سم شناسی پاورپوینت کلیات عوامل شیمیایی محیط کار و سم شناسی خلاصه آفت کش ها و حشره کش های آلی کلره و فسفره دانلود جزوه سم شناسی صنعتی

آسم شغلی

500 نکته سم شناسی استیسی

/
500 نکته سم شناسی استیسی 500 نکته سم شناسی استیسی در این ب…
بعضی از مسائل مخصوص گرد و غبار

پاورپوینت گرد و غبار سمی

/
پاورپوینت گرد و غبار سمی کره زمین بااتمسفر گازی که دارای ترک…
ایمنی اسیدها و بازهای خورنده

جزوه سم شناسی

/
جزوه سم شناسی Booklet Toxicology در اینجا جزوه ای از سم شنا…
دی اکسید کربن و متان

آشنایی با برخی از گازهای سمی

/
آشنایی با برخی از گازهای سمی Meet some toxic gases مقدمه …
Spraying Poison Hazards-خطرات سم پاشی

خطرات سم پاشی

/
خطرات سم پاشی Spraying Poison Hazards یکی از روش های مبارزه …
ایمنی اسیدها و بازهای خورنده

مسمومیت ناشی از گازها و بخارات

/
مسمومیت ناشی از گازها و بخارات Toxicity of gases and vapors کلم…
سموم صنعتی گازها

مسمومیت ناشی از فلزات حلم سرشت و دل پیشه

/
مسمومیت های ناشی از فلزات حلم سرشت و دل پیشه Poisoning caused…
فهرست تشریحی بیماری ها و صدمات

سم شناسی حلال ها و آفت کش ها

/
سم شناسی حلال ها و آفت کش ها Toxicology solvents and pestici…
مخاطرات و آلودگی های محیط کار

سم شناسی فلزات قاسمخان

/
سم شناسی فلزات قاسمخان Toxicology of metals Qasmkhan با پیشرف…