حریق و کنترل آن هشدار به آتش نشانان برای جلوگیری از گرد و غبارهای قابل انفجار راهنما ضد حریق کردن سازه ها طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر سیستم های اعلام حریق

نقش نیروی انسانی در سوانح

تئوری٬ علم و طراحی ایمنی حریق

/
تئوری٬ علم و طراحی ایمنی حریق (Science theory and design of fi…
تجهیزات خاموش کننده دکتر گلمحمدی

تجهیزات خاموش کننده دکتر گلمحمدی

/
موضوعات: انواع تجهیزات خاموش کننده خاموش کننده…
مواد خاموش کننده کتاب مهندسی حریق گلمحمدی

مواد خاموش کننده کتاب مهندسی حریق گلمحمدی

/
در اینجا فصل دوم کتاب مهندسی حریق دکتر گلمحمدی را براتون قرا…
کلیات کتاب مهندسی حریق دکتر گلمحمدی

کلیات کتاب مهندسی حریق دکتر گلمحمدی

/
با سلام خدمت مهندسین بهداشت حرفه ایدر اینجا قصد دارم فص…
آموزش hse در تجهیزات نفتی و فراساحلی

هشدار به آتش نشانان برای جلوگیری از گرد و غبارهای قابل انفجار

/
هشدار به آتش نشانان برای جلوگیری از گرد و غبارهای قابل انفجار …
ضد حریق کردن سازه ها- Fire up the structures

راهنما ضد حریق کردن سازه ها

/
راهنما ضد حریق کردن سازه ها ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب…
آموزش hse در تجهیزات نفتی و فراساحلی

طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

/
طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر سیستم های اطفاء حر…
آموزش hse در تجهیزات نفتی و فراساحلی

سیستم های اعلام حریق

/
آشنایی با سیستم های اعلام حریق بخش اعلام حريق - يك سيستم اعلا…
آموزش hse در تجهیزات نفتی و فراساحلی

آموزش شناخت و اطفاء انواع حریق (PDF)

/
آموزش شناخت و اطفاء انواع حریق (PDF) مقدمه: آتش عامل مخرب مهمی است که در صوت عدم…