استانداردها ، قوانین و مقررات

استانداردها ، قوانین و مقررات

معمولا برای هر کار و شغلی در صنایع موجود باشد توسط سازمان های مربوطه استاندارد ، قوانین و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها توسط هر شرکتی الزامی می باشد. ما سعی کره ایم که مهمترین این دستورالعمل ها و استانداردها را جمع آوری کنیم و در این قسمت قرار دهیم.

در صورتی که موردی لازم داشتید و ثبت نشده بود می توانید در نظرات سفارش بدهید تا در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

/
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار &nbs…
استاندارد رنگ لوله

استاندارد تعیین رنگ لوله ها و مایعات داخل مخازن

/
استاندارد تعیین رنگ لوله ها و مایعات داخل مخازن استاندارد تعیین ر…
کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی

کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی

/
کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مستمر در آزمایشگاه های پزشکی…
الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت

/
الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت الزامات ایمنی لامپ های فلورسنت   …
قوانین و مقررات hse

قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE

/
قوانین, مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی HSE قوانین, م…
صدا و ارتعاش در محیط کار

استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI

/
استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI استانداردهای اندازه گیری صدا ISIRI  در …
روش های آزمون کلاه های ایمنی

ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی

/
ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی ویژگی و روش های آزمون کلاه های ایمنی I…
ایزو ISO 14001

جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001

/
جداول راهنمای پیاده سازی و الزامات ISO 9001 و ISO 14001 جداول …
ایزو ISO 14001

اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 14001:2015

/
اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 14001:2015 اجرای کنترل عملیات در ایزو ISO 1…