سوانح و حوادث صنعتی با پيشرفت علم و بروز و پديد آمدن تكنولوژي هاي پيچيده، علاوه بر مواجه با سوانح و حوادث طبيعي در معرض و آسيب هاي ناشي از فعاليت صنايع نيز مي باشد

آسیب شناسی حوادث

جزوه دوره آموزشی آسیب شناسی حوادث

/
جزوه دوره آموزشی آسیب شناسی حوادث جزوه دوره آموزشی آسیب شنا…
رهبری و مهندسی عوامل انسانی در فرماندهی حوادث

رهبری و مهندسی عوامل انسانی در فرماندهی حوادث

/
رهبری و مهندسی عوامل انسانی در فرماندهی حوادث رهبری و مهندسی عوامل انسا…
بررسی حادثه

راهنمای جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون حادثه

/
راهنمای جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون حادثه راهنمای جمع آوری اطلاعات و…
نقش انسان در حوادث صنعتی

آمار حوادث ناشی از کار

/
آمار حوادث ناشی از کار آمار حوادث ناشی از کار در این بخش آم…
بررسی حادثه

حوادث ناشی از کار (پیامدها و مسئولیتها)

/
حوادث ناشی از کار (پیامدها و مسئولیتها) اهمیت ایمنی در قرآن کریم در رابطه با س…
آشنایی با مدل reason در وقوع حوادث

آشنایی با مدل Reason درباره ی وقوع حوادث

/
آشنایی با مدل Reason درباره ی وقوع حوادث فهرست مطالب: مدل Reason درباره و…
آمار و اطلاعات حوادث و رویداردها, جمع اوری و استفاده از آنها

آمار و اطلاعات حوادث و رویدادها, جمع اوری و استفاده از آنها

/
آمار و اطلاعات حوادث و رویدادها, جمع اوری و استفاده از آنها Stat…