تعیین شاخص گرمایی WBGT

محاسبه شاخص WBGT

محاسبه شاخص WBGT

محاسبه شاخص WBGT

کارشناس بهداشت حرفه ای باید جهت ارزیابی استرس گرمایی وارد بر کارکنان محیط گرم،شاخص WBGT را محاسبه نماید.

خصوصیات اندازه گیری :

در محیط کار مقدار WBGT در  به این معنی که قسمت های مختلف بدن (سر،شکم ،پا) در معرض فشار گرمایی متفاوتی قرار داشته باشند.در این حالت محیط را ناهمگن می گویند.در کارخانه جاتی که بیشتر منطقه گرم کاری مربوط به کوره ها می باشد  با در نظر گرفتن محیط ناهمگن به منظور تعیین میانگین شاخص WBGT این شاخص را در سه موقعیت ارتفاع سر ،شکم، و مچ پا بدست آوردیم .بسته به موقعیت کارگر زمانی که فرد نشسته و هنگامی که فرد در وضعیت ایستاده بود طبق جدول زیر اندازه گیری ها بر حسب متراز کف زمین گرفته شدند.

ناحیه وضعیت

نشستهایستاده
سر1/1

7/1

شکم

6/01/1
مچ پا1/0

1/0

 

مقدار میانگین شاخص WBGT را از رابطه زیر بدست آوردیم :

شاخص WBGT به دو عامل دمای تر طبیعی و دمای گوی سان و نیز در بعضی شرایط در محیط های روباز به دمای هوا نیز بستگی دارد.

به علت استفاده از دستگاه اندازه گیری قرائت مستقیم این شاخص از گرفتن اندازه های دماهای بالا صرف نظر گردیده شد.

برآورد میزان متابولیسم :

ایستگاه

فعالیتمتابولیسم پایهوضعیت بدننوع کارسرعت کارمیزان متابولیسم
کوره لعاب1ایستاده44251652

236

کوره لعاب1

نشسته44101650219
کوره لعاب 2ایستاده44251652

234

کوره لعاب2

نشسته44101650

219

کوره پخت رنگ مایع

ایستاده44251652

236

کوره پخت رنگ پودری

ایستاده44251652

236

 

با توجه به نتایج بدست آمده از میزان متابولیسم  وبه علت این که کارگران کار مداوم انجام میدهند مقایسه WBGT  بر اساس کار متوسط صورت خواهد گرفت.

جدول مقادیر مجاز WBGT بر اساس توصیه های ACGIH

برنامه كار ‌ـ استراحت

ميزان كار
سبكمتوسط

سنگين

                كار مداوم

307/2625
75% كار – 25% استراحت6/3028

9/25

50% كار – 50% استراحت

4/314/299/27
25% كار – 75% استراحت2/321/31

30

 

شرح ایستگاه

وضعیتسرشکمقوزک پاWBGTمقادیرمجاز برای کار مداومارزشیابیاندازه گیری
کوره لعاب1ایستاده9/268/253/2195/2427c

متوسط

کمتر از حد مجاز

نزدیک کوره

کوره لعاب1

نشسته7/195/181/1745/1827c

متوسط

کمتر از حد مجاز6 متری کوره
کوره لعاب 2ایستاده9/175/176/1637/1727c

متوسط

کمتر از حد مجاز

خروجی کوره

کوره لعاب2

نشسته9/194/187/1635/1827c

متوسط

کمتر از حد مجاز12 متری کوره
کوره پخت رنگ مایعایستاده3/226/198/1807/2027c

متوسط

کمتر از حد مجاز

2متری کوره

کوره پخت رنگ پودری

ایستاده9/198/195/1725/1927c

متوسط

کمتر از حد مجاز

خروجی کوره

 

مقایسه

با توجه به نتایج ارزشیابی و مقادیر کمتر از حد مجاز شاخص WBGT برای کارگران بخش کوره کارگران در این محیط با توجه به اندازه گیری های انجام شده در این فصل (اردیبهشت) کارکردن در این شرایط بلامانع است.

محاسبه WGT         WBGT=1/3053 WGT -3/5096

WGTWBGT
21.895/24
16.8245/18
15.9937/17
16.7435/18
18.0607/20
17.4325/19

 

ارزیابی احتمال خطر:

جهت ارزیابی اولیه احتمال خطر تنش گرمایی از نمودار زیر برای کارگران مواجهه با گرما استفاده شد.در صورتی که کل امتیاز محاسبه شده در این ارزیابی کمتر از 25 باشد ،احتمال خطر تنش گرمایی کم خواهد بود ،اگر مجموع کل بین 25 و 55 باشد و اقدام کنترلی مد نظر قرار نگیرد ،توان بالقوه ایجاد بیماری در کارکنان وجود دارد.اگر مجموع کل بیش از 55 باشد ،احتمال وقوع بیماری بسیار زیاد است وباید اقدام کنترلی بلافاصله انجام پذیرد.

نمره ارزیابی A

نوع خطر

12

3

سطوح داغتماس با سطوح دغ بی تاثیر استتماس با سطوح داغ باعث احساس گرما می شود

 

تماس با سطوح داغ باعث سوختگی می شود

مدت زمان تماس

کمتر از 30 دقیقهبین 30 دقیقه تا 2 ساعت

بیش از 2 ساعت

کاردر فضای بسته

خیر بله
پیچدگی کارسادهمتوسط

پیچیده

بالا رفتن،پایین آمدن

خیر

تاحدی

زیاد

فاصله از محل استراحت خنککمتر از 50 متربین 50 تا 100 متر

بیش از 100 متر

فاصله از آب خوری

کمتر از 30 متربین 30 تا 50 متربیش از 50 متر
پوشش(قابل نفوذ)تک لایه(سبک)تک لایه (متوسط)

چند لایه

دستگاه های حفاظت تنفس

خیرنیمه صورتتمام صورت
تطابقتطابق یافته 

تطابق نیافته

جمع A   
    

 

 

نمره ارزیابی B

24

6

میزان متابولیسمسبکمتوسط

سنگین

 

جمع B ………

 

نمره ارزیابی C
 123

4

دمای تر گوی سان

کمتر از 24 درجه سلسیوسمساوی یا بیشتر از 24 درجه و کمتر یا مساوی 27 درجهبیش از 27 وکمتر مساوی 30 درجه سلسیوس

بیشتر از 30 درجه سلسیوس

  

 

جمع کل = A+B)×C)

دمای تر گوی سان در تمام ارزیابی ها بین 24 تا 27 می باشد که نمره آن در قسمت C  برابر 2 می باشد

 

ارزیابی موجود برای کل کارگران موجود در قسمت لعاب کوره به تعداد 11 نفر وکارگران نقاشی وکوره  به تعداد 11 نفرکه در معرض گرمای ناشی از کوره بوده اندانجام شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.

لعاب

نمره کلنقاشینمره کل
1341

30

2

36232
3443

38

4

48440
5525

42

6

36644
7407

38

8

26852
9289

28

10

461034
112611

30

 

میانگین اعداد بدست آمده = 37

با توجه به ارزیابی انجام شده عدد 37 بین دو عدد 25 و 55 می باشد که در این صورت  اگراقدام کنترلی مد نظر قرار نگیرد ،توان بالقوه ایجاد بیماری در کارکنان وجود دارد.

دانلود موضوعات بالا به صورت ورد ⇐ دانلود

  • هرگونه سوالی در رابطه با محاسبه شاخص WBGT داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هرگونه مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *