق MSDS با SDS چیست؟» داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آموزش کامل MSDS

اطلاعیه تغییر MSDSs به SDSs

MSDS فارسی مواد شیمیایی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *