سیستم های مدیریتی مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراری مدیریت وکنترل پروژه روش اجرايي مميزي داخلي مديريت ريسك- risk management سيستم مديريت سلامت٬ ايمني و محيط زيست HSE-MS

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک دکتر وثوقی

/
مدیریت ریسک دکتر وثوقی مدیریت ریسک دکتر وثوقی مقدمه تعا…
ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی

ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی

/
ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی ارزیابی پیامد در صنایع فرایندی Conseque…
ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام

/
ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام مقدمه …
روند مدیریت خطرها و اثرات آن (HEMP)

روند مدیریت خطرها و اثرات آن (HEMP)

/
روند مدیریت خطرها و اثرات آن (HEMP) روند مدیریت خطرها و اثرات آن (H…
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

/
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی د…

تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA)

/
تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA) تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA…
تکنیک هازپ (hazop)

دوره ارزیابی ریسک به روش HAZOP

/
دوره ارزیابی ریسک به روش HAZOP دوره ارزیابی ریسک به روش HAZ…
کنترل پروژه

تلفیق برنامه های کنترل پروژه و HSE

/
تلفیق برنامه های کنترل پروژه و HSE برنامه ریزی زمان پروژه: تعریف فع…
hse plan-طرح hse

فایل آموزشی کارگاه تدوین HSE PLAN

/
فایل آموزشی کارگاه تدوین HSE PLAN فایل آموزشی کارگاه تدوین HSE …