سیستم های مدیریتی مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراری مدیریت وکنترل پروژه روش اجرايي مميزي داخلي مديريت ريسك- risk management سيستم مديريت سلامت٬ ايمني و محيط زيست HSE-MS

خطوط انتقال نفت و گاز

ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع نفت و گاز

/
ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع نفت و گاز ارزیابی ریسک بهداشتی…
مبانی ایمنی فرایند

خطرات فرایند و مدیریت متغیرهای ریسک

/
خطرات فرایند و مدیریت متغیرهای ریسک خطرات فرایند و مدیریت متغیرهای ریسک Pro…
ارزیابی ریسک جت میل

ارزیابی ریسک به روش JSA در اپراتور جت میل

/
ارزیابی ریسک به روش JSA در اپراتور جت میل ارزیابی ریسک به روش J…
عوامل زیان آور محیط کار

ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA

/
ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA ارزیابی ریسک سنگ فرز کاری با روش JSA  ف…
سامانه فرماندهی حوادث ICS

فرماندهی و مدیریت شرایط اضطراری با تمرکز بر سیستم فرماندهی حوادث

/
فرماندهی و مدیریت شرایط اضطراری با تمرکز بر سیستم فرماندهی حواد…
Near-Miss-شبه حادثه

شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی

/
شبه حادثه و ارتباط آن با آنالیز ایمنی شغلی شبه حادثه و ارتباط آن ب…
نمونه HSE PLAN در پتروشیمی

نمونه HSE PLAN در پتروشیمی

/
نمونه HSE PLAN در پتروشیمی نمونه HSE PLAN در پتروشیمی  فرمت:…
Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده

/
جزوه مدیریت بحران دکتر عبدالحمید زاده جزوه مدیریت بحران دکت…
ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT

/
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی PPT ارزیابی ریسک بهداشتی مو…