ارگونومی در توانبخشی افراد

هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار

هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار

برآورد می شود سالیانه حدود 2 میلیون و 300 هزار فوت به دلایل مرتبط با کار در سراسر دنیا رخ میدهد. از این تعداد حدود 2 میلیون مربوط به بیماريهاي شغلی و 300 هزار مورد مربوط به جراحات و حوادث شغلی هستند.
اگرچه تقسیم بندي این دو عامل (مرگ و میر ناشی از بیماريها و حوادث شغلی) بسته به سطح پیشرفت کشورها متفاوت ا ست. در ک شورهاي صنعتی سهم مرگ و میر نا شی از حوادث و بیماري هاي واگیر کم و سهم بیماريهاي غیرواگیر علل اصلی مرگومیر در کشورهاي صنعتی هستند.
سازمان بین المللی کار هزینه هاي مالی حوادث و بیماريهاي مرتبط با کار را بین 1.8 تا 6 درصد تولید ناخالص ملّی (GDP)  براورد کرده استکه به طور متوسط 4 درصد GDP را شامل می شود.

همچنین سهم ریسک فاکتورهاي شغلی در ایجاد بیماري ها به شرح زیر است:

جدول 1. سهم ریسک فاکتورهاي محیط کار در کل بیماريها

عارضه

سهم ریسک فاکتورهای محیط کار در کل بیماری ها

کمردرد

37%

افت شنوایی

16%

انسداد مزمن ریوی (COPD)

13%

آسم

11%

سزطان ریه

9%

پنوموکونیوزیس

100%

جایگاه بهداشت حرفه اي

با وجود سهم بیشتر بیماري هاي شغلی در آمار مرگ و میر و هزینه هاي مربوطه، توجه کمتري به آن می شود.
این وضعیت میتواند به دلیل مزمن بودن بیماريهاي شغلی و عدم وجود آمارهاي دقیق از آنها باشد. ماهیت بیماريهاي شغلی اغلب به نحوي است که غیرقابل بازگشت و بهبود هستند. لذا پیشگیري تنها راه کار موثر پیش روي تصمیم گیران این حوزه خواهد بود.

توجه بیشتر به شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار در قالب یک سیستم یکپارچه نقش اساسی در امر پیشگیري از ابتلا به بیماريهاي شغلی ایفا می کند و در بلندمدت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماري هاي شغلی را باعث خواهد شد.

سهم ریسک فاکتورهاي شغلی در کل بیماري ها (جدول 1) تاکید مجددي بر اهمیت شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار است. واحد بهداشت حرفه اي به عنوان مسئول این حوزه، نقش مهمی در پیشگیري از بیماريها ایفا میکند و لازم است سرمایه گذاري بیشتري در این حوزه صورت گیرد.

منابع:

:2012 Jukka Takala. et al (2014) Global Estimates of the Burden of Injury and Illness at Work in-
10.1080/15459624.2013.863131, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 11:5, 326 337, DOI

Deborah Imel, N. et al (2005) The contribution of occupational risks to the global burden of disease: summary and next steps; La Medicina del lavoro (97,2
http://europepmc.org/abstract/med/17017364

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *