سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها

سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها

سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها

سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها

 فرمت: pdf   تعداد صفحات: 219

بخش اول: دستورالعمل برای طراحی, نصب, راه اندازی, تعمیر و نگهداری سیستم ها در ساختمان (Fire detection and fire alarm systems for buildings – Part 1: Code of practice for design, installation, commissioning and maintenance of systems in non-domestic premises)

فهرست:

فصل اول: کلیات

 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • ضرورت برای استفاده از سیستم کشف و اعلام حریق و انواع آن
 • دسته بندی های سیستم
 • تبادل اطلاعات و تعریف مسئولیت ها
 • تغییرات نسبت به توصیه های این استاندارد

فصل دوم: ملاحظات طراحی

 • ارتباط بین رسته سیستم با نواحی مورد حفاظت
 • فعال سازی سایر سیستم های حفاظت در برابر حریق و با امکانات ایمنی
 • سیستم ها در محیط های دارای گاز و گرد و غبار قابل انفجار
 • اجزای تشکیل دهنده سیستم
 • پایش، یکپارچگی و قابلیت اطمینان مدارهای خارجی
 • مناطق کشف
 • مناطق هشدار حریق
 • ارتباط با آتش نشانان و خدمات تجات
 • سیگنال های هشدار صوتی
 • سیگنال های هشدار دیداری
 • سیگنال های هشدار برای افراد ناشنوا
 • هشدار حریق مرحله ای
 • شستی های اعلام حریق
 • انواع آشکارسازهای حریق و روش انتخاب آنها
 • تعیین محل نصب و فواصل آشکارسازهای خودکار حریق
 • تجهیزات کنترل و نمایشگر
 • سیستم های شبکه شده
 • منابع تغذیه
 • کابل ها، سیم کشی و سایر اتصالات
 • سیستم های رادیویی
 • سازگاری الکترومغناطیسی
 • ایمنی الکتریکی

بخش 3 محدودیت هشدارهای کاذب

 • مسئولیت محدودیت های هشدار کاذب
 • طبقه بندی هشدارهای کاذب
 • نرخ قابل قبول هشدارهای کاذب
 • علل هشدارهای کاذب
 • فرآیند طراحی محدود کردن هشدارهای کاذب
 • اقدامات برای محدود کردن هشدار کاذب

بخش 4: نصب

 • مسئولیت های نصاب
 • شیوه های و مهارتهای نصب
 • بازرسی و آزمون سیم کشی ها

بخش 5: راه اندازی و تحویل

 • راه اندازی
 • مستندسازی
 • گواهی تایید
 • تحويل
 • ممیزی

بخش 6: نگهداری

 • آزمون روزانه
 • بازدید و سرویس
 • بررسی های غیر رایج

بخش 7: مسئولیت های بهره بردار

 • مدیریت تاسیسات
 • دفترچه سیستم

پیوست الف) (اطلاعاتی) انتخاب رسته ی مناسب برای سیستم کشف و اعلام حریق

پیوست ب) (اطلاعاتی) میزان سروصدای معمول در ساختمان ها

پیوست پ) (قانونی) تجهیزات کنترل و انتقال برای هشدار لمسی ارائه شده برای افراد دارای معلولیت شنوایی

پیوست ت) (قانونی) روش محاسبه ظرفیت باتری آماده به کار

پیوست ث) (اطلاعاتی) نمودار برای طراحی در مقابل هشدارهای کاذب

پیوست ج) (اطلاعاتی) مشخصه های روشنایی ادوات هشدار دیداری

پیوست ج) (اطلاعاتی) شکل نمونه برای دفترچه سیستم

پیوست ح) (اطلاعاتی) نمونه گواهی تایید کتابنامه

 • شکل ۱ مدارهای آزیر
 • شکل ۲ نمونه ای از فاصله جستجو در فضای آزاد
 • شکل 3 مناطق هشدار حريق
 • شکل ۴ تراز فشار صوت
 • شکل ۵ شستی های اعلام حریق دستی در راه های خروجی
 • شکل ۶ آشکارسازهای دود در سقف های شیبدار
 • شكل ۷ آشکارسازها در ۱۰% بالایی یک فضای خالی
 • شكل ۸ نزدیکی آشکارسازها به موارد نصب شده در سقف
 • شکل ۹ پارتیشن ها یا انبارهای قفسه بندی شده
 • شکل ۱۰ سقف
 • شکل ۱۱ آشکارساز بر روی سقف سوراخدار
 • شکل ۱۲ فضای خالی پیرامون آشکارساز
 • شکل ۱۲ جانمایی آشکارسازهای پرتو نوری
 • شکل ۱۴ مثالی از سیستم اعلام حریق شبکه شده
 • شکل ۱۵ نمونه هایی از زمین های عملیاتی
 • شکل ۱۶ علامت گذاری مناسب برای ترانسفورماتور، محفظه منبع تغذیه با قدرت داخلی sub – assembly محفظه به معنی استفاده از ترانسفورماتور ایمنی جدا است.
 • شکل ث ۱) نمودار برای طراحی در مقابل هشدارهای کاذب
 • شكل ج ۱) مثال الگوی روشنایی از یک VAD نصب شده ی سقفی
 • شكل ج ۲) مثال الگوی روشنایی از یک VAD نصب شده ی دیواری
 • جدول ۱ فاصله و جانمایی آشکارساز در سقف های لانه زنبوری و مشابه
 • جدول ۲ فاصله گذاری و تعیین محل نصب آشکارسازها بر روی سقف های با تیرچه یا تیرریزی نسبت به هم
 • جدول ۳ محدوده ارتفاع سقف
 • جدول ۴ ملاحظات در استفاده و انتخاب آشکارسازهای دودی پرتوی نوری و نقطه ای
 • جدول الف ۱) انتخاب دسته مناسب برای سیستم کشف و اعلام حریق
 • جدول ب ) میزان سروصدای معمول محيط (lp)
 • جدول ج ۱) حداقل درجه برای -VADs نصب شده سقفی در اتاق مربع با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۲) حداقل درجه برای -VADs نصب شده سقفی در اتاق مربع با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج 3) حداقل درجه برای -VADs نصب شده سقفی در راهروها در نقطه میانی با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۴) حداقل درجه برای VADs نصب شده سقفی در راهروها در نقطه میانی با نمایش غیر مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۵) حداقل درجه برای -VADs نصب شده دیواری در ارتفاع 2.4m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۶) حداقل درجه برای -VADs نصب شده دیواری در ارتفاع 2.4m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش غیر مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۷) حداقل درجه برای -VADs نصب شده دیواری در ارتفاع 2.4m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۸) حداقل درجه برای -VADs نصب شده دیواری در ارتفاع 2.4m در راهروها با نمایش غیر مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۹) حداقل درجه برای -VADs نصب شده سقفی در اتاق مربعی با نمایش غیر مستقیم و اصلاح نور محیط
 • جدول ج ۱۰) حداقل درجه برای -VADs نصب شده دیواری در ارتفاع 2.4m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط

1- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنما برای برنامه ریزی، طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم های کشف و اعلام حريق داخل و اطراف ساختمان ها، به جز مسکونی های کوچک، می باشد. این استاندارد هیچگونه توصیه ای در زمینه ی نصب و یا عدم نصب سیستم کشف و اعلام حریق در این محل ها ندارد. توصیه های مربوط به سیستم های کشف و اعلام حریق در مسکونی های کوچک در استاندارد 6-5839 BS بیان می شود.

واژه ی سیستم های کشف و اعلام حریق، در مفاد این استاندارد، محدوده ای از سیستم های دارای تنها یک یا دو شستی اعلام حریق و آژیر تا مجموعه ای از سیستم های کشف و اعلام حریق متشکل از تعداد زیادی آشکارسازهای حریق خودکار، شستی های اعلام حریق و آژیر، متصل به چندین تابلوی نمایش دهنده و کنترل کننده ی ارتباطی که به صورت شبکه به یکدیگر مرتبط شده اند، را شامل می شود. این واژه همچنین شامل سیستم هایی است که قادر به تولید سیگنال هایی برای آغاز به کار سایر تجهیزات و سیستم های حفاظت در برابر حریق (مانند سیستم های اطفای حریق، سیستم های کنترل دود یا تجهیزات درب خودکار) یا اقدامات ایمنی (مانند خاموش کردن سیستم های هواساز، بستن شیر گاز یا نفت یا پایین آوردن آسانسورها به طبقه همکف) هستند. این واژه در رابطه با سایر سیستم ها و تجهیزات، یا مدارهای جانبی متصل به آن ها، کاربردی ندارد. توصیه های مربوط به برنامه ریزی، نصب و نگهداری تسهیلاتی که سیستم های حفاظت در برابر حریق خاصی را، با استفاده از سیستم های اشاره شده در این استاندارد فعال می کنند، در استاندارد 7273 BS آمده است.

این استاندارد، سیستم هایی که وظیفه ی اصلی و اولیه ی آن ها اطفا یا کنترل حریق است، نظیر سیستم های آب پاش یا اطفای حریق خودکار، را پوشش نمی دهد، گرچه ممکن است عملکرد ثانویه ی آن هشدار حریق باشد؛ و لیکن، استفاده از یک سیگنال از یک سیستم اطفای حریق خودکار به عنوان یک فعال کننده در سیستم اعلام حریق را پوشش می دهد (به طور مثال با استفاده از یک کلید جریان یا فشار).

این استاندارد سیستم های هشدار به صورت پیام صوتی را پوشش نمی دهد. توصیه ها برای سیستم های هشدار به صورت پیام صوتی و آژیرهای صوتی پیشرفته در استاندارد 8-5839 BS ارائه می شود.

این استاندارد سیستم هایی که عملکرد اعلام حریق را با سایر عملکردهای غیر از اعلام حریق ترکیب می کند، پوشش نمی دهد. توصیه ها برای چنین سیستم های پیچیده و یکپارچه کردن آنها در 50398 DD CLC/TS ارائه می شود.

این استاندارد سیستم تماس اضطراری عمومی (۱۱۵ یا ۱۲۵)، یا آژیرهای هشدار حریق مکانیکی یا دستی را پوشش نمی دهد.

این استاندارد سیستم هایی را که جهت راهنمایی به صورت پیام شنیداری یا دیداری برای تکمیل سیستم های اعلام حریق طراحی شده اند را پوشش نمی دهد.

توصیه ها برای سیستم های کشف و اعلام حریق در تأسیسات پردازش داده الکترونیک و به طور مشابه در اتاق های تجهیزات الکترونیکی حساس و مهم، در استاندارد 6266 BS ارائه می شود، که از توصیه های بیان شده در این بخش فراتر می باشد.

این استاندارد برای توسعه و تغییر سیستم های موجود، حداقل در رابطه با طراحی، نصب، راه اندازی و صدور گواهی تأیید کار جدید کاربرد دارد، گرچه ممکن است سیستم توسعه یا تغییر یافته، به طور کلی با توصیه های این استاندارد مطابقت نداشته باشد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق

جزوه دوره سیستم اعلام و اطفاء حریق

پاورپوینت طراحی سیستم های اعلام حریق

⇐ ایمنی حریق دکتر جواد وطنی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *