آيين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مصوبه 1385 شورای عالی حفاظت فنی

آيين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مصوبه 1385 شورای عالی حفاظت فنی

آيين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

فصل اول ـ تعاريف
اين فصل به تعريف اصطلاحها و كلمه‌هاي بكار رفته در آئين‌نامه مي‌پردازد.
1ـ زمين (ارت)1:
رسانندگي جرم زمين را در صورتي كه پتانسيل الكتريكي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي‌نامند.
2ـ سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)2:
يك يا چند الكترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند، سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مي‌نامند.
3ـ الكترود ارت (زمين)3:
رسانا يا گروهي از رساناهاي متصل به هم است كه اتصال الكتريكي به زمين را فراهم مي‌كنند.
4ـ مقاومت الكترود ارت4:
مقاومت بين ترمينال اصلي زمين و كره زمين است.
5 ـ امپدانس حلقه اتصال به زمين5 :
امپدانس حلقه جريان اتصالي زمين است كه شروع و پايان آن نقطه اتصالي است و با ZS نشان داده مي‌شود.
ـ حلقه اتصالي زمين در سيستمهاي مختلف به شرح ذيل است:
الف ـ سيستمهاي TN
نقطه شروع (محل اتصالي)، از بدنه دستگاه به ترتيب به سيم ارت، شينه ارت، شينه نول، نقطه ترانس، سيم‌پيچ ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصال به بدنه.
ب ـ سيستمهاي TT  و IT
نقطه شروع (محل اتصالي)، سيم اتصال به زمين، الكترود زمين، زمين، الكترود سيستم، شينه نول، نقطه صفر ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصالي.
6 ـ اتصالي:
حالتي از مدار است كه جريان در مسيري غيرعادي يا بدون اينكه پيش‌بيني شده باشد يا در نظر گرفته شود، جاري مي‌شود. اين جريان امكان دارد از نقص در عايق‌بندي يا از بستهاي به كار رفته بر روي عايق رساناها ناشي شود.
7 ـ جريان اتصال به زمين (جريان اتصال كوتاه)6 :
اضافه جرياني است كه در نتيجه بروز اتصالي با امپدانسي قابل چشم‌پوشي بين هاديهاي با پتانسيلهاي مختلف در شرايط عادي كار برقرار شود.
8 ـ جريان نشتي زمين7 :
جريان جاري به زمين يا رساناهاي ديگري را كه مدار الكتريكي آنها به زمين راه دارد، جريان نشتي زمين مي‌نامند. در صورت استفاده از خازن در مدارها، امكان دارد جريان مذكور داراي مقدار جزء خازني هم باشد.
9ـ سيم اتصال به زمين (سيم ارت)8 :
سيم حفاظتي را گويند كه ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الكترود ارت يا ساير قسمتهاي اتصال به زمين وصل مي‌كند.
10ـ سيم خنثي (نول)9 :
سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) كه قادر است انرژي الكتريكي را انتقال دهد.
11ـ هادي‌ حفاظتي (PE)10 :
در بعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برق‌گرفتگي لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمتهاي زير به همديگر وصل شوند:
ـ بدنه‌هاي هادي؛
ـ قسمتهاي هادي بيگانه؛
ـ ترمينال اصلي زمين؛
ـ الكترود زمين؛
ـ نقطه صفر ترانس (نقطه خنثي)؛
12ـ سيم غلافدار فلزي به منظور زمين كردن:
يك نوع سيستم سيم‌كشي است كه در آن سرتاسر طول يك يا چند سيم عايق‌دار توسط نوار يا غلاف فلزي پوشانده شده و مانند هادي PEN  عمل مي‌كند.
13ـ سيم مشترك ارت ـ نول (PEN)11 :
سيمي را كه به طور مشترك، هم كار سيم اتصال به زمين و هم كار سيم نول را انجام دهد، سيم PEN مي‌نامند.
14ـ قسمتهاي بي‌حفاظ (روباز) هادي:
قسمت بي حفاظ از تجهيزات را كه قابل لمس بوده و حامل برق نيست، اما امكان برقدار شدن در شرايط اتصالي را دارد، قسمت بي‌حفاظ هادي مي‌نامند.
15ـ ترمينال اصلي اتصال به زمين (ارتينگ)12 :
ترمينال يا شينه‌اي را گويند كه براي اتصال به سيمهاي محافظ تهيه شده و سيمهاي هم‌پتانسيل‌كننده و سيمهاي اتصال به زمين (ارت)، يا هر وسيله‌اي كه به عنوان اتصال به زمين (ارتينگ) به كار مي‌رود، به آن وصل مي‌شوند.
16ـ قسمتهاي برقدار13 :
سيم يا قسمتهايي از رسانا را كه براي استفاده‌هاي معمولي برقدار شده‌اند، قسمتهاي برقدار مي‌نامند.
سيم نول نيز شامل اين قسمتهاست، اما طبق قرارداد، سيم PEN (سيم مشترك ارت ـ نول) به عنوان قسمت برقدار محسوب نمي‌شود.
17ـ پتانسيل زمين (ارت)14 :
پتانسيل الكتريكي ايجاد شده نسبت به جرم موجود زمين يا نسبت به سطح زمين اطراف الكترود ارت را هنگامي كه جريان الكتريكي از الكترود به زمين جاري شود، پتانسيل زمين مي‌نامند.
18ـ كراديان پتانسيل (در يك نقطه از زمين)15 :
اختلاف پتانسيل اندازه‌گيري شده بر واحد طول يك نقطه را در جهتي كه پتانسيل بيشترين مقدار را داشته باشد، گراديان پتانسيل مي‌نامند.
19ـ دستگاههاي سيار (قابل حمل) 16 :
دستگاههاي الكتريكي را مي‌نامند كه در حال حركت كار مي‌كنند يا اينكه مي‌توانند به آساني از محلي به محل ديگر حركت داده شوند. در حالي كه به پست توزيع برق متصل هستند.

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *