ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

آیین نامه ارتینگ و پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی

آیین نامه ارتینگ و پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی

آیین نامه ارتینگ و پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی

 

اين آيين نامه جايگزين آيين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال زمين مصوب جلسه مورخ 1365/2/28 شوراي عالي حفاظت فني كشور شده
است .

در انتها این مطلب آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها و آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) را به صورت مستقیم دانلود کنید.


فصل اول- تعاريف

اين فصل به تعريف اصطلاح ها و كلمه هاي به كار رفته در آيين نامه مي پردازد.

1- زمين (ارت)
رسانندگي جرم زمين را در صورتي كه پتانسيل الكتريكي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي نامند.

2- سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)
يك يا چند الكترود همراه با سيم هاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند، سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مي نامند.

3- الكترود ارت (زمين)
رسانا يا گروهي از رساناهاي متصل به هم است كه اتصال الكتريكي به زمين را فراهم مي كنند.

4- مقاومت الكترود ارت: مقاومت بين ترمينال اصلي زمين و كره زمين است.

5- امپدانس حلقه اتصال به زمين: امپدانس حلقه جريان اتصالي زمين است كه شروع و پايان آن نقطه اتصالي است و با zs نشان داده مي شود.

حلقه اتصالي زمين در سيستم هاي مختلف به شرح ذيل است:

الف- سيستم هاي TN: نقطه شروع (محل اتصالي)، از بدنه دستگاه به ترتيب ارت، شينه ارت، شينه ن ول، نقطه ترانس، سي مپيچ ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصال به بدنه.

ب- سيستم هاي IT و TT : نقطه شروع (محل اتصالي )، سيم اتصال به زمين، الكترود زمين، زمين، الكترود سيستم، شينه نول، نقطه صفر
ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصالي.

6- اتصالي:
حالتي از مدار است كه ج ريان در مسيري غيرعادي يا بدون اينكه پيش بيني شده باشد يا در نظر گرفته شود، جاري مي شود. اين جريان امكان دارد از نقص در عايق بندي يا از بست هاي به كار رفته بر روي عايق رساناها ناشي شود.

7- جريان اتصال به زمين (جريان اتصال كوتاه): اضافه جرياني است كه در نت يجه بروز اتصالي با امپدانسي قابل چشم پوشي بين هادي هايي با پتانسيل هاي مختلف در شرايط عادي كار برقرار شود.

8- جريان نشتي زمين: جريان جاري به زمين يا رسانه هاي ديگري را كه مدار الكتريكي آنها به زمين راه دارد، جريان نشتي زمين مي نامند. در صورت استفاده از خازن در مدارها، امكان دارد جريان مذكور داراي مقداري جزء خازني هم باشد.

9- سيم اتصال به زمين (سيم ارت): سيم حفاظتي را گويند كه ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الكترود ارت يا ساير قسمت هاي اتصال به زمين وصل مي كند.

10- سيم خنثي (نول): سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) كه قادر است انرژي الكتريكي را انتقال دهد.

-11 هادي حفاظتي (PE): در بعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برق گرفتگي لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمت هاي زير به همديگر وصل شوند:

  • بدنه هاي هادي؛
  • قسمت هاي هادي بيگانه؛
  • ترمينال اصلي زمين؛
  • الكترود زمين؛
  • نقطه صفر ترانس (نقطه خنثي)؛

12- سيم غلافدار فلزي به منظور زمين كردن: يك نوع سيستم سيم كشي است كه در آن سرتاسر طول يك يا چند سيم عايق را توسط نوار يا غلاف فلزي پوشانده شده و مانند هادي PEN عمل مي كند.

13- سيم مشترك ارت- نول (PEN): سيمي را كه به طور مشترك، هم كار سيم اتصال به زمين و هم كار سيم نول را انجام دهد، سيم PEN مي نامند.

14- قسمت هاي بي حفاظ (روباز) هادي: قسمت بي حفاظ از تجهيزات را كه قابل لمس بوده و حامل برق نيست، اما امكان برق دار شدن در شرايط
اتصالي را دارد، قسمت بي حفاظ هادي مي نامند.

15- ترمينال اصلي اتصال به زمين (ارتينگ): ترمينال يا شينه اي را گويند كه براي اتصال به سيم هاي محافظ تهيه شده و سيم هاي هم پتانسيل كننده و سيم هاي اتصال به زمين (ارت)، يا هر وسيله اي كه به عنوان اتصال به زمين (ارتينگ ) به كار مي رود، به آن وصل مي شوند.

16- قسمت هاي برق دار: سيم يا قسمت هايي از رسانا را كه براي استفاده هاي معمولي برق دار شده اند، قسمت هاي برق دار مي نامند. سيم مشترك ارت- نول به عنوان سيم نول نيز شامل اين قسمت هاست، اما طبق قرارداد، سيم PEN قسمت برق دار محسوب نمي شود.

17- پتانسيل زمين (ارت): پتانسيل الكتريكي ايجاد شده نسبت به جرم موجود زمين يا نسبت به سطح زمين اطراف الكترود ارت را هنگامي كه جريان الكتريكي از الكترود به زمين جاري شود، پتانسيل زمين مي نامند.

18- كراديان پتانسيل (در يك نقطه از زمين): اختلاف پتانسيل اندازه گيري شده بر واحد طول يك نقطه را در جهتي كه پتانسيل بيشترين مقدار را داشته
باشد، گراديان پتانسيل مي نامند.

19- دستگاه هاي سيار (قابل حمل): دستگاه هاي الكتريكي را مي نامند كه در حال حركت كار مي كنند يا اينكه مي توانند به آساني ا ز محلي به
محلي ديگر حركت داده شوند. در حالي كه به پست توزيع برق متصل هستند.

20- قسمت هايي كه به طور همزمان با هم قابل دسترسي هستند : سيم ها يا قسمت هاي رسانا كه به طور همزمان در موقعيت هاي مخصوصي قابل لمس هستند . اين قسمت ها شامل بدنه هاي برق دار ، قسمت هاي بدون حفاظ (روباز )، هادي هاي بيگانه، سيم ارت و الكترودهاي ارت
هستند.
21- دستگاه پس ماند جريان RCD: دستگاه سوئيچينگ مكانيكي يا مجموعه اي از دستگاه ها كه در شرايط مشخصي سبب بازنگه داشتن اتصالات
در مواقعي مي شوند كه پس ماند جريان به مقدار معيني رسيده باشد.

22- هادي بيگانه: قسمتي از رساناها را كه احتمال ايجاد پتانسيل، به ويژه پتانسيل ارت در آنها وجود دارد و قسمت هاي شكل يافته اي از تجهيزات الكتريكي نيستند، هادي بيگانه مي نامند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل های پیوستی مشاهده کنید.

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

 

هر گونه سوالی در این رابطه داشتید در نظرات بیان کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

⇐ مجموعه چک لیست های ایمنی عمومی در کارگاه ها

⇐ ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *