تصفیه آب و دفع بهداشتی فاضلاب

تصفیه آب و دفع بهداشتی فاضلاب : برای بهره برداری از فاضلاب ها و استفاده دوباره انها لازم است که حتما با استفاده از روش های موجود تصفیه و دوباره مورد بهره برداری قرار گیرد.

بهسازی آب ممكن است به چند روش فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی یا بعضا تركیبی از این روش‌ها انجام شود. در مجموع با در نظر گرفتن میزان مصرف و شرایط موجود، اغلب تصفیه آب از طرق جوشاندن و انبار کردن انجام می شود.

در این بخش سعی می کنیم که نوین ترین روش ها را برای تصفیه و دفع فاضلاب بیان کنیم.

 

تصفیه شیمیایی گازها

عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشات کنترل کیفی آن

/
عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشات کنترل کیفی آن عملکرد تصفیه خ…
طراحی لوله های فاضلاب

مبانی طراحی لوله کشی فاضلاب و هواکش

/
مبانی طراحی لوله کشی فاضلاب و هواکش مبانی طراحی لوله کشی فاضلاب و هواکش  ف…
استفاده از کلر در تصفیه فاضلاب

استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب

/
استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب  فرم…
hse در شبکه های جمع آوری فاضلاب

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

/
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در بهره برداری از شبکه های جمع آور…
شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب

مبانی طراحی شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب

/
مبانی طراحی شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب Foundations network de…
جمع آوری, تصفيه و دفع صحيح فاضلاب

جمع آوری, تصفيه و دفع صحيح فاضلاب

/
 جمع آوری, تصفيه و دفع صحيح فاضلاب Collection and disposal of waste wate…

راهنمای مدیریت فاضلاب بیمارستانی

/
راهنماي کشوري مدیریتفاضلاب بیمارستانی مقدمه فاضلاب ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی ب…

دانلود انیمیشن فرآیند کلی تصفیه آب

/
هیدرولوژی
آمار و اطلاعات : 1 پست || 152 بازديدها Post by mjsadeh