دروس بهداشت حرفه ای :دروس های اختصاصی بهداشت حرفه ای شامل ارگونومی,عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی, فیزیکی و ..)نمونه برداری, تهویه و ایمنی می باشد

فیزیک بهداشت حرفه ای

فیزیک سقوط - کار در ارتفاع

/
فیزیک سقوط - کار در ارتفاع فیزیک سقوط - کار در ارتفاع آگاهی داشتن…
نکاتی چند در ارتباط با ایمنی در محیط کار

257 نمونه سوال ایمنی در محیط کار 2

/
257 نمونه سوال ایمنی در محیط کار 2 257 نمونه سوال ایمنی در مح…
کنترل پروژه

جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای

/
جزوات آمار حیاتی برای بهداشت حرفه ای جزوات آمار حیاتی برای ب…
امار توصیفی

آمار توصیفی Descriptive Statistics

/
آمار توصیفی Descriptive Statistics موضوع آمار توصیفی (Descriptive…

دروس و واحدهای کاردانی,کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ارشد بهداشت حرفه ای

/
دروس و واحدهای کاردانی,کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ارشد بهداشت حرفه ای…
مهمترین منابع بهداشت حرفه ای

ریاضی عمومی 2 و 1 کرایه چیان برای بهداشت حرفه ای

/
ریاضی عمومی 2 و 1 کرایه چیان برای بهداشت حرفه ای ریاضی عمومی 2 و 1 کر…

دانلود کتاب فیزیک پبیش دانشگاهی تجربی 1و2

/
دانلود کتاب فیزیک پبیش دانشگاهی تجربی 1و2 فیزیک ۱ و ۲پیش دانشگاهی ر…
پرتوها

سه کتاب معروف شیمی تجزیه نوشته داگلاس اسکوگ وست

/
سه کتاب معروف شیمی تجزیه نوشته داگلاس اسکوگ وست سه کتاب معروف شیمی …

اناتومی مچ دست

/
اناتومی مچ دست مفصل مچ دست ساعد را به دست متصل میکند. حرکات ا…