ارزیابی ریسک به روش FMEA

شناسایی خطرات در بیمارستان و ارزیابی ریسک به روش FMEA

شناسایی خطرات در بیمارستان و ارزیابی ریسک به روش FMEA

Hazard identification and risk assessment procedures in hospitals FMEA

مقدمه: ارزيابي ريسک بالينی يكي از وظايف اساسی مديران بيمارستانهاست. هدف از اين پژوهش شناسايی و ارزيابی خطرات احتمالی موجود در مراقبتهای بخش مراقبت ويژه بيمارستان تأمين اجتماعي شهر قزوين با استفاده از يكي از دقيق ترين ابزارهای سنجش و ارزيابي ريسک (FMEA: Failure Mode & Effect Analysis) می باشد.

روش بررسی: اين پژوهش يک پژوهش كيفی- كمی از نوع بحث گروهی متمركز (FDG) است كه با بهره گيری از روش مشاهده مستقيم، مصاحبه از افراد مسؤل و صاحبان فرايند و مطالعه اسناد و مدارک موجود در بخش ICU بيمارستان تأمين اجتماعي (رازی) شهر قزوين در سال 1390 انجام گرديد. جامعه پژوهش شامل صاحبان فرايند و افرادی است كه با فرآيندهای بخش ICU آشنایی كامل دارند. در اين پژوهش از روش نمونه گيری هدفمند استفاده شد و افراد گروه FDG توسط پژوهشگران انتخاب شدند. تكنيک مورد استفاده در اين پژوهش FMEA ميباشد و اطلاعات از طريق كاربرگ استانداردی كه توسط پژوهشگران متعددی مورد استفاده قرار گرفته است، جمع آوري شده است.

يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد از 48 خطاي بالينی شناسايی شده، بالاترين نمره خطا در حيطه مراقبتهای تنفسی مربوط به « آلارم نزدن دستگاه ونتيلاتور » با امتياز 288 و كمترين آن در حيطه مراقبتهای گوارشی مربوط به « عدم شستشوی NG » تيوپ با امتياز 8 بود.

نتيجه گيری: بسياري از خطاهای شناسايی شده توسط اعضای گروه قابل پيشگيري هستند و مديريت ريسک ايجاب می كند تا فرايند مراقبتهاي سلامتي  بخش مراقبتهای ويژه با كنترل بيشتری صورت پذيرد تا كارايی و كيفيت مراقبتها در بخش (ICU) بهبود يابد.

كليدواژه ها: خطرات بالقوه، ارزيابي ريسک, FMEA, بخش مراقبت های ویژه (ICU)

مقدمه

مراقبت ويژه از بيماران بدحال در بخشهايی كه به تكنولوژی بالا مجهز هستند، جزء اساسی مراقبت های مدرن به شمار ميرود. بخش مراقبت ويژه يا (ICU) برای اولين بار در يک اپيدمی فلج اطفال در سال 1952 در كپنهاک مورد استفاده قرار گرفت. در اين ايپدمی پزشک ان با حمايت تنفسی بيماران، مرگ و مير بيماران فلج اطفال را از 90 درصد به 40 درصد كاهش دادند، از اين به بعد امكانات اين بخش گسترش پيدا نمود و شكل امروزی را پیدا کرد.

در بخش مراقبت ويژه روشهای تشخيصی و درمانی تهاجمی براي بيماران بدحال به كار ميرود. در شرايط عادی و در بيمارانی كه دچار عوارض در هنگام بستری نميشوند، مرگ و مير بيماران بستري در اين بخش بيش از 25 درصد است در حالی كه، در صورت بروز عوارض، مرگ و مير به بيش از 40 درصد خواهد رسيد. بنابراين توجه به بحث ايمني بيمار و مديريت ريسک در بخش ICU بسيار ضروری است.

این پست در تاریخ 96/11/15 بروزرسانی شد و نمونه ارزیابی ریسک به روش fmea در بخش مراقبت های ویژه اضافه شد

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *