علائم هشدار دهنده ایمنی

طبقه بندی کارایی و روش های آزمون علائم ایمنی

طبقه بندی کارایی و روش های آزمون علائم ایمنی

طبقه بندی کارایی و روش های آزمون علائم ایمنی

فرمت: PDF تعداد صفحات: 38

 

 • پیشگفتار
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف

طبقه بندی و الزامات تفضیلی محصول

 • طبقه بندی علائم ایمنی
 • توصیف محصول

الزامات عملکرد

 • کلیه علائم ایمنی
 • علائم ایمنی نورتاب
 • مقاومت علائم ایمنی در برابر شرایط جوی، طبقه بندی شده برای کاربرد بیرونی
 • مقاومت علائم ایمنی فلزی در برابر خوردگی و پاشش نمک، طبقه بندی شده برای کاربرد بیرونی
 • علائم ایمنی فسفرسانس
 • علائم ایمنی بازتابنده
 • قدرت چسبندگی علائم ایمنی تثبیت شده با استفاده از چسب های حساس به فشار

الزامات عملکرد اختیاری علائم ایمنی

 • کلیات
 • پایداری ابعادی/ جمع شدگی
 • مقاومت در برابر مایعات آزمون
 • مقاومت در برابر ضربه
 • مقاومت در برابر سایش
 • مقاومت در برابر آب
 • مقاومت علائم ایمنی نورتاب بیرونی یا نورتاب درونی و بیرونی در برابر شرایط آب و هوایی

روش های آزمون

 • نمونه های آزمون و نمونه های کنترل
 • آزمون مقاومت در برابر رطوبت
 • آزمون مقاومت در برابر شرایط جوی
 • آزمون مقاومت در برابر خوردگی / پاشش نمک
 • آزمون مقاومت در برابر ضربه
 • آزمون مقاومت در برابر آب
 • آزمون مقاومت در برابر شعله
 • چسبنگی مواد چاپی سطح
 • آزمون مقاومت در برابر سایش
 • آزمون صلبیت
 • اندازه گیری درخشایی فوتوپیک علائم ایمنی فسفرسانس
 • آزمون خواص چسبندگی علائم چسبی حساس به فشار
 • مقاومت به شرایط آب و هوایی
 • جمع شدگی
 • مقاومت در برابر مایعات آزمون
 • مقاومت در برابر پاک کردن

طراحی و نشانه گذاری

مستندسازی و گزارش های آزمون

 • مستندسازی
 • گزارش آزمون
 • پیوست الف (اطلاعاتی) دستگاه آزمون مقاومت در برابر ضربه

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات یک سیستم طبقه بندی مرتبط با عملکرد علائم ایمنی مطابق با
محیط کاربری پیش بینی شده، مواد اصلی، خواص نورسنجی، روش های روشن سازی، روش های تثبیت و
سطح است. معیارهای عملکرد و روش های آزمون در این استاندارد مشخص شده اند، بنابراین خواص مرتبط با دوام و طول عمر پیشبینی شده می تواند در زمان تحویل محصول به مشتری مشخص شود.

این استاندارد برای تجهیزات الکتریکی، اجزاء یا عناصر الکتریکی و نیز خواص اجزاء روشن کننده کاربرد ندارد
ولی برای خواص نورسنجی انواع مخصوص علائم ایمنی کاربرد دارد.

مراجع الزامی

ISO 105-X12, Textiles — Tests for colour fastness — Part X12: Colour fastness to rubbing.
ISO 291, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing.
ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications.
ISO 2409, Paints and varnishes — Cross-cut test.
ISO 3864-1, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas.
1- Photometric properties
2- Means of illumination
3- Fixing methods
ISO 4046-4:2002, Paper, board, pulps and related terms — Vocabulary — Part 4: Paper and board grades and converted products.
ISO 4589-2:1996, Plastics — Determination of burning behaviour by oxygen index — Part 2: Ambienttemperature test.
ISO 4892-2, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc sources.
ISO 4892-4, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 4: Open-flame carbon-arc lamps.
ISO 7784-3, Paints and varnishes — Determination of resistance to abrasion — Part 3: Reciprocating test panel method.
ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests.
ISO 16069, Graphical symbols — Safety signs — Safety way guidance system (SWGS)
ISO 17724, Graphical symbols — Vocabulary.
IEC 60068-2-75, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eh: Hammer tests.
IEC 60092-101, Electrical installations in ships — Part 101: Definitions and general requirements.
IEC 60695-2-11, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products.
CIE 15.2, Colorimetry.
CIE 69, Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters – Performance، characteristics and specifications.

اصطلاحات و تعاریف:

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:

طول عمر پیشبینی شده: دوره زمانی مشخص شده توسط سازنده / تهیه کننده که پیش بینی می شود یک علامت ایمنی، خواص طبقه بندی و شرح داده شده را حفظ کند.

علامت ایمنی معمولی: علامت ایمنی است، که نه بازتابنده است و نه فسفرسانس

علامت ایمنی فسفرسانس: علامت ایمنی است، که در آن از فسفر برای رنگ ی شدن استفاده شده است و برای یک دوره زمانی پس از حذف منبع انرژی فعال کننده، نور منتشر می کند.

چسب حساس به فشار: چسبی است، که با اعمال فشار برای ایجاد اتصال بین دو سطح به کار میرود.

علامت ایمنی بازتابنده: علامت ایمنی طراحی شده با استفاده از موادی است، که پرتوهای نور مرئی را تقریبا در خلاف جهت تابیده شده، منعکس می کنند.

طبقه بندی و الزامات تفضیلی محصول

علائم ایمنی باید مطابق جدول 1 طبقه بندی شوند.

یادآوری: مثال هایی از طبقه بندی مورد استفاده برای تعیین علام تهای ایمنی در بند 8 ارایه شده است.

تعریف محصول: علائم ایمنی باید با توصیفی از محصول برای کامل کردن طبقه بندی، مطابق با جدول 1 فراهم شده باشند.

محیط کاربری: تعریف یک محصول باید شرایط کاربری را که علامت ایمنی در آن مورد استفاده قرار می گیرد، به خصوص محیط کاربری را که مطابق جدول 1 طبقه بندی شده است، به تفضیل شرح دهد.

ترتیب طبقه بندی

ویژگی ها

طبقه بندی

1

محیط کاربریI: داخلیE: بیرونیS: خاص
2مواد اصلی:

R  صلب

F: انعطاف پذیر

P: پلاستیکM: فلزی

O: سایر

3

خاصیت نور سنجیP: فسفرسانسR: بازتابندهO: معمولی
4روش روشن سازیE: بیرونیT: درونی

B: بیرونی و درونی

5

روش تثبیتM: مکانیکیP چسب حساس به فشارA: متناوب
6سطحH: براقیت زیادI: براقیت متوسط

L: براقیت کم

1-طبقه بندی های محیط کاربری به ترتیب زیر تعریف می شود:

داخلی (I): معمولا در محیطی که دمای آن در محدوده 10-30 درجه سانتی گراد باشد، یا در شرایطی مانند اصابت، خراش، دوره های زمانی کوتاه با تغییرات دمای ی خارج از محدوده شرح داده شده، قرار گرفتن در شرایط جوی نامساعد و اشعه ماورا بنفش کاربرد دارد . قابل پیش بینی است که علائم ایمنی با پاک کننده های ملایم مرتبا پاک شوند

بیرونی (E): معمولا در شرایط آب و هوایی که شامل تغییرات روزانه و فصلی دما و رطوبت مانند قرا ر گرفتن در معرض نور خورشید، باد و رطوبت، مورد استفاده قرار می گیرد . ممکن است شرایط آب و هوایی دقیقا مشخص شود؛ برای مثال: ” نیمکره شمالی” ،” منطقه استوایی” ، یا با توصیفی از مقاومت نسبت به شرایط جوی ویژه، کامل شود

خاص (S): معمولا در محیط های کاربری غیر از محیط های مشخص شده با طبقه بندی E  یا  I مورد استفاده قرار می گیرد یا در شرایطی که برای تاکید بر خصوصیات عملکرد ویژه محصول توسط I یا E مشخص شده است.

2- انواع علائم ایمنی چنانچه در بند 3 تعریف شده است، عبارتند از فسفرسانس، بازتابنده، معمولی.

مواد اصلی و ساختار

تعریف مواد اصلی و ساختار

تعریف محصول باید ماهیت دقیق مواد اصلی سازنده، از جمله ساختار هر ماده، شامل مواد چند لایه که یک ماهیت ترکیبی دارد، را به تفضیل شرح دهد. تعریف باید شامل روش مورد استفاده برای ایجاد لایه ها و چسب بین لایه ها باشد.

تعریف خصوصیات سطح و هر گونه حفاظ ویژه تهیه شده برای مواد، باید ارائه شده باشد. اگر علامت ایمنی طبقه بندی شده باشد، در این صورت تعریف محصول باید شامل نوع (R) یا بازتابنده (P) به عنوان فسفرسانس ساختار لایه نورسنجی و حفاظ تهیه شده برای لایه باشد.

یکنواختی آن طرف لایه نورسنجی سطح، باید مانند سایر قسم تهای علامت ایمنی مانند لبه ها، که خواص نورسنجی ندارند، تعریف شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوست مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با طبقه بندی کارایی و روش های آزمون علائم ایمنی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

استاندارد علائم ایمنی رنگ ها

علایم و برچسب های ایمنی PPT

علایم و نشانه های ایمنی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *