ایمنی کار با سبد

ایمنی کار با سبد

ایمنی کار با سبد

ایمنی کار با سبد

فهرست:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • سبد افراد
 • بارگیری
 • طناب بندی
 • بازرسی و آزمایش
 • روش ایمن انجام کار
 • رانندگان و اپراتورهای جرثقیل
 • جابجائی و حرکت جرثقیل
 • جلسه هماهنگی قبل از عملیات
 • ایمنی کار در کنار خطوط برق
 • منابع

پیشگفتار

در این کتابچه سعی شده است نکات ایمنی مربوط به انجام کار در سبدی که به جرثقیل آویزان است، به صورت اجمالی بیان شود. بدیهی است که این کتابچه کلیه اصول و معیارهای ایمنی کار در سبد را بیان نمی کند و همه موارد ایمنی آن را پوشش نمی دهد و اصلاً برای این هدف نیز تهیه نشده است. بلکه سعی شده است اطلاعات مختصر و مفیدی در آن گردآوری شود تا کارکنان بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و آنرا مطالعه کنند.

بدیهی است برای کسب اطلاعات کامل، باید به دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود. سعی کنید این کتابچه را همراه خود داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید به آن مراجعه کنید. اگر روش ایمن انجام کار را فراموش کردید، این کتابچه می تواند به شما کمک کند که دچار مشکل نشوید و برایتان حادثه ای رخ ندهد.

مقدمه

هنگامی که افراد درون سبدی که از جرثقیل آویزان است کار می کنند، در معرض خطرات با ریسک بالا هستند. البته با شناسایی و کنترل خطراتی که
ممکن است موجب ایجاد صدمه یا مرگ و میر شوند، می توان ایمنی محیط کار را افزایش داد. این کتابچه شرایط استفاده ی ایمن از این گونه سبدها را آموزش می دهد.

سبد افراد

سبدهایی که برای بالا بردن افراد استفاده می شوند باید توسط مهندسان با صلاحیت یا افراد متخصص طراحی ساختار، طراحی شود به گونه ای که حداقل ضریب ایمنی 1 آن 5 باشد. سیستم معلق سازی باید طوری طراحی شود که به آهستگی حرکت کرده و لرزش آن حداقل باشد. از سوی دیگر تمام سبدهای افراد علاوه بر نرده استاندارد در اطراف آن باید دارای نرده میانی و پاخور باشد، تا از سقوط افراد و تجهیزات جلوگیری کند. سبد باید دارای قلاب ریل، ارتفاع مناسب و تابلوی نشان دهنده ی حداکثر وزن یا ظرفیت جرثقیل باشد. در صورتی که خطر سقوط اشیاء روی سر افراد وجود دارد، لازم است روی سبد تجهیزاتی برای حفاظت قسمت بالاسری افراد، وجود داشته باشد علاوه بر این هنگام سوار شدن آن، استفاده ازکلاه ایمنی الزامی است. در صورت وجود دروازه نباید حرکت نوسانی هنگام بالا بردن ایجاد بشود و ابزاری برای جلوگیری از باز شدن ناگهانی آن باید وجود داشته باشد. جوشکاری سبد باید توسط جوشکار ماهری صورت پذیرد که به درجات جوشکاری و مواد به کار رفته شده در طراحی سبد آشنایی کامل داشته باشد.

بارگیری

هیچ گاه نباید بیشتر از حداکثر ظرفیت درج شده روی سبد در آن بارگیری کرد. تنها افراد تعلیم یافته (با توجه به استاندارد و فعالیتی که قرار است انجام
دهند) اجازه دارند روی سبد کار کنند. مواد و ابزارهایی که با سبد حمل می شود باید حفاظت شود و توزیع آنها موجب بر هم خوردن تعادل سبد نشود. مجموع وزن بار، افراد، سبد و طناب بندی آن نبایداز 5% ظرفیت جرثقیل بیشتر باشد.

طناب بندی

هنگامی که برای اتصال سبد به طناب مهار 2 از زنجیر یا سیم بکسل استفاده می شود، مهار انتهایی زنجیر یا سیم بکسل حتماً باید به قلاب متصل شود تا تعادل بار حفظ شود. مهارها و اتصالات طناب بندی مربوطه که برای بلند کردن سبد کار استفاده می شود نباید برای بلند کردن تجهیزات به کار روند.

دهانه ضمائم قلاب باید محصور و قفل باشد (شگل، همراه با پیچ و مهره و میخ های نگهدارنده، از راه های دیگر بستن دهانه قلاب هستند). هیچ گاه بستن دهانه قلاب با سیم مجاز نیست.

فاکتور ایمنی سیم بکسل های مورد استفاده برای جابه جایی افراد باید حداقل 7 باشد یعنی 7 برابر حداکثر ظرفیت باربرداری، مقاومت داشته باشد. حداقل فاکتور ایمنی سیم بکسل های پیچشی باید 10 باشد

بازرسی و آزمایش

قبل از اینکه اجازه دهیم کارکنان با جرثقیل بالا بروند باید سبد کار آنها آزمایش و بازرسی شود. هنگام بلند کردن افراد، سبد باید حداکثر بار در حد پیش
بینی شده را بلند کند. بلند کردن سبد باید از روی سطح زمین باشد یا از محلی که کارکنان به راحتی وارد سبد شوند و به سمت محل مورد نظر حرکت کنند.

راننده جرثقیل باید تمام سیستم های کنترل گرما و ابزارهای ایمنی جرثقیل را وارسی کند تا از موارد ذیل اطمینان حاصل کند:

 • این وسایل به خوبی کار می کنند.
 • هیچ گونه مداخله کننده ای وجود ندارد و در کار آنها اختلال ایجاد نمی شود.
 • وضعیت بوم ها و اتصالات مورد استفاده وارسی شود تا حداکثر از 50% ظرفیت حمل بار جرثقیل استفاده شود.
 • در صورتی که جرثقیل به مکان جدیدی منتقل شود، بازرسی آن دوباره باید تکرار شود.
 • بعد از انجام بازرسی، سبد کار افراد باید چند اینچ بالا برده شود و بازرسی شود تا از امنیت تعادل آن اطمینان حاصل شود.

قبل از بلند کردن افراد باید بررسی های لازم صورت گیرد و از موارد ذیل اطمینان حاصل شود:

 • طناب های مورد استفاده پیچ و تاب نداشته باشند.
 • در بخش هایی که از طناب دولا استفاده شده، طناب ها به هم پیچ نخورده باشد.
 • اتصال به قلاب در مرکز سبد کار قرار گرفته باشد.
 • هیچ نوع لکه روغنی و آلودگی روی طناب ها وجود نداشته باشد.
 • تمام طناب ها درست روی شیارها و محل خود قرار گرفته باشند.

بلافاصله بعد از بازدید چشمی از جرثقیل و سبد کار، پایه های جرثقیل باید توسط فرد باصلاحیت بررسی شود تا از نبود هرگونه اشکال و نقص در اجزا و
ساختار جرثقیل اطمینان حاصل شود. هر نقصی که با انجام بازرسی کشف شد باید قبل از بلند کردن افراد رفع شود. شخص با صلاحیت فردی است که
خطرات موجود و قابل پیش بینی را در محیط کار تشخیص دهد و اختیار کافی برای کنترل آنها داشته باشد.

پس از هر نوع تغییر، جرثقیل را باید با 125 درصد ظرفیت آزمایش کرد. برای این کار باید سبد کار انباشته شود و به مدت 5 دقیقه بالا برده شود. در این زمان
شخص وارسی کننده باید سبد و طناب ها را از نظر وجود هرگونه نقص بررسی نماید. هرگونه نقص احتمالی باید برطرف شده و آزمایش دوباره انجام شود. در شرایطی که نتایج آزمایش های انجام شده ضعیف باشد نباید اجازه بلند کردن افراد صادر شود. وقتی که سبد افراد در حالت ساکن است، باید تمام ترمزها و وسایل قفل کننده جرثقیل ها تنظیم باشد.

روش ایمن انجام کار

کارکنانی که داخل سبد م یروند، می توانند در انجام ایمن کار هنگام بلند کردن افراد وکاهش حوادث و آسیب های این کار موثر باشند. برای کاهش این
حوادث، ایشان باید موارد زیر را انجام دهند.

 • در موارد نا ایمن علایم هشدار دهنده نصب کنند.
 • هنگام بالا رفتن و پایین آمدن جرثقیل تمام قسمت های بدن خود را درون سبد نگاه دارند.
 • قبل از ورود به سبد از استحکام آن اطمینان حاصل نمایند.
 • از تجهیزات حفاظت از سقوط استفاده کنند.
 • در محدوده دید فرد راهنما یا علامت دهنده باشند، یا امکان ارتباط مستقیم را با وی داشته باشند.

رانندگان و اپراتورهای جرثقیل

راننده جرثقیل نباید زمانی که جرثقیل در حال کار است یا کارکنان در سبد کار مشغول به کار هستند، جرثقیل را ترک کند.

 • در صورت مشاهده هرگونه خطر و یا شرایط بد آب و هوایی، کار را متوقف و سبد را به زمین منتقل کند.
 • هنگامی که از جرثقیل برای بالا بردن افراد استفاده می شود از آن برای جابجایی اشیاء استفاده نکنند.
 • هرگونه حرکت دادن به سبد افراد باید به آرامی و مداوم صورت گیرد و از حرکات تند و ناگهانی پرهیز شود.

جابجایی و حرکت جرثقیل

هنگامی که جرثقیل در حال حرکت است، بالا بردن افراد ممنوع است.
درصورتی که همزمان با حرکت جرثقیل، افراد نیز بالا برده می شوند موارد ذیل باید رعایت شود:

 • حرکت فقط باید در یک مسیر صورت پذیرد.
 • حرکت باید با توجه به شعاع بازوی جرثقیل محدود شود.
 • بازوی جرثقیل باید موازی جهت حرکت باشد.
 • قبل از ورود افراد به سبد کار، باید یک بار همان حرکت به صورت آزمایشی انجام شود.
 • اگر جرثقیل چرخ های لاستیکی دارد، شرایط لاستیک و فشار هوای داخل آن باید وارسی شود و براساس جدول ظرفیت جرثقیل حداکثر از 50 % ظرفیت استفاده شود.

جلسه هماهنگی قبل از عملیات

قبل از بلند کردن افراد با جرثقیل، کارفرما باید جلسه هماهنگی ترتیب دهد و در آن مقررات کار با جرثقیل از جمله وظایف اپراتور، فرد راهنما، افراد درون سبد شخص مسؤول بلند کردن افراد و روش انجام، را گوشزد کند.

این جلسه باید در محل های کار جدید و قبل از هر باربرداری آزمایشی و نیز برای افراد جدیدی که به تیم کاری ملحق شده اند، برگزار شود.

ایمنی کار در کنار خطوط برق

فواصل کاری ایمنی از خطوط برق به ASME B30.5 براساس استاندارد شرح جدول زیر است:

فواصل ایمن تا خطوط هوایی جریان برق

ایمنی کار در کنار خطوط برق

فواصل ایمن تا خطوط هوایی جریان برق

 

موارد ایمنی کار در نزدیک خطوط برق

موارد ایمنی کار در نزدیک خطوط برق

موارد ایمنی کار در نزدیک خطوط برق

 

در صورت تماس بوم یا سیم بکسل با برق:

 1. خونسردی خود را حفظ کنید و نترسید.
 2. داخل جرثقیل بمانید و به دیگران هشدار دهید تا از بار و جرثقیل دور بایستند.
 3. در صورت امکان بوم را از برق جدا کنید.
 4. اگر شرایط خیلی اضطراری است، در صورت زیاد نبودن ارتفاع، به صورت جفت پا از جرثقیل بپرید و تا 10 متر به همین صورت (جفت پا) از جرثقیل دور
  بشوید.
 5. به قسمت های فلزی جرثقیل دست نزنید.

گاهی اوقات تماس بوم یا سیم بکسل با خطوط هوایی برق باعث آتش سوزی جرثقیل شده است. پس از قطع برق تمام قسم تهای جرثقیل را بازرسی
و سیم بکسل جرثقیل را تعویض کنید. هنگام کار در نزدیکی تجهیزات فرستنده رادیو، تلویزیون و دکل های مخابراتی نیز دقت داشته باشید، زیرا احتمال برق
گرفتگی وجود دارد.

منابع:

1- Construction site safety lifting equipment and accessories for lifting, CITB.
2- Mobile cranes code of practice 2006, Work place health and safety executive
3- Bobby R.Davis; S.Sutton, A guide to crane safety, N.C.Department of labour, 2006
4- OSHA 29 CFR 1926.753, Hoisting and Rigging
5- Construction health and safety manual, Canada-Ontario Construction Safety Association

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی کار با سبد داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

صفر تا 100 ایمنی کار در ارتفاع (جامع)

ایمنی جرثقیل ها و بالابرها PPT

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *