سیستم مدیریت HSE تولید بهنگام Production Update مقالات مدیریت ایمنی و hse و شناسایی ریسک لیست نرم افزار های مورد استفاده در HSE شعار HSE

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

دوره ممیزی OHSAS 18001

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 261

تهیه و تنظیم: مهندس علیاری

اهداف آموزشی:

 • ایجاد توانایی تشریح هدف یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایجاد توانایی تشریح اهدف مستند سازي یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایجاد توانایی مستند سازي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایجاد توانایی برنامه ریزی، اجرا، گزارش دهی و پیگیری یک ممیزي براساس ISO 19011 و با تفسیر صحیح الزامات OHSAS 18001:2007

مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت

ایمنی و بهداشت چیست؟

تعاریف ایمنی و بهداشت:

 • بهداشت: شرایط (وضعیت) بدن یا روان
 • ایمنی: قرار نگرفتن در معرض خطر یا ریسک

در صنعت، مفهوم ایمنی و بهداشت پیشگیري از حادثه و آسیب های ناشی از کار می باشد.

حادثه به هر اتفاق برنامه ریزي نشده که موجب:

 • جراحت
 • بیماری
 • آسیب یا خسارت به دارایی ها، محیط کار یا مواد

جایی که هیچ جراحت یا خسارتی اتفاق نیافتد «رخداد» به «شبه رخداد» تعبیر می شود.

بیماریهاي ناشی از کار:

 • هر گونه بیماري، ناتوانی یا سایر مشکلات که بر فرد اثر گذاشته و به وسیله شرایط کاري آنها ایجاد شود.
 • بیماریهاي ناشی از کار می تواند دائمی یا موقتی باشد.

هزینه ایمنی و بهداشت چیست؟

 

مهندسی اقتصاد اسکونژاد

هزینه های ناشی از عدم توجه به مسائل ایمنی و بهداشت

 

عدم توجه به مسائل ایمنی و بھداشت دو گونه ھزینه در بر دارد:

 • ھزینه ھای انسانی
 • ھزینه ھای مالی

هزینه های انسانی:

سازمان ILO (بین المللی نیروي کار) نشان می دهد سالانه بالای برآورد 250 میلیون حادثه ناشی از کار باعث از دست رفتن ساعات کاري می شود، اتفاق می افتد.

 • 685000 حادثه در روز ،یا 475 حادثه در دقیقه، 8 حادثه در ثانیه
 • 3000 مرگ و میر کاري در هر روز یا 2 فوت در دقیقه
 • در صورتی که روش های عملی و اطلاعات مناسب ایمنی در دسترس بوده و مورد استفاده قرار گیرد سالانه جان 600000 نفر حفظ می شود.
 • سالانه 160 میلیون مورد بیماریهاي شغلی رخ می دهد.

حوادثی که منجر به مرگ نمی شود باعث کاهش زندگی افراد می گردد:

 • فیزیکی – قطع عضو یا ناتوانی حرکتی
 • روانی – فشار روحی و افسردگی

تعداد ھزینه ھای مالی (جراحت ھا و بیماری ھای شغلی در ایالات متحده (1992)

(cost($B

number

Category

3.8

6,529Injuries Fatal
144.613,247,000

Non fatal

19.5

60,290Illnesses Fatal
5.8862,200

Nonfatal

173.9

TOTAL

بهبود ایمنی و بهداشت:

بهبود در ایمنی و بهداشت به چندین فاکتور ذیل بستگی دارد:

 • دانش کافی در مورد دلایل و اثرات حوادث و آسیب های شغلی
 • آشنایی با رویکرد متناسب براي ارزیابی بر مبناي ریسک
 • تعداد دعاوی موفق براي جبران خسارت های بر علیه سازمان ها
 • قوانین سخت گیرانه ترو جرایم بزرگتر
 • اهمیت دادن به خوشنامی
 • ضروری دانستن اخلاق

بطور روز افزون باور اینکه بهداشت و ایمنی نمی تواند فقط با موارد ذیل مدیریت شود افزایش می یابد:

 • قوانین اجباری
 • فردی
 • احساس جمعی

اکنون اینکه ایمنی و بهداشت به مدیریت شدن از طریق ابزارهاي سیستم مدیریت کنش گرا نیاز دارد پذیرفته شده است (در جاهایی که تمام جنبه هاي ایمنی و بهداشت با عملیات روزانه عجین شده اند.)

خطا در مدیریت – موارد حادثه

 

تاثیر خطاهای انسانی بر قابلیت اطمینان عملکردی سیستمها

خطا در مدیریت

 

از فجایعی از جمله آتش سوزي Piper Alpha و غرق شدن Herald از جمله نتایج مدیریت نادرست است:

 • تحت فشار قرار گرفتن افراد
 • افزایش خستگی
 • فقدان آموزش
 • فقدان تجربه
 • سیستم های کنترلی کاملا غلط
 • ارتباطات ضعیف

چه چیزهایی را در خط مشی و برنامه ریزی جستجو کنیم

تجزیه و تحلیل ریسک هاي ایمنی و بهداشت شغلی بدان معناست که یک سازمان درک کند چگونه آنها بر سلامتی افراد تاثیر می گذارند.

 •  تعریف خطر: منبع یا وضعیت آسیب بالقوه به شکل جراحت یا بیماری، صدمه به اموال، خرابی محیط کار، یا ترکیبی از آنها
 • تعریف مخاطره (Risk): ترکیب احتمال وقوع یک رویداد خطرناک مشخص و تبعات آن

سيستم مديريت Management System

مجموعه ای متشکل از اجراء بهم پیوسته به منظور برنامه ریزی سازماندهی، هدایت و کنترل امور در جهت نیل به مقاصد و اهداف سازمان

 • اثر بخشی Effectiveness: میزانی که فعالیت های برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است.
 • کارآیی Efficiency: رابطه میان نتایج بدست آمده با منابع استفاده شده.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت Health & Safety Management System :

مجموعه ای متشكل از اجزاء بهم پيوسته در راستای تحقق اهداف معين بهداشت شغلی و ايمنی در يک سازمان در چارچوب برنامه ريزی، سازماندهی، هدايت و كنترل اجزاء

مزایای ایجاد، استقرار و نگھداری سیستم مدیریت ایمنی

 • ایجاد نگرشی طرح ریزی شده و مستند در ارتباط با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • افزایش آگاهی و دانش سازمان در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایجاد محیط کار ایمن و سالم
 • کاهش ریسک مواجهه با حوادث و بیماری های شغلی
 • رعایت قوانین مرتبط با حوادث و بیماریهای شغلی
 • کاهش زمان و هزینه تلف شده در اثر حوادث و بیماریهای شغلی

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • اجزاء سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای
 • تشریح بندهای OHSAS 18001
 • ممیزی ISO 19011
 • اصول ممیزی Principles of auditing
 • انواع ممیزی Types of auditing
 • مدیریت ممیزی Audit Managingَ
 • گزارش ممیزی

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

چک لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

جزوه دوره ممیزی سیستم های مدیریت بر مبنای استاندارد ISO 19011

جزوه دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE

نمونه چک لیست ممیزی عملیات بهداشت صنعتی

 

الزامات سیستم مدیریت زیستی و ایمنی و بهداشت

الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی

الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی

الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی

ISO 14001 & ISO 18001

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 30

فهرست:

الزامات سيستم مديريت محيط زيستی

1-4 – الزامات كلي
2-4 – خط مشي محيط زيستي
3-4 – طرح ريزي

 • جنبه هاي محيط زيستي
 • الزامات قانوني و ساير الزامات
 • اهداف كلان, اهداف خرد و برنامه ها

4-4 اجرا و عمليات

1-4-4 – منابع, وظايف, مسئوليت و اختيار
2-4-4 – صلاحيت, آموزش و آگاهي
3-4-4 – ارتباطات
4-4-4 مستند سازي
5-4-4 كنترل مستندات
6-4-4 كنترل عمليات
7-4-4 واكنش و آمادگي در شرايط اضطراري

5-4 بررسي

1-5-4 – پايش و اندازه گيري
2-5-4 – ارزيابي انطباق
3-5-4 – عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه
4-5-4 كنترل سوابق
5-5-4 مميزي داخلي
6-4 – بازنگري مديريت

الزامات سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی

1-4 – الزامات عمومي
2-4 – خط مشي ايمني و بهداشت شغلي
3-4 – طرح ريزي

 • شناسايي خطر، ارزيابي ريسك و تعيين كنترل ها
 • الزامات قانوني و ساير الزامات
 • اهداف و برنامه ها

4-4 اجرا و عمليات
1-4-4 منابع، وظايف، مسئوليت، پاسخگويي و اختيار
2-4-4 – صلاحيت، آموزش و آگاهي
3-4-4 – ارتباطات، مشاركت و مشاوره

 • ارتباطات
 • مشاركت و مشاوره

4-4-4 مستند سازي
5-4-4 كنترل مستندات
6-4-4 كنترل عمليات
7-4-4 آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

5-4 بررسي

1-5-4 – اندازه گيري و پايش عملكرد
2-5-4 – ارزيابي انطباق
3-5-4 – بررسي رويداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

 • بررسي رويداد
 • عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

4-5-4 كنترل سوابق
5-5-4 مميزي داخلي
6-4 – بازنگري مديريت


الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی Environmental management system requirements

1-4 الزامات كلي
سازمان بايد يك سيستم مديريت محيط زيستي را مطابق با الزامات اين استاندارد بين المللي, ايجاد, مستند, مستقر و نگهداري نمايد و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگي تحقق اين الزامات را نيز مشخص نمايد. سازمان بايد دامنه كاربرد سيستم مديريت محيط زيستي خود را تعريف و مدون نمايد.

4.1 General requirements
The organization shall establish, document, implement, maintain and continually improve an environmental management system in accordance with the requirements of this International Standard and determine how it will fulfil these requirements. The organization shall define and document the scope of its environmental management system.

سیستم مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست hse ms

سیستم مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست

2-4 خط مشي محيط زيستي

مديريت عالي بايد خط مشي محيط زيستي سازمان را تعريف و اطمينان حاصل نمايد كه اين خط مشي مطابق با دامنه كاربرد تعريف شده سيستم مديريت محيط زيستي و :
الف) متناسب با ماهيت, مقياس و پيامدهاي محيط زيستي فعاليت ها, محصولات و خدمات سازمان مي باشد
ب) شامل تعهد به بهبود مستمر و پيشگيري از آلودگي مي باشد
ج) شامل تعهد به تبعيت از الزامات قانوني قابل كاربرد و همچنين الزامات ديگري كه سازمان, در ارتباط با جنبه هاي محيط زيستي خود, نسبت به رعايت آنها موظف گرديده است, مي باشد
د) چارچوبي براي تعيين و بازنگري اهداف كلان و اهداف خرد محيط زيستي مهيا مي نمايد.
ه) مدون, مستقر و نگهداري شده است
و) به كليه كساني كه براي سازمان يا از طرف آن كار مي كنند, ابلاغ شده است
ز) براي عموم قابل دسترس مي باشد

4.2 Environmental policy

Top management shall define the organization’s environmental policy and ensure that, within the defined scope of its environmental management system, it
a) is appropriate to the nature, scale and environmental impacts of its activities, products and services,
b) includes a commitment to continual improvement and prevention of pollution,
c) includes a commitment to comply with applicable legal requirements and with other requirements to which the organization subscribes which relate to its environmental aspects,
d) provides the framework for setting and reviewing environmental objectives and targets,
e) is documented, implemented and maintained,
f) is communicated to all persons working for or on behalf of the organization, and
g) is available to the public.

3-4 طرح ريزي Planning

1-3-4 جنبه هاي محيط زيستي
سازمان بايد براي موارد زير اقدام به ايجاد, استقرار و نگهداري روش هاي اجرايي نمايد:
الف) شناسايي جنبه هاي محيط زيستي فعاليت ها, محصولات و خدمات در چارچوب دامنه كاربرد تعريف شده سيستم مديريت محيط زيستي كه مي تواند آن ها را كنترل كند و آن هايي كه مي تواند تحت تاثير قرار دهد, با در نظر گرفتن توسعه هاي طرح ريزي شده يا جديد, يا فعاليت ها, محصولات و خدمات جديد يا تغيير يافته.

ب) تعيين آن دسته از جنبه هايي كه پيامد هاي بارزي بر محيط زيست دارند يا مي توانند داشته باشند. سازمان بايد اين اطلاعات را مدون سازد و به روز نگهداري نمايد. سازمان بايد اطمينان حاصل كند كه جنبه هاي محيط زيستي بارز در ايجاد , استقرار و نگداري سيستم مديريت محيط زيستي مربوطه مد نظر قرار گرفته اند.

4.3.1 Environmental aspects
The organization shall establish, implement and maintain a procedure(s)
a) to identify the environmental aspects of its activities, products and services within the defined scope of the environmental management system that it can control and those that it can influence taking into account planned or new developments, or new or modified activities, products and services, and
b) to determine those aspects that have or can have significant impact(s) on the environment (i.e. significant environmental aspects).
The organization shall document this information and keep it up to date.
The organization shall ensure that the significant environmental aspects are taken into account in establishing,
implementing and maintaining its environmental management system.

2-3-4 الزامات قانوني و ساير الزامات

سازمان بايد براي موارد زير اقدام به ايجاد, استقرار ونگهداري روش هاي اجرايي نمايد:
الف) شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات قابل كاربرد كه سازمان در ارتباط با جنبه هاي محيط زيستي خود را موظف به انجام آن ها مي داند
ب) تعيين چگونگي اعمال اين الزامات به جنبه هاي محيط زيستي سازمان
سازمان بايد اطمينان حاصل كند كه اين الزامات قانوني و ساير الزامات قابل كاربرد كه سازمان خود را موظف به انجام آن ها مي داند, در ايجاد, استقرار و نگهداري سيستم مديريت كيفيت محيط زيستي خود, مورد استفاده قرار مي گيرد.

4.3.2 Legal and other requirements
The organization shall establish, implement and maintain a procedure (s)
a) to identify and have access to the applicable legal requirements and other requirements to which the organization subscribes related to its environmental aspects, and
b) to determine how these requirements apply to its environmental aspects.
The organization shall ensure that these applicable legal requirements and other requirements to which the organization subscribes are taken into account in establishing, implementing and maintaining its environmental management system.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE

تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)

 

آشنایی با اصول استقرار و اجزای سیستم HSE

آشنایی با اصول استقرار و اجزای سیستم HSE

آشنایی با اصول استقرار و اجزای سیستم HSE

آشنایی با اصول استقرار و اجزای سیستم HSE

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 150

فهرست:

 • مقدمه و تعریف اصطلاحات

 • معرفی سیستم یکپارچه ایمنی, بهداشت و محیط زیست

 • ضروریت, اهمیت و جایگاه مدیریت HSE در سیستم مدیریتی صنعت

 • معرفی عناصر سیستم مدیریت HSE

 • استقرار و پیاده سازی سیستم HSE در سازمان ها

 • مزایای استقرار سیستم مدیریت HSE

 • ارزیابی و صلاحیت HSE پیمانکاران

 • دامنه شمول مدیریت HSE

 • و …


HACCP یک روش ارزیابی ریسک نیز محسوب میشود و در صنایع غذایی ، دارویی و آرایشی استفاده می شود و در استانداردها ISO ، معادل ISO 22000 است .
استاندارد های خاصی در صنعت خودرو، صنایع غذایی، سیمان، فولاد، کشاورزی و … مطرح است.

اساس این استاندارد ها بر چرخه دمینگ است (PDCA) این چرخه ژاپنی است و برگرفته از سیستم آمریکایی است که توسط ژاپنی ها اصلاح شده است و آقای دمینگ بحث مرتبط با بهبود مستمر را بصورت PDCA مطرح کرد . (این استاندارد بر اساس سیستم های کیفیتی طرح ریزی شده است)

سیستم مشابه به PDCA ، FCUS ,PDCA می باشد که بحث مرتبط با ناب سازی است . (مفاهیم شش سیگما) MUDA، شش سیگما و ناب سازی مربوط به FCUS PDCA می باشد و به دنبال آن است که تلفات را از بین ببریم و در وظایف و کارهای تعریف شده، استفاده می شود و بهبود بهره وری را مانند تمامی سیستم های دیگر به دنبال دارد .

P : (طرح یا برنامه plan): برای اجرای سیستم بایستی یک طرح داشته باشیم و در اینجا 5 ایتم مطرح می باشد Who ,Where , When , What , How

When: شامل مدت زمان بازنگری است. حداکثر زمانی که می توان برای بازنگری تعریف کرد یکسال است و بیشتر از آن نمی توان تعریف کرد. برخی از دستورالعمل ها بایستی ماهانه و یا هفتگی مورد بازنگری قرار گیرد.

تغییرات در سازمان بازه بازنگری را مشخص می کند و هر چه سازمان پویاتر و در حال رشد و تغییر باشد، زمان کوتاه تری خواهیم داشت.

Where: طرح من برای کجا استفاده می شود (اتاق, صنعت, شهر و …)

فرایند سه مرحله اساسی دارد : طرح، ساخت، بهره وری

زمانی استاندارد در فاز طراحی پیاده می کنیم چون طرح دائم در حال تغییرات ، ممکن است بازنگری به صورت هفتگی انجام شود. در بهره برداری ممکن است تغییری در سازمان نداشته باشیم پس باید سالانه فرایند نگاه شود (دقت شود مباحث بالا ربطی به مدیریت تغییر ندارد)
در گزارش سال 2006 یا 2007 (گزارش ISO) از سازمانهای منطقه خاورمیانه بالاترین گواهی های صادر شده در کشور ایران بوده است و پایین ترین اثر بخشی را نیز ایران داشته ایم و عارضه یابی مربوطه انجام شد.

Scop 100 (صنعت کوچک 100 نفره) پیاده سازی Ims حدود  19 – 18 میلیون تومان هزینه نیاز دارد. پس شرایط تغییر پذیری سازمان when را مشخص می کند .

What : زمانی که طرح را می دهیم بایستی بگوییم چه چیز را هدف قرار می دهد. آیا plan مربوط به شناسایی خطرات است یا تعهد سازمانی یا ممیزی و یا … است.

How : یعنی بیان کنید که چگونه می خواهید این کار را انجام دهیم . انچه که در طرح بایستی مورد توجه قرار گیرد : ( 4W + H )

Do : (اجرای طرح): به عنوان مثال ساخت یک ماشین، قبل از طرح هدف اصلی که مد نظر بوده، ماشینی که بدون توقف و خستگی تا بندرعباس برود

Check : ماشین ساخته شده سوار آن می شویم و در نتیجه گپ های آنچه داریم با اهداف مورد نظر مشخص می شود .

Act : بسیاری اعتقاد دارند این همان ممیزی است (audit) به عنوان مثال پی می بریم که اگر در ماشین یخچال طراحی می کردم بهتر بود، قهوه ساز در ماشین در نظر گرفته شود، کاش ماشین اتومات بدون نیاز به راننده طراحی می کردم و …

پس اینجاست که بهبود مستمر خود را نشان می دهد، بهبود مستمر انتها ندارد چون نیازها به طور مستمر در حال تغییر است. بنابراین نیازمند برنامه ای برای بهبود مستمر داشته باشیم.

اهداف کلان بایستی قابل دستیابی و زمانبندی باشند.

این فرایند هیچ گاه متوقف نمی شود و دائما در حال تغییر است چون هیچگاه نیازهای انسان تمامی ندارد و دمینگ بر اساس این صفت انسان چرخه خود را تعریف می کند .

دو اصطلاح دیگر استاندارد : 1 – مستندسازی dacument و روش اجرایی procedure تعریف می گردد. هر کجا dacument دیدیم یعنی آن بند الزام بر مستند سازی دارد یعنی اینکه سوابق نیاز داریم (می تواند اوراق، فایل، فایل صوتی و فیلم و … باشد) به عنوان مثال مستندات حوادث در فرایندهای کاری. مستندات حادثه در جای دیگری به نام procedure یا روش اجرایی تعریف می گردد. هر جایی که کلمه procedure استفاده شد بایستی برای آن بند استاندارد روش اجرایی تعریف گردد . یعنی روشی برای چگونگی اجرای بند می اید. به عنوان مثال تحلیل حادثه، چگونگی بررسی حادثه و بایگانی آن آورده می شود. اگر نوشتی در حوادث فیلم تهیه می کنم پس حتما بایستی فیلم تهیه شود و گرنه ممیز ایراد خواهد گرفت.

اولین اصطلاحی تعریف شده در HSE- MS، خطر است. هر چیزی که باعث خسارت (مالی یا آسیب جانی گردد و یا فرایند کاری ما را از حالت استاندارد تعریف شده خارج کند، خطر است.

خطرات از دید شرایط آسیب زایی، خطرات بالقوه HAZARD یا بالفعل DANGER هستند.

Hazard : توان آسیب زدن را دارند اما شرایط آسیب زدن را ندارند (مثل تیر در کمان)
Danger هم توان و هم هم شرایط آسیب زدن دارند (مثل تیر رها شده)

ترجمه فارسی hazard، مخاطره است. شرایط در لایه های کنترلی (ایمنی) تعریف می شود

خطرات از نظر شناخته شدگی: خطرات شناخته شده و خطرات شناخته نشده است. که تفاوت این دو در KAP است.

دانش، باور (نگرش)، رفتار = Knowledge/Attitude/Practice

کسی که در مورد معایب سیگار صحبت می کند اما خودش می کشد پس خطر واقعا برای وی شناخته شده نیست. خطر در صورت شناخته شدن حداکثر کنترل 20% روی احتمال تاثیر می گذارد و روی شدت اثری ندارد

اگر بر اساس FMEA ببینیم 20% روی احتمال و کشف دیده می شود. خطرات بر اساس اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت هستند که به سه کلاس بهداشتی (تقریبا 90 % بلند مدت، 10% کوتاه مدت) و ایمنی و محیط زیستی تقسیم می شوند.

خطرات بهداشتی: عوامل زیان اور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، روانی و ارگونومیکی می باشند.
ایمنی: بیشتر ترموها مطرح می باشند.

انواع مدل های روشنایی : مستقیم (چراغ مطالعه و پروژکتورها : سایه دارد)، غیر مستقیم (نور مخفی: سایه ندارد)، نیمه مستقیم (لوستر : بخشی از نور پایین و بخش کمی بالا تابیده می شود)، نیمه غیر مستقیم (بخش کمی پایین و بخش بیشتری بالا تابیده می شود) مستقیم – غیر مستقیم (هم بالا و هم پایین تابیده می شود) و مختلط (همه جا تابیده می شود : بهترین وضعیت برای محیط های اداری است).
فرق مستقیم با غیر مستقیم این است که به جای جسم کدر از نیمه کدر استفاده می شود .

امواج: یونساز، غیر یونساز

یونساز : اثرات ژنتیکی و کروموزمی است و توجه به هسته سلول دارند. از ماوراء بنفش به بالا نوع A اثرات یونسازی کمی دارند و از طریق پوست ویتامین D تولید می کند.

غیر یونساز : اثرات گرمایی (حرارتی) دارند . از مرئی به پایین

عوامل شیمیایی از لحاظ فیزیکی : مواد معلق در هوا (آئروسل) و گازها و بخارات

مواد معلق در هوا : گرد و غبار، فیوم، بخارات فلزات، دود و اسپری
کنترل پذیری گازها بسیار مشکل تر از بخارات است.

گازها برای مایع کردن باید دما کم و فشار زیاد کنیم و از شرایط متعارفی خارج کنیم چون دمای بحرانی بالایی دارند (گاز را داخل ظرف در باز نداریم) ولی برای بخارات کافیست آن را سرد کنیم تا میعان صورت گیرد لذا ریسک بخارات از گازها کمتر است .

کنترل گازها سخت و هزینه بر است . (سانتریفوژ برای جامدات است و بر روی گازها اثری ندارد).

مواد معلق در هوا : گردو غبار Dust، فیوم Fume، دود Smoke، مه fog، دود-مه Smog،  میست mist و اسپری spary می باشد.

سوسپانسیون مواد معلق جامد در مایع است (ژلاتین)، هیدروسل مواد معلق جامد در مایع ، امولسیون مواد معلق مایع در مایع است.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی با اصول استقرار و اجزای سیستم HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جزوه دوره آموزشی مبانی سیستم مدیریت HSE-MS

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE

مبانی, تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت HSE-MS دکتر بیگلری

استقرار سیستم مدیریت HSE در نظام پیمانکاران

 

اصول HSE در صنعت

اصول HSE در صنعت

اصول HSE در صنعت

اصول HSE در صنعت

 فرمت: PDF   تعداد صفحات: 126

تهیه و تنظیم: مهندس امیر حسین علمشاهی

 

براساس گزارشات ارائه شده توسط سازمان بين المللي كار

 • در هر 15 ثانیه یک کارگر بر اثر بیماری یا حادثه ناشی از کار جان خود را از دست می دهد
 • در هر 15 ثانيه 160 كارگر دچار حادثه ناشي از كار مي شوند.
 • هر روز 6300 نفر بر اثر حوادث شغلي يا بيماريهاي ناشي از كار از بين مي روند كه در سال اين رقم به بيش از 2.3 ميليون نفر مي رسد.

در اين گزارش آمده است: سالانه 317 ميليون حادثه شغلي رخ مي دهد كه اغلب آنها منجر به غيبتهاي طولاني از كار شده است و هزينه انساني اين بدبختي روزانه، بسيار عظيم و عملكرد ضعيف ايمني و بهداشت شغلي بار اقتصادي بالغ بر 4 درصد توليد ناخالص ملي كشورها را هر ساله بر جهان تحميل
مي نمايد.

در ايران روزانه، 800 تا 850 مرگ رخ مي دهد كه 102 مورد آن ناشي از سوانح و حوادث مي باشد كه از اين تعداد 60 نفر به علت حوادث ترافيكي مي ميرند يعني به طور متوسط هر 24 دقيقه يك مرگ به علت حوادث ترافيكي اتفاق مي افتد.

 • بیشترین حوادث: صنعت ساختمان
 • بیشترین حادثه: سقوط از ارتفاع
 • بیشترین افراد حادثه دیده: 26 الی 44 سال
 • بیشترین قشر حادثه دیده: تازه کاران و پیشکسوتان
 1. رتبه اول: سقوط ار ارتفاع
 2. رتبه دوم: برق گرفتگی
 3. رتبه سوم: برخورد
 4. رتبه چهارم: گیر افتادن و له شدگی

تاريخچه

متعاقب تدوين سيستم هاي مديريت زيست محيطي، ايمني و بهداشت حرفه اي در سال هاي 1996 و 1999 توسط سازمان بين المللي استاندارد (ISO) و كسب موفقيت حاصل از استقرار سيستم هاي مديريتي فوق الذكر در سازمانهاي مختلف، صنعت نفت با توجه به موضوعات ايمني و بهداشت حرفه هاي و محيط زيست در پي تدوين استانداردهاي تخصصي صنعت پرمخاطره نفت بودند و در اين راستا شركتهاي نفتي معتبر جهان و غيره به تدوين راهنماي استقرار و توسعه سيستم مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست (HSE) پرداختند.

تاريخچه HSE در ايران

در تاريخ 1380/11/29 پيرو تاكيد وزير نفت مبني بر استقرار سيستم مديريت HSE در اين وزارتخانه, شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني، نسبت به انتخاب و ترجمه خطوط راهنماي HSE-MS تدوين شده
توسط OGP همت گمارد

HSE- MS

HSE-MS نظام واحدي است كه صنايع براي يكپارچه كردن  و رسيدن به ديد منطقي و فراگير در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست براي مديريت اين بخش پيشنهاد نمودند؛ كه به دليل پيوستگي و در هم تنيدگي اين مقوله ها نظامي واحد به نام HSE تشكيل شد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مدلهای مدیریت HSE

 • چرخه دمینگ

 • سیستم مدیریت HSE

 • سیستم مدیریت ایمنی کار, سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

 • برداشت های نادرست از HSE

 • کلید موفقیت در نظام HSE

 • ریشه و علل حوادث

 • انواع خطرات محیط کار

 • نردبان پیشرفت فرهنگ HSE

 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اصول HSE در صنعت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول, مبانی و ملزومات سیستم مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست (HSE MS)

آموزه های HSE

دانلود جزوه آموزش HSE

جزوه دوره آموزشی ایمنی, بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

افسر HSE

آشنایی مقدماتی با مدل ارزیابی نشان تعالی HSE و روش گزارش دهی نرم افزار

آشنایی مقدماتی با مدل ارزیابی نشان تعالی HSE و روش گزارش دهی نرم افزار

آشنایی مقدماتی با مدل ارزیابی نشان تعالی HSE و روش گزارش دهی نرم افزار

 فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 42

مقدمه

فقدان یک روش کارآمد جهت نظارت، ارزیابی و بهبود سیستم هاي مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست سبب کاهش کارایی سازمان ها، عدم رشد دانش و توانمندي هاي سازمانی، عدم شناخت و استفاده از تجربیات موفق سایر سازمانها و عدم شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان خواهد شد.

امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل های گوناگون در حوزه های مختلف جوایزی را در سطوح ملی و منطقه ای تعریف نموده اند که بهبود سازمانی, انطباق با الزامات قانونی, افزایش اثربخشی فرایندهای کاری, کاهش حوادث و ارتقاء سطح رضایت شغلی و اعتبار صنفی را به همراه دارد.

با بهره گیری از مدل ملی نشان تعالی HSE مدیران و رهبران سازمان ها خواهد توانست دانش و تجارب کاری خود را با نگرش سیستمی هم راستا نموده و در جهت تعالی و سرآمدی سازمان مشبوعه به کار گیرند.

ارزش

نشان تعالی HSE یک نماد ملی است و براي اعتلاي شأن آن به چهار عامل بسیار مهم زیر توجه خاص شده است:

 1. سلامت نظام ارزیابی؛ به عنوان عامل اصلی جلب احترام و اعتماد جامعه ذینفع در طول زمان اجراي ارزیابی، از طریق انتخاب ارزیابان مجرب و بی طرف و اجراي فرآیند ارزیابی به طور اطمینان بخش و بدون اعمال سلایق و دیدگاه هاي شخصی.
 2. دقت در کیفیت ارائه خدمات و ارزش آفرینی فرآیند ارزیابی به عنوان مقیاسی معتبر براي ارزش گذاري اقدامات و فعالیت هاي سازمان هاي متقاضی.
 3. بکارگیري مراجع دانشگاهی، سازمانها و مراجع مربوطه دولتی و متخصصین صنعتی در شوراي سیاست گذاري و کمیته هاي فنی.
 4. انجام مطالعات گسترده در خصوص”بهترین تجارب” موجود داخلی و خارجی در متدولوژي مدل.

مزایا

 • شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود با تمرکز و محوریت HSE فعالیت ها و تمرکز بر استراتژی HSE
 • ایجاد زمینه هایی به منظور ارتقاء HSE فعالیت ها و بهبود مدیریت HSE سازمان و نهایتا افزایش قدرت رقابت
 • به اشتراک گذاری و فراگیری دستاوردها و تجربیات موفق سایر سازمان ها در زمینه مدیریت HSE
 • امکان مقایسه وضعیت HSE واحدها و صنایع در یک یا چند سازمان
 • جلوگیری از اعمال سلیقه فردی ارزیابان و بازدیدشونده
 • امکان انجام پایش های HSE به صورت خود ارزیابی و جلوگیری از بازدیدهای میدانی غیرضروری

دامنه

دامنه کاربرد نشان تعالی HSE بر اساس مصوبه شوراي سیاست گذاري به طور رسمی پایه گذاري شده و در قالب 10 گروه اصلی پیش بینی شده است که در صورت لزوم به صورت سالیانه توسط این شورا مورد بازنگري قرار می گیرد.

نشان تعالی HSE قابلیت پوشش دهی دستگاه هاي اجرایی کشور و کلیه زیرمجموعه ها و سازمان هاي پایین دستی، بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و کوچک و همچنین تمامی نهادهاي عمومی اعم از نهادهاي خصوصی، دولتی، تعاونی، صنفی و مردمی را در سراسر کشور در دامنه هاي مربوطه دارا می باشد.

منطق مدل ارزیابی تعالی HSE

منطق مدل ارزیابی تعالی HSE

منطق مدل ارزیابی تعالی HSE

مدل نشان تعالی HSE و معیارهای آن

مدل نشان تعالی HSE و معیارهای آن

مدل نشان تعالی HSE و معیارهای آن

نشان تعالی HSE در چهار حوزه مدیریت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست به فعالیت می پردازد که معیارهاي پیش بینی شده در حوزه مدیریت به عنوان توانمندساز و معیارهاي در نظر گرفته شده در هر یک از حوزه هاي مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان نتایج عملکرد سازمان طبقه بندي شده است.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مراحل اجرای ارزیابی

 • خود ارزیابی

 • متدولوژی کلاس بندی / تعین بافت hse سازمان مورد ارزیابی

 • آشنایی با نرم افزار  و محیط آن

 • امتیاز عملکرد مدیریت hse

 • معرفی معیار, زیر معیار و پارامترهای محور مدیریت hse

 • معیارهای ایمنی مطابق چرخه عمر

 • سنجش روند حرکت سازمان به سمت تعالی

 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آشنایی مقدماتی با مدل ارزیابی نشان تعالی HSE و روش گزارش دهی نرم افزار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

جزوه دوره آموزشی مبانی سیستم مدیریت HSE-MS

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE

 

الزامات HSE در خرید

پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه

پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه

پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه

 فرمت: PPT   تعداد صفحات: 13

تهیه و تنظیم: مهندس احمد سپهریان

 

جایگاه پروژه ها در سازمان: پروژه ها برای اجرای راهبردهای سازمان، دستیابی به اهداف سازمان و کمک به تحقق ماموریت شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

از دیدگاه علم مدیریت پروژه:

 • هزینه، زمان و کیفیت
 • مدیریت طرف های ذینفع در پروژه
 • تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی
 • مدیریت ریسک (ریسک های خارجی)

شروع برنامه های HSE در پروژه ها

شروع برنامه های HSE در پروژه ها

شروع برنامه های HSE در پروژه ها

 

در سازمان های پروژه محور همه الزامات HSE سازمان باید با همه ویژگی های یک پروژه خاص از جمله:

 • ماهیت کار
 • ریسک ها
 • تعداد ذی نفعان

هماهنگ و مناسب باشد و برعکس

مراحل مدیریت HSE پروژه

 • قبل و حین انعقاد قرارداد
  • شفاف سازی خواسته های کارفرما
  • الزامات HSE کارفرما
  • گنجانده HSE در اسناد مناقصات
  • پیش بینی منابع لازم HSE پروژه
 • بعد از انعقاد قرارداد (شروع فعالیت های اجرایی پروژه)
  • HSE plan

HSE PLAN چیست؟

HSE plan مدرکی طراحی شده است که الزامات مدیریتی، قانونی و فنی HSE را برای یک پروژه خاص انتقال می دهد یا طرحی برای ضمانت رعایت الزامات HSE در طول مراحل پروژه

اهم مندرجات در یک HSE plan

 1. اطلاعات پایه
 2. تشریح خط مشی
 3. تعیین مسئولیت ها و وظایف ایمنی، بهداشت، امنیت و محیط زیست
 4. چارت سازمانی طرح و جایگاه HSE
 5. جلساتHSE و کمیته‌ها (دفعات برگزاری، رئیس، تنظیم صورتجلسات)
 6. واکنش در شرایط اضطراری
 7. رویدادها (حوادث، شبه حوادث) و گزارشات مربوطه
 8. .مدیریت ریسک (شناسایی، ارزیابی، کنترل و پایش ریسک های HSE
 9. طب کار و خدمات درمانی / کنترل عوامل زیان آور
 10. الزامات و دستورالعمل های HSE
 11. آموزش HSE
 12. حفاظت و نگهداری از محیط زیست
 13. بازرسی های سایت یا کارگاه
 14. گزارشات عملکردی HSE

نکات قابل توجه:

 1. تاکید بر مسائل غیر کاربردی و تئوری در HSE plan
 2. عدم اختصاصی بودن HSE plan برای هر پروژه (کلیشه)

پاورپوینت را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ استقرار سیستم مدیریت HSE در نظام پیمانکاران

جزوه مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی

استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE

 

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

تهیه و تنظیم: مهندس جلالی

 فرمت: PDF   تعداد صفحات: 69

 

فهرست:

 1. دامنه کاربرد
 2. انتشارات مرجع
 3. واژگان و تعاریف
 4. بافت سازمان (Context)
  • شناخت سازمان و بافت اش
  • درک نیازها و انتظارات کارکنان و سایر ذینفعان
  • دامنه کاربرد
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 5. رهبری و مشارکت کارکنان
  • رهبری و تعهد
  • خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی
  • اختیارات، نقش ها و مسئولیت های سازمانی
  • مشورت و مشارکت کارکنان
 6. طرح ریزی
  • اقدامات برای شناسایی ریسک ها و فرصت ها
   • عمومی
   • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها
   • تعیین الزامات قانونی و سایر الزامات
   • اقدامات طرح ریزی
  • اهداف و برنامه های رسیدن به آنها
   • اهداف
   • برنامه های دستیابی به آنها
 7. پشتیبانی
  • منابع
  • صلاحیت ها
  • آگاهی
  • ارتباطات
   • عمومی
   • ارتباطات داخلی
   • ارتباطات خارجی
  •  اطلاعات مستند شده
   • عمومی
   • ایجاد و بروزرسانی
   • کنترل اطلاعات مستند شده
 8. عملیات
  • کنترل و طرح ریزی عملیات
   • عمومی
   • حذف خطرات و کاهش ریسک ها
   • مدیریت تغییر
   • خرید
 9.  واکنش در شرایط اضطراری
  • ارزیابی عملکرد
  • پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی عملکرد
   • عمومی
   • ارزیابی انطباق
   • ممیزی داخلی
   • عمومی
   • برنامه ممیزی داخلی
  •  بازنگری مدیریت
 10.  بهبود
  • عمومی
  • رویدادها، عدم انطباق ها و اقدام اصلاحی
  • بهبود مستمر

دامنه کاربرد:

 • شناخت كافي از عوامل بالقوه آسيب رسان در محيط كار
 • ايجاد بستر مناسب براي بهبود بهر هوري و تعالي سازمان
 • تعيين مسئوليت ها در ساختاري مشخص
 • ارزيابي مؤثر ريسك ها و كاهش مؤثر هر يك
 • كاهش زيان هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از حوادث
 • ايجاد زمينه هاي مناسب براي استفاده از توان فكري بالقوه كاركنان
 • امكان خودارزيابي سازمان براي تطبيق با يك سيستم مديريت ايمني
 • كاهش زيان هاي ناشي از حوادث
 • و …

PDCA

 • طرح ریزی: ایجاد اهداف کلان و فرآیند های مرتبط با خط مشی HSE سازمان.
 • اجرا: استقرار فرآیندها
 • بررسی: پایش و اندازه گیری فرآیند های مرتبط با خط مشی HSE ، اهداف کلان، الزامات قانونی و دیگر الزامات و گزارش نتایج.
 • اقدام اصلاحی: انجام اقدامات به منظور بهبود مستمر در عملکرد سیستم مدیریت HSE

کارگاه شماره 2 : ارتباط بین چرخه PDCA و ISO ISO 45001 را بیان نمایید. به عبارت دیگر، کدام یک از بندها در کدام یک از حلقه های چرخه قرار دارند.

3. ﺗﻌﺎرﯾﻒ و واژﮔﺎن

سازمان: person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives.

ذینفعان: interested party or stakeholder person or organization that can affect, be affected by a decision or activity

اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت: legal requirements and other requirements

legal requirements that an organization has to comply with and other requirements that an organization has to or chooses to comply with.

مدیریت ارشد: person or group of people who directs and controls an organization at the highest level.

ممیزی: ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن «ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻤﯿﺰي» و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ آورده ﺷﺪن «ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰي» اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

روﯾﺪاد (Incident): اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺗﻔﺎق (ﻫﺎي) ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮏ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري (ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از وﺧﺎﻣﺖ آن) ﯾﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ رخ داده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ.

ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد (ﺣﺎدﺛﻪ) و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﺬرد (ﺷﺒﻪ ﺣﺎدﺛﻪ).

ﺣﺎدﺛﻪ (Accident): روﯾﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎ اﯾﻤﻦ (unsafe act) ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ اﯾﻤﻦ (unsafe condition) و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آن دو ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

شبه حادثه (Near miss): روﯾﺪاد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ (ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻮاد، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و …) و ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرد.

ادامه مطالب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

ترجمه سیستم های مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO 45001 : 2018

⇐ تغییرات OHSAS 18001:2007 به استاندارد ISO 45001:2016

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 2018:BS ISO 14001

 

 

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

 فرمت: WORD   تعداد صفحات: 138

 

چکیده

از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسک ها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود . این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمارو اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE ، سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.

در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، ،در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده است. سیستم مدیریت باید براى ارائه استراتژى HSE پیمانکاران طراحى شود. سازمانها و پیمانکاران غالباً فعالیت خود را روى اصلاح بخش هائى از سیستم مدیریت متمرکز کنند بدون اینکه در نظر بگیرند که چگونه این اصلاحات علائق و انتظارات گروه هاى ذینفع را تأمین خواهند کرد. بنابراین سیستم هاى مدیریت HSE مى توانند استراتژى HSE را ارائه دهند و مسئولین اجرایى HSE در راستاى ترویج مدیریت مناسب HSE و به منظور اداره موفق آن باید رویکردى کلاسیک را به سازمانها و صنایع ارائه دهند .

گام نخست در جهت اجراى موفق مدیریت استراتژیک HSE ،درک ریسک هایى است که در زمینه HSE متوجه هر حرفه مى باشد .با داشتن این درک، چگونگى موفقیت در اداره ریسک هاى موجود مى بایستى ارزیابى گردد .مسئولان هر سیستم بایستى تصمیم بگیرند که کدام سطح مدیریت HSE مناسب سیستم آنهاست.

تعیین سطح مدیریت HSE مطلوب و مناسب هر حرفه مستلزم آشنایى با انتظارات اشخاصى است که بنحوى از عملکرد آن حرفه بهره مند می گردند با دانستن سطح توقعات مزبور، مى توان استراتژى خاصى از HSE هماهنگ با اهداف سیستم تدوین کرده و یا انتخاب نمود. اجراى تغییرات لازم جهت مدیریت HSE بصورت استراتژیک مى تواند چالش برانگیز باشد. اطمینان از صورت گرفتن تغییرات مورد نظر از طریق پیگیرى و دنبال نمودن فرآیند تغییر تعریف شده در فصل سوم حاصل مى شود.

در عملکرد سازمانهای امروزى، به سختى مى توان وضعیتى را یافت که در آن سیستم ها و دستورالعمل هاى کافى براى مدیریت صحیح HSE وجود نداشته باشد در صورتیکه بسیارى سازمان ها ادعا مى کنندکه تعداد این وضعیت ها کم هم نیستند. مشکل پیش روى سازمان ها چگونگى دسترسى به کارکنان انتهایى سازمان است و تغییر رفتار با توجه به اینکه یک بوروکراسى پیچیده ناشى از نیاز به «تأمین نظر» افراد ذینفع در مورد رعایت HSE وجود دارد. بنابراین، باید ارتقاى فرهنگ مطلوبHSE در صدر دستور کار بیشتر صنایع مخاطره آمیز قرار دارد.

هرم کلاسیک عوامل حادثه، رابطه بین خطرات بالقوه (اعمال یا شرایط خطرناک) و حوادث جدى را نشان مى دهد. فرهنگ ایمنى اثر مستقیمى بر وقوع اعمال خطرناک و بویژه اعمال مخاطره آمیزى که در مقام مقایسه با خطا، در رده تخلف قرارمى گیرند دارد. همچنین، مى توان بطور مستدل نشان داد که فرهنگ ایمنى، در پیشامدهایى که منجر به وجود شرایط خطرناک مى گردد، عامل ایجاد کننده نا ایمنى بحساب مى آیدکه این موضوع در فصل چهارم مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به مطالب فصل پنجم انجام موفق تغییرات در مدیریت استراتژیک HSE به تقسیم صحیح و مناسب مسئولیت ها و درک روشن کارکنان از میزان اهمیت HSE وابسته است. تقسیم مناسب مسئولیت ها و مجاب نمودن کارکنان به اصول HSE کار ساده اى نیست، اما با استفاده از ابزارهاى چون ماتریس نقشها و مسئولیت ها، شرح مکتوب مسئولیت هاى HSE ،و بیان و تشریح روشن اهداف و مقاصد سازمان براى کارکنان میتوان این امر را محقق نمود لذا مانیتورینگ عملکرد HSE و پیگیرى مناسب و بموقع آن امرى ضرورى است.

در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده است. مانیتورینگ عملکرد و کارآیى کلید موفقیت در کنترل مدیریت است. بدین منظور باید از معیارهاى انفعالى و یا از پیش برنامه ریزى شده استفاده کرد .چنانچه مجموعه محدودى از پارامترهایى که به کمک روش هاى ارزیابى ریسک و درجه بندى آنها، بطور مشخص اولویت بندى شده اند، مورد استفاده قرار گیرد عمل مانیتورینگ بیشترین اثر را خواهد داشت. اهداف را بایستى مشخص نموده و کارکنان را باید در جریان آنها قرار داد. عملکردها باید بصورت دوره اى گزارش شده و توسط مدیریت ارشد سازمان مورد بازنگرى قرار گیرد. هدف از پایش و بازبینى عملکرد آن است که به مدیران امکان دهیم تا ایده هاى بدیعى براى بهبود عملکرد بیابند.

 

آموزش بهداشت حرفه ای به مدیران

اجرای hse در پروژه ها

 

در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.

رویکردهاى نو و بدیع در رابطه با مدیریت HSE مزیت هاى متعددى به همراه دارد که از جمله آنها پیشی گرفتن از رقبا و کاهش هزینه هاست . بعلاوه، رویکردهاى خلاقانه منجر به پیشرفت مداوم در یک سازمان خواهد شد.انجام ممیزى را مى توان به عنوان یکى از موارد کاربردى پیشرفت مداوم و بررسى هاى بدیع و نو از سیستم هاى مدیریت HSE محسوب نمود. هدف کلى یک برنامه مستقل و نظام مند ممیزى، شناسایى حوزه هایى است که نیاز به بهبود دارند. موفق ترین برنامه هاى ممیزى، از یک متدولوژى مشخص که شش عامل اهداف،سازماندهى، منابع، گستره، شمول و رویکرد را در طراحى خود لحاظ نموده است بهره مى گیرند.

واژه های کلیدی: سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی، پیمانکاری، فرهنگ HSE، استراتژی، ارزیابی ریسک

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

۱-۱) سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران
۲-۱) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟
۳-۱) دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:
۱-۳-۱) تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با HSE
شکل (۱-۱) هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم
شکل (۳-۱) هزینه در قبال تلاش
۴-۱) عملکرد سازمان یا پیمانکار در مقایسه با دیگران چگونه است؟
۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟
شکل (۴-۱) گروه هاى ذینفع در HSE
6-1) این شبکه به کمک دو پارامتر تعریف مى شود
۱-۶-۱) رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟
۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟
جدول (۱-۱) روند تکامل و تحول مدیریت HSE
شکل (۵-۱) رویکرد به مدیریت HSE

فصل دوم

شکل (۱-۲) سیستم مدیریت HSE
خط مشی
۱-۱-۲) ایجاد یک خط مشی
چرا سازمان یا پیمانکار به یک خط مشی HSE نیاز دارد ؟
ایزو ۱۴۰۰۱و۱۸۰۰۱ OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند.
شکل (۳-۲) مراحل ساخت خط مشی
شکل (۴-۲) بهترین عملکرد
شکل (۵-۲) پیش نویس خط مشی
۳-۱-۲) ابلاغ و اجرای خط مشی
شکل (۶-۲) سطوح خط مشی و اجرایی
شکل (۷-۲) شیوه اجرای سیستم مدیریت HSE
جدول (۲-۱) ماتریس مسئولیت، روش مفیدی برای تعیین مسئولیت هاست
منابع شامل موارد زیر است:
شکل (۸-۲) ارتباطات داخلی و خارجی
ارتباطات موثر داخلی
ارتباطات موثر خارجی
کنترل مستندات
عناصر کنترل مستندات
شکل (۹-۲) سیستم مدیریت HSE
روش های اجرایی عملیات چه فرقی با دستورالعمل دارند؟
۶-۲-۲) برنامه ریزی اضطراری
تدوین یک برنامه اضطراری دارای مزایای متعددی است
هدف کلان برنامه اضطراری چیست
تدوین برنامه شامل درک موارد زیر است
عناصر یک برنامه واکنش اضطراری چیست؟
بخش۳-۲) برنامه ریزی
۱-۳-۲) ارزیابی ریسک
شکل (۱۱-۲) اجزاء ارزیابی ریسک
شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی
شکل (۱۲-۲) فرآیند تعیین اهمیت براساس معیارها و الزامات
نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها
ارزیابی ریسک های مربوط به ایمنی
کنترل یا کاستن از هزینه های مربوط به بیمه
بهبود اثر بخش تلاش ها مدیریتی HSE
2-3-2) الزامات قانونی
۳-۳-۲) اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود
شکل (۱۴-۲) ایجاد اهداف کلان و اهداف خرد
بخش (۴-۲) اندازه گیری عملکرد
۱-۴-۲) شاخص های عملکرد
شکل (۱۵-۲) فرآیند انتخاب شاخص
شکل (۱۶-۲) انواع مختلفی از شاخص ها
۲-۴-۲) تعیین عدم انطباق ها
بخش (۵-۲) پایش
۱-۵-۲) ممیزی HSE چیست
بخش (۶-۲) بازنگری مدیریت
برای افزایش اثر بخشی بازنگری مدیریت سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد

فصل سوم

۱-۳) چگونه باید تغییراتی را که تمایل به انجام دادن آنها در سازمان وجود دارد، به مرحله اجرا درآورد؟
تهیه گزینه هاى اجرائى
۲-۳)چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟
آنالیز هزینه در مقابل منافع
۳-۳) چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟
مرحلۀ ۱: تعریف تغییرات مورد نظر در حوزه عملکرد
مرحلة ٢: تشکیل کمیته بازنگرى که بعنوان ارباب رجوع نقش بازى کند
مرحلة ٣: تشکیل گروه ویژه عملیاتى
مرحلة ۴: آموزش گروه ویژه عملیاتى و کمیته بازنگرى
مرحلة ۵: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى
مرحلة ۶: تدوین برنامه تفصیلى آنچه بایستى انجام شود، زمان اجزا و شخص مسئول اجرا در درون گروه ویژه
مرحلة ٨: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى
مرحلة ٩: تهیه توصیه هاى لازم، بازنگرى آنها، اعمال تغییرات لازم و نهایى کردن آنها
مرحلة ١٠ : تدوین برنامه اجرایى به شکل یک پروژه شامل فهرست فعالیتها، برنامه زمان بندى، توزیع مسئولیتها، منابع موردنیاز و …
مرحلة ١١ : گزینش و آموزش گروه هاى اجرایى
مرحلة ١٢ : اجرا، کنترل، نظارت و بررسى دقیق تغییرات
مرحلة ١٣ : گرامیداشت حصول موفقیت

فصل چهارم: چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟

۱-۴) فرهنگ HSE چیست؟
خلاصه گزارش حادثه هسته اى چرنوبیل
۱-۱-۴) تعریف فرهنگ ایمنی
رفتارها و نگرش های مشترک، باورهای ارزشی و اقدامات مربوط به اهمیت بهداشت و ایمنی و لزوم کنترل مؤثر
۲-۴) چرا فرهنگ HSE مهم است؟
شکل ۲-۴) مثلث کنترل خسارت هنریش
شکل ۳-۴) دلایل توجه به فرهنگ HSE به عنوان یک راهکار
۳-۴) چگونه فرهنگ HSE را باید ایجاد و حفظ نمود؟
چگونه رفتار، برداشت هاى مختلف از فرهنگ را تحکیم مى کند؟
شکل ۴-۴) نحوه تحکیم برداشتها از فرهنگ تحکیم
۴-۴) فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟
5-4) مدل جا افتاده فرهنگ HSE
۶-۴) مدل پوست پیاز
۷-۴) بهترین شیوه عملى در سطح فردى
۸-۴) چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟
۹-۴) شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت

۱۰-۴) محرک ها
۱-۱۰-۴) روال عرفى (روتین)
۲-۱۰-۴) موقعیتى
۳-۱۰-۴) استثنائى
۴-۱۰-۴) منفعت شخصى
۵-۱۰-۴) خرابکارى
۱۱-۴) چگونه مى توان ارتقاى فرهنگ HSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟
12-4) رویکرد چهارP
موارد زیر براى اداره و کنترل مقاومت در مقابل تغییر پیشنهاد مى شود

فصل پنجم

۱-۵) چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟
۲-۵) چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟
۳-۵) چه کسى باید مسئول امور HSEباشد؟
۴-۵) چگونه باید مسئولیت HSE را بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟
١ – تعیین مسئولیت هاى مشخص
٢- مدیران سازمان به هر محدوده مسئولیتى نقش هاى خاصى تخصیص دهند.
۵-۵) تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE
شرح مسئولیت HSE
6-5) کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد HSE را ارائه خواهد کرد؟
هدف از ایجاد سازمان HSE چیست؟
کدام نوع سازمان HSE با ساختار سازمان هماهنگ خواهد بود؟
دستاوردهاى کوتاه و بلند مدت یک سازمان HSE چه خواهد بود؟
چند نفر باید مشارکت داشته باشند؟
سازمان کدام کار را انجام خواهد داد؟
از سوى دیگر، ایجاد کمیته داخلى HSE مى تواند سودمند باشد چرا که
۷-۵) چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSE مجاب نمود؟
1- آگاه ساختن دیگران از اهداف خود
2- ابلاغ مسئولیت ها و ترتیبات گزارش دهى
3- بیان خط مشى مشخص HSE
4- تعیین اهداف و مقاصد HSE
شکل۱-۵) دلایل تهیه بیانیه اهداف HSE
5- آشکار بودن نحوه رهبرى و میزان تعهدات مدیریت ارشد سازمان
6- اجرای مسئولیتها
فعالیت هاى مبتنى بر آموزش و آگاهى بخشى باید جامع و متنوع باشد، براى مثال:
7- پاسخگو دانستن کارکنان
اهداف باید داراى ویژگى هاى زیر باشند

فصل ششم

۱-۶) چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژى HSE را مانیتور کرد؟
چرا باید عملکرد HSE را مانیتور کرد؟
شکل۱-۶) بازخورد سیستم مدیریتى
مشکلات بالقوه ناشى از مانیتورینگ غیر مؤثر و بى فایده (وجود نداشتن مانیتورینگ)
۲-۶) چه مواردى را باید مانیتور کرد؟
۱-۲-۶) مانیتورینگ انفعالى
۲-۲-۶) مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده
مثالهایى از مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده: بررسى اینکه آیا مدیران واحدها قبل از اینکه اقدام به پیاده کردن برنامه بازرسى مخاطرات نمایند آشنایى عملى با نحوه بازرسى مخاطرات دارند یا خیر؟
۳-۲-۶) دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران
۳-۶) چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟
۴-۶) چگونه مى توان مطمئن شد که مانیتورینگ صورت گرفته، نتایج گزارش شده و اقدامات عملى شده اند؟
۶-۶) انواع سیستم کنترلی

فصل هفتم

۱-۷) چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟
۱-۱-۷) چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟
۲-۷) چرا باید ممیزى کرد؟
شکل ۱-۷) نقش ممیزى HSE
3-7) بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟
۱-۳-۷) شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى
۴-۷) چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟
بارش افکار ( brainstorming)
تفکر جانبى (lateral)
5-7) ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟
آیا ایده با ساختار مالى سازمان همخوانى دارد؟
عوامل سازگارى
چگونه ایده جدید مى تواند با سیستم جارى مدیریتى هماهنگى پیدا کند؟
پیامدهاى قانونى
ایده جدید تا چه حد با الزامات قانونى هماهنگى دارد؟
پیامدهاى ایده براى استانداردها و آیین نامه هاى شرکت
آیا ایده مورد نظر بر استانداردهاى گروهى تأثیرى خواهد داشت؟

فصل هشتم

۱-۸) ارزیابی ریسک
۲-۸) چگونه سیستم هاى مدیریتى ریسک را کاهش مى دهند؟
جدول (۲-۸) مثالى از سطوح ریسک قابل قبول (از صنعت راه آهن بریتانیا)
شکل (۲-۸) آنالیز هزینه در مقابل منافع در محدوده ALARP
3-8) سنجش چیست؟
۴-۸) چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟

1- تعیین اهداف و معیارهاى سنجش
٢- شناسایى سازمان هاى تراز اول جهانى
٣- جمع آورى داده هاى مربوطه.
۴- مقایسه با عملکرد سازمان هاى تراز اول جهانى
۵- تعیین موارد نیازمند به بهبود یافتن
6- تهیه و اجراى برنامه کارى
تحلیل نیازهاى گروهها و افراد ذینفع
۵-۸) گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟
مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروه هاى ذینفع
مزایاى قابل لمس و غیر قابل لمس

فصل نهم

۱-۹) نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه
۱-۱-۹) مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد
۲-۱-۹) مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است

فصل دهم
نتیجه گیری و پیشنهادات
ضمیمهA) ارزیابی ماتریکس ریسک
ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین


مقدمه

تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری  مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار یا پیمانکار عمومی در کشور است. شرکت هایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی (پیمانکاران جزء) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند و با نظارت مهندسی و کنترل پروژه ، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .

ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور ، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است. خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است.

با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند. کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .

از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری  می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسک ها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود. این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت  HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمار و اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.

دنیای امروز دنیای رقابت است . نرخ سریع تحولات تکنولوژیک، تغییر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار، بالا رفتن انتظارات جامعه و مسؤولیت های اجتماعی سازمانها،‌ عرصه رقابت را روز‏به‏روز تنگ‏تر می‏نماید. شرط بقاء در چنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی در سازمان است.

توجه به منابع انسانی به عنوان اصلی‏ ترین سرمایه سازمان، بهبود فرآیندهای کاری در راستای تولید و عملیات بهره ‏‏ور و توجه به موضوعات زیست‏ محیطی برای تحقق توسعه پایدار از مهمترین معیارهای رقابت‏ پذیری سازمانها به‏ شمار می‏روند. از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏ زیست به یکی از اولویت های کسب و کار در سازمانهای امروزی تبدیل شده است. در این میان بهره‏ گیری از یک نگرش جامع و نظام‏ مند به این موضوعات اهمیت بسیاری دارد. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط ‏زیست پاسخی به این مهم است. کار در محیط های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروه های مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏ محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو ‏چندان می‏ یابد.

کار در محیط های صنعتی همواره با پتانسیل وقوع حوادث مختلف همراه است. خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست ‏محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از وجود آنها و عدم برنامه‏ ریزی جهت مواجهه با آنها می‏ تواند عواقب جبران ‏ناپذیری به ‏دنبال داشته باشد.

در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، در فصل سوم نحوه ایجاد تغییرات مورد دلخواه برطبق سیستم HSE آورده شده است ،در فصل چهارم تعاریف و مدلهای مختلف فرهنگ سازی HSE آورده شده، در فصل پنجم به نحوه سازماندهی و تعریف مسئولیت های HSE پرداخته شده است، در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده، در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.

 

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استقرار سیستم مدیریت HSE در نظام پیمانکاران

مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست پیمانکاران

طرح ریزی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

جزوه مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی

چک لیست ارزیابی وضعیت HSE و کیفیت کار پیمانکاران

 

 

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای ISO و OHSAS

استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای ISO و OHSAS

استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای: ISO 14001:2004 ،ISO 9001:2008 ،OHSAS 18001:2007

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 96

 

فهرست:

 • مقدمه
 • سخن نخست

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات

 • منطق RADAR
 • سيستم مديريت کیفيت ISO 9001
 • سيستم مديريت زیست محیطی ISO 14001:2004
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 2007:OHSAS 18001

بخش دوم : ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم های نوین مدیریتی

 • شناخت اولیه سازمان
 • جمع بندی و پیشنهادات

بخش سوم: طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات

 • استانداردهای OHSAS 18001:2007، ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004
 • کلیات
 • استاندارد مرجع
 • استقرار نظام مدیریت یکپارچه
 • سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • کنترل مستندات ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 • کنترل سوابق ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 • مسولیت مدیریت IMS
 • مدیریت منابع  IMS
 • تحقق محصول ISO 9001:2008
 • اندازه گیری، تحلیل و بهبود IMS
 • لایحه اجرایی استقرار طرح جامع IMS در سطح سازمان ها و شرکت های تابعه
 • آیین نامه انطباق و مميزي طرح جامع سیستم مدیریت یکپارچه
 • دستورالعمل ممیزی طرح جامع سیستم مدیریت یکپارچه براساس استانداردهای ISO 9001:2008 ,OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2004 در شهرداری تهران
 • آیین نامه اجرایی استقرار طرح جامع IMS در سطح سازمان ها و شرکت های تابعه
 • برنامه عملیاتی انطباق طرح جامع IMS
 • منابع

 

مقدمه:

با توجه به نقش اثرگذار سیستم های مدیریتی در پیاده سازی بهبود و تعالی سازمانی، در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند؛ به طوری که از طریق پیاده سازی استانداردهای گوناگون مدیریتی با نظام های جدید مدیریت آشنا شده و درصدد توسعه و بسط آن برآمدند؛ در همین راستا شاهد پیاده سازی سیستم های استاندارد مدیریتی از جمله سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)، استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) و استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) در بسیاری از سازمان ها بوده ایم.

این در حالیست که استقرار سیستم های مختلف مدیریتی با الزامات، نتایج و توجه به ابعاد خاصی از سازمان ها، نه تنها باعث پیچیدگی امور گردیده بلکه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که از مهمترین آنها می توان به تقابل به جای تعامل، هدر رفت منابع و افزایش هزینه ها، تضاد میان استراتژی ها، سیاست ها و اهداف تعیین شده و حجم عظیم مستندات اشاره نمود.

در شهرداری تهران نیز بسیاری از مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته نسبت به دریافت استانداردهای مدیریتی اقدام نموده و استانداردهای یاد شده را به صورت پراکنده یا جامع در واحدهای مذکور مستقر نموده اند. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و با توجه به اهمیت بازدهی سیستم های مدیریتی، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در راستای شرح وظایف خود، نسبت به بررسی استقرار سیستم های مدیریتی و تحلیل وضعیت اثربخشی آنها در واحدهای شهرداری تهران اقدام نموده است. در همین راستا پروژه ای با عنوان « ارزیابی اثر بخشی استقرار سیستم های نوین مدیریتی در واحدهای شهرداری تهران » تعریف گردید و در 20 منطقه و سازمان شهرداری تهران که به عنوان
واحدهای نمونه و پیشرو انتخاب شده بودند، به انجام رسید. با تحلیل و بررسی نتایج به دست آمده و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، لزوم استقرار مناسب مدیریت یکپارچه در شهرداری تهران بیش از پیش احساس شد و منجر به تدوین « طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه » گردید.

استقرار نظام مدیریت یکپارچه در شهرداری تهران یک اقدام استراتژیک بوده و اجرای مناسب این نظام در سازمان می طلبد تا کلیه اعضا و اجزای سیستم در کنار طراحی ساختار منطقی، مناسب و هم سنگ شهرداری تهران و مناطق و سازمان های وابسته، با نگاهی عمیق تر و وسیع تر به چگونگی حفظ و بهبود نظام هاي مدیریت مبتنی بر كيفيت ، محيط زيست و ايمني توجه داشته باشند. اهمیت اجرای فرایندهای سازمان به صورت سیستماتیک و هدفمند از یک سو و لزوم دیدگاه یکسان و واحد از سوی دیگر، نیازمند ساختاری است تا ضمن حفظ یکپارچگی آنچه در اختیار است، برای فعالیت های توسعه ای شهرداری نیز مفید واقع گردد.

از این رو با هدف یکپارچه سازی سیستم مدیریت یکپارچه در کلیه واحدهای زیر مجموعه شهرداری تهران، چگونگی مدیریت و ارتقای سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر استانداردهاي ISO 14001:2004 ،ISO 9001:2008 و OHSAS 18001:2007 ، در قالب طرح جامع سیستم مدیریت یکپارچه تدوین گردیده است. براساس این طرح، چگونگی طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس کلیه عناصر آن مشخص گردیده و به تناسب هر یک از الزامات، چگونگی تحقق آن در قالب راهکارها و مستندات کمکی ارایه شده است تا کلیه کاربران (سازمان، مشاوران، ممیزان داخلی و خارجی) جهت حفظ یکپارچگی در طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی از آن استفاده نمایند.

سخن نخست

استقرار نظام های مدیریتی از جمله کیفیت، زیست محیطی و ایمنی در اکثر واحدهای شهرداری تهران و ضرورت یکپارچه سازی آنها، انجام ارزیابی داخلی با هدف اثبات اثربخشی سیستم های مذکور را امری اجتناب ناپذیر می کند. آنچه در این میان مهم است، سنجش و ارزیابی سیستم های مدیریتی توسط شاخص های کمی و کیفی و از دیدگاه ذینفعان سازمانی می باشد که می بایست توسط یک ارزیاب بیرونی مورد توجه قرار گیرد چرا که با گذشت زمان از استقرار سیستم های مذکور امکان بروز مشکلاتی همچون عدم هماهنگی، موازی کاری، کاهش راندمان و … پدید خواهد آمد و در صورت عدم نظارت و پایش مستمر آنها، سازمان از اهداف راهبردی و بلند مدت خود فاصله خواهد گرفت.

مسایل یاد شده منجر به طرح پروژه ای با عنوان ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم های نوین مدیریتی در واحدهای شهرداری تهران گردید که با هدف شناسایی عارضه های موجود و برطرف نمودن آنها اجرایی شد. این پروژه با شناخت اولیه 20 واحد زیرمجموعه شهرداری تهران در زمینه استقرار سیستم های مدیریتی آغاز شد و متعاقبا بر اساس اطلاعات دریافت شده اقدام به طراحی چک لیست های ارزیابی اثربخشی گردید و پس تکمیل آنها و جمع آوری اطلاعات، تحلیل های مربوطه انجام گرفت و گزارش نهایی ارایه گردید. طی گزارش مذکور اقدام به مقایسه نموداری واحدهای منتخب در حوزه های طرح ریزی و شناخت، آموزش و فرهنگ سازی، طراحی و مستندسازی، اجرا، ارزیابی و بازنگری گردید و بر اساس نتایج حاصله، طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه تدوین گشت. مجموعه پیش رو ضمن تب یین سیستم ها و استانداردهای مدیریتی، به معرفی پروژه ارزیابی اثربخشی سیستم های نوین مدیریتی و طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه در واحدهای شهرداری تهران می پردازد و در ادامه گام های اجرایی آن را بیان می دارد.

تدوین این سند به منظور ایجاد رویکردی منسجم و جامع در استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و اثربخش مبتنی بر استانداردهاي ISO 14001:2004 ،ISO 9001:2008 و OHSAS 18001:2007 در شهرداری تهران می باشد تا بر اساس آن کلیه واحد های مربوطه از یک اسلوب واحد پیروی نمایند.
ساختار سند به گونه ای است که به منظور حفظ یکپارچگی سیستم، الزامات مشترک جهت طراحی آن در قالب الزامات درون سازمانی ارایه گردیده است و بومی سازی آن بسته به نوع سازمان (ستاد، مناطق و سازمان های وابسته) وظیفه سازمان می باشد.

کتاب پیش رو خلاصه ای است از گزارش های «ارزیابی اثربخشی استقرار سیستمهای نوین مدیریتی در واحدهای شهرداری تهران» و «طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه» که با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و شرکت مهندسین مشاور روش سازان صنعت تدوین شده است. با توجه به حجم وسیع گزارش های یاد شده و لزوم ارایه خلاصه آن ها جهت استفاده ساده تر، این کتاب در اختیار مدیران، کارشناسان و علاقه مندان جهت بهره برداری قرار می گیرد.

کتاب را به صورت مستقیم از لینک زیر دریافت کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای ISO و OHSAS داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE

⇐ استقرار سیستم مدیریت HSE در نظام پیمانکاران

جزوه دوره ممیزی سیستم های مدیریت بر مبنای استاندارد ISO 19011

جزوه دوره مقدماتی مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیست (HSE)

استقرار سیستم مدیریت استاندارد ایمنی, سلامت و محیط زیست (SHSE MS)