ایمنی حریق

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 7

 

ماموریت سامانه ی مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت عبارت است از:

به حداقل رساندن پیامدهای سوء مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و منابع نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران و منطقه ی چشم اندازی، از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی، با رویکرد توسعه ی پایدار»

سناریو دور میزی :

در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخه 96/05/21 به دلیل اتصال برق پریز پشت قفسه مواد شیمیایی در انبار مربوطه، سیم برق به دلیل فرسودگی دچار حریق می شود و به جهت تماس با کارتن های مواد شیمیایی حریق به وجود می آید و با توجه به بسته بودن درب دود از پایین درب خارج می شود.

در همین حین سرپرست انبار داروئی با مشاهده دود جهت اطلاع حريق با تماس شماره داخلی ۲۲۲ اعلام حریق می کند.

سرپرست انبار و همکاران بلافاصله مسئول فنی و ناظر داروئی را اطلاع می دهند.

وظیفه مسئول تلفن خانه:

 1. اطلاع به فرمانده یا جانشین
 2. نحوه اطلاع رسانی به گروه پاسخگو (فرمانده یا جانشین – سوپروایزر – بهداشت حرفه ای – تاسیسات – انتظامات – خدمات )
 3. اطلاع رسانی (تلفن) به اعضای مربوطه
 4. ثبت ساعت، تاریخ و فرد اطلاع دهنده (تهیه فرم)

فرمانده حادثه یا جانشین:

 • اطلاع به معاون درمان (مدیر خدمات پزشکی)
 • اطلاع به مترون و حراست (مدیر آمادگاه و ارشد ایمنی)
 • اطلاع به ارشد روابط عمومی

نیروهای پاسخگو (بهداشت حرفه ای ، تاسیسات, انتظامات ، خدمات و اعضاء آموزش دیده) با توجه به اعلام کد حریق (پیج) و تماس تلفنی همراه با خاموش کننده های دستی حریق (در دسترس به محل حادثه می روند.

 1. مسئول تاسیسات نفرات مربوطه را به کمیته معرفی می نماید.
 2. مسئول انتظامات نفرات مربوطه را به کمیته معرفی می نماید.
 3. مسئول خدمات نفرات مربوطه را به کمیته معرفی می نماید.
 4. مسئول تاسیسات فردی را به عنوان قطع برق (همراه با ایمنی کامل) به کمیته معرفی نماید.
 5. مسئول تاسیسات فردی را به عنوان قطع گاز به کمیته معرفی نماید.
 6. مسئول روابط عمومی با همکاری انتظامات از فیلم برداری و گرفتن عکس مراجعین و مردم جلوگیری می کنند.
 7. مسئول روابط عمومی وظیفه جمع آوری مستند و تهیه عکس و فیلم را بر عهده دارد.

سرپرست انبار داروئی سریعا به سمت درب رفته و با باز کردن درب سبب گسترش حریق و دود گرفتگی می شود.

مسئول روابط عمومی گزارش تعداد مصدومین و کشته ها را به فرمانده حادثه یا جانشین می دهد (با همکاری مسئول پذیرش)

مسئول پذیرش چه راهکاری برای مصدومان و اجساد مجهول الهویه دارد؟

سوپروایزر: ارزیابی وضعیت موجود (درمان، دارو و موارد مشابه و گزارش به مترون)

مترون و حراست (مدیر آمادگاه):

 • اطلاع به اورژانس
 • مدیریت تخت

مصدومان با استفاده از برانکارد وارد اورژانس می شوند:

 • پزشک اورژانس، پرستار و خدمات (با مدیریت رییس اورژانس یا سرپرستار)
 • مسئول اورژانس چه راهکارهایی را جهت درمان مدنظر قرار می دهد؟ (تریاژ)
 • انتقال به مراکز درمانی سوختگی (اطلاع به نقلیه از سوی رئیس یا سرپرستار اورژانس)
 • اطلاع به مسئول مددکاری از سوی مدیر پشتیبانی (رییس امور اداری)
 • مدیریت سلامت روان مصدومین و همراهان از سوی واحد مددکاری
 • در صورت افزایش ظرفیت اجساد سردخانه مسئول خدمات بر اساس برنامه با همکاری مسئول نقلیه اجساد را به بیمارستان معین انتقال می دهد
 • فراخوان نیروهای انتظامات از بخش ها به محل حادثه از سوی مسئول انتظامات

با توجه به وجود مواد قابل اشتعال امکان حریق بیشتر در انبار شیمیایی موجود می باشد لذا سبب گسترش حریق می شود

حضور نیروهای ۱۲۵ آتشنشانی به اطلاع

 • نظارت بر جمع آوری ضایعات و نخاله ها
 • نظارت بر نحوه جمع آوری ایمن مواد شیمیایی
 • نظارت بر دفع و امحاء مواد شیمیایی حرارت دیده
 • بررسی خسارت و اموال

برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی

 

مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

 

شروع حریق به وسیله اتصال برق (سناریو)

تماس سرپرست یا پرسنل انبار مواد شیمیایی با شماره داخلی ۲۲۲ جهت اعلام حریق به تلفن خانه

اطلاع به مسئول داروخانه و ناظر فنی از سوی سرپرست یا پرسنل انبار مواد شیمیایی

انجام اقدامات اولیه اطفاء حریق با نیروهای انبار

اطلاع به فرمانده حادثه و جانشین از طریق تلفن خانه

اطلاع به معاون درمان (مدیر خدمات پزشکی)، مترون و حراست (مدیر آمادگاه و ارشد ایمنی) رئیس امور اداری (رئیس واحد پشتیبانی) و ارشد روابط عمومی از طریق فرمانده حادثه با جانشین

ثبت مستندات بحران (اعلام بحران، ساعت و تاریخ در فرمت مربوطه) از سوی مسئول تلفن خانه

اطلاع تلفن خانه به گروه های پاسخگو حریق (سوپروایزر، بهداشت حرفه ای، تاسیسات انتظامات و خدمات)

حضور سریع نیروهای پاسخگو به محل حادثه همراه با خاموش کننده های دستی و امکانات

شروع عملیات اطفاء حریق به وسیله پرسنل انبار و گروه پاسخگو

اطلاع به اورژانس از سوی مدیر آمادگاه (مترون و حراست)

فراخوان نیروی انتظامات از بخش ها از سوی مسئول انتظامات جهت حضور در صحنه حادثه

نیروی انتظامات از فیلم برداری و عکاسی مراجعین و مردم جلوگیری می کند.

ارشد روابط عمومی وظیفه جمع آوری مستند، تهیه عکس – فیلم، بررسی اتیکت و مجوزها را بر عهده دارد.

ارشد روابط عمومی با همکاری مسئول پذیرش گزارش تعداد مصدومین و کشته ها را به فرمانده حادثه یا جانشین می دهد.

مسئول پذیرش وظیفه شناسایی مصدومان و اجساد مجهول الهویه را دارد.

سوپروایز وظیفه ارزیابی وضعیت موجود را بر عهده دارد (درمان، دارو و موارد مشابه و گزارش به رییس امور اداری (رییس واحد برنامه ریزی))

مصدومان به وسیله برانکارد از طریق تیم cpr با اطلاع و مدیریت مترون به سمت اورژانس انتقال داده می شوند.

اطلاع به مسئولان مرتبط (جراحان و متخصصان پلاستیک، رزیدنت های سال بالا. Bed Manager, متخصص های بیهوشی، مسئول تجهیزات پزشکی) از سوی معاون درمان

مدیریت تخت از سوی مسئول شیفت اورژانس و در حضور سوپروایزر و گزارش به رئیس امور اداری

بررسی وضعیت مصدومان (به ویژه سوختگی) از سوی سر پرستار اورژانس و در صورت لزوم جراحان پلاستیک

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با برنامه مدیریت خطر حوادث و بلایا در حریق انبار شیمیایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

مدیریت اطفاء حریق در بهداشت حرفه ای

جزوه دوره سیستم اعلام و اطفاء حریق

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *