ایمنی حریق

ایمنی حریق : بروز آتش سوزی علل و عوامل متعددی دارد. در اماکن صنعتی بدلیل وجود مواد سوختنی متنوع ارزشمند بودن آنها و همچنین حفاظت از نیروی انسانی که در معرض خطرات ناشی از حریق هستند. لازم است که تدابير موثری برای جلوگیری از بروز حریق بکار گرفته شود.

مطالعات نشان داده است که عدم وقوع حریق در يک کارگاه دلیل بر ایمن بودن آن نیست، زیرا آتش سوزی های بزرگ اغلب برای اولين بار اتفاق می افتد. تجربه نشان داده است که سهل انگاری در پیشگیری از حریق می تواند صدمات مهمی به ابنیه و مواد و نيز دستگاهها و نفرات وارد آورد.

در ایران آتش سوزی جلفا در سال 1355 یک میلیارد تومان خسارت بر جا گذاشت. طبق بررسي هاي انجام شده در هر سال بين 60 تا 90 مورد آتش سوزي به ازاي يکصد هزار نفر جمعيت در شهر هاي کشور رخ مي دهد که بسياري از آنها مربوط به محيط هاي کار است. طبق بررسي هاي انجام شده 75% از موارد  حريق قابل پيشگيري مي باشند.

در این بخش شما با انواع حریق ها, راه های کنترل حریق, وسایل اطفاء حریق و … آشنا می شوید.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی  ایمنی  ایمنی حریق

ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

ایمنی حریق دکتر جواد وطنی

/
ایمنی حریق دکتر جواد وطنی ایمنی حریق دکتر جواد وطنی فهرست: …
ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

اصول پیشگیری و مقابله با آتش سوزی

/
اصول پیشگیری و مقابله با آتش سوزی اصول پیشگیری و مقابله با آتش سوزی …
مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

جزوه حریق دکتر حلوانی

/
جزوه حریق دکتر حلوانی جزوه حریق دکتر حلوانی Fire protection and p…
ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی

/
تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی …
مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی

/
مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی مانور دور میزی حریق انبار شیمیایی در …
ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

روش های تشخیص کانون حریق و علل آن

/
روش های تشخیص کانون حریق و علل آن   اهداف  تعیین و شناسای…
تهویه در حریق

اصول تهویه در حریق

/
اصول تهویه در حریق رفتار و سرعت حریق در فضاهای بسته و فضاهای باز …
خاموش کننده های دستی و چرخدار

استاندارد عمومی برای خاموش کننده های دستی و چرخدار

/
استاندارد عمومی برای خاموش کننده های دستی و چرخدار خاموش کن…
نرم افزارهای مدل سازی حوادث

مدل سازی پیامد انفجار مواد

/
مدل سازی پیامد انفجار مواد دومین مخاطره عمده ای که در واحده…