بيماريهای شغلی و معاینات پزشکی پاورپوینت اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار جایگزینی جداسازی محصور کردن استفاده از تهویه مصنوعی تهویه عمومی وسایل حفاظت فردی

ارزیابی عملکرد ریوی با استفاده از اسپیرومتر الکترونیکی

ارزیابی عملکرد ریوی با استفاده از اسپیرومتر الکترونیکی

ارزیابی عملکرد ریوی با استفاده از اسپیرومتر الکترونیکی

ارزیابی عملکرد ریوی با استفاده از اسپیرومتر الکترونیکی

 

اهداف آموزشی

 • ابزارهای معمول برای پایش آنی عملکرد ریوی را نام برده، شناسایی کرده و سرهم کنید.
 • اصول پایش عملکرد ریوی را به طور مختصر شرح دهید.
 • اندازه گیری آنی عملکرد ریوی را انجام دهید.
 • داده های قابل کاربرد نمونه برداری را با استفاده از فرم های داده های پایش میدانی ثبت کنید.

 

مقدمه

تست عملکرد ریوی عبارتست از اندازه گیری ظرفیت و عملکرد ریوی با هدف شناسایی اختلال های ریوی که ممکن است با دیگر روش ها، شناسایی نشده باشد. انجام تست سنجش عملکرد ریوی مسئولیت معمول متخصصان بهداشت صنعتی نیست. متخصصان بهداشت صنعتی صلاحیت لازم برای انجام تست عملکرد ریوی (‘PFTs) را ندارند. در اغلب اوقات تست عملکرد ریوی به وسیله یک کلینیک معتبر و دارای مجوز توسط پرستاران یا درمانگرهای تنفسی و یا افرادی که دوره مخصوص اسپیرومتری را طی کرده و دارای صلاحیت کافی در این زمینه اند انجام می شود. مسئولیت متخصصان بهداشت صنعتی در این زمینه آشنایی با جنبه های تست عملکرد ریوی است. دو کاربرد اصلی تست عملکرد ریوی در بهداشت صنعتی عبارتست از ارزشیابی کارگران برای تأیید استفاده از ماسک های تنفسی و شناسایی بیماری های ریوی مرتبط با شغل.

در واقع بر اساس قانون ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) تست عملکرد ریوی یکی از اجزای مراقبت های پزشکی برای کارگرانی است که باید از ماسک های مشخصی استفاده کنند و نیز برای برخی از کارگرانی که در معرض مواجهه با عوامل سمی برای دستگاه تنفسی هستند. به منظور تأييد امکان استفاده از وسیله حفاظت تنفسی توسط کارگران، لازم است آنان از نظر پزشکی مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی شامل آزمون عملکرد ریوی (PFT) می باشد.

دیگر استانداردهای OSHA که به تست عملکرد ریوی (PFT) اشاره دارند، عبارتند از استاندارد آزبست (191.1001 29CFR)، استاندارد گرد و غبار کتان (191.1043 29CFR)، استاندارد بنزن (191.1028 29CFR) و استاندارد فرمالدئید (191.1048 29CFR). تست های عملکرد ریوی اغلب شامل اسپیرومتری و اندازه گیری حجم های ریوی و ظرفیت انتشاری است.

مجموعه این تست ها (انجام تست های عملکرد ریوی متوالی و بررسی روند آنها)، تشخیص اختلال های ریوی مثل بیماری های ریوی انسدادی ناشی از آسم شغلی و بیماری های ریوی ناشی از آزبست را امکانپذیر می سازد.

 

اسپیرومتر

اسپیرومتر

پایش

اسپیرومترها عبارتند از وسایلی که برای انجام تست های عملکرد ریوی استفاده می شوند. این وسایل حجم های ریوی را اندازه گیری می کنند. با مقایسه نتایج اسپیرومتری در دفعات آزمون می توان به تغییرات حجم های ریوی دست یافت. اسپیرومترهای جامع الکترونیکی نسبت به اسپیرومترهای جابجایی حجمی خیلی رایج شده اند. اسپیرومترهای جامع الکترونیکی یا دستگاه اندازه گیری عملکرد ریوی، یک دستگاه الکترونیکی است که جریان هوای حجمی ایجاد شده به وسیله فرد را در طی دم و بازدم اندازه گیری می کند. این دستگاه از یک قطعه دهانی تشکیل شده که به وسیله یک لوله قابل انعطاف به دستگاه متصل می شود. فرد با استفاده از یک گیره، سوراخ بینی اش را بسته و قطعه دهانی را در داخل دهانش می گذارد. به فرد آموزش داده می شود تا بر اساس دستور، دم و بازدم انجام دهد. جریان هوای دم و بازدم به طور الکترونیکی به یک سیگنال الکتریکی و سپس به مقدار کمی تبدیل شده و بر روی صفحه نمایش دستگاه به شکل قرائت مستقیم مشاهده می شود. ابزارها اغلب قابل اتصال به کامپیوترند. در اسپیرو گرام ها ارتباط بین داده ها نظیر (حجم در برابر زمان) برای یک بازدم اجباری به طور گرافیکی نمایش داده می شود.

حجم هوایی که بعد از یک دم عمیق می توان با شدت هر چه بیشتر و با حداکثر توان از ریه ها خارج کرد، ظرفیت حیاتی اجباری (FVC) نامیده می شود. حجم بازدمی اجباری که در طی اولین ثانیه اندازه گیری می شود FEV1 نامیده می شود. FVC و FEV1 برحسب لیتر اندازه گیری خواهند شد. دستگاه سنجش عملکرد ریوی، قادر است حجم های بازدمی را تا بیشتر از 7 لیتر اندازه گیری کند. بعلاوه حجم بازدمی می تواند برای حداقل 10 ثانیه نگهداشته شود.

نسبت FEV1 به FVC یک مقیاس تشخیصی خیلی مفید برای پزشکان است.

مقادیر نرمال FVC و FEV1 برحسب سن، وزن، قد، جنس و نژاد افراد، متفاوت است. خطاهای زیادی در سنجش عملکرد ریوی اتفاق می افتد. چنانچه دستگاه سنجش عملکرد ریوی کالیبره نباشد و یا به نحو مطلوب عمل نکند، می تواند سبب خطا در داده های عملکرد ریوی افراد شود.

 

اسپیرومتری

اسپیرومتری

شکل 1: اسپیرومتر الکترونیکی جامع با دستگاه سنجش عملکرد ریوی در وضعیت اتصال به فرد

 

تمرین

در این تمرین مفاهیم اساسی پایش آنی ظرفیت عملکرد ریوی، با استفاده از اسپیرومتری الکترونیکی جامع ارائه شده است. وقتی که داده های کافی درباره این موارد کسب شد و مراحل ارزشیابی را تکمیل نمودید، در کنار هر مورد علامت تأييد(√) قرار دهید.

 

مواد

1- کالیبراسیون اسپیرومتر الکترونیکی جامع

 • سرنگ کالیبراسیون ۳ ليترى.

2- اندازه گیری عملکرد ریوی.

 • اسپیرومتر الکترونیکی جامع یا دستگاه سنجش عملکرد ریوی.
 • قطعه دهانی یکبار مصرف.
 • گیره بینی
 •  فرم داده های پایش میدانی

 

روش

 

1- کالیبراسیون اسپیرومتر الکترونیکی جامع

 • دستورالعمل سازنده در مورد مونتاژ و عملکرد دستگاه سنجش عملکرد ریوی را مطالعه کنید. توجه داشته باشید که دستگاه قبل و بعد از استفاده، کالیبره شده باشد، ولی ممکن است به کالیبراسیون های دوره ای توسط سازنده نیاز داشته باشد.
 • دستگاه را روشن کنید.
 • پیستون سرنگ کالیبراسیون را بکشید.
 • سه لیتر هوا را در یک دوره زمانی 10 ثانیه ای، در اسپیرومتر تزریق کنید، تا جریان بازدمی یا مثبت تأمین شود.
 • پیستون سرنگ را بکشید و سریعتر هوا را در یک دوره زمانی 10 ثانیه ای از اسپیرومتر خارج کنید، تا جریان دمی یا منفی تأیید شود.
 • عمل مذکور را تا زمانی تکرار کنید که حجم های دمی و بازدمی برابر با 0.1 ± 3 لیتر بر روی صفحه نمایش دستگاه، نشان داده شود.

 

2- اندازه گیری عملکرد ریوی

 • فرد مورد نظر را انتخاب کنید و هدف مراحل تست عملکرد ریوی را برایش تشریح کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که دستگاه روشن بوده و آماده کار است.
 • یک قطعه دهانی یکبار مصرف به بخش مربوطه در دستگاه اسپیرومتر متصل کنید.
 • گیره بینی را به بینی کارگر متصل کنید، تا سوراخ بینی او مسدود شود.
 • از کارگر بخواهید تا قطعه دهانی را در دهانش قرار داده و با لبهایش آن را محکم بگیرد.
 •  به فرد آموزش دهید تا راحت باشد و به طور معمولی تنفس کند، تا به یک ترس گرافیکی از تنفس برسیم .
 • وقتی که ترسیم نشان داد که تنفس عادی است، از فرد بخواهید تا یک دم عمیق انجام دهد و سپس با حداکثر توان و با فشار هوا را خارج کنید.
 • اندازه گیری های FEV1, FVC را ثبت کنید.
 • این کار را دو مرتبه دیگر هم انجام دهید و بهترین نتیجه را ثبت کنید.
 • فرم داده های پایش را تکمیل کنید. به یاد داشته باشید که نام تکنسین، نام فرد، سن، وزن، قد، جنس، نژاد، سازنده اسپیرومتر الکترونیکی و مدل آن را نیز ثبت کنید.

فرم داده های ارزشیابی میدانی تست سنجش عملکرد ریوی فردی

نام و موقعیت محل:

آزمایشگر:

تاریخ انجام ارزشیابی:

تجهیزات پایش (نوع – مدل – سازنده):

کالیبراسیون قبل از تست: … لیتر

کالیبراسیون پس از تست… لیتر

فرد یا شماره شناسایی فرد

جنس

سن

قد (cm)

وزن (kg)

نتایج تست سنجش عملکرد ریوی

(FVC (L

(FEV1 (L

نسبت FEV1/FVC

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با ارزیابی عملکرد ریوی با استفاده از اسپیرومتر الکترونیکی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اسپیرومتری چیست؟ اهداف و الگوهای آن

بایدها و نبایدها در انجام اسپیرومتری

اسپیرومتری + نمونه عملی

فیلم آموزشی انجام اسپیرومتری به شکل صحیح

 

معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی

این دستورالعمل بر اساس قوانین و اسناد بالا دستی مربوطه از جمله بندهای ۷۰۲ و ۸ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده های ۷۲، ۷۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بندهای ۲، ۱۲، ۱۶، ۱۹ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور افزایش دسترسی و پوشش عادلانه و مطلوب خدمات مراقبت های سلامت شاغلين تدوین گردیده است.

فصل اول – کلیات

ماده ۱) هدف

حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور، افزایش دسترسی و پوشش عادلانه در زمینه مراقبت های سلامت شاغلين، انجام معاینات سلامت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل قبول زیر نظر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

ماده ۲) دامنه

كليه شاغلینی که به اقتضای نوع کار اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند.

ماده ۳) مسئول نظارت بر اجرای آیین نامه

نظارت عالی با مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد و معاونت های بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مسئولیت اجرا و نظارت در حوزه تحت پوشش خود را دارند.

تعاریف

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه: دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور

دانشکده: دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور

معاون بهداشت: معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت های بهداشت: معاونت های بهداشت دانشگاه ها دانشکده های علوم پزشکی

معاون درمان: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت های درمان: معاونت های درمان دانشگاه ها دانشکده های علوم پزشکی

مركز: مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاینات سلامت شغلی: معایناتی که پس از تشکیل پرونده پزشکی، از شاغلینی که به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند، انجام می گیرد

واحد کاری: محلی که شاغلين آن مشمول معاینات سلامت شغلی می باشند.

مراكز / اشخاص مجاز: مراکز و اشخاصی که مطابق این دستورالعمل دارای اجازه انجام معاینات سلامت شغلی هستند

مجوز: سندی که به موجب آن اجازه معاینات سلامت شغلی توسط دانشگاه ها دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی صادر می گردد

ماده ۵) ارائه دهنده خدمت

پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی در قالب مطب

پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی در قالب واحد کاری

متخصصین طب کار در قالب مراکز تخصصی خصوصی یا مراکز تخصصی دانشگاهی، آموزشی پزشکان خانواده در مراکز خدمات جامع سلامت

فصل دوم – صدور مجوز و حدود فعالیت

 

صدور مجوز و حدود فعالیت

صدور مجوز و حدود فعالیت

 

ماده 6) شرایط صدور مجوز معاینات سلامت شغلی

6-1 صدور مجوز معاینات سلامت شغلی برای پزشکان در قالب مطب یا واحد کاری منوط به ارائه مدارک زیر به معاونت های بهداشت مربوطه می باشد

 • گواهینامه یا دانشنامه فراغت از تحصیل در مقطع تخصص طب کار یا پزشکی عمومی
 • پروانه مطب برای همان منطقه
 • گواهی باز آموزی دوره 5 روزه مدون طب کار (صرفا جهت پزشکان عمومی)
 • قرارداد تمام وقت یا پاره وقت با واحد کاری (در مواردی که مجوز معاینات برای واحدهای کاری صادر می شود)
 • حسن انجام کار صادره از معاونت های بهداشت (در مواری که اعتبار مجوز پایان یافته است و نیاز به صدور مجوز جدید می باشد)
 • پزشکان عمومی دوره دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه ها مانندDIC, MMT و نظایر آن باشند و یا بعد از صدور پروانه معاینات سلامت شغلی متقاضی سایر پروانه ها با فعالیت های مذکور گردند.

تبصره 1: معاونت های بهداشت مکلفند پس از دریافت مدارک، حداکثر ظرف مهلت ۲۰ روز کاری نسبت به بررسی مدارک و صلاحیت متقاضی اقدام نمایند. در غیر این صورت (در صورت عدم احراز شرایط)، دلایل عدم احراز را به طور کتبی به متقاضی اعلام نمایند

تبصره 2: مجوز معاینات سلامت شغلی برای مطب صرفا در صورت نیاز منطقه (که تشخیص آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که معاون بهداشت با مرکز اعلام خواهد کرد) صادر خواهد گردید.

تبصره 3: در صورت وجود در خواست هایی از سوی پزشکان عمومی و متخصصین طب کار جهت دریافت مجوز معاینات سلامت شغلی در یک محدوده دانشگاهی، اولویت صدور مجوز، با متخصصین طب کار می باشد.

تبصره 4: در مناطقی که کلیه معاینات سلامت شغلی (پوشش صددرصدی) توسط پزشکان عمومی دارای مجوز صورت می گیرد، چنانچه متخصص طب کار نیز متقاضی دریافت مجوز معاینات سلامت شغلی در آن مناطق باشد، صرف نظر از نیاز یا عدم نیاز منطقه، می بایست مجوز برای متخصص طب کار نیز صادر گردد.

6-2 مراکز تخصصی طب کاری اجازه فعالیت خواهند داشت که مطابق آیین نامه تأسیس مراکز تخصصی طب کار، از معاونت های درمان پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی دریافت نمایند. معاونت های درمان مكلفند بلافاصله پس از صدور پروانه نسخه ای از آن را به معاونت های بهداشت مربوطه جهت ثبت در سامانه ارسال نمایند.

6-3 معاونت های بهداشت مکلف به اعلام اسامی مراکز و مطب های دارای مجوز معاینات سلامت شغلی به واحد های کاری و مراجع ذیربط و فراهم آوردن زمینه فعالیت مطلوب برای آنها خواهند بود. پروانه بهره برداری صادره از معاونت های درمان به منزله مجوز فعالیت مراکز از سوی معاونت های بهداشت می باشد.

تبصره ۱: تكلیف معاونت های درمان به ارسال نسخه ای از پروانه صادره برای مراکز، مانع از مراجعه مستقیم مراکز برای ارائه پروانه بهره برداری به معاونت های بهداشت نبوده و معاونت های یاد شده پس از دریافت پروانه مزبور، صرفا موظف به اقدامات لازم بر اساس پروانه ارائه شده می باشند.

تبصره ۲: در حوزه معاینات سلامت شغلی، این مراکز تحت نظارت معاونت بهداشت در دانشگاه ها می باشند

تبصره۳: مراکز تخصصی طب کار دارای پروانه بهره برداری از هر یک از معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران اجازه فعالیت در استان تهران را دارند. معاونت های بهداشت دانشگاه های مذکور مکلفند ضمن اعلام اسامی مراکز مذکور به واحد های کاری و مراجع ذیربط، زمینه مطلوب فعالیت برای این مراکز را فراهم آورند، ضمنأ ضوابط اجرایی این بند مطابق مفاد شیوه نامه اجرایی خواهد بود

6-4 مدت اعتبار مجوز جهت انجام معاینات سلامت شغلی برای پزشکان عمومی حداکثر دو سال و برای پزشکان متخصص حداکثر 5 سال می باشد.

ماده ۷) حدود فعالیت

7-1 کلیه پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی که مجوز معاینات سلامت شغلی در مطب را دارند صرفا مجاز به انجام معاینات در محل مطب خود هستند

7-2 کلیه پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات در قالب واحدهای کاری، مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی حداکثر در 4 واحد کاری در سال می باشند

تبصره: كليه پزشكان موضوع این دستوالعمل (اعم از پزشکان عمومی و متخصص) صرفا می توانند در قالب یک مجوز (مطب یا واحد کاری با مرکز تخصصی) و در چارچوب مفاد این دستورالعمل ارائه خدمت نمایند.

7-3 پزشکان دارای سایر مدارک تخصصی پزشکی مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی نمی باشند.

7-4 علاوه بر اشخاص مراکز مجاز، کلیه مراکز خدمات جامع سلامت وابسته به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در صورت دارا بودن پزشک عمومی دارای شرایط مندرج در بند 1-6 این دستورالعمل می توانند در محل مراکز خدمات جامع سلامت نسبت به معاینات دوره ای سلامت شغلی اقدام نمایند.

تبصره: مراکز خدمات جامع سلامتی می توانند معاینات سلامت شغلی انجام دهند که شرایط لازم از جمله پزشک دوره دیده معاینات سلامت شغلی، کارشناس بهداشت حرفه ای، واحد شنوایی سنجی به همراه کارشناس شنوایی سنج و واحد آزمایشگاه را دارا باشند.

ماده ۸) سقف مجاز انجام معاینات

8-1 سقف انجام معاینات سلامت شغلی توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی ۵۰۰۰ نفر در سال می باشد.

8-2 انجام معاینات توسط مراکز تخصصی طب کار به شرط دارا بودن حداقل سه پزشک عمومی ۱۷۰۰۰ نفر در سال می باشد

تبصره ۱: پزشکان مجازند هر ماه حداکثر یک دوازدهم بعلاوه ۱۰٪ ظرفیت سالانه تعیین شده برای معاینات سلامت شغلی را انجام دهند.

تبصره ۲: مراکز تخصصی طب کار وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی که آموزش دستیار طب کار دارند تابع مقررات آموزشی مربوطه بوده و سقف مجاز معاینات مشابه مراکز تخصصی در بند

8-2 می باشد ولی به ازای هر هیات علمی (غير از مسئول فنی) 4000 نفر به سقف تعیین شده اضافه می شود.

تبصره 3: در هنگام معاینات در مراکز تخصصی طب کار، حضور پزشک مسئول فني مركز الزامی می باشد

تبصره 4: نحوه انجام معاینات در محل واحد کاری توسط مراکز تخصصی طب کار، متعاقبا توسط مرکز سلامت محیط و کار اعلام خواهد شد.

فصل سوم – مشمولین و نحوه ارائه خدمات سلامت شغلی

 

مشمولین و نحوه ارائه خدمات سلامت شغلی

مشمولین و نحوه ارائه خدمات سلامت شغلی

 

ماده 9) چگونگی انجام معاینات

ماده 1-9 معاینات دوره ای سلامت شغلی برای شاغلين مشمول راهنمای خطر ابتلا به بیماری به اقتضای نوع کار (پیوست ۱) باید حداقل به صورت سالیانه توسط پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی انجام گردد.

ماده 2-9 در مشاغلی که راهنما روش خاص معاینات دارند، معاینات در چارچوب راهنماهای ابلاغی از مراجع ذیربط انجام خواهد شد (نظير معاینات رانندگان، خلبان ها، کارکنان صنعت هوا و فضا، انرژی اتمی که دارای پروتکل های مخصوص ملی و بین المللی می باشند).

9-3 کشاورزان، قالیبافان و سایر مشاغل روستایی می توانند معاینات سلامت شغلی خود را به صورت  سالیانه از طریق نظام شبکه و پزشک خانواده با رعایت مقررات نظام ارجاع، انجام داده و گزارش های مربوطه به صورت سالیانه به واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت منعکس گردد.

تبصره: ضوابط اجرایی این بند در شیوه نامه اجرایی ذکر خواهد شد.

9-4 واحد های کاری غیر صنعتی مانند کارکنان دولت، می توانند خدمات سلامت شغلی را از تمامی افراد و مراکز مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی دریافت نمایند

9-5 تعيين تناسب شغلی و نظریه نهایی برای شاغلين مشمول راهنمای خطر ابتلا به بیماری به اقتضای نوع كار در واحدهای کاری با مواجهات خطرناک (ریسک) غیر قابل تحمل از قبیل مواد سرطان زا و تراتوژن همچون آزبست، سیلیس، فلزات سنگین، ترکیبات نوروتوکسیک، اشعه یونیزان و شاغلین فعال در مشاغل حساس از نظر ایمنی که مسئولیت جان افراد را به عهده دارند (Safety Sensitive) می بایست توسط متخصص طب کار صورت پذیرد.

تبصره ۱: مشاغل حساس (Safety Sensitive) ذکر شده به صورت سالیانه، به پیشنهاد مرکز سلامت محیط و کار و تأييد معاونت بهداشت وزارت متبوع به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: در استان هایی که دسترسی به خدمات تخصصی طب کار وجود ندارد، تا زمان فراهم شدن این امکان، شاغلين مشمول بند 5-9 میتوانند خدمات معاینات سلامت شغلی را از سایر مراکز افراد مجاز به انجام معاینات دریافت نمایند

فصل چهارم – آزمایشات و خدمات پاراکلینیک

 

آزمایشات و خدمات پاراکلینیک

آزمایشات و خدمات پاراکلینیک

 

ماده 10) لزوم انجام کلیه اقدامات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی بر اساس شواهد علمی و تنها در صورت ضرورت و ذكر علت انجام می پذیرد.

ماده 11) انجام تست های پاراکلینیک از جمله اسپیرومتری, ادیومتری, انواع رادیوگرافی, آزمایشهای تشخیص طبی و نظایر آن بر اساس ضوابط و دستورالعمل های جاری معاونت درمان صورت می گیرد و نیز تفسیر تست هایی نظیر اسپیرومتری و ادیومتری براساس ضوابط و مقررات ابلاغی معاونت یاد شده انجام خواهد شد.

ماده 12) نحوه انجام آزمایشات و اقدامات تشخیصی

12-1 انجام ادیومتری صرفا برای کارگران دارای مواجهه با سر و صدای بیش از حد مراقبت اقدام براساس آخرین ابلاغ کتابچه حدود مجاز و افراد با مواجهه با مواد شیمیایی اتوتوکسیک، افراد با حساسیت بالا به سر و صدا، کارگران با افت شنوایی مطابق پرونده پزشکی، و همچنین مشاغلی که شنوایی شاغل جنبه ایمنی داشته باشد.

12-2 انجام اسپیرومتری صرفا در افراد با مواجهه با آلاینده های تنفسی، افراد دارای سابقه بیماری های تنفسی مطابق پرونده پزشکی و افراد نیازمند تعيين ظرفیت ریوی با توجه به نیاز شغلی نظیر شغل های نیازمند استفاده از رسپیراتور.

12-3 انجام آزمایشات پاراکلینیک با در نظر گرفتن دستورالعمل برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر ابلاغیه معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأمین مستندات سلامت پایه فرد

12-4 انجام نوار قلب صرفا در شاغلین دارای مواجهه کارديوتوکسیک و شاغلین دارای سابقه بیماری های قلبی بر اساس پرونده پزشکی و یا شک به بیماری قلبی در حین معاینه و با در نظر گرفتن شرایط سنی و فاکتورهای خطر قلبی – عروقی

12-5 انجام سایر اقدامات پاراکلینیک مستند بر نوع مواجهات شناسایی شده و نیاز شاغل با ذكر علت

تبصره: انجام هر یک از موارد ذکر شده در بندهای 1-12, 2-12, 3-12 و 4-12 برای افراد غیر مشمول ممنوع

می باشد.

فصل پنجم – تکالیف و اختیارات

 

ماده 13) کلیه پزشکانی که دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی در محل واحد کاری می باشند موظفند پیش از انجام معاینات، اطلاعات درخواست شده ابلاغی از طرف مرکز را در سامانه جامع بازرسی مرکز ثبت کنند.

ماده 14) ثبت اطلاعات معاینات سلامت شغلی موضوع این دستورالعمل در قالب فرم ها و موارد ابلاغی مرکزی پس از انجام معاینات مذکور توسط پزشکان و مراکز موضوع این دستورالعمل در سامانه جامع بازرسی الزامی است.

ماده 15) معاونت های بهداشت مکلفند ضمن ثبت اطلاعات ارائه دهندگان خدمات معاینات سلامت شغلی در سامانه جامع بازرسی، نسبت به نظارت بر صحت ثبت اطلاعات از سوی ارائه دهندگان خدمات مذکور در سامانه، جمع آوری اطلاعات شاغلين موضوع این دستورالعمل و تهیه گزارش از نحوه صدور مجوزها اقدام نموده و هر شش ماه یکبار گزارش تحلیلی آن را کتبا به مرکز گزارش نمایند.

ماده 16) مركز موظف است براساس سیاست ها و اولویت های وزارت متبوع پس از تدوین برنامه های سلامت شاغلین نسبت به برنامه ریزی، پایش، نظارت و ارزشیابی این فرایندها در دانشگاه ها دانشکده های علوم پزشکی اقدام نماید.

ماده 17) پزشکان و مراکز دارای مجوز لازم است حداقل ۳ روز قبل از شروع معاينات، برنامه اجرایی معاینات مذکور را به مرکز بهداشت حوزه مربوطه اعلام نمایند

فصل ششم – تخلفات

 

قوانین و مقررات hse

تخلفات

 

ماده ۱۸) استفاده از عناوين مجعول و خلاف واقع توسط پزشکان و مراکز موضوع این دستورالعمل تخلف محسوب می گردد و معاونت های بهداشت و درمان مكلفند در صورت مشاهده موارد تخلف را پیگیری قانونی نمایند.

ماده 19) در صورت تخلف مراکز تخصصی طب کار، متخصصین و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی از هر یک از مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات مرتبط، پس از سه نوبت تذكر کتبی با فواصل حداقل یک ماهه از سوی معاونت های بهداشت مربوطه و در صورت عدم اصلاح، موضوع در کمیته ای مرکب از معاون بهداشت دانشگاه، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای، یک نفر متخصص طب کار با معرفی مرکز، رییس بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه و مدیر دفتر حقوقی دانشگاه بررسی و در صورت لزوم با تشخیص اکثریت اعضاء کمیته مذکور، مجوز و پروانه صادره جهت ابطال به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. مراکز تخصصی طب کار، متخصصين و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قضایی از لیست پزشکان و مراکز مجاز معاینات دوره ای سلامت شغلی حذف خواهند شد.

ماده 20) از زمان ابلاغ این دستورالعمل، بخشنامه “معاینات سلامت شغلی” به شماره 100/187 مورخ 1392/11/2 و سایر آیین نامه های مرتبط با معاینات سلامت شغلی قبل از آن ملغی بوده و ارائه دهندگان خدمات معاینات سلامت شغلی در طی 6 ماه می بایست وضعیت خود را با این دستورالعمل انطباق دهند.

ماده 21) شیوه نامه اجرایی موضوع این دستورالعمل ظرف مدت ۳ ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 22) مسؤولیت اجرای این دستورالعمل در دانشگاه ها / دانشکده ها بر عهده ریاست دانشگاه / دانشكده و معاونت های بهداشت بوده و نظارت بر حسن اجرای آن در سراسر کشور بر عهده مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 • هرگونه سوالی در رابطه با دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دستورالعمل اجرایی آیین نامه معاینات سلامت شغلی

نمونه تحلیل معاینات دوره ای

گزارش معاینات دوره ای

معاینات دوره ای کارگران

 

کاهش عوامل خطر بیماریها با فعالیت جسمانی

کاهش عوامل خطر بیماریها با فعالیت جسمانی

کاهش عوامل خطر بیماریها با فعالیت جسمانی

کاهش عوامل خطر بیماریها با فعالیت جسمانی

 

ترس از آسيب هاي رواني، اجتماعي، به خصوص اعتياد و بي بند و باري، يكي از نگراني هاي اساسي خانواده هاي ايراني است. با اين حال، خانواده ها اطلاع چنداني از عوامل خطري كه زمينه را براي اين بيماري آماده مي كنند و همچنين عواملي كه از چنين آسيب هائي پيشگيري مي كنند ندارند .

عوامل خطر آسيب هاي رواني اجتماعي شامل  :

 • فضاي خانوادگي پرتنش و آشفته
 • الگوي غلط پرورش فرزندان
 • خجالت و كمرويي شديد يا رفتارهاي پرخاشگرانه
 • ضعف پيوند و دلبستگي بين والدين و فرزندان
 • ارتباط و پيوند با همسالاني كه رفتارهاي منحرف و نابهنجار دارند.
 • نگرش مثبت نسبت به مواد در ميان دوستان و همسالان ، خانواده و محيط اطراف

بعضي از عوامل خطر از خانواده ريشه مي گيرند مثل نداشتن صميميت در خانواده، روابط سرد خانوادگي، تنش در خانواده، خانواده آشفته و …

ساير عوامل خطر انحرافات اجتماعي زمينه ساز رفتارهاي پر خطر عبارت است از : خجالتي بودن و ناتواني فرزند در مبارزه با فشارها و مشكلات زندگي، ترك تحصيل يا ضعف تحصيلي، ارتباط با دوستان ناباب يا مصرف كننده مواد، بيماريهايي مانند پيش فعالي يا افسردگي، علاقه نسبت به مواد و مانند آن است .

به جاي آن كه سعي كنيم با ايجاد محدوديت، كنترل كردن، دخالت و نصيحت از رفتارهاي پرخطر مانند دوستي با جنس مخالف، مصرف مواد … پيشگيري كنيم بهتر است روابط خانوادگي را گرم تر، اختلالات خانوادگي را كمتر، ارتباط با فرزندان را بيشتر كنيد.

عوامل محافظ  :

 • پيوندهاي خانوادگي قوي
 • نظارت والدين بر رفتارهاي فرزندان
 • نظارت والدين بر ارتباط فرزند با دوستان و همسالان
 • تعيين قواعد و قانون هاي منظم و پايدار
 • درگير بودن و مرتبط بودن والدين با زندگي فرزندان
 • موفقيت تحصيلي
 • پيوند قوي با نهادهاي مختلف اجتماعي به خصوص مدرسه و مساجد و …
 • داشتن عقايد متعارف و هنجار در مورد مصرف مواد ، ارتباط دختر و پسر و …

همانطور كه بعضي شرايط زمينه رفتارهاي ناسالم و انحرافي را بيشتر مي كنند بعضي شرايط از بروز چنين رفتارهاي ناسالمي پيشگيري مي نمايند كه به آنها عوامل محافظت كننده گفته مي شود. عوامل محافظت كننده مي تواند مانند يك محافظ در مقابل انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي از فرزندانمان حمايت كنند.

يكي از اين عوامل ورزش است كه مي تواند بعنوان عامل محافظت كننده مهم تلقي شود.

 • فعاليت جسماني منظم و تغذيه سالم با افزايش توان سيستم ايمني بدن و پر نمودن صحيح اوقات فراغت فرد باعث اجتناب از دخانيات و مواد روان گردان وتزريق مواد مخدر مي گردد و باعث افزايش راندمان فعاليت اقتصادي فرهنگي اجتماعي جوانان در جامعه مي گردد.
 • فعاليت بدني منظم و رژيم و عادات غذايي مناسب سلامت زنان را ارتقاء مي دهد و از بسياري از بيماريها و عواملي كه علت مرگ و ناتواني زنان در جهان بشمار مي رود پيشگيري كند .
 • فعاليت بدني از بيماريهاي قلبي پيشگيري مي كند. اگر فعاليت بدني منظم داشته باشيم كمتر به بيماري قلبي، فشار خون بالا و سكته هاي مغزي دچار مي شويم.
 • بيماريهاي قلبي عروقي 50% از مرگ هاي زنان بالاي 50 سال را در كشورهاي در حال پيشرفت تشكيل  مي دهد. رعايت فعاليت بدني منظم و تغذيه كافي اصلي ترين و اثرگذارترين راه تنظيم چاقي خفيف تا متوسط و حفظ وزن ايده آل در زنان است.
 • فعاليت بدني منظم مي تواند باعث كاهش استرس ، اضطراب و افسردگي و تنهايي گردد. اين موضوع در زنان اهميت بيشتري دارد چون هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشور هاي درحال توسعه ميزان افسردگي در زنان دو مردان است.
 • فعاليت بدني به عزت نفس و بهبود مناسبات اجتماعي و وضعيت رواني كمك مي كند .
 • فعاليت هايي مثل پياده روي ، آهسته دويدن براي بهبود وضعيت  استخوان بندي در دوران كودكي و نوجواني لازم است و باعث مي شود از دست رفتن استخوان كاهش يابد. همچنين تعادل و قدرت عضلاني را زياد مي كند و خطر افتادن را كاهش  مي شود . به همين خاطر از خطر شكستگي مي كاهد .
 • در سرتاسر جهان 70 ميليون زن مبتلا به ديابت هستند. اين ميزان در سال  2025 به دو برابر افزايش مي يابد . ديابت مي تواند به كوري ،آسيب عصبي، نارسايي كليه، قطع پا و زخم پاي ديابتي منجر شود. تحقيق جديدي نشان داده است كه حتي مفدار كمي فعاليت بدني منظم و تغيير رژيم غذائي مي تواند از 50% موارد ديابت غير وابسته به انسولين بكاهد .
 • فعاليت بدني مي تواند تورم و درد مفاصل را در آرتريت كاهش دهد و در نتيجه در بهبود فعاليت روزانه مهم است. التهاب مفاصل در افراد بالغ و مسن باعث محدوديت حركت مي شود؛ فعاليت بدني مي تواند باعث بهبود عملكرد فرد گردد.
 • فعاليت بدني منظم افراد نه تنها  هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي را كاهش  مي دهد ؛بلكه كمك مي كند تا  توليد افزايش  يابد؛ مدارس بهتر شوند، غيبت از محل كار و تعويض شغلي كمتر شود و هزينه درمان نيز كاهش يابد .

پس به طور خلاصه فعاليت بدني منظم مي تواند :

 • خطر مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي يا سكته مغزي را كاهش دهد
 • ديابت نوع دو را كاهش دهد .
 • دردهاي ناحيه كمر را كاهش دهد
 • وزن بدن را تنظيم كند
 • عضلات، مفاصل و استخوانها را تقويت مي كند
 • از مصرف سيگار، الكل، سوء استفاده از مواد مخدر مي كاهد.
 • فشارخون را كاهش مي دهد

بايد توجه داشت كه متناسب با وضعيت فرهنگي خاص هر منطقه بايد در خصوص تغذيه و فعاليت بدني  توصيه هاي خاص نمود .

راههای افزايش فعاليت جسمی در كودكان و نوجوانان

 • تاكيد به اجراي منظم فعاليت جسمي در كودكان و نوجوانان
 • افزايش همكاري بين مربيان ورزش و ساير آموزگاران
 • استفاده از ساعات تعطيل مدارس براي برگزاري برنامه هاي ورزشي با همكاري مسئولين مدارس و والدين دانش آموزان
 • معرفي ورزشگاه يا سالن هاي ورزشي مناسب و مطمئن به دانش آموزان و خانواده ها
 • جلب همكاري والدين در افزايش فعاليت جسمي

زمان و روش شروع ورزش: بايد برنامه تكامل چند جانبه را از سنين 5 تا  6 سالگي شروع كرد. تكامل چند جانبه يعني اينكه فرد از سنين كودكي با مهارتهاي پايداري مانند پريدن، دويدن، پرتاب كردن، پشتك زدن، گرفتن و موارد مشابه آشنا گردد تا در آينده براي مهارت هاي اختصاصي مثل فوتبال، بسكتبال، آمادگي داشته باشد. لذا كودك مي تواند در آينده هر مهارت تخصصي را به راحتي انتخاب كند.

 

چند توصيه در مورد ورزش كودكان و نوجوانان :

 • بايد كودكان را تشويق كرد تا در حد توان خود در فعاليت هاي ورزشي گوناگون شركت نمايند
 • والدين با مراقب پيشگيري از آسيب هاي ناشي از فعاليت شديد باشند
 • نيازهاي تغذيه اي كودك و نوجوان ورزشكار بايد به طور دقيق تعيين شود
 • چگونگي پيشگيري و درمان گرمازدگي بايد به والدين و مربيان آموزش داده شود .
 • كودكان ورزشكار بايد حتماً تحت نظر متخصص بيماريهاي كودكان باشند و از نظر وزن، قد و ساختار بدني مورد بررسي قرار گيرند .

تماشاي تلويزيون علاوه براينكه باعث كاهش تحرك كودكان و نوجوانان مي شود الگوي غذايي ايشان را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.تماشاي تلويزيون در كودكي مي تواند ارتباط معني دار و مستقلي با اضافه كردن وزن، بالا بودن كلسترول خون و پايين بودن تناسب قلبي ريوي و سيگار كشيدن در سنين بزرگسالي داشته باشد. بنابراين فعاليت فيزيكي بايد جزء اصول پيشگيري اوليه و ثانويه بيماريهاي مزمن قرار گيرد .

 • فعاليت جسمي منظم بايد در سالهاي اوليه عمر شروع شده و در طول عمر تداوم يابد .در اين رابطه محيط خانواده و مدرسه نقش اساسي ايفا  مي كند .
 • فعاليت فيزيكي بايد به راحتي امكان پذير و قابل دسترس باشد و به صورت منطم صورت گيرد
 • فعاليت فيزيكي نبايد هزينه اي به خانواده يا اجتماع تحميل كند.
 • و در نهايت فعاليت فيزيكي بايد براي فرد تواًم با  احساس سلامتي و شادي آور باشد .

 

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با کاهش عوامل خطر بیماریها با فعالیت جسمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ ورزش هایی که باعث ایجاد کمردرد می شوند!

 

 

معاینات سلامت شغلی

نمونه تحلیل معاینات دوره ای

نمونه تحلیل معاینات دوره ای

نمونه تحلیل معاینات دوره ای

 فرمت:word    تعداد صفحات: 27

 

 • مقدمه
 • نتايج اپتومتري در سازمان
 • وضعيت فشارخون در سازمان
 • وضعيت اسپيرومتربي در سازمان
 • وضعيت اوديومتري در سازمان
 • نمودار موارد غيرنرمال بينايي به تفكيك واحد ها
 • نمودار موارد غيرنرمال اسپيرومتري به تفكيك واحد ها
 • نمودار موارد غيرنرمال اوديومتري به تفكيك واحد ها
 • نمودار موارد غيرنرمال فشارخون به تفكيك واحد ها
 • نمودار موارد غيرنرمال اپتومتري نسبت به سن
 • نمودار موارد غيرنرمال اوديومتري نسبت به سن
 • نمودار موارد غيرنرمال اسپيرومتري نسبت سن
 • نمودار موارد غيرنرمال فشارخون نسبت به سن
 • نمودار موارد غيرنرمال اپتومتري نسبت به سابقه
 • نمودار موارد غير نرمال اوديومتري نسبت به سابقه
 • نمودار موارد غيرنرمال اسپيرومتري نسبت به سابقه
 • نمودار موارد غيرنرمال فشارخون نسبت به سابقه
 • نمودار مقايسه اي اپتومتري در دو سال اخير
 • نمودار مقايسه اي اسپيرومتري در دو سال اخير
 • نمودار مقايسه اي اوديومتري در دو سال اخير
 • نمودار وضعيت تناسب افراد با شرايط كار
 • نمودار مقايسه اي افراد بيمار به كل افراد معاينه شده در سازمان
 • نمودار درصد شيوع بيماري در سازمان
 • نمودار سطح سلامت سازمان
 • نمودار مقايسه اي درصد فراواني افراد بيمار در دو سال اخير

مقدمه:

يكي از شناخته شده ترين و رايج ترين انواع معاینات شغلی، معاینات دوره ای (Periodic examination) می باشد. انجام دوره ای این معاینات به منظور تامين دو هدف اصلي و عمده مي باشد:

 • شناسايي اوليه و زود هنگام شاغلين مشكوك به بيماريهاي ناشي از كار در مراحل اوليه و قابل درمان.
 • انجام Fitness for work  در شاغليني كه شرايط محيط كار بر روي آنها تاثير سو برجاي مي گذارد.

شناسايي زود هنگام بيماري هاي شغلي از اين جهت اهميت دارد كه اغلب بيماريهاي ناشي از كار هرچه سريع تر و زودتر شناسايي شوند مي توان با انجام اقدامات درماني و پيشگيرانه مناسب از پيشرفت آنها به مراحل شديد و غيرقابل درمان ممانعت كرده و از ايجاد ناتواني دائمي كارگر جلوگيري كرد كه اين مساله در نهايت هم به نفع كارگر، هم به نفع كارفرما و هم به نفع سلامت جامعه خواهد بود.به همين دليل است كه انجام معاينات دوره اي به عنوان يك اصل قانوني در ماده 92 قانون كار و ماده 88 قانون تامين اجتماعي ذكر شده و كارفرمايان موظف به فراهم نمودن تمهيدات لازم براي انجام اين معاينات در كارگران مي باشند.

بديهي است كه مهمترين اصل در انجام معاينات دوره اي تامين اهداف اين معاينات است.براي اينكه هدف اين معاينات تامين گشته و از حالت انجام و تكميل پرونده خارج شود، ضروري است شرايط، الزامات و پيش نيازهاي اين معاينات رعايت گردد.

مهمترين پيش نيازها و الزامات اين معاينات براي رسيدن به هدف:

 • يكي: انجام معاينه دوره اي به صورت Job-Specific  يا به عبارت ديگر طراحي و انجام معاينه بر اساس مواجهه و شغل
 • و ديگري : ارجاع شاغلين مشكوك به بيماريهاي شغلي به سرويس هاي تخصصي طب كار پس از پايان معاينات دوره اي در هر واحد كاري.

با رعايت موارد فوق است كه مي توان هدف اصلي معاينات دوره اي را كه شناسايي زود هنگام موارد مشكوك به بيماريهاي شغلي است تامين كرد و در نتيجه با شناسايي زود هنگام اين موارد هم شاغل و هم كارفرما از فوايد آن بهره خواهند برد. نفع آن براي شاغل ، اقدامات درماني و پيشگيرانه موثرتر و نفع آن براي كارفرما سالمتر ماندن شاغل و حضور بيشتر و موثرتر وي در محيط كار و نيز عدم مواجهه با مسايل مربوط به شكايات و غرامتها خواهد بود.هرچه بيماري ناشي از كار زودتر تشخيص داده شود، ناتواني شاغل كمتر و درمان و كنترل بيماري راحتتر بوده و در نتيجه به سمت نقص عضو و ناتواني پيش نمي رود و اقدامات محيط كار هم بهتر نتيجه خواهد داد.

هدف از انجام  معاینات شغلي افراد شاغل

مهمترین اهداف بخصوص برای کارفرمایان و سازمانهای بیمه گر عبارتند از :

 • در معاینات پیش از استخدام : اطمینان یافتن از اینکه فرد استخدام شده از نظر جسمی و روانی برای کار مورد نظر مناسب میباشد ( ماده 90 قانون تامین اجتماعی )
 • در معاینات ادواری – اختصاصی و … : اثبات وجود یا عدم وجود اثرات احتمالی ناخوشایند کار بر سلامت فرد که  در آینده ممکن است منجر به ازکارافتادگی شاغل و ادعای خسارت توسط وی یا سازمان بیمه گر گردد.

معاینات شغلی بسته به اهداف افراد ذینفع ( شاغل – کارفرما – سازمان بیمه گر- دولت ) به انواع مختلف زیر دسته بندی میشوند :

 • معاینات پیش از استخدام
 • معاینات دوره ای
 • معاینات اختصاصی
 • معاینات در هنگام تغییر شغل
 • معاینات در هنگام بازگشت به کارمجدد ( مثلا پس از یک دوره نسبتا طولانی بیکاری یا مرخصی)
 • معاینات افراد در هنگام بیماری (بخصوص زمانی که در بیمارستان بستری میشوند )
 • معاینات افراد معلول و تعیین توانائی کاری آنها
 • معاینات ادواری در واقع حکم مهر تائید بر معاینات پیش از استخدام دارد . چنانچه اولین علائم بروز بیماری ها ( اعم از شغلی و غیر شغلی ) نمایان شود طی انجام معاینات ادواری (حداقل سالی یکبار) میتوان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی شاغل را تضمین کرد.

ازاین منظر معاینات ادواری نوعی بیمه عمر تلقی میگرددکه از بروز ازکارافتادگی های پیش از رسیدن به سن بازنشستگی در نیروی کار و تولید کشور جلوگیری می کند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با نمونه تحلیل معاینات دوره ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ ثبت اطلاعات ارگونومی در پرونده معاینات شغلی

معاینات دوره ای کارگران

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

⇐  گزارش معاینات دوره ای

 

ارگونومی در توانبخشی افراد

بهداشت حرفه ای در بیمارستان

بهداشت حرفه ای در بیمارستان

بهداشت حرفه ای در بیمارستان

در فایل زیر که براتون قرار داده ام کاربرد بهداشت حرفه ای را در تمام قسمت های بیمارستان شرح داده است:

 • مقدمه
 • تعاریف و اصطلاحات
 • اهداف بهداشت حرفه اd
 • شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستان
 • مخاطرات و بیماري هاي ناشی از کار بر طبق عوامل زیان آور (به تفکیک حرفه)
 • احتیاط هاي عمومی براي نگهداري و استفاده از کپسول هاي گاز فشرده
 • چند نکته مهم در حمل و جابجائی بیمار
 • پوسچرهاي نادرست
 • بیماریهاي انتخابی
 • تماس هاي شغلی
 • لیست مواد شیمیایی و مخاطره آمیز رایج در بیمارستان
 • مخاطرات شغلی بیمارستانی به تفکیک مشاغل
 • لیست وسایل حفاظت فردي برخی بخشها و واحدها
 • مراحل به تن کردن پوشش هاي محافظ در احتیاط هاي استاندارد
 • مراحل بیرون آوردن پوشش هاي محافظ احتیاط استاندارد
 • نکات ضروري قابل توجه هنگام پوشیدن دستکش

این پست در تاریخ 96/7/26 بروزرسانی شده است و سایت موضوعات مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان پیوست شده است.و همچنین جزوه دوره بهداشت در بیمارستان با موضوعات زیر پیوست شد.

 • رایج ترین مخاطرات ایمنی –بهداشتی
 • واحدهای اداری و پشتیبانی
 • تاسیسات – مهندسی
 • crp
 • رختشوی خانه
 • آشپزخانه
 • بخش های درمانی
 • رادیولوژی – سونوگرافی
 • فیزیوتراپی

مطالب بالا را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید:

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بهداشت حرفه ای در بیمارستان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

نمونه خط مشی های بهداشت حرفه ای دربیمارستان

اصول طراحی سیستم های تهویه مطبوع بیمارستانی

بیماری های ناشی از کار در بیمارستان

  کتابچه msds مواد شیمیایی در بیمارستان

کتاب کنترل ناقلین

کتاب کنترل ناقلین (روشهای فردی و جمعی)

کتاب کنترل ناقلین (روشهای فردی و جمعی)

کتاب کنترل ناقلین (روشهای فردی و جمعی)

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 461

مترجمان: دکتر ناهید نورجاه و دکتر فائزه اعیان

فهرست سرفصل ها:

 1. پشه ها و دیگر دوبالان گزنده

 2. مگس های تسه تسه

 3. ساس های تریاتومینه

 4. ساس های تختخواب, کک ها, کنه ها و هیره ها

 5. سوسری ها

 6. مگس های خانگی

 7. سیکلوپس

 8. حلزون های آب شیرین

 9. سمپاشی منازل با حشره کش های ابقایی

 10. استفاده ایمن از حشره کش ها


پیشگفتار:

بیماری های منتقله بوسیله بندپایان و حلزون های آب شیرین از عوامل اصلی بیماری و مرگ و میر در بسیاری از کشورهای گرمسیر و نیمه گرمسیر و به صورت محدودتری در مناطق معتدله است. علاوه بر این خسارت های ناشی از مرگ زودرس و معلولیت, در بیماری هایی نظیر مالاریا, فیلاریازیس, لیشمانیازیس, شیستوزومیازیس, تب دانگ تریپانوزومیازیس از موانع مهم توسعه ی اقتصادی هستند. در این بیماری ها هدر رفتن ساعت های کاری و هزینه های بالای درمان و کنترل ناقلین بیماری به خسارت های اقتصادی منجر می شود.

اجرای روش های کنترل ناقلین که در مجموع از نظر مالی به صرفه, کاربردی و موثر باشد و در ضمن به محیط زیست تیز صدمه وارد نکند در عمل ممکن نیست. بر این اساس به روش هایی که توسط افراد و جوامع مختلف جهت حفاظت شخصی از بیماری های منتقله از طریق ناقلین به کار گرفته شده بیشتر توجه شده است. متاسفانه اطلاعات اندکی جهت راهنمایی افراد غیره متخصص در ارتباط با تکنیک های کنترل ناقلین وجود دارد. در این کتاب سعی شده که روش های حفاظت شخصی که توسط افراد و گروه های مختلف اجتماعی قابل اجرا است توصیه شود که در اجرای این روش ها خدمات بهداشتی نقش محدودی داشته و بیشتر بر برنامه ریزی و آموزش بهداشت تاکید دارد. به طور کلی این تکنیک ها به نسبت ساده و ارزان بوده و نیاز چندانی به آموزش ندارد و چنانچه صحیح به کار روند برای مصرف کننده و محیط بی خطر خواهند بود.

این راهنما شامل اطلاعات عملی درباره تمام بیماری های مهم ناقلین انها و آفات است که تنها برخی از آن ها در هر جامعه ای قابل مشاهده هستند. بنابراین این راهنما با این هدف تدوین شده است که مطالب ان با موقعیت های محلی یا گروه های هدف خاص مثل مسافران تطابق داشته باشد.

سازمان بهداشت جهانی از دریافت نقطه نظرهای خوانندگان بخصوص با توجه به استفاده از این دستورالعمل در عرصه استقبال می کند.


دیباچه

تهیه و تدوین این راهنما دشوار بوده و هدف اختصاصی آن گردآوری اطلاعات لازم درباره کنترل ناقلین بیماری ها در گونه های مخزن و آفات خانگی, به منظور تهیه ی یک منبع کاربردی برای افراد غیر متخصص است که مشارکت آنها در کنترل ناقلین قابل توجه است. اما ممکن است بعلت فقدان عواملی مانند منابع مالی و یا پایین بودن سطح سواد, کنترل با محدودیت مواجه شود. نظام تصمیم گیری جامعه و فعالیت های کنترلی ارائه شده توسط شبکه های خدمات بهداشت محلی, نقش مهمی در تعیین روش های مناسب کنترل دارند.

این کتاب بسیار به موقع انتشار یافته است, زیرا به نظر می رسد همانطور که وابستگی برنامه های کنترل ناقلین در مقیاس بزرگ به دولت ها کاهش یافته, مشارکت جوامع در سطوح محلی افزایش می یابد. به علاوه ثابت شده که بسیاری از روش های سنتی که برای پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله توسط بندپایان و سایر بیماری های عفونی استفاده می شوند یا به طور صحیح به کار نمی روند و یا کارایی خود را از دست داده اند.

مقدمه

تاریخچه و پیشینه ی کنترل ناقلین

مبارزه با حشرات و جوندگان

مبارزه با حشرات و جوندگان

در اواخر قرن نوزدهم مشخص شد که گونه های خاصی از حشرات، دیگر بندپایان و حلزونهای آب شیرین ناقل برخی از بیماری های مهم هستند. از آنجا که واکسن و داروهای لازم برای پیشگیری و درمان این بیماری ها در دسترس نبودند، برای کنترل این بیماری ها تکیه ی اصلی بر روش های کنترل ناقلین استوار بود. برنامه های اولیه ی کنترل به استفاده از توری برای در و پنجره ها، استفاده از پشه بند، زهکشی و پر کردن باتلاقها و دیگر آبگیرهای محل و تولید مثل حشرات و استفاده از نفت و سیز پاریس برای کاهش جمعیت لارو حشرات در زیستگاه های لاروی ناقلین محدود بود.

کشف حشره کش دی کلرودی فنیل تری کلرواتان (دت) در دهه ۱۹۶۰ پیشرفتی اساسی در کنترل بیماری های قابل انتقال توسط ناقلین به دنبال داشت. سم پاشی دیوارها با این حشره کش تاثیر به سزایی در از بین بردن آن دسته از پشه هایی که در داخل اماكن استراحت می کنند داشت. از دیگر مزایای آن ارزانی تولید و فعال ماندن طی دوره ای بیش از چند ماه بود. همچنین کاربرد داشت برای کنترل مگس ها و میدجهای گزنده و آلودگی های ناشی از ککها، شپش ها, ساس های تختخواب و ساس های تریاتومینه موثر و اقتصادی بوده است

طی دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، در بسیاری از کشورها برای کنترل یا ریشه کنی بیماری های مهم قابل انتقال توسط ناقلین از جمله مالاریا، شاگاس و لیشمانیازیس برنامه هایی منضمن کاربرد وسيع ددت طراحی شد. این برنامه ها به دلیل هزینه های زیاد فقط برای مدت محدودی در نظر گرفته شده و هدف از اجرای آنها ریشه کنی یا کاهش بیماری ها تا سطحی بود که پس از آن، کنترل بتواند از طریق تسهیلات مراقبت بهداشت عمومی که بدون نیاز به اجرای شیوه های اضافی ادامه یابد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل PDF پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با کتاب کنترل ناقلین (روشهای فردی و جمعی) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایین نامه حفاظتی کار با سموم دفع افات نباتی در کشاورزی

کتابچه استفاده از مواد شیمیایی, ضد عفونی کننده و گندزدا

پاورپوینت حشره کشها (PPT)

⇐ کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

کتاب جامع آفات و بیماری ها

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

اسپیرومتری

بایدها و نبایدها در انجام اسپیرومتری

بایدها و نبایدها در انجام اسپیرومتری

بایدها و نبایدها در انجام اسپیرومتری

اسپیرومتری:

اسپیرومتری بهترین و پرمصرف ترین ابزار جهت بررس ی عملکرد ریوی است. کاربرد آن در حیطه طب کار عبارت است از:

 • تشخیص بیماری ریوی
 • ارزیابی کیفی عملکرد ریوی در یک بیماری مشخص
 • ارزیابی اثرات مواجهات شغلی و محیطی بر عملکرد ریوی
 •  ارزیابی و تعیین میزان کم توانی و غرامت

نتایج و کارآیی تست اسپیرومتری کاملا تگی به مهارت و خبرگی اپراتور دارد.

چه کسی مجاز به اپراتوری انجام اسپیرومتری است؟

آمادگی برای تست

 • عدم وجود بیماریهای عفونی تنفسی و سیستم شنوایی اخیر (حداقل 4 هفته)
 • عدم استعمال سیگار در 24 ساعت قبل از انجام تست
 • عدم مصرف داروهای استنشاقی برونکودیلاتور از 4 ساعت قبل
 • عدم مصرف الکل تا 4 ساعت قبل از انجام تست
 • عدم انجام ورزش و فعالیت سنگین از 30 دقیقه قبل از تست
 • عدم مصرف غذای سنگین از 2 ساعت قبل از انجام تست

مواردی که نباید در اسپیرومتری باید انجام داد.

 • سکته قلبی اخیر ( حداقل 8 هفته)
 • نوموتوراکس (حداقل 8 هفته)
 • آنژین صدری ناپایدار
 • آمبولی ریه (حداقل 8 هفته)
 • هموپتیزی
 • جراحی چشم و یا افزایش فشار داخل چشمی
 • جراحی اخیر شکم
 • حوادث مغزی عروقی اخیر
 • آنوریسم شکمی، مغزی و یا سینه ای
 • موارد دیگر مانع انجام تست چون تهوع و استفراغ

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بایدها و نبایدها در انجام اسپیرومتری داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اسپیرومتری + نمونه عملی

فیلم آموزشی انجام اسپیرومتری به شکل صحیح

 

افت شنوایی صنعتی

پاورپوینت بیماری های سیستم شنوایی

پاورپوینت بیماری های سیستم شنوایی

پاورپوینت بیماری های سیستم شنوایی

سروصدا شایعترین عامل فیزیکی در محیط کار است.

سروصدا با شدت های مختلف تقریبا در تمام صنایع وجود دارد.

سر و صدا علاوه بر اثرات سوء بر سیستم شنوایی بعنوان یک استرسور عمومی ممکن است سبب افزایش فشار خون، مشکلات قلبی- عروقی، تحریک اعصاب، اضطراب، تاثیر بر خواب، و مشکلات روحی- روانی گردد.

تعداد افرادی که از کاهش شنوایی رنج می برند از 125 میلیون نفر در جهان در سال 1995، به 250 میلیون در سال 2004 رسیده است که اغلب این موارد ناشی از شغل افراد می باشد.

NIHD

 • بعنوان یکی از 8 بیماری شغلی بحرانی طبقه بندی شده است.
 • شایع، دائمی، غیر قابل بازگشت، قابل پیشگیری
 • سر و صدا شایع ترین علت افت شنوایی در محیط های کاری است.
 • اگر پیر گوشی رد شد، افت مربوط به محیط کار است.

سروصدا

Subjective (ذهنی): آزار دهنده، نا خوشایند، اثرات روانی، در افراد مختلف متفاوت است.

Objective (عینی): آسیب رسان، شدت سر و صدا تعیین کننده میزان آسیب رسانی آن است.

Anatomy and Physiology of the Ear

ساختمان گوش

ساختمان گوش


گوش خارجی

گوش خارجی


گوش میانی

گوش میانی

انواع اختلال شنوایی

اختلال در شنوایی به دو صورت رخ می دهد:

 1. ناشنوایی هدایتی: انتقال صوت از گوش خارجی به گوش داخلی
 2. ناشنوایی حسی- عصبی: مشکل در تولید Impulse و انتقال آن
 3. کاهش شنوایی مختلط

صدمات صوتي به دستگاه شنوائي

 • افت موقت شنوايي (Temporary Threshold Shift (TTS
 • افت  دائم  شنوائي (Permanent  Threshold Shift (PTS
 • عنوان كلي افت شنوائي ناشي از صدا (Noise Induced  Hearing Loss (NIHL
 • ضربه صوتي Acoustic Trauma
 • وزوز گوش
 • آثار غير شنوايي صدا

افت موقت شنوائي  (TTS)

 • کاهش موقت آستانه شنوایی را معادل خستگی می نامند که معمولا با 16 ساعت استراحت خوب می شود.
 • حداقل تراز فشاري كه ميتواند با عث TTS گردد 65 دسي بل است.
 • در خستگی شنوایی فرد معمولا صداهای کارخانه یا محیط کار را در محیط آرام خانه نیز می شنود.
 • شنوایی از حد نرمال پایین تر است و حساسیت ارگان ها نیز کمتر است. خستگی شنوایی معمولا در صداهای بلند و مستمر ایجاد می شود.
 • ويژگي اين آسيب ، موقت بوده و پس از قطع مواجهه با صدا ،عمدتا در مدت چند ساعت بهبود پيدا ميكند.

خستگي شنوايي

 • اثر صداهاي خالص بيش از صداهاي مركب
 • اثر  صداهاي متناوب بيش از صوتهاي يكنواخت و مداوم است.
 • اصوات با فركانس پائين اثر كمتري در ايجاد TTS داشته و محدوده فركانس 6- KHz 2 بيشترين اثر را دارد.

افت دائم شنوائي

 • مواجهه با صدا در طولاني مدت (تخريب سلولهاي مژكدار اندام كورتي) در اغلب بهبودي به دنبال ندارد.
 • افرادي كه دچار PTS هستند ممكن است بطور همزمان دچار TTS نيز باشند
 • براي مشخص كردن مقدار واقعي PTS كارگر را صبح روز بعد از كار جهت شنوائي سنجي هدايت مي نمايند.
 • افت دائم شنوائي در اثر صدا عمدتا از فركانس 4000Hz شروع مي گردد و ميزان آن بسته به عوامل مختلف فردي و محيطي متفاوت مي باشد
 • کاهش شنوایی نامتقارن است و غیر قابل برگشت.
 • پیشرفت کاهش شنوایی حتی با دور شدن از محیط کاری
 • چون شروع آن از فركانس هاي مكالمه نيست بنابراين فرد متوجه آن نمي شود تا پيشرفت كرده و به فركانس هاي مكالمه برسد. بعلت شروع افت از نواحي اطراف 4KHz فرد در ابتدا متوجه كاهش خود نمي گردد حتي ممكن است به اشتباه اظهار نمايد كه به صداي محيط كار خود عادت كرده است. دستگاه شنوائي هرگز قادر به تطابق فيزيولوژيك با صدا نيست.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت بیماری های سیستم شنوایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بیماریهای دستگاه شنوایی ناشی از کار

بررسی ميزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی كارگران كارخانه ریسندگی شادریس یزد

⇐ فیلم اموزشی شنوایی سنجی یا ادیومتری

⇐ اصول تشخیص بیماری های ناشی از کار

 

بیماری های ناشی از کار

بیماری های ناشی از کار و کنترل آنها در کارکنان ساختمانی

بیماری های ناشی از کار و کنترل آنها در کارکنان ساختمانی

بیماری های ناشی از کار و کنترل آنها در کارکنان ساختمانی

کار جوھره ی اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده اما در صورت عدم رعایت اصول بھداشت
حرفه ای و ایمنی می تواند بر سلامتی اثر سوء داشته باشد.

کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری ھای ناشی از کار قرار دارند و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا بیمار می شوند .

از طرفی وضعیت سلامتی کارگر بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد، کارگر سالم از کارگری که سالم نیست بازدھی و کارایی بیشتری دارد.

کارگران دچار اختلال سلامتی نه تنھا بازده کاری کمتری دارند بلکه علاوه بر به خطر انداختن خود، سایر ھمکاران یا افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دھند.

در این چکیده سعی بر آن است تا کارگران عزیز را با بیماری ھای شغلی و راهھای اساسی پیشگیری از آنھا آشنا نماییم.

بیماری ھای ناشی از کار کدامند؟
کار ھمانطور که برای سلامت و راحتی مفید است، در شرایطی می تواند بر سلامتی اثرات سو داشته باشد. کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بیماریھا و حوادث ناشی از کار قرار دارند ، در نتیجه بیشتر از دیگران دچار آسیب دیدگی یا بیماری می شوند. از دیدگاه طب کار بیماریھا به سه دسته تقسیم می شوند.

الف- بیماریھای شایع در جامعه
ب- بیماریھای مرتبط باکار
ج- بیماریھای ناشی از کار

یک کارگر ممکن است به تمام این بیماریھا مبتلا شود. بنابراین تفکیک و تشخیص ھر یک از این بیماریھا دارای اھمیت بسیاری است.

بطور کلی بیماری عبارتست از ھر گونه اختلال در رفاه جسمی، روانی و اجتماعی افراد

بیماریھای ناشی از کار بیماری است که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و با ارگونومیکی محیط بوجود می آید.

در واقع بیماری ناشی از کار بعلت اشتغال به یک کار و تحت شرایط موجود در آن بوجود می آید و رابطه بیماری با شرایط محیط کار کاملا مشخص است.

٢ .بیماری مرتبط با کار بیماریھایی ھستند با چند منشا یا عامل مختلف که معمولا در افراد جامعه وجود دارند و شغل یکی از عوامل بوجود آورنده انھاست و احتمالا حالت زمینه ای موجود را تشدید می کنند.

٣.بیماریھاي ناشي از کار (یا بیماریھاي حرفه اي) به بیماریھاي گفته مي شود که بر اثر اشتغال شخص ( کارگر ) به یک کار معین و تحت تأثیر شرایط آن کار پدید مي آید. به عبارت دیگر مواجھه با عوامل فیزیکي، شیمیائي، زیست شناختي و روانشناختي محیط کار ، در بروز این بیماریھا مؤثر است.

این عوامل بیماریزا قابل تشخیص، اندازهگیري و کنترل ھستند ،مانند بیماریھاي ناشي از سر و صدا .

۴ .بیماری ھای شغلی به گروھی از بیماری ھا گفته می شود که در نتیجه کار به وجود می آیند یعنی چنانچه در محیط کار عوامل زیان آور مانند سر و صدای بیش از حدمجاز ،گازھا و بخارات ،گرد و غبار ، دود و دمه ، شرایط نامناسب بدنی و … وجود داشته باشند کارگران دچار بیماریھای ناشی از کار می گردند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماری های ناشی از کار و کنترل آنها در کارکنان ساختمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بیماری های ناشی از کار در بیمارستان

بیماری های ناشی از کار حلم سرشت و دل پیشه

پاورپوینت اصول پیشگیری از بیماری های ناشی از کار

هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار