شاخص های فشار گرمایی محیط کار

شاخص های فشار گرمایی محیط کار

1- شاخص های تحلیلی یا منطقی: عبارتند از شاخص تنش حرارتی (TTS)، شاخص میزان عرق لازم (SWreq)، شاخص تنش گرمایی (HSI)، زمان مجاز مواجهه (AET)

2- شاخص های تجربی: شامل شاخص دمای موثر ET، شاخص دمای موثر تصحیح شده (CET)، شاخص اکسفورد (WD)، شاخص میزان عرق پیش بینی شده 4 ساعته (P4SR)، شاخص دمای تر گویسان (WBGT)، شاخص دمای گوی تر (WGT).

شاخص دمای موثر (ET): نمایانگری است که استفاده گسترده دارد و در رابطه با راحتی و آسایش می باشد. این شاخص آمیزه ای از دمای محیط، رطوبت هوا و سرعت جریان هوا است. این شاخص برای سرعت جریان هوای کمتر از 25 فوتبر دقیقه (ft/min) کاربرد ندارد. از مهمترین نقاط ضعف این شاخص عدم تداخل پارامتر هایی مانند لباس در محاسبات آن می باشد و یکی از محدودیتهای کاربردی ET، عدم دخالت انرژی تابشی محیط در بر آورد میزان تنش حرارتی است.

شاخص دمای موثر تصحیح شده (CET): شاخص ET تصحیح شده با اعمال تابش در آن می باشد. در این شاخص از دمای تابشی، رطوبت هوا و سرعت جریان هوا استفاده می گردد.

شاخص دمای تر گویسان: برای ارزیابی فشار گرمایی محیط کار استفاده کسترده ای دارد و نماینگر اصلی  برای اندازه گیری حدود مواجهه با گرما می باشد. این شاخص بر اساس دمای گویسان، تر و خشک است. روابط این شاخص برای محیط های باز و بسته در ذیل آمده است:

محیط های بسته        WBGT=0.7Tnw + 0.3Tg

محیط باز        WBGT=0.7Tnw + 0.2Tg + 0.1 Ta

WBGT: شاخص دمای تر-گویسان (C0)

Tnw: دمای تر طبیعی (C0)

Ta: دمای خشک (C0)

Tg: دمای تا بشی یا گویسان (C0)

استاندارد های مربوط به WBGT طبق توصیه سازمان ACGIH:

نسبت کار-استراحت

در هر ساعت

حجم کار

سبک

متوسط

سنگین

کار پیوسته

30

26.7

25

75 ٪ کار- 25٪ استراحت

30.6

28

25.9

50 ٪ کار- 50٪ استراحت

31.4

29.4

27.9

25 ٪ کار- 75٪ استراحت

32.2

31.1

30

میزان متوسط WBGT وقتی که اختلاف پارامتر های اندازه گیری شده بیشتر از 5٪ باشد ( محیط نامتجانس) از رابطه زیر محاسبه می شود:

WBGT= (WBGT 2×)+ (سرWBGT )+(کمرWBGT 4/(قوزک

نکته: اگر محیط متناجس باشد، اندازه گیری WBGT در ناحیه کمر کافی است.

شاخص PMV (میانگین رای پیش بینی شده): این نمایانگر برای ارزیابی آسایش دمایی در محیط کار استفاده می شود. این شاخص برای تعادل حرارتی انسان استوار می باشد و بیشتر در محیط دمای اداری و محیط هایی که گرمای متوسطی دارند استفاده می شود. برای اندازه گیری این نمایانگر میزان فعالیت، مقاومت لباس، دمای هوا، میانگین دمای تابشی، سرعت نسبی هوا و فشار جزئی بخار آب ضروری می باشد.

شاخص PPD( درصد پیش بینی شده نارضایتی): درصد افرادی که به لحاظ حرارتی احساس ناراحتی می کنند را مشخص می کنند.

دمای 20-24 درجه سانتیگراد در درون ساختمان در زمستان و 23- 26 درجه سانتیگراد در فصل تابستان موجب رضایت 90٪ افراد و نارضایتی 10٪ افراد می گردد.

نمایانگرهای تنش گرمایی: تنش گرمایی، یک پاسخ فیزیولوژیک بدن به به فشار گرمایی محیط می باشد. از جمله نمایانگرهای تنش گرمایی می توان به دمای درونی بدن، میزان عرق، تعداد ضربان قلب و میزان تبخیر عرق( دمای پوست) اشاره نمود.

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *