سم شناسی پاورپوینت کلیات عوامل شیمیایی محیط کار و سم شناسی خلاصه آفت کش ها و حشره کش های آلی کلره و فسفره دانلود جزوه سم شناسی صنعتی

سم شناسی شغلی

اصول عمومی سم شناسی

/
اصول عمومی سم شناسی اصول عمومی سم شناسی  فرمت:WORD    تعداد…
تغییرات و تبدیلات زیست شناختی سموم در بدن (بیوترانسفورماسیون)

جذب، توزیع و حذف عوامل سمی

/
جذب، توزیع و حذف عوامل سمی جذب، توزیع و حذف عوامل سمی  فرمت:Pdf   …
سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

/
دانلود کتاب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها دانلود کتاب سم شناسی بالین…
کتاب جامع آفت ها و بیماری ها

دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

/
دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها دانلود کتاب آفت کش ها و …
سم شناسی فلزات

پاورپوینت سم شناسی فلزات PPT

/
پاورپوینت سم شناسی فلزات PPT پاورپوینت سم شناسی فلزات PPT  فرمت:PPT…
سم شناسی پلی وینیل کلراید

پاورپوینت سم شناسی وینیل کلراید PPT

/
پاورپوینت سم شناسی وینیل کلراید PPT پاورپوینت سم شناسی وینیل کلراید PTT  فرمت:PP…
سم شناسی محیط

سم شناسی محیطی PDF

/
سم شناسی محیطی PDF سم شناسی محیطی PDF Environmental toxicology  تهیه و تنظ…
سم شناسی

توکسیکولوژی یا سم شناسی

/
توکسیکولوژی یا سم شناسی توکسیکولوژی یا سم شناسی مطالب مورد بحث: …
سم شناسی شغلی دکتر رحیمی نژاد

جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد

/
جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد جزوه سم شناسی دکتر رحیمی نژاد ت…