دستورالعمل برگه های ایمنی مواد (MSDS)

msds روغن موتور

msds روغن موتور

بخش اول : مشخصات ماده

نام : روغن ها

اسامی مترادف/ فرمول شيميايی : روغنهای موتور ، کمپرسور ، انتقال حرارت ، دنده

آدرس سازنده/ تهيه کننده : _____

بخش دوم : خطرات و مقادير آن

حد مجاز 8 ساعته: _____       حد مجاز تماس کوتاه مدت : _____

غلظت تقريبی : _____

بخش سوم : مشخصات فيزيکی

نقطه جوش °C615-340             نقطه ذوب :-36°C                  نقطه انجماد : :-36°C

حلاليت در آب : غير قابل حل        وزن مخصوص : 91/0-86/0        وزن مولکولی : ___

چگالی بخار  : بزرگتر از يک           فشار بخار : کمتر از kpa 1         ميزان تبخير : کمتر از 1/0

حالت فيزيکی : مايع                         بو و شکل ظاهری : با بوی هيدروکربن    نفتی – قهوه ای تيره

بخش چهارم : اطلاعات آتش سوزی و انفجار

نقطه آتش سوزی : Cº240-200         حد پايين انفجار :               دمای خود اشتعالی : بيش از  Cº300

حد بالای انفجار : ____

مواد خاموش کننده : از پودر خشک ، CO2 ، فوم و اسپری آب استفاده کنيد .

خطرات انفجار و آتش سوزی : ____

روش ويژه اطفاء حريق : آب يا فوم موجب سر رفتن يا پاشيدن روغنها به بيرون می شود.از آب برای خنک کردن مخازنی که در معرض آتش سوزی قرار دارند ، استفاده کنيد . اسپری آب ممکن است برای شستن نشتی استفاده شود .

ساير اطلاعات : بدليل توليد CO2,CO هنگام آتش سوزی در محيطهای سربسته بدون دستگاه تنفسی وارد نشويد

بخش پنجم : اطلاعات مربوط به واکنش ماده

ثبات / پلی مريزاسيون : اين مواد پايدار بوده و پلی مريزاسيون خطرناک واقع نمی شود .

نا سازگاری شيميايی : با مواد اکسيد کننده قوی ناسازگار می باشد

توليد مواد خطرناک در اثر تجزيه : در اثر تجزيه گازها و بخارات خطرناک دی اکسيد کربن (CO2) و بدليل احتراق ناقص منواکسيد کربن (CO) توليد می شود

بخش ششم : اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی

راههای ورودی :

تماس پوستی – استنشاق – تماس چشمی – گوارش

اثرات حاد : باعث التهاب خفيف چشم و بلع آن باعث مسموميت می شود .

اثرات مزمن : تماس های مکرر با پوست موجب التهاب آن می شود .

عوارض ماده :

سرطان زايی : o           ناهنجاری زايی : o              اثرات توليد مثل : o                  جهش زايی : o

کمک های اوليه

چشم ها : شستشوی سريع چشم ها حداقل به مدت 15 دقيقه . درصورت لزوم به چشم پزشک مراجعه کنيد .

پوست : شستشوی سريع پوست با آب و صابون به مقدار زياد و چنانچه التهاب پوست توسعه يافت به پزشک مراجعه کنيد .

استنشاق : انتقال مصدوم به هوای تازه و دادن تنفس مصنوعی در صورت لزوم . اگر تنفس مشکل است به او اکسيژن بدهيد . به پزشک مراجعه کنيد .

گوارش : به شخص بيهوش چيزی نخورانيد به شخص هوشيار آب زيادی داده و او را وادار به استفراغ نکنيد به پزشک مراجعه کنيد .

بخش هفتم : روش جمع آوری ضايعات ناشی از نشتی و ريخت و پاش

نشتی : نشتی را فوراً در کوچکترين مکان جمع آوری کنيد.منابع جرقه را دور کنيد . نشتی را با روشهايی مانند مکش ، خلاء و وسايل مکانيکی بازيافت کنيد.سيالات باقيمانده را بوسيله مواد جاذب بازيافت کنيد.محصول غير قابل بازيافت ، خاک آلوده و مواد ديگر را بايد در ظروف مناسب جمع آوری ضايعات جا داد . از ريختن ضايعات به رودخانه و مسيرهای آبرو خوداری نماييد.

جمع آوری ضايعات : تا جائيکه مقدور می باشد ضايعات را بازيافت کنيد . جمع آوری و انباشت ، حمل و نقل و بازيافت ضايعات بايد مطابق با قوانين محلی باشد .

بخش هشتم : پيشگيری و حفاظت ويژه

وسايل حفاظت فردی :

دستکش- دستگاه تنفسی-عينک-  کفش ايمنی- لباس حفاظتی

ساير تجهيزات : _____

روش انبار کردن : در ظروف دربسته و به دور از گرما ، جرقه ، شعله و عوامل اکسيد کننده نگهداری شود .

کنترل مهندسی : ايجاد تهويه مناسب در محل

اطلاعات مخصوص حمل و نقل : با احتياط حمل شود .

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *