عوامل ارگونومیکی انواع روش های ارزیابی پوسچر, عوامل زیان اور اگونومی در محیط کار, طراحی ابزار و ایستگاه های کاری مهندسی عوامل انسانی و ارگونومی

بررسی و تعیین خطاهای انسانی در بخش های ویژه بیمارستان

بررسی و تعیین خطاهای انسانی در بخش های ویژه بیمارستان

/
بررسی و تعیین خطاهای انسانی در بخش های ویژه بیمارستان بررسی و…
کاربرد نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer در آنتروپومتری سر و صورت

کاربرد نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer در آنتروپومتری سر و صورت

/
کاربرد نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer در آنتروپومتری سر و صورت…
نقش فاکتورهای انسانی و ارگونومی در بروز حوادث

اصول اندازه گیری ابعاد بدن انسان برای طراحی فنی

/
اصول اندازه گیری ابعاد بدن انسان برای طراحی فنی اصول اندازه گیری اب…
ارزیابی آنتروپومتری ایستگاه کاری

ارزیابی آنتروپومتری ایستگاه کاری

/
ارزیابی آنتروپومتری ایستگاه کاری ارزیابی آنتروپومتری ایستگاه کاری فرمت: Pdf…
ارگونومی در رستوران (Ergonomics in restaurant)

ارگونومی در رستوران (Ergonomics in restaurant)

/
ارگونومی در رستوران (Ergonomics in restaurant) ارگونومی در رستوران (Ergonomics i…
ارگونومی تلویزیون

ارگونومی تلویزیون

/
ارگونومی تلویزیون ارگونومی تلویزیون فرمت: PPT تعداد صفحات: 25 مقدمه:امرو…
ارگونومی خواب (جامع)

ارگونومی خواب (جامع)

/
ارگونومی خواب (جامع) ارگونومی خواب (جامع)  در این بخ…
ارگونومی و سالمندان

ارگونومی و سالمندان

/
ارگونومی و سالمندان ارگونومی و سالمندان تهیه و تنظیم: مهندس فرشاد ارغوانی فرمت: p…
ارگونومی و بارداری

ارگونومی و بارداری

/
ارگونومی و بارداری ارگونومی و بارداری فرمت: word تعداد صفحات: 8  اگر …