دروس بهداشت حرفه ای :دروس های اختصاصی بهداشت حرفه ای شامل ارگونومی,عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی, فیزیکی و ..)نمونه برداری, تهویه و ایمنی می باشد

فیزیک بهداشت حرفه ای

فیزیک سقوط – کار در ارتفاع

فیزیک سقوط – کار در ارتفاع

فیزیک سقوط – کار در ارتفاع

آگاهی داشتن از مباحث فیزیکی سقوط می تواند کمک بسیار زیادی به ما در تعیین اقدامات کنترلی وارزیابی مخاطرات حاصل از آن ها به ما بکند.
در مبحث فیزیک سقوط دو بحث بسیار مهم وجود دارد که لازم است مروری بر این موارد داشته باشیم.

 1. تغییر مکان و حرکت (Displacement and Motion)
 2.  برخورد (Impact)

تغییر مکان و حرکت:

یکی از مشخصه های سقوط، میزان مسافتی است که یک جسم به صورت عمودی در حین سقوط طی می کند. با دانستن فاصله ای که یک جسم سقوط می کند می توان سرعت را در هر نقطه از مسیر سقوط حساب کرد.

فرمول سرعت در هر نقطه

فرمول سرعت در هر نقطه

چنانچه وزن جسم W مشخص باشد می توان انرژی جنبشی را در نقطه ای که به سرعت V می رسد محاسبه نمود

محاسبه انرژی جنبشی

محاسبه انرژی جنبشی

با ترکیب دو فرمول فوق می توان انرژی جنبشی ناشی از سقوط را در هر نقطه محاسبه کرد.

مثال: چنانچه کارگری به جرم ۷۰ کیلوگرم از ارتفاع ۱۰ متری سقوط کند، انرژی جنبشی ناشی از سقوط وی را در لحظه برخورد به زمین محاسبه نمائید؟

نمونه محاسبه انرژی جنبشی

نمونه محاسبه انرژی جنبشی

برخورد

هنگامی که دو جسم به یکدیگر برخورد می کنند هر دو جسم تمام یا مقداری از انرژی ذخیره شده را جذب می کنند. مقداری از این انرژی جذب شده باعث ایجاد تغییر شکل در دو جسم می شود. این انرژی به طور مساوی بین دو جسم تقسیم نمی شود. مابقی انرژی منجر به حرکت اجسام می شود. در اغلب مواردی که یک جسم در اثر سقوط به یک سطح برخورد می کند تغییر شکل بسیار کم است.

آسیب هائی هایی که به دلیل سقوط یک شخص بر روی یک سطح ایجاد می شوند تا اندازه ای تابع میزان شتاب منفی یا کاهش سرعت هستند. از طریق تخمین فاصله توقف یا فاصله ای که مرکز جرم تا اولین برخورد جابجا می شود می توان میزان شتاب منفی را محاسبه نمود.

فرمول شتاب منفی

فرمول شتاب منفی

که در این رابطه V میزان سرعت در نقطه برخورد و S فاصله توقف می باشد.

اطلاعات تکمیلی به همراه مثال ها را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با فیزیک سقوط – کار در ارتفاع داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار

 

نکاتی چند در ارتباط با ایمنی در محیط کار

257 نمونه سوال ایمنی در محیط کار 2

257 نمونه سوال ایمنی در محیط کار 2

257 نمونه سوال ایمنی در محیط کار 2

برای دانشجویان که درس ایمنی در محیط کار 2 دارند 257 سوال توسط دکتر عطاری تهیه شده است که می توانید برای ارزیابی خود استفاده کنید.

نمونه هایی از این سوالات را در زیر ببینید

 1. مدلی برای چرخه مواد شیمیایی ترسیم نمایید ؟
 2. مسئولیت مدیریت و کارگران برای استفاده صحیح از مواد شیمیایی در محیط کار، شامل چه موارد می باشد؟
 3. اهمیت ایمنی شیمیایی را توضیح دهید؟
 4. مغاهیم قانونی، مسئولیت ها و وظایف کلی در قبال عوامل شیمیایی و کاربرد صحیح مواد را توضیح دهید؟
 5. مهمترین کدهای بین المللی موجود در شناسایی مواد شیمیایی و موارد کاربرد هر یک را توضیح دهید؟
 6. مهمترین سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک را نام برده و دامنه کاربرد هر یک را توضیح دهید؟
 7. منظور از عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار چیست و مهمترین روش های طبقه بندی آنها را توضیح دهید؟
 8. انواع مواد هوابرد و آلاینده های هوای محیط کار را توضیح دهید؟
 9. مهمترین اثرات بیولوژیک عوامل شیمیایی را همراه با ذکر مثال توضیح دهید؟
 10. کالاهای خطرناک را تعریف کنید و انواع کلاس های مختلف کالاهای خطرناک و خصوصیات آنها را همراه با ذکر مثال شرح دهید؟
 11. سیستم طبقه بندی جهانی GHS در طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی و نحوه طبقه بندی مواد را بر حسب نوع خطرات آنها توضیح دهید؟
 12. پیکتوگرام های سیستم GHS را توضیح دهید ؟
 13. مراحل مختلف ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و نحوه کاربرد اصول آن در جهت دست یابی به مدیریت صحیح مواد شیمیایی را شرح دهید؟
 14. راههای مختلف تبادل اطلاعات خطر مواد شیمیایی و مواردی نظیر فهرست ثبت مواد، برگه های اطلاعات ایمنی مواد MISDS،استفاده از علائم هشداردهنده و برچسب گذاری مناسب مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک را توضیح دهید؟
 15. نحوه کاربرد سلسله مراتب کنترلی در کنترل خطرات و کاهش تماس با عوامل شیمیایی را توضیح دهید؟
 16. اصول کلی در انبارداری و جداسازی مواد شیمیایی را توضیح دهید ؟
 17. با استفاده از راهنمای فشرده خطرات مواد شیمیایی، مهمترین خصوصیات ۲ ماده شیمیایی مهم را شناسایی نموده و با توجه به پتانسیل خطرات، اصول مهم پیشگیری و کنترل خطرت آنها را توضیح دهید؟
 18. اصطلاحات مهم در مورد تجهیزات حفاظت فردی را تعریف کنید؟
 19. اهمیت و موارد کاربرد تجهیزات حفاظت فردی را توضیح دهید؟
 20. اصول انتخاب تجهیزات حفاظت فردی را شرح دهید؟
 21. الزامات قانونی در مورد استفاده، تست، انتخاب و نیز آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را توضیح دهید؟
 22. نظام نامه REACH را تعریف کنید، ضرورت تدوین، اهداف و کاربرد آن را شرح دهید؟
 23. نکات ایمنی کار با مواد نانو را شرح دهید؟
 24. اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟
 25. جذب عمقی – جذب سطحی – محدود سازی – محصورسازی – آلاینده – آلایشی – آلایندگی ثانویه -کنترل- نواحی کنترل – آلودگی زدایی – آلودگی زدایی اضطراری – آلودگی زدایی کلی – راهروی آلودگی زدایی – فاسد شدن – ضد عفونی کردن – شرایط اضطراری – خطر محیطی – مواجهه – خطر / خطرناک – مواد خطرناک – رویداد – فرمانده رویداد – سیستم مدیریت رویداد – کاهش – تجهیزات پایش – خنثی سازی – نفوذ – تراوش – لباس های حفاظتی – پاسخ- نمونه برداری – جامد سازی – تثبیت – Detomation – Deflagration
 26. تعاریف سازمان های مختلف از مواد خطرناک را شرح دهید؟
 27. جایگاه بین المللی حوادث شیمیایی را توضیح دهید؟
 28. جایگاه حوادث شیمیایی و برخی از حوادث شیمیایی در ایران را توضیح دهید؟
 29. شناسایی و طبقه بندی مواد شیمیایی را توضیح دهید؟
 30. حروف مورد استفاده در برچسب ها و مفهوم آنها را توضیح دهید؟

ادامه سوالات را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با 257 نمونه سوال ایمنی در محیط کار 2 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  235 سوال تستی و تالیفی بهداشت حرفه ای

سنجش ایمنی در محیط کار

سوالات کنکور کارشناسی بهداشت حرفه ای

 

کنترل پروژه

جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای

جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای

جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای

موضوعاتی که در این جزوات به آن می پردازیم به شرح زیر هستند:

جزوه اول:

 • آمار
 • جامعه اماری
 • پارامتر
 • آماره
 • سرشماری
 • نمونه
 • مقیاس و نوع متغیر
 • روش های جمع آوری داده

جزوه دوم:

 • پارامترهای مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • شاخص های توزیع پذیری

جزوه سوم:

 • دامنه میان چارکی
 • داده های پرت
 • نمودار جعبه ای

جزوه چهارم: روش های نمونه گیری

جزوه پنجم: احتمال

جزوه ششم: توابع توزیع

کلیه این جزوات به صورت پاورپوینت هستند که توسط مهندس کولیوند جمع آوری شده اند.

این جزوات را به کلیه دانشجویان بهداشت حرفه ای و hse توصیه می کنم.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آمار و کاربرد آن در حوادث

جامعه آماری و مراحل نمونه گیری

جنبه های آماری آنتروپومتری

آموزش جامع تجزیه و تحلیل آماری

آمار و اطلاعات حوادث و رویدادها, جمع اوری و استفاده از آنها

کاربرد آمار و اطلاعات در ایمنی

 

 

امار توصیفی

آمار توصیفی Descriptive Statistics

آمار توصیفی Descriptive Statistics
موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:

 • استفاده از جداول
 • استفاده از نمودار
 • محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

فایل زیر شامل چهار بخش است که هر کدام از بخشهایی به شرح زیر می باشند:

بخش اول

 • جدول توزیع فراوانی طبفه بندی نشده
 • دامنه تغییرات
 • شاخصهای مرکزی یا پارامترهای مکانی

بخش دوم

 • تعاریف( تعریف جامعه, پارامتر, …)
 • توزیع مربع کای
 • توزیع t_student
 • توزیع تفاوت بین دو میانگین نمونه
 • توزیع f
 • توزیع میانگین جامعه های متناهی
 • آمارهای ترتیبی

بخش سوم

 • براورد نقطه ای
 • ارزیابی بک تخمین زننده یا مقایسه براوردها
 • روش براورد نقطه ای
 • براورد کننده های کافی

بخش چهارم

 • براودهای فاصله ای

بخش پنجم

 • آزمون فرضیه

http://acgih.persiangig.com/download-icon-Taktemp-10.gif

دروس و واحدهای کاردانی,کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ارشد بهداشت حرفه ای

دروس و واحدهای کاردانی,کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ارشد بهداشت حرفه ای

سلام به همه دوستان حرفه ای در اینجا میتونید همه ی دروس های بهداشت حرفه ای به همراه واحداشون را ببینید برای مشاهده فایلهای ورد را دانلود کنید.

لینک فایلحجم فایل
(www.acgih.ir)کارشناسی_پیوسته_.rar21.9 KB
(www.acgih.ir)_ارشداپیوسته_.rar21.4 KB
کارشناسی_پیوسته(sirvan-bh89.blogfa.com).rar329.380 KB
(sirvan-bh89.blogfa.com)کاردانی_.rar239.093 KB
مهمترین منابع بهداشت حرفه ای

ریاضی عمومی 2 و 1 کرایه چیان برای بهداشت حرفه ای

ریاضی عمومی 2 و 1 کرایه چیان برای بهداشت حرفه ای

ریاضی عمومی 2 و 1 کرایه چیان برای بهداشت حرفه ای

کلیه دانشجویان و افرادی که می خواهند در رشته های مهندسی منبع مناسبی برای ریاضی 1 و 2 داشته باشند می توانند از کتاب های ریاضی کرایه چیان استفاده کنند که در اینجا به صورت رایگان می توانید دانلود کنید

سرفصل های این کتاب ریاضی 1 به شرح زیر است:

فصل یکم: تابع

 • رابطه و تابع
 • نمودار بعضی از توابع حقیقی و ویژگی آن ها

فصل دوم: حدو و پیوستگی

 • مفهوم و قضیه های حد
 • تعمیم مفهوم حد
 • پیوستگی

فصل سوم: مشتق

 • تعریف مشتق
 • قوانین مشتق گیری
 • مشتق مراتب بالاتر، مشتق گیری ضمنی، لگاریتمی و پارامتری

فصل چهارم: کاربرد مشتق

 • تعبیر هندسی مشتق و معادله خط مماس و خط قائم
 • میزان متوسط و لحظه ای تغییر
 • متغیرهای وابسته
 • خطا، تقریب، دیفرانسیل
 • مشتق و حدهای مبهم
 • قضیه های رل، لاگرانژ، تیلور و روش نیوتن
 • توابع صعودی و نزولی، نقاط ماکزیمم و مینیمم، تقعر و نقطه عطف
 • رسم نمودار تابع
 • مسائل کاربردی ماکزیمم و مینیمم

فصل پنجم: انتگرال

 • مفهوم انتگرال و قوانین انتگرال گیری
 • روش های انتگرال گیری

فصل ششم: کاربرد انتگرال

 • انتگرال معین و قضیه های اساسی حساب
 • محاسبه سطح، حجم و طول
 • انتگرال های غیرعادی

فصل هفتم اعداد مختلط


سرفصل ریاضی 2 کرایه چیان:

فصل یکم: بردارها

 • بردارها و ویژگی های آن
 • ضرب داخلی دو بردار
 • ضرب خارجی دو بردار

فصل دوم: هندسه تحلیلی در فضا

 • معادله خط در فضا
 • معادله صفحه در فضا
 • سطح استوانه ای و درجه دوم

فصل سوم: توابع برداری

 • تابع برداری در صفحه
 • تابع برداری در فضا
 • حساب توابع برداری
 • معادله حرکت
 • ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل معادله حرکت

فصل چهارم: محتصات قطبی

 • معرفی دستگاه مختصات قطبی، رسم منحنی های قطبی
 • نقاط مشترک، شیب، مساحت و طول قوس منحنی های قطبی

فصل پنجم: توابع چند متغیره

 • مفهوم ، دامنه و نمودار تابع چند متغیره
 • حد و پیوستگی توابع چند متغیره
 • مشتق گیری از توابع چند متغیره
 • کاربرد مشتق در توابع چند متغیره

فصل ششم: انتگرال های دوگانه

 • انتگرال دوگانه در مختصات دکارتی
 • انتگرال دوگانه در مختصات قطبی
 • کاربرد انتگرال دوگانه

فصل هفتم: معادلات دیفرانسیل

 • مفاهیم و تعاریف اولیه
 • معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
 • معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم

فصل هشتم: تبدیلات لاپلاس

 • تبدیل لاپلاس توابع پیوسته
 • تبدیل لاپلاس توابع پیوسته قطعه ای
 • تبدیل لاپلاس تابع ضربه واحد
 • خواص بیشتر در مورد تبدیل لاپلاس

فصل نهم: دنباله و سری

 • دنباله
 • سری
 • آزمون هایی برای همگرایی سری
 • سری های توانی

فصل دهم: سری فوریه

 • سری فوریه
 • انتگرال فوریه

فصل یازدهم: ماتریس و حل دستگاه معادلات خطی

 • ماتریس
 • حل دستگاه معادلات خطی

 

دانلود ریاضی 1 + حل مسائل ریاضی 1 و 2

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

دانلود کتاب فیزیک پبیش دانشگاهی تجربی 1و2

دانلود کتاب فیزیک پبیش دانشگاهی تجربی 1و2

فیزیک ۱ و ۲پیش دانشگاهی رشته تجربیقسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت سوم

پرتوها

سه کتاب معروف شیمی تجزیه نوشته داگلاس اسکوگ وست

سه کتاب معروف شیمی تجزیه نوشته داگلاس اسکوگ وست

سه کتاب معروف شیمی تجزیه نوشته داگلاس اسکوگ وست

 

[تصویر: skoog.jpg]

Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th ed
Principles of Instrumental Analysis sixth edition
Principles of Instrumental Analysis 6th Edition Instructor’s Manual

کتاب ها رو می تونید با لینک مستقیم در ادامه مطلب دریافت کنید .

دانلود کتاب مبانی شیمی تجزیه : دانلود با لینک مستقیم

حجم فایل : ۳۱٫۲MB     فرمت این کتاب djvu می باشد

دانلود کتاب مبانی شیمی تجزیه دستگاهی : دانلود با لینک مستقیم

حجم فایل : ۵۰٫۵۸MB

پسورد فایل فشرده : alivechem.com

دانلود کتاب حل المسائل شیمی تجزیه دستگاهی : دانلود با لینک مستقیم

حجم فایل : ۴٫۳۲MB

پسورد فایل فشرده : alivechem.com

 

اناتومی مچ دست

اناتومی مچ دست

مفصل مچ دست ساعد را به دست متصل میکند. حرکات این مفصل نسبت به آرنج دامنه بیشتری دارد. مچ دست محل عبور عروق و اعصاب مهمی است که به دست میرسند.
مهمترین مشکلات مفصل مچ دست که موجب مراجعه افراد به پزشک میشود درد، محدودیت حرکت و تورم است و گاهی اوقات کاهش قدرت، تغییر شکل و یا آسیب های خارجی به مچ دست علت مراجعه به پزشک است.
در مقالات مبحث مچ دست سعی میشود مشکلات اختصاصی این مفصل از لحاظ ارتوپدی بررسی شود. با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

رباط عرضی مچ Transverse carpal ligament که به آن فلکسور رتیناکولوم Flexor retinaculum هم میگویند یک نوار بافتی پهن و محکم است که در سطح ولار استخوان های مچ قرار گرفته است.

استخوان های مچ دست یا کارپ طوری کنار هم قرار گرفته اند که یک قوس را دست میکنند. تقعر این قوس به سمت قدام یا کف دستی است. رباط عرضی مچ از دو طرف یه این قوس میچسبد و در واقع سقفی برای آن درست میکند. بدین ترتیب یک تونل یا کانال درست میشود که در یک طرف آن استخوان های مچ دست یا کارپ قرار گرفته و در طرف دیگر آن این رباط وجود دارد. به این تونل، کانال مچ دستی یا کانال کارپ Carpal canal یا Carpal tunnel میگویند.

1490 6

1490 3

  رباط عرضی مچ دست در طرف داخل یا مدیال به استخوانچه های همیت و پیزیفورم میچسبد و در طرف خارج یا لترال به استخوانچه های اسکافویید و تراپزیوم میچسبد. تعداد 9 تاندون فلکسور یا خم کننده انگشتان ( 4 فلکسور سطحی و 4 فلکسور عمقی انگشتان و یک فلکسور بلند شست) همراه با عصب مدیان از داخل این کانال عبور کرده و به کف دست میرسند. در سندروم کانال کارپ به علت تنگ شدن فضای این کانال، عصب مدیان تحت فشار قرار گرفته و علائمی را ایجاد میکند.

 

1490 1

اطراف تاندون های های فلکسور عمقی و سطحی و فلکسور شست در حین عبور از کانال کارپ غلاف سینوویال مانند آنچه در مورد تاندون های اکستانسور گفته شد وجود دارد. به این غلاف های سینوویال در ناحیه مچ، بورس هم میگویند. در سطح ولار یا قدامی مچ دست دو بورس وجود دارد. بورس اولنار که در طرف استخوان اولنا است و تاندون های فلکسور سطحی و عمقی انگشتان از آن عبور میکنند و بورس رادیال که در طرف استخوان رادیوس بوده و به دور تاندون فلکسور بلند شست قرار گرفته است.

1490 7

1490 5

عصب مدیان همراه با تاندون های فلکسور سطحی و عمقی (به همراه غلاف آنها) از زیر رباط عرضی مچ دست عبور میکنند

 

1490 8

در سطح مقطع مچ دست استخوان های کارپ و کانال کارپ و محتویات آن دیده میشوند

 

1490 4
تاندون های فلکسور سطحی و عمقی انگشتان در حین عبور از داخل تونل کارپ در داخل دو غلاف سینوویال یا بورس قرار میگیرند

 

1490 2
عبور تاندون های فلکسور انگشتان از سطح قدامی یا ولار استخوان های کارپ