سوانح و حوادث صنعتی با پيشرفت علم و بروز و پديد آمدن تكنولوژي هاي پيچيده، علاوه بر مواجه با سوانح و حوادث طبيعي در معرض و آسيب هاي ناشي از فعاليت صنايع نيز مي باشد

نقش انسان در حوادث صنعتی

آمار حوادث ناشی از کار

/
آمار حوادث ناشی از کار آمار حوادث ناشی از کار در این بخش آم…
بررسی حادثه

حوادث ناشی از کار (پیامدها و مسئولیتها)

/
حوادث ناشی از کار (پیامدها و مسئولیتها) اهمیت ایمنی در قرآن کریم در رابطه با س…
آشنایی با مدل reason در وقوع حوادث

آشنایی با مدل Reason درباره ی وقوع حوادث

/
آشنایی با مدل Reason درباره ی وقوع حوادث فهرست مطالب: مدل Reason درباره و…
آمار و اطلاعات حوادث و رویداردها, جمع اوری و استفاده از آنها

آمار و اطلاعات حوادث و رویدادها, جمع اوری و استفاده از آنها

/
آمار و اطلاعات حوادث و رویدادها, جمع اوری و استفاده از آنها Stat…