اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی

اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی

اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی

اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی

فهرست:

 • راهنمای استفاده از روشهای نمونه برداری و آناليز NIOSH NMAM) NIOSH)
 • کالیبراسیون پمپ نمونه برداری
 • فیلترهای موزون یا وزن شده
 • دستورالعمل سرهم کردن سیکلون و تمیز کردن آن
 • زنجیره حفاظت و حمل نمونه
 • حمل و جابه جایی نمونه
 • دستور العمل حمل و ارسال نمونه
 • مقررات حمل و ارسال محموله
 • نمونه برداری فردی از آلاینده های هوا
 • الزامات و رهنمودهای عمومی پایش
 • نمونه های شاهد از محل نمونه برداری
 • گردو غبار کل
 • گردو غبار قابل تنفس
 • سیلیس کریستالی
 • نمونه برداری فلزات
 • ازبست
 • گازها و بخارات آلی
  • نمونه برداری با جاذب جامد (SORBENT TUBS)
  • نمونه برداری انتشاری
  • ایمپینجرها و پایلرها
  • کیسه های نمونه برداری گاز و نمونه بردارهای کانیستری
 •  خطای نمونه برداری و آناليز (SAE)
  • بالاترین و پایین ترین حدود اطمینان
  • متغیرهای محیط کار
  • روش های نمونه برداری
  • مقدار SAEs برای مواحهه به مخلوطی از مواد شیمیایی

چکیده

مبحث اندازه گیری و ارزشیابی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار مربوط به تعیین مقدار مواجهه کارکنان با آلاینده های هوابرد نظير گازها، بخارات، گردو غبار، میست و فیوم است. این مهم در سه مرحله نمونه برداری، حمل و نقل نمونه، و آنالیز نمونه خلاصه می شود.

از آنجایی که قضاوت در مورد میزان مواجهه کارگر بر اساس مقادیری در حد میلی گرم یا ppm انجام می شود، کمترین خطای تصادفی با سیستماتیک می تواند منجر به خطای فاحش در برآورد میزان مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور شیمیایی شده و سلامت کارکنان را به خطر اندازد. لذا جهت تضمین صحت و دقت اندازه گیری ها باید ملاحظات مربوط به هر مرحله رعایت گردد. ملاحظات مطرح در حوزه نمونه برداری شامل انتخاب روش نمونه برداری مناسب که اعتبارسنجی شده و به تایید سازمان های ذیربط رسیده باشد. همچنین فراهم کردن تجهیزات و وسایل نمونه برداری که از صحت و دقت کافی برخوردار باشند. معمولا این تجهیزات توسعه سازمان های ذیصلاح مورد آزمون قرار داده و تایید می رسند.

لازم است در فرآیند نمونه برداری از وسایل مورد تایید استفاده شود. به منظور حذف خطاهای تصادفی در مرحله نمونه برداری روش هایی تغیر کالیبراسیون و تکنیک های آماری بکار گرفته می شوند. پس از نمونه برداری، حمل و نقل نمونه و انتقال آن به آزمایشگاه آنالیز از جمله مراحلی است که باید کیفیت آن تضمین شود. این مهم تحت عنوان زنجیره حفاظت تامین می گردد که از انتهای مرحله نمونه برداری شروع و تا تحویل نمونه به آزمایشگاه ادامه می یابد.

استخراج نمونه از بستر نمونه برداری و تعیین مقدار آن یکی دیگر از چالش های مهم در امر اندازه گیری مواجهه با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار بشمار میرود. استفاده از روش هایی که از صحت و دقت لازم برخوردار بوده و اعتبارسنجی شده باشند، لازمه اندازه گیری صحیح مواجه کارکنان است. روش های نمونه برداری و آنالیز مورد استفاده در اندازه گیری مواجهه اغلب توسط موسسه NIOSH یا سازمان OSHA ارائه شده اند. ملاحظات مراحل فوق به تفصیل در این بخش بیان می شوند.

کلیات

اندازه گیری و ارزشیابی آلاینده های هوابرد محیط کار از جمله حوزه های اصلی فعالیت مهندسی بهداشت حرفه ای است. در ادامه اطلاعات پایه ای در مورد نمونه برداری از آلاینده های هوا ارائه خواهد شد. این رهنمودها برای بدست آوردن میزان مواجهند، به نحوی که مستند، معتبر و قابل دفاع در مباحث حقوقی باشند، ضروری است. از آنجایی که در ایران روشهای نمونه برداری از آلاینده های محیط کار تعریف نشده، جهت نمونه برداری از هوا باید روشهای نمونه برداری و آنالیز سازمان OSHA و موسسه NIOSH یا سایر روشهای معتبر نظیر استانداردهای ISO یا BS مورد استفاده قرار گیرند و در صورت لزوم، با پرسنل آزمایشگاه آنالیز در این خصوص مشورت شود.

روشهای نمونه برداری و آنالیز سازمان OSHA به منظور فراهم کردن روشهای معتبر برای این سازمان جهت پایش مواجهه با طیف وسیعی از مواد شیمیایی در محیط کار تهیه شده اند. اعتبار این روشها با استفاده از رهنمودهای ارزشیابی منتشره در وب سایت OSHA، مورد سنجش قرار گرفته است. این رهنمودها پارامترهای نمونه برداری و آنالیز را تعریف کرده و تست های آزمایشگاهی لازم، محاسبات آماری، و معیارهای پذیرش را مشخص نموده، و طرح مشروحی برای گزارشات مکتوب ارائه می دهد. هدف کلی از این رهنمودها فراهم کردن روشهای نمونه برداری و آنالیز است تا بتوان صریحا با داده های ارزشیابی، از آن روشها دفاع کرد. در صورت استفاده از روشهای نمونه برداری غیراستاندارد ممکن است به نمونه برداری مجدد با روش های مورد تایید نیاز باشد.

راهنمای استفاده از روشهای نمونه برداری و آنالیز NIOSH NMAM) NIOSH)

 

استاندارد متد نمونه برداری و اندازه گیری مواد NIOSH

استاندارد متد نمونه برداری و اندازه گیری مواد NIOSH

 

روشهای نمونه برداری و آنالیز موسسه NIOSH NMAM) NIOSH) مجموعه ای از روشهای نمونه برداری و آنالیزی نمونه های هوا، بیولوژیک، بیوآئروسل، و بالک است که در این موسسه مورد ارزشیابی قرار گرفته اند. این مجموعه به محض توسعه یا ابداع روشهای جدید بروز شده، ارزشیابی و بازنگری می شود.

هدف این روشها ارتقاء صحت، حساسیت، و اختصاصی بودن آنالیز نمونه های بهداشت حرفه ای است. موارد یا موقعیت هایی پیش می آید که کاربر روشهای NIOSH، نیاز به تغییر یا اصلاح آنها دارد (مثلا جهت غلبه بر ترکیبات مداخله کننده ناشی از محیط کار، جهت استفاده از ظرفیت های خاص آزمایشگاه، و فراهم کردن امکان آنالیز یک نمونه واحد برای ردیابی چند آلاینده).

هنگامی که تغییرات یا اصلاحات در روش مورد نظر اعمال شد، ارائه داده های کنترل کیفیت که نشان دهنده قابلیت اطمینان یا پایایی روش اصلاح شده باشد، ضروری است. برای مثال : در مواردی که تراکم بخار یا رطوبت بالا است، باید حجم هوای نمونه برداری شده در جاذبهای جامد کاهش یافته و در برخی موارد که تراکم بخار یا رطوبت نسبتا پایین است، حجم هوای نمونه برداری مورد نیاز افزایش یابد به منظور حذف مداخله گرها در حین اندازه گیری، در صورت نیاز می توان شرایط کروماتوگرافیک، از جمله انتخاب ستون و نوع دتکتور را تغییر داد.

نحوه استفاده از NMAM : ترتیب این روشها بر اساس نام روش و بصورت الفبایی می باشد و برخی اسامی روشها ممکن است به گروهی از مواد مرتبط باهم اشاره داشته باشد.

1- یافتن روش مورد نظر: آسان ترین و سریع ترین راه یافتن روش مورد نظر رجوع به فهرست الفبایی در ابتدای راهنمای کتاب یا سایت اینترنتی) NMAM است. این فهرست شامل:

 • اسامی رایج مواد شیمیایی و روشهای مربوط به آنها
 • نرخ نمونه برداری
 • حداکثر حجم نمونه
 • اطلاعاتی در مورد ترکیب
 • حلال مورد نیاز برای استخراج نمونه جهت آنالیز
 • شماره روش
 • حداقل حجم نمونه
 • نوع نمونه بردار ذکر و اطلاعات مفید دیگر می باشد
 • نام روش

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول نمونه برداری و اندازه گیری غلظت آلاینده ها در هوا

روش ها و تجهیزات نمونه برداری آلاینده های شیمیایی هوای محیط کار

استاندارد متد نمونه برداری و اندازه گیری مواد NIOSH

کتاب شناسایی و ارزیابی عوامل شیمیایی در محیط کار (6 جلد)

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *