استانداردها ، قوانین و مقررات

استانداردها ، قوانین و مقررات

معمولا برای هر کار و شغلی در صنایع موجود باشد توسط سازمان های مربوطه استاندارد ، قوانین و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها توسط هر شرکتی الزامی می باشد. ما سعی کره ایم که مهمترین این دستورالعمل ها و استانداردها را جمع آوری کنیم و در این قسمت قرار دهیم.

در صورتی که موردی لازم داشتید و ثبت نشده بود می توانید در نظرات سفارش بدهید تا در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

قوانین و مقررات hse

کلیات قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

/
کلیات قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست کلیات قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست تع…
استاندارد OHSAS 18001

پیام استانداردهای بین المللی

/
پیام استانداردهای بین المللی پیام استانداردهای بین المللی هرک…
اصول تهویه مطبوع در بیمارستان

ضوابط بهداشت محیط و حرفه ای در طراحی, ساخت, تجهیز و بهره برداری بیمارستان ها

/
ضوابط بهداشت محیط و حرفه ای در طراحی, ساخت, تجهیز و بهره برداری بی…
استاندارد بین المللی ایمنی مواد شیمیایی (GHS)

استاندارد بین المللی ایمنی مواد شیمیایی (GHS)

/
استاندارد بین المللی ایمنی مواد شیمیایی (GHS) استاندارد بین المللی ایمنی…
بهداشت حرفه ای

استاندارد طراحی علایم ایمنی بر طبق OSHA و ANSI

/
استاندارد طراحی علایم ایمنی بر طبق OSHA و ANSI استاندارد طراحی…
خطوط انتقال نفت و گاز

مجموعه مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت نفت

/
مجموعه مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت نفت مجموعه مقرر…